- Strona główna

- Co to jest PZD
- Władze OZ
- Pliki do pobrania
- Harmonogram
- Jak zostać działkowcem
- Służba instruktorska
- Oświata
- Opłaty w ROD
- Prawo w PZD
- Kalendarium ogrodowe
- Konkursy w Okręgu
- Obrona ustawy - protesty z ROD
- Archiwum
- Kontakt


- Wyślij list do posłów
- Obywatelski Projekt Ustawy
- Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD
- Konferencja Okręgowa 2012.08.23
- Listy do Pani Marszałek

 

Informator Działkowca - 21.03.2014

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych wysłany został najnowszy numer "Informatora działkowca".  Można w nim znaleźć m.in. informacje na temat nowego Regulaminu ROD oraz ustawowych zebrań działkowców  a także odpowiedź na pytanie dlaczego warto pozostać z PZD. Zachęcamy do czytania!

czytaj więcej
 

Czytajcie "działkowca"! - 21.03.2014

Wiosna to wspaniała pora roku, w której przyroda rozkwita a dni mogą stawać się tylko coraz dłuższe. Na działkach zaczyna się spory ruch i nic dziwnego, nadszedł czas pozimowych porządków i przygotowania upraw na nowy sezon. W najnowszym, kwietniowym wydaniu „działkowca” znaleźć można wiele praktycznych porad na temat najważniejszych prac, o których nie wolno nam zapominać w tym czasie. Zachęcamy do czytania!

czytaj więcej
 

W ogrodach działkowych powstaną hotele… dla pszczół - 20.03.2014

Polski Związek Działkowców po raz kolejny włącza  się do akcji organizowanej przez Greenpeace Polska, która ma na celu zapewnienie odpowiedniego schronienia owadom zapylającym. Na początek, w piętnastu ogrodach działkowych w Polsce, postawione zostaną  hotele w których pszczoły, trzmiele czy motyle będą mogły znaleźć bezpieczne schronienie.

czytaj więcej
 

Narada prezesów i dyrektorów biur OZ - 20.03.2014

W dniach 18 i 19 marca br. odbyło się posiedzenie prezesów i dyrektorów biur OZ, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie poświęcone było podsumowaniu dotychczasowych działań podjętych w celu wdrażania  nowej ustawy o ROD oraz wyznaczeniu dalszych kierunków działań.

czytaj więcej
Stanowisko Prezydium KR PZD z dnia 19.03.2014 roku w sprawie inicjatywy ZMP dotyczacej nowelizacji ustawy o ROD.

 

"Prezydium KR PZD, po zapoznaniu się z argumentacją ZMP przedstawianą na poparcie wystąpienia o zmianę ustawy o ROD, uznaje ją za nieprzekonującą, a wręcz błędną. Wysuwanie przez ZMP takich wniosków, bez pogłębionej analizy prawnej oraz praktycznych doświadczeń w stosowaniu ustawy, jest działaniem bezpodstawnym i szkodliwym. Tworzy to atmosferę konfrontacji, wzbudzając olbrzymie zaniepokojenie w ogrodach" - czytamy w stanowisku.

czytaj więcej
 

"Dziennik Trybuna": Działkowcy nie planują zmian - 19.03.2014

„Podczas prac nad nową ustawą działkową wielokrotnie mówiono o tym, że działkowcy marzą o oderwaniu się od PZD, dlatego trzeba dać im taką możliwość. Jednak dziś, kiedy rzeczywiście nowe prawo im na to pozwala, okazuje się, że zdecydowana większość użytkowników działek chce nadal pozostać w związku.” – czytamy w Trybunie.

czytaj więcej
 

Reagujemy na nieprawdziwe informacje "Rzeczpospolitej" - 13.03.2014

W dniu 11 marca 2014 r. w dodatku „Prawo co dnia”, ukazał się artykuł Renaty Krupa-Dąbrowskiej pt. „Szykują się kolejne zmiany w przepisach o ogrodach”. Artykuł dotyczy inicjatywy Związku Miast Polskich (ZMP), który forsuje nowelizację niedawno uchwalonej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Treść artykułu budzi poważne zastrzeżenia z uwagi na jego jednostronny charakter. Skupiono się bowiem na bezkrytycznej prezentacji stanowiska ZMP.

czytaj więcej
 

"Dziennik Trybuna" - Po co działkowcom "czapa"? - 12.03.2014

„W tym roku wszyscy działkowcy będą musieli zdecydować, czy chcą pozostać w stowarzyszeniu ogólnopolskim PZD, czy też działać na własną rękę. Jest to podyktowane wejściem w życie nowej ustawy działkowej, która ma dać użytkownikom działek większą swobodę organizacyjną” – czytamy w Trybunie.

czytaj więcej
 

Związek Miast Polskich zapowiada rozmowy z PZD - 10.03.2014

Prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny w piśmie skierowanym do KR PZD informuje, iż został upoważniony przez ZMP do rozpoczęcia rozmów z Polskim Związkiem Działkowców w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r. ZMP jednocześnie podtrzymuje stanowisko, że ustawa ta zawiera przepisy, które są niekorzystne dla gmin w zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi.

czytaj więcej
 

Konkurs krajowy „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2014” - 06.03.2014

Do udziału w konkursie Prezydia okręgowych zarządów PZD mogą zgłaszać rodzinne ogrody działkowe, które były laureatami w konkursach okręgowych 
2013 r. Prezydium Okręgowego zarządu PZD, na terenie którego znajduje się więcej niż 50 tysięcy działek, może zgłosić do konkursu 2 rodzinne ogrody działkowe. Termin zgłaszania ogrodów upływa z dniem 30 maja 2014 r.

czytaj więcej
 

Konkurs krajowy na „Wzorową Działkę 2014r.” - 06.03.2014

Do konkursu Prezydia Okręgowego Zarządu mogą zgłaszać działki, które w 2013 r. były  laureatami w konkursach okręgowych. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD, na terenie którego znajduje się więcej niż 50 tysięcy działek, może zgłosić do konkursu dwie działki. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa z dniem 30 maja 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

czytaj więcej
 


„Informowaliśmy już o tym, że Związek Miast Polskich nie pozwolił działkowcom cieszyć się zbyt długo wejściem w życie nowej ustawy o ROD, zapowiedział bowiem, że chce skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jak się jednak okazuje, wniosek ten jest propozycją garstki przedstawicieli ZMP, a nie wszystkich jej członków. Dlatego wielu włodarzy miast już zdążyło odciąć się od tej propozycji” – czytamy w Trybunie.

czytaj więcej
 


W dniach 28 lutego - 1 marca 2014 r. w Luksemburgu odbędzie się zgromadzenie ogólne Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu, w którym będą uczestniczyli przedstawiciele wszystkich czternastu krajów członkowskich zrzeszonych w Biurze. Polski Związek Działkowców podczas zgromadzenia będzie reprezentował prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

czytaj więcej Prezydium Krajowej Rady PZD opracowało i przyjęło dokumenty regulujące przeprowadzenie zebrań wszystkich działkowców oraz obowiązki i odpowiedzialność, jaka spoczywa na organach PZD.

czytaj więcej
Porady ogrodnicze

 


Przygotuj się do wiosny na działce - 25.02.2014

Wiosna to czas, gdy w przyrodzie zachodzi wiele zmian, a rośliny na działkach budzą się do życia. W zakładce AKTUALNOŚCI/PORADY OGRODNICZE znaleźć można wiele praktycznych porad na temat najważniejszych prac, o których warto pamiętać w tym okresie. Znajdują się tam m.in. informacje na temat cięcia drzew i krzewów a także porady jak rozpoznawać szkodniki i choroby drzew i krzewów owocowych. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej
Informator działkowca - 25.02.2014

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych wysłany został najnowszy numer "Informatora działkowca". Można w nim znaleźć informacje na temat najważniejszych praw przysługujących działkowcom i zebrań organizowanych w ogrodach. Znajdziemy w nim również odpowiedzi na nurtujące działkowców pytania związane z wejściem w życie nowej ustawy. Czy działkowcy są nadal zwolnieni z podatków? Co ze Statutem i Regulaminem?  Zachęcamy do czytania!

Załącznik plikowy do pobrania

id-032014-mail.pdf
 


„Wejście w życie nowej ustawy działkowej było z pewnością jednym z ważniejszych wydarzeń w całej historii ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dalsze istnienie ogrodów stanęło bowiem pod dużym znakiem zapytania. Nie brakowało momentów, w których działkowcy mieli realne powody, by wątpić, że nowa ustawa gwarantująca dalsze istnienie ROD wejdzie w ogóle w życie. Także w mediach nie brakowało sceptycznych komentarzy w tej kwestii” – czytamy w stanowisku.

czytaj więcej
 

Stanowisko KR PZD z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zagrożeń powstałych po wejściu w życie ustawy o ROD - 24.02.2014

„Entuzjazm działkowców wywołany uchwaleniem przez Sejm w dniu 13 grudnia 2013 r. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, podpisaniem jej przez Prezydenta RP w dniu 18 grudnia 2013 r. został szybko zahamowany. Już 20 grudnia 2013 roku Związek Miast Polskich wystąpił do Prezydenta RP ze swoim stanowiskiem w sprawie ustawy o ROD, wyrażając poważne wątpliwości natury konstytucyjnej, jak również o rozważenie możliwości skierowania nowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w stanowisku.

czytaj więcej
Prezydent Częstochowy: "Od zawsze wspieram działania działkowców" - 19.02.2014

„Jednocześnie jako Gospodarz Miasta zauważam, że przepisy obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z uwzględnionymi zmianami i propozycjami zarówno działkowców jak też władz samorządowych nie kolidują zarówno z dalszym, lepszym funkcjonowaniem ogrodów działkowych jak również z jednoczesnym uwzględnieniem własności gminnej i możliwościami dalszego rozwoju Miasta Częstochowy” – pisze Krzysztof Matyjaszczyk.

czytaj więcej
STANOWISKO PREZYDIUM OZ PZD W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 2014.02.17

Pobierz plik
 

Analiza wystąpienia Prezesa Związku Miast Polskich do Prezydenta RP - 13.02.2014

„Pismem  z dnia 20 grudnia 2013 r. Ryszard Grobelny jako Prezes Związku Miast Polskich wystąpił do Prezydenta RP z wnioskiem o skierowanie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Urod) do Trybunału Konstytucyjnego. Przedmiotowe wystąpienie nie wskazywało konkretnego zapisu ustawy o ROD, ani nie zawierało żadnego konkretnego argumentu na poparcie postulatu skierowania ustawy do TK” – czytamy w analizie.

czytaj więcej
Działkowcy walczą o swoje prawa


Stanowisko Prezydium KR PZD z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wystąpienia Związku Miast Polskich - 13.02.2014

„Prezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się z wystąpieniem skierowanym do Prezydenta RP przez Prezesa ZMP Pana Ryszarda Grobelnego, w którym ZMP wnioskuje o skierowanie ustawy o ROD do TK, stwierdza, iż inicjatywa ta jest działaniem nieuzasadnionym i szkodliwym społecznie. Podważanie kompromisowych rozwiązań zawartych w ustawie o ROD uznajemy za kolejny przejaw aktywności środowisk dążących do odebrania działkowcom ustawowych gwarancji ich praw i usunięcia ich z terenów użytkowanych przez ich rodziny od pokoleń” – czytamy w stanowisku.

czytaj więcej
Narada  Prezesów  i  Skarbników   z  okręgu  częstochowskiego.

 

W  Domu  Działkowca  ROD „Tysiąclecia”  przy  ul.  Rolniczej  w  Częstochowie  w  dniu  7  lutego  odbyła  się  narada  dla  Prezesów i  Skarbników  rodzinnych  ogrodów  działkowych  naszego  okręgu.  W  naradzie  wzięło  udział  120  przedstawicieli   naszych  ogrodów. Uczestnicy  otrzymali  przygotowane  przez  biuro   Okręgowego  Zarządu  materiały  na  naradę  dotyczące  tegorocznej  kampanii   sprawozdawczej  w  rodzinnych ogrodach  działkowych  oraz  zebrań  działkowców  potwierdzających  członkostwo  w  stowarzyszeniu ogrodowym  PZD.  Dla  ogrodów  przygotowano  wzory  nowej  deklaracji   członkowskiej,  umowy  dzierżawy  działkowej,  harmonogram  szkoleń nowych  działkowców  na 2014  rok  oraz  projekt  Regulaminu  ROD  do  konsultacji.   W  materiałach  przygotowanych  przez  biuro   znalazły  się  również  artykułu  opublikowane  przez  Trybunę  oraz  Gazetę  Prawną  dotyczące  wejścia  w  życie  nowej  ustawy  o  ogrodach  działkowych.

