14 Wyniki wyszukiwania Wladze

Władze OZ

Skład władz Okręgowego Zarządu w Częstochowie wybrany na IX Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w dniu 13.06.2015 roku. OKRĘGOWY ZARZĄD PZD. L.p. Funkcja Nazwisko i imię Miejscowość […]

Delegaci o potrzebnym rozwoju ROD

Barbara Korolczuk, okręg wrocławski – Pokazaliśmy w czym tkwi siła PZD. Jedność, troska, stanie na straży praw działkowców, świadomość, że tylko razem możemy obronić ogrody – […]

Przemówienie Prezesa PZD ws. rozwoju ROD w Polsce

Szanowni Delegaci, Drodzy Goście ! Jednym z najważniejszych zadań Związku jest realizacja zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Istotne jest, […]

Reprywatyzacja.

Starania PZD o objęcie gruntów ROD ustawą reprywatyzacyjną – 29.12.2017 W związku z opracowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektem ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym […]

Reprywatyzacja.

Przyśpieszenie prac dotyczących ustawy reprywatyzacyjnej – 03.01.2018 W dniu 20 października 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd […]

Aktualności

Krajowa Rada PZD poinformowała Rzecznika Praw Obywatelskich o działaniach Związku dotyczących ustawy reprywatyzacyjnej. – 15.01.2018 W dniu 12 stycznia 2017 r. KR PZD przekazała do Rzecznika […]

Sprawa reprywatyzacji

Stanowisko Prezydium OZ PZD w Szczecinie w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej. – 30.01.2018 W związku z publikacją na stronie internetowej  Ministerstwa Sprawiedliwości projektu ustawy o zrekompensowaniu […]

Informacje KR PZD.

Krajowa Rada w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej. – 01.02.2018 Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w dalszym ciągu trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy […]