- Strona główna

- Co to jest PZD
- Władze OZ
- Pliki do pobrania
- Harmonogram
- Jak zostać działkowcem
- Służba instruktorska
- Oświata
- Opłaty w ROD
- Prawo w PZD
- Kalendarium ogrodowe
- Konkursy w Okręgu
- Obrona ustawy - protesty z ROD
- Archiwum
- Kontakt


 

Skład władz Okręgowego Zarządu w Częstochowie

wybrany na IX Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w dniu 13.06.2015 roku.


OKRĘGOWY ZARZĄD PZD.


L.p.

Funkcja

Nazwisko i imię

Miejscowość

1

Prezes

Wosik Andrzej

Częstochowa

2

Wiceprezes

Jucha Stanisław

Częstochowa

3

Sekretarz

Więcławik Adam

Częstochowa

4

Skarbnik

Szafel Krzysztof

Częstochowa

5

Członek Prezydium

Chrabański Józef

Częstochowa

6

Członek Prezydium

Ciechan Tadeusz

Częstochowa

7

Członek Prezydium

Gradzik Marian

Częstochowa

8

Członek

Długosz Janina

Myszków

9

Członek

Kostka Krystian

Kalety

10

Członek

Wywiał Łukasz

Częstochowa

11

Członek

Konopka Michał

Wrzosowa

12

Członek

Kosiada Kazimierz

Lubliniec

13

Członek

Kucypera Jerzy

Woźniki

14

Członek

Wawszczak Jerzy

Blachownia

15

Członek

Swodczyk Karol

Częstochowa

16

Członek

Tauzowski Jan

Częstochowa

17

Członek

Powązka Barbara

Częstochowa

18

Członek

Dobosz Tomasz

Częstochowa

19

Członek

Kiełtyka Eugeniusz

Lubliniec

20

Członek

Karoń Zdzisław

Częstochowa

21

Członek

Szczepański Andrzej

Częstochowa


OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

L.p.

Funkcja

Nazwisko i imię

Miejscowość

1

Przewodniczący

Berski Eugeniusz

Herby

2

Zastępca

Tomza Marian

Częstochowa

3

Zastępca

Kamizela Józef

Częstochowa

4

Sekretarz

Kilan Wiesława

Częstochowa

5

Członek

Bromer Kazimierz

Lubliniec

6

Członek

Jagusiak Filomena

Częstochowa

7

Członek

Tasarz Grzegorz

Częstochowa