Prezes  Okręgowego  Zarządu PZD  w Częstochowie   Andrzej  Wosik  omówił  aktualną  sytuację  działkowców  i  ogrodów  oraz  związku  po  wejściu  w   życie  w  dniu  19  stycznia  nowej  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.  Zabierając  głos  nawiązał  do  orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego,  który  zakwestionował  24  artykuły  dotychczasowej  ustawy  z  2005  roku  przedstawiając  wysiłek  i  walkę  działkowców  o  zachowanie należnych  praw  nie  kwestionowanych  przez    Trybunał  Konstytucyjny.  W  dalszej  części  wystąpienia  Andrzej  Wosik   omówił  cały  przebieg  procesu  legislacyjnego  nowej  ustawy,  który  doprowadził  do  uchwalenia  przez  Sejm  RP  w  dniu  13  grudnia  2013  roku   ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.  Prezes   Andrzej   Wosik   podczas  wystąpienia   przedstawił    swoją  ocenę  i  odczucie  z  prac  sejmowych,  w  których  kilkakrotnie  osobiście uczestniczył.   Zdaniem  społeczeństwa  jest  to  dobra  ustaw,  która  gwarantuje  działkowcom  nabyte  prawa  i  pozwala   na  rozwój  ogrodnictwa  działkowego  dla  przyszłych  pokoleń.   Kończąc  pierwszą  część  swoje  wystąpienia  Prezes  Andrzej  Wosik  odniósł  się  do  artykułów  prasowych  dotyczących  wejścia  w  życie  nowej  ustawy  działkowej.

 W  dalszej  części   wystąpienia  Prezes  Wosik  omówił:

1.    Zmiany  jakie  wprowadza  nowa  ustaw  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych. 

2.    Zadania  stojące  przed  poszczególnymi  organami  stowarzyszenia  ogrodowego  PZD  w celu  wdrożenia  w  życie  nowej  ustawy. 

3.    Organizację  zebrań  sprawozdawczych  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych  w  2014  roku.  

4.    Organizację  zebrań  działkowców  potwierdzających  przynależność  do  stowarzyszenia  ogrodowego  PZD  lub  powołania  nowego  własnego  stowarzyszenia  na  ogrodzie.

Główna  księgowa  Okręgowego   Zarządu  Teresa  Dobosz  omówiła  sprawy  finansowe  wynikające  z  nowych  rozwiązań  prawnych  przyjętych  w  ustawie.

W  dyskusji  przedstawiciele  ogrodów   z  wielką  troską  odnieśli  się  do  zapisów  nowej  ustawy  i   przyszłość  ogrodnictwa  działkowego  pytając  o  szczegółowe  rozwiązania  dotyczące: 

1.    Kampanii  sprawozdawczej  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych.

2.    Zebrań  wszystkich  działkowców  potwierdzających  przynależność  do  stowarzyszenia  ogrodowego  PZD  lub powołania   nowego  stowarzyszenia.

Na  wszystkie  pytania  udzielił  wyczerpującej  odpowiedzi  Prezes  Andrzej  Wosik.

 

A.W.
 

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

czytaj więcej
We wczorajszym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" ukazały się trzy artykuły na temat działkowców.

Zapraszamy do ich przejrzenia

Artykuł 1


Artykuł 2


Artykuł 3

 
Z kraju

Obywatelski projekt ustawy o ROD to sukces historyczny - 05.02.2014

Sprawa ogrodów działkowych nie schodziła z afiszy przez długie miesiące. To niemalże 18 miesięcy intensywnej walki o być albo nie być dla blisko pięciu tysięcy ogrodów działkowych w Polsce. Setki tysięcy listów, petycji i apeli do władz  RP i polityków, a przede wszystkim milion podpisów pod inicjatywą obywatelską świadczy nie tylko o ogromnej determinacji działkowców, ale także o tym, jak sprawa ta była i  jest ważna dla kilku milionów Polaków (czytaj więcej)

Powrót
Z kraju

 

„Na szczęście kilkunastomiesięczna walka zakończyła się sukcesem, czego zwieńczeniem jest nowa ustawa o ROD, która weszła w życie 19 stycznia tego roku. Nowe prawo, to nowe obowiązki, ale też i przywileje. Niebawem działkowcy będą musieli podjąć dość ważną decyzję, czy chcą pozostać w ogólnopolskiej organizacji, czy też odłączyć się od niej” – czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej
Z kraju.

Obywatelski projekt ustawy o ROD to sukces historyczny - 05.02.2014

Sprawa ogrodów działkowych nie schodziła z afiszy przez długie miesiące. To niemalże 18 miesięcy intensywnej walki o być albo nie być dla blisko pięciu tysięcy ogrodów działkowych w Polsce. Setki tysięcy listów, petycji i apeli do władz  RP i polityków, a przede wszystkim milion podpisów pod inicjatywą obywatelską świadczy nie tylko o ogromnej determinacji działkowców, ale także o tym, jak sprawa ta była i  jest ważna dla kilku milionów Polaków (czytaj więcej)

Powrót
Z kraju

 

Stanowisko władz samorządowych Gmin powiatu kłodzkiego, będących członkami Związku Miast Polskich, ws. ustawy o ogrodach działkowych - 21.01.2014

„W związku z wystąpieniem z dnia 20 grudnia 2013r. skierowanym do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych chcielibyśmy przekazać, jako członkowie Związku, stanowisko odmienne od zawartego w wystąpieniu” – czytamy w liście.

czytaj więcej
 

Prezydent Kielc negatywnie o stanowisku ZMP - 31.01.2014

"Miasto Kielce, jako jedno z miast członkowskich Związku Miast Polskich, z całą pewnością nie jest tym, które uznaje,  iż przepisy nowej ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r. stoją w opozycji do praw właścicielskich gmin co do terenów zajtych pod ROD" - czytamy w liście Prezydenta Kilec Wojciecha Lubawskiego i jego z-cy Czesława Gruszewskiego.

czytaj więcej
Z KRAJU.

 

Jarząbek winny - 31.01.2014

Dnia 21  stycznia  2014r. przed  Sądem Rejonowym  Poznań Nowe - Miasto i Wilda w Poznaniu odbyła  się  rozprawa karna  przeciwko znanemu „bojownikowi o wolność ogrodów” Ireneuszowi  Jarząbkowi. Oskarżony o pobicie  dwóch  osób został uznany  za  winnego  zarzucanych  mu  czynów.

czytaj więcej
Apel KKR 30.01.2014.

 

Apel Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD do Komisji Rewizyjnych ROD - 30.01.2014

„Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców obradujący na wspólnej Konferencji w Warszawie w dniu 29 stycznia 2014 roku zwracają się do Komisji Rewizyjnych ROD z apelem o podjęcie aktywnego reagowania na niezrozumiały wniosek Związku Miast Polskich skierowany do Prezydenta RP o rozważenie zaskarżenia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w apelu.

czytaj więcej
stanowiso KKR 30.01.2014.

 

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD w sprawie wystąpienia Związku Miast Polskich do Prezydenta RP - 30.01.2014

„Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców obradujący na wspólnej Konferencji w dniu 29 stycznia 2014 roku wyrażają swój zdecydowany protest wobec wystąpienia Związku Miast Polskich do Prezydenta RP o rozważenie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego zbadania zgodności z Konstytucją nowej ustawy o ROD” – czytamy w stanowisku.

czytaj więcej
 

Kolejny zamach na ogrody działkowe? - 29.01.2014

„Niedługo, bo zaledwie przez kilka dni, polscy działkowcy mogli się cieszyć wejściem w życie nowej ustawy o ROD. Powód? Związek Miast Polskich uznał, że zawiera ona zapisy niezgodne z konstytucją i zapowiedział, że zamierza zaskarżyć ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czy rzeczywiście chodzi o niekonstytucyjne zapisy, czy może ZMP uwiera coś zupełnie innego?” – czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej
HARMONOGRAM  SZKOLEŃ

 

ORGANIZOWANYCH   DLA    CZŁONKÓW   STOWARZYSZENIA  PZD    PRZEZ   

OKRĘGOWY  ZARZĄD    PZD   W  CZĘSTOCHOWIE

 

NA  2014  ROK.

 

CZĘSTOCHOWA,  POCZESNA,  WRZOSOWA.

 

 

Nr  Szk.

Miesiąc

Terminy

Miejsce

1

Luty

24,26,28.

OZ  PZD.

2

Marzec

24,26,28.

OZ  PZD.

3

Kwiecień

25,28,30.

OZ  PZD.

4

Maj

26,28,30.

OZ  PZD.

5

Czerwiec

23,25,27.

OZ  PZD.

6

Wrzesień

22,24,26.

OZ  PZD.

7

Październik

20,22,24.

OZ  PZD.

8

Listopad

24,26,28.

OZ  PZD.

 

Miejsce  szkolenia  Dom  Działkowca  ROD  Wypalanki  ul.  Bór  201  Częstochowa.

 

Dojazd  autobusami  MPK  linia  15  i  20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

 

Początek  szkolenia  o  godz. 16,00.

 

 
 

Prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny wyjaśnił powody złożenia wniosku do Prezydenta RP w sprawie ustawy - 22.01.2014

Poznańscy działkowcy rozmawiali 21 stycznia br. z Prezydentem Poznania i Prezesem Związku Miast Polskich Ryszardem Grobelnym w sprawie bulwersującego działkowców wniosku Związku Miast Polskich do Prezydenta RP z 20 grudnia 2013r. Delegacja działkowców pod przewodnictwem prezesa OZ PZD Zdzisława Śliwy zwróciła się do Prezydenta z pytaniami o powody złożenia wniosku, wskazanie jego autorów oraz wyraziła swoje zaskoczenie, że pod wnioskiem widnieje podpis Ryszarda Grobelnego, którego dobre relacje z działkowcami poznańskimi były powszechnie znane.

czytaj więcej
 

Konferencja Krajowa poświęcona wdrażaniu nowej ustawy o ROD - 22.01.2014

Wejście nowej ustawy działkowej w życie nie powinno być dużym zaskoczeniem dla działkowców. Związek od długiego czasu przygotowuje się do wprowadzenia jej zapisów w życie. Temu także poświęcona była dwudniowa konferencja krajowa prezesów i dyrektorów biur OZ, która odbyła się 21 i 22 stycznia w Warszawie. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

czytaj więcej
 


Nowa ustawa działkowa wchodzi w życie - 19.01.2014

Po osiemnastu miesiącach ciężkiej walki o nową ustawę, działkowcy doczekali się dnia w którym wchodzi ona w życie. Ustawa, która zaczyna obowiązywać dokładnie dziś (tj. 19 stycznia), zawiera zdecydowaną większość zapisów projektu obywatelskiego, dzięki czemu użytkownicy działek w ROD mogą być spokojni, że najważniejsze z ich praw zostały odpowiednio zabezpieczone.

czytaj więcej
 

Informator działkowca - 17.01.2014

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych wysłany został najnowszy numer "Informatora działkowca". Można w nim znaleźć informacje na temat  zmian w przepisach w PZD w związku z wejściem w życie nowej ustawy działkowej, informacje dotyczące przedłużenia kadencji Zarządów ROD a także wytyczne do zorganizowania i przeprowadzenia walnych zebrań w ROD. Zachęcamy do czytania!

czytaj więcej
 

Wzory dokumentów i druków na walne zebrania w ROD - 17.01.2014

Tegoroczne walne zebrania w ROD będą musiały przebiegać zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Dlatego Prezydium KR PZD uchwaliło wytyczne do zorganizowania i przeprowadzenia tych zebrań  oraz opracowało wzory druków niezbędnych do odbycia walnych. Dokumenty zostały opublikowane w "Biuletynie Informacyjnym (1/2014), który został przekazany do wszystkich Okręgowych Zarządów i rodzinnych ogrodów działkowych. Można je  także pobrać z naszej strony internetowej.

 

 

 

 

czytaj więcej
 

Najnowszy numer "Biuletynu Informacyjnego" - 17.01.2014

Do Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych został już wysłany "Biuletyn Informacyjny (1/2014)", w którym opublikowana została nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, zweryfikowany Statut PZD, dokumenty wdrożeniowe, a także wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD (pobierz wersję elektoniczną Biuletynu). Do BI została także dołączona wkładka z wzorami dokumentów i druków na walne zebrania w ROD (dokumenty do pobrania).

czytaj więcej
 

Trwają prace nad Regulaminem ROD - 16.01.2014

Wejście nowego prawa dla ogrodów nie powinno być dużym zaskoczeniem dla działkowców. Ustawa zapewnia bowiem ewolucyjne, a nie rewolucyjne przechodzenie do nowego prawa. Poza tym Związek od dawna pracuje nad dostosowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do codziennej działalności ogrodów. Obecnie w KR PZD trwają intensywne prace nad Regulaminem ROD. 16 stycznia odbyło się posiedzenie specjalnego zespołu powołanego przez Prezydium KR PZD, który pracował nad nowym Regulaminem ROD.

czytaj więcej
 

Co nowego w ustawie działkowej? - 16.01.2014

Już  za trzy dni, tj. 19 stycznia, wejdzie w życie nowa ustawa działkowa. Zgodnie z założeniami projektu popartego przez blisko milion obywateli ogrodów nie dotknie rewolucja.  Ustawa nie jest jednak pozbawiona zupełnie nowych rozwiązań.

czytaj więcej
  Częstochowa 14.01.2014                                                       Krajowa Rada Polskiego Związku
                                                             Działkowców
                                                             Warszawa

                                Stanowisko
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wypalanki" w Częstochowie w sprawie listu Związku Miast Polskich do Prezydenta Bronisława Komorowskiego dotyczącego ustawy o ROD

Jesteśmy zaniepokojeni roszczeniem o skierowanie nowo uchwalonej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego wysuwanym przez ZMP.
Oczywistym staje się w świetle tego listu że nasze zmagania o ogrody działkowe nie dobiegły końca tylko będą trwać dalej.
Zastanawia tylko dlaczego tak wielu prezydentów miast deklarowało sie jako przyjaciele działkowców.Może tak jak w starym powiedzeniu wyznają zasadę:
"Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek".Pod listem widnieje podpis prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego. Cóż to się takiego stało że osoba która zapewniała o bezwzględnym poparciu działkowców teraz ma inne zdanie?
A może po prostu niektórzy prezydenci miast mieli jednak nadzieję że to inne projekty ustawy będą kanwą nowej ustawy i grunty ogrodów zostaną oddane gminom.
  Oburzająca jest taka dwulicowość,oburzająca bo świadczy o ogromnym lekceważeniu działkowców.
Prezydenci miast zrzeszeni w Związku Miast Polskich muszą wiedzieć jedno że my działkowcy jesteśmy ludźmi z dobrą pamięcią a wybory samorządowe tuż tuż.
Nie chcemy snuć spiskowej teorii ale jakoś tak się samo narzuca  że międezy niektórymi posłami i prezydentami miast istniało lub istnieje jakieś porozumienie przeciwko ogrodom.
Mamy nadZieję że Prezydent Bronisław Komorowski nie ulegnie naciskom ZMP.
Że ustawa o ROD jest bezpieczna
Zdecydowanie i stanowczo potępiamy roszczenia Związku Miast Polskich.
Jesteśmy zdecydowani i zdeterminowani aby bronić tego co z takim trudem udalo się osiągnąć.


                             W imieniu Zarządu ROD"Wypalanki"
                                Prezes  Barbara Powązka
do wiadomości:
1.adresat
2.OZ  PZD
3.a/a 

Związek Miast Polskich chce skierować nową ustawę działkową do Trybunału - 10.01.2014

Przyjęcie dokumentów wdrożeniowych nie było jedynym tematem, nad którym musiała pochylić się -  podczas swojego czwartkowego posiedzenia - Krajowa Rada  PZD. Problemem, który ponownie powrócił w ostatnich dniach, są działania dobrze znanego wszystkim działkowcom Związku Miast Polskich, który, jak się okazuje, nie zamierza składać broni i kończyć walki jaką od dawna toczy z działkowcami. Potwierdzeniem tego jest list, który ZMP skierował do prezydenta Bronisława Komorowskiego, podważając konstytucyjność zapisów nowej ustawy działkowej i zwracając się z prośbą o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjneg.

czytaj więcej
 

Związek przygotowuje się do wejścia w życie nowej ustawy - 10.01.2014

Zapisy nowej ustawy o ROD zapewniają stosunkowo płynne przejście ogrodów i działkowców do nowej rzeczywistości prawnej. Tym niemniej zmiana ustawy powoduje, iż od jej wejścia w życie, to jest 19 stycznia, w ogrodach będą musiały zacząć funkcjonować nowe rozwiązania. Dlatego od dnia podpisania ustawy przez Prezydenta B. Komorowskiego w Krajowej Radzie PZD ruszyły prace nad dostosowywaniem prawa wewnątrz organizacyjnego do zapisów nowej ustawy. Temu także służyło czwartkowe (9 stycznia 2014r.) posiedzenie Krajowej Rady, podczas którego przyjęte zostały stosowne dokumenty wdrożeniowe. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

czytaj więcej
 

Statut Polskiego Związku Działkowców zweryfikowany pod kątem ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. - 10.01.2014

W związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2014r. ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie z art. 65 ust 2 ustawy Statut Polskiego Związku Działkowców zachowuje moc obowiązującą, za wyjątkiem postanowień sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nową ustawą o ROD. Z tego względu Krajowa Rada PZD uznała za konieczne przeprowadzić analizę zapisów Statutu PZD w kontekście ich zgodności z nową ustawą o ROD i wydanie, na podstawie kompetencji wynikającej z § 150 ust. 2 pkt 5 Statut PZD, interpretacji, która będzie wiążąca dla organów PZD do czasu uchwalenia nowego Statutu PZD.

czytaj więcej
Ustawa działkowa opublikowana w Dzienniku Ustaw - 10.01.2014

18 grudnia 2013r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a 9 stycznia br. opublikowany został w Dzienniku Ustaw. Tym samym kończą się wszystkie najważniejsze etapy, przez które musiała przejść nowa ustawa działkowa (http://dziennikustaw.gov.pl/)
Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 03.01.2014

W najbliższy czwartek (9 stycznia) odbędzie się posiedzenie Krajowej Rady PZD  podczas którego głównym tematem będzie wdrożenie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która wejdzie w życie 19 stycznia br.  Podczas posiedzenia zweryfikowany zostanie statut  PZD, który będzie obowiązywał do czasu uchwalenia nowego dokumentu przez Krajowy Zjazd Delegatów. Warto podkreślić, że statut który zostanie przyjęty nie będzie nowelizacją dotychczasowego, tylko zostanie zweryfikowany w oparciu o nową ustawę. Podczas posiedzenia KR PZD przyjęte zostaną także inne dokumenty wdrożeniowe.

KR PZD intensywnie przygotowuje się do dostosowania ustawy działkowej do codziennej działalności Związku i ogrodów, gdyż ma świadomość, że po przerwie zimowej dzialkowcy znowu powróca na ogrody. KR PZD zrobi jednak wszystko, by działkowcy jak najlepiej odnaleźli się w nowej rzeczywistości prawnej.


 

 

Ponad 920 tysięcy podpisów jest już w Sejmie - 05.02.2013

5 lutego br. członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu Ustawy o ROD wraz z działkowcami złożyli w Sejmie ponad 920 tysięcy podpisów złożonych pod obywatelskim projektem ustawy o ROD.

Przed budynkiem Biura Podawczego Sejmu zebrało się kilkudziesięciu działkowców – członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Obecny był też Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz pełnomocnik Komitetu mec. Bartłomiej Piech i jego zastępca mec. Tomasz Terlecki.

Złożenie podpisów spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów – licznie przybyli przedstawiciele prasy, radia i telewizji. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły propozycji rozwiązań prawnych, które zawarte są w składanym projekcie obywatelskim oraz przebiegu akcji zbierania podpisów. Równie często pojawiało się pytanie: co dalej z projektem i na czyje poparcie w Sejmie mogą liczyć działkowcy.

 

Chwilę po godz. 11 działkowcy dźwigając 31 kartonów z podpisami skierowali się do budynku Biura Podawczego Sejmu. Jednak w bramie przeprowadzono selekcję i nie zezwolono na wejście wszystkich działkowców.  Wpuszczano tylko tych, którzy mieli w ręku kartony.

Przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wraz z zastępcą oficjalnie przekazali projekt ustawy wraz z listem do Marszałek Sejmu i wymaganymi dokumentami na ręce przedstawicieli Biura Podawczego Sejmu. Już dziś po godz. 16 ma się rozpocząć sprawdzanie wymaganych 100 tys. podpisów.

Następnie przedstawiciele działkowców spotkali się z Marszałkiem Sejmu Ewą Kopacz oraz wicemarszałkami Sejmu: Jerzym Wenderlichem (SLD) oraz Eugeniuszem Grzeszczakiem(PSL).

Podczas spotkania z Marszałek Sejmu działkowców reprezentowali: Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki, mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, oraz Prezes OZ w Łodzi Izabela Ożegalska i Prezes OZ we Wrocławiu Janusz Moszkowski. Podczas spotkania Marszałek Sejmu wykazała się dużym zrozumieniem dla aktualnej, trudnej sytuacji działkowców. Wyraziła swoje uznanie dla liczby zebranych podpisów. Pani Marszałek Sejmu ma nadzieję, że projekt będzie ponadpartyjny i zdobędzie poparcie w Sejmie.

Kilkanaście minut później delegacje działkowców udały się na dwa spotkania z wicemarszałkami Sejmu.

Na spotkaniu u wicemarszałka Wenderlicha obecny był Przewodniczący SLD Leszek Miller oraz posłanka Anna Bańkowska. Przedstawiciele Sojuszu zapewnili, że tak jak dotychczas będą popierali w Sejmie projekt obywatelski i zagłosują za jego przyjęciem. W ocenie przedstawicieli Sojuszu jest to projekt, który w pełni zabezpiecza prawa działkowców, jest dobry i powinien stać się obowiązującym prawem.

Równolegle odbywało się spotkanie u wicemarszałka Eugeniusza Grzeszczaka, który kolejny raz zapewnił działkowców o pełnym wsparciu ze strony PSL. Wicemarszałek Grzeszczak bardzo dobrze zna obecną sytuację działkowców i uważa, że mnogość projektów  nikomu nie służy. W związku z tym, że złożony projekt obywatelski wypełnia wszystkie zalecenia Trybunału, PSL nie widzi potrzeby pisania własnej ustawy regulującej prawa działkowców i ogrodów.

Wszystkie spotkania przebiegały w przyjaznej, pełnej zrozumienia atmosferze. Obie strony - przedstawiciele działkowców oraz Parlamentu zadeklarowali chęć współpracy, dzięki której prawa działkowców zostaną zabezpieczone.

 

 


 

 

Częstochowscy działkowcy spotkali się z posłami Platformy Obywatelskiej plik do pobrania

 


 

Częstochowa, dnia 18.01.2013r.

 Stanowisko Zarządu Rodzinnych Ogrodów dzialkowych Elanex w Częstochowie

            Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych Elanex  wraca się z prośbą do wszystkich parlamentarzystów o poparcie opracowanego przez działkowców projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który ma trafić do laski marszalkowskiej jako projekt obywatelski z podpisami ponad pięciuset tysięcy obywateli Polski.

   Jednocześnie sprzeciwiamy się projektowi posłów PO zatytułowanym          " Propozycje do ustawy o ogrodach działkowych", który to dokument jest przejawem niespotykanej w europie próby pogwałcenia praw kilku milionów obywateli Rzeczpospolitej Polskiej a zarazem obywateli Unii Europejskiej.

Propozycje PO oznaczają odebranie działkowcom praw do ich majątku znajdującego się na działkach oraz praw nabytych przez pokolenia członków Rodzinnych Ogrodów Działkowych i  ich rodzin.

W większości krajów europejskich uprawianie działek jest formą pomocy rodziom najuborzszym, tak i było do tej pory w naszym kraju.

Nie możemy pogodzić się z propozycją wysokich czynszów za prawo korzystania z działek, które w znacznej części zubożą i tak niskie dochody większości działkowiczów.

Taki projekt jest nie do przyjęcia i dlatego w imieniu działkowiczów jak i zarządu ponownie apelujemy do wszystkich posłów na sejm o dotrzymanie obietnicy poparcia projektu naszej ustawy . Aby dzialki mogły nadal cieszyć kilka milionów obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

            Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych Elanex w Częstochowie.

 

 


 

Żaden podpis nie powinien się zmarnować!

 

4 lutego br. członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych  złożą w Sejmie listy z podpisami pod projektem obywatelskim. Jednak zanim tam trafią, muszą być odpowiednio przygotowane. Dlatego wszystkie podpisy powinny trafić do Komitetu z wyprzedzeniem, tak aby żaden podpis się nie zmarnował.

Apelujemy o przekazywanie list z podpisami  do końca stycznia.

 Listy należy przesyłać na adres: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD ul. Bobrowiecka 1; 00-728 Warszawa. We wcześniejszym terminie można je również dostarczyć do Okręgowego  Zarządu  PZD            ul.  Bór  201    42-200  Częstochowa. 

 

 


 

STANOWISKO PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI REWIZYJNYCH R.O.D. OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO z narady w dniu 25 stycznia 2013 roku. - plik do pobrania

Częstochowscy działkowcy u Posła Ruchu Palikota Artura Bramory. - plik do pobrania

Stanowiska ROD - plik do pobrania

 

Związek i działkowcy składają skargi do Strasburga - 08.01.2013

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego negatywnie zaskoczył środowisko działkowe, a także wywołał oburzenie i obawę o przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych. Wbrew temu, co próbowano wmówić ludziom tuż po wyroku TK, jego skutki będą najbardziej dotkliwe dla samych działkowców. Z treści ustnego i pisemnego uzasadnienia wyroku nie wynikają żadne merytoryczne   i racjonalne argumenty, aby  zaprzeczyć obawom działkowców.

Orzeczenie wejdzie w życie już za 12 miesięcy - 21 stycznia 2014 r. Jeśli do tego czasu nie zostanie uchwalona nowa ustawa regulująca prawa ogrodów działkowych i ich użytkowników, wówczas poprzez likwidację Związku – wygasną wszelkie prawa do gruntów i majątku w ogrodach. Rozwiązanie organizacji, która od przeszło 30 lat skutecznie broniła ogrody działkowe i nabyte prawa działkowców przed zakusami elit rządzących, których głównym celem stało się odebranie gruntów ogrodom  w celu przeznaczenia ich przede wszystkim na cele komercyjne, oznacza dla działkowców utratę wszystkich praw do działek i położonych tam naniesień. Staną się jedynie „dzikimi lokatorami” w użytkowanych niekiedy od pokoleń działkach. Ponadto wyrok otwiera drogę do swobodnego dysponowania gruntami ogrodów, nie mówiąc już o ekonomicznych dolegliwościach, które dotkną użytkowników działek.  

 

Działkowcy od wielu miesięcy nie poprzestają w wysiłkach, by ocalić swoje ogrody, a także prawo do zrzeszania się i samorządności, które gwarantuje wszystkim obywatelom Konstytucja RP. Środowisko działkowe, by uniknąć tego czarnego scenariusza przygotowało obywatelski projekt ustawy, który zachowuje wszystkie obecne prawa działkowców. Droga do jego uchwalenia w Sejmie jest jeszcze daleka. Potrzeba nie tylko ogromnego wsparcia wyrażonego w podpisach pod tym projektem, ale także poparcia parlamentarzystów, którzy w imieniu swoich wyborców będą decydować o dalszych losach tej ustawy – a de facto, o dalszym istnieniu ogrodów działkowych w Polsce.

Dlatego, by bronić swoje prawa, PZD oraz indywidualni działkowcy z całego kraju złożyli skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego naruszył szereg praw chronionych przez prawo międzynarodowe, co jest niedopuszczalne w kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej, Rady Europy, a także sygnatariuszem wielu międzynarodowych umów.

W opinii Związku w szczególności nastąpiła bezprawna ingerencja w działalność samorządnej organizacji społecznej działkowców poprzez docelową jej likwidację. W następstwie tego działania wygasną wszystkie prawa majątkowe Związku – w tym prawa do gruntów – na rzecz gmin i Skarbu Państwa. Nacjonalizacja majątku, która ma nastąpić, to znana już z czasów PRL-u praktyka rządzących. Jednak w demokratycznym państwie prawa to sytuacja niedopuszczalna, dlatego nie może pozostać bez reakcji na arenie międzynarodowej.

W swojej skardze Związek podkreślił, że naruszono jego prawo do sądu. PZD nie przyznano statusu uczestnika postępowania pomimo tego, iż sędziowie orzekali o jego prawach i dalszym istnieniu. Nie było również możliwości odwołania się od wyroku, który ma faktycznie pozbawić Związek bytu prawnego oraz całego majątku.

W podobnym tonie sformułowane są także skargi działkowców. Podkreślili oni, że wyrok TK zmierza do likwidacji ich zrzeszenia i pozbawienia ich członkostwa w organizacji, do której przystąpili z własnej woli. Co więcej, skutkiem orzeczenia TK ma być utrata ich obecnych praw majątkowych związanych z użytkowaną działką, co jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Działkowcy zaskarżyli również tryb postępowania w tej sprawie; podobnie jak ich Związek, nie zapewniono im możliwości uczestniczenia w sprawie, ani złożenia jakiegokolwiek odwołania, choć w istocie rozstrzygnięto o ich fundamentalnych prawach.

AH

 Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu to jedyny w swoim rodzaju taki sąd na świecie. Do Trybunału w Strasburgu może zwrócić się każdy z 800 milionów obywateli z 47 krajów członkowskich Rady Europy. Trybunał orzeka w kontrowersyjnych przypadkach, kiedy obywatele państw Rady Europy uważają, że ich narodowe rządy lub instytucje (głównie sądy) pogwałciły ich prawa podstawowe zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokołach Dodatkowych (nr 1,4,6,7 i 13). Konwencja chroni w szczególności: prawo do życia, rzetelnego procesu sądowego, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolność wyrażania opinii, wolność myśli, sumienia i wyznania, prawo do skutecznego wniesienia środka odwoławczego, poszanowania mienia, głosowania i kandydowania w wyborach. Polska ratyfikowała tę konwencję 19 stycznia 1993 roku. Nasz kraj jest na szóstym miejscu pod względem liczby skarg składanych do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

źródło: Wikipedia

Zdj. http://www.echr.coe.int

 

 


 

 

Mamy już ponad 600 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD - 24.01.2013

Pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podpisało się już 622 125  osób.  To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę mroźną i śnieżną zimę, która bardzo utrudnia zbieranie podpisów. Działkowcy nie zważając jednak na codzienne opady śniegu, śliskie drogi i chodniki nie poprzestają w swoich wysiłkach, by zebrać jak najwięcej podpisów pod projektem, który jest jedyną nadzieją na ocalenie ogrodów i jako jedyny zabezpiecza prawa działkowców. W całej Polsce nieustająco odbywają się spotkania z samorządowcami, parlamentarzystami, a także samymi działkowcami. Nadzwyczajne walne zebrania informacyjne przyciągają wiele osób, które do tej pory nie miały okazji zapoznać się z zapisami obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu tysięcy działkowców, działaczy Okręgowych Zarządów PZD i zarządów ogrodów, z dnia na dzień rośnie poparcie dla tego projektu. Zachęcamy wszystkich, dla których ważne jest dalsze istnienie ogrodów działkowych, by włączyli się do naszej akcji. Każdy podpis ma znaczenie i może przyczynić się do ocalenia ogrodów.

Ile osób podpisze się pod projektem obywatelskim? Tego dowiemy się już za kilkanaście dni, kiedy podpisy będą musiały zostać złożone w Sejmie ( czytaj więcej na ten temat). Choć pozostało już zaledwie 12 dni na ich zbieranie, mamy nadzieję, że te ostatnie dni zostaną dobrze wykorzystane, a ostateczny wynik uzyskanego poparcia dla projektu, zostanie doceniony także przez te osoby, które będą decydować o jego dalszych losach w parlamencie.

Przypominamy, że 5 lutego br. upływa termin na złożenie w Sejmie list z podpisami pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Jednak zanim tam trafią muszą być odpowiednio przygotowane. Dlatego wszystkie podpisy powinny trafić do Komitetu z wyprzedzeniem, tak aby żaden podpis się nie zmarnował.

Podpisy można przekazywać do Okręgowych Zarządów lub bezpośrednio do siedziby Komitetu:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Projektu Ustawy o ROD

ul. Bobrowiecka 1

00-728 Warszawa

 

 


 

Działkowcy walczą o swoje prawa

Każdy podpis ma znaczenie - 23.01.2013

5 lutego br. upływa termin na złożenie w Sejmie list z podpisami pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Jednak zanim tam trafią muszą być odpowiednio przygotowane. Dlatego wszystkie podpisy powinny trafić do Komitetu z wyprzedzeniem, tak aby żaden podpis się nie zmarnował.

Z tego względu apelujemy o przesłanie podpisów do końca stycznia.

Listy można przesyłać na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD ul. Bobrowiecka 1; 00-728 Warszawa.

We wcześniejszym terminie można je również dostarczyć do punktów regionalnych, których adresy zamieszone są na www.ocalmyogrody.pl w zakładce „Tu zbieramy podpisy”.

 

 


 

Pismo do Viviane Reding, Wiceprezydent Komisji Europejskiej  ds. sprawiedliwości,wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa w Komisji Europejskiej  

Pobierz plik  1

Pobierz plik  2

 

 

 


 

S T A N O W I S K O  PREZESÓW  RODZINNYCH  OGRODÓW  DZIAŁKOWYCH 

OKRĘGU  CZĘSTOCHOWSKIEGO Z  NARADY W  DNIA  23  STYCZNIA  2013  ROKU

W  sprawie : poparcia  dla  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych

Pobierz plik

 

 


 

 

 S T A N O W I S K O    PREZESÓW  RODZINNYCH  OGRODÓW DZIAŁKOWYCH 

OKRĘGU  CZĘSTOCHOWSKIEGO Z  NARADY W  DNIA  23  STYCZNIA  2013  ROKU

W  sprawie : projektu   ustawy  o  ogrodach  działkowych  autorstwa  posłów Platformy  Obywatelskiej.

Pobierz plik

 

 


 

Przedstawiciele  częstochowskich  działkowców u  posła  PO  Grzegorza  Sztolcmana

 

Przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  w  dniu  21  stycznia  2013  roku  spotkali  się   w  biurze  poselskim  z  posłem  ziemi  częstochowskiej  Grzegorzem  Sztolcmanem ( PO ). 

Podczas  spotkania  przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  przedstawili  ponad  100  letnią  historię  i  tradycje  ogrodnictwa  działkowego  na  ziemi  częstochowskiej,  odnieśli  się  do  założeń  projektu  opracowanego  przez  posła  Stanisława  Huskowskiego  oraz  omówili  obywatelski  projekt  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  pod   którym  częstochowscy  działkowcy  i  ich  sympatycy  zebrali  już  ponad  7500  podpisów  poparcia.  W  całym  kraju  poparcie  dla  tego  projektu  wyraziło  poprzez  podpis  ponad  560  tysięcy  osób.   Ponadto  przedstawiciele  OZ  PZD   potwierdzili,  że  projekt  obywatelski    jest  popierany  nie tylko  przez  działkowców,  sympatyków,   ale  również lokalne  samorządy  -  Prezydenta   Miasta  Częstochowy,   Burmistrza  Miasta   Blachowni,   Radę  Miasta  Blachowni  oraz  pozytywny  stosunek  do  propozycji  wyraził  Starosta  Myszkowski.  Przedstawiciele    OZ  poinformowali,  że  wg    Centrum  Badania  Opinii  Publicznej    82 %  respondentów  pozytywnie  postrzega  rolę  i  funkcjonowanie  rodzinnych  ogrodów  działkowych  w  obecnym kształcie.

W czasie  spotkania  kierownictwo  Okręgowego  Zarządu   PZD   przekazano  posłowi  egzemplarz  obywatelskiego    projektu   ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych   opracowanego  i  zarejestrowanego  w  Sejmie  RP  przez   Komitetu  Inicjatywy  Ustawodawczej. 

Poseł  Grzegorz  Sztolcman    w  swoim  wystąpieniu  stwierdził,   że  osobiście  nie  zajmuje  się  sprawą  tej  ustawy,  ale  przekazany  projekt  pozwoli  mu  na  zapoznanie  się  z  problematyką  ogrodnictwa  działkowego.  Zwrócił  się  z  prośbą  o  tydzień  czasu  nad  rozeznaniem  sprawy  w  klubie  PO  i  konsultacje  z  kolegami  w  tej  ważnej  dla  wyborców  sprawie.  Ustalony  został  wstępnie    termin   28.01.2013  roku  w  sprawie  określenia  kolejnego  spotkania   dotyczącego    pomocy  działkowcom  w    sprawie  regulacji  prawnej  funkcjonowania  ogrodów  i  związku  jako  prawnego  reprezentanta  pozarządowej  organizacji.  Podczas  spotkania  poseł  z  szacunkiem   odniósł  się do  problemów  działkowców  i  ich  pasji  jaką  jest  aktywny  wypoczynek  na  łonie  natury  w gronie  wielopokoleniowej  rodziny.

Opracował:

Adam  Więcławik

 

 

 


 

 

Apel Prezydium KR PZD ws. zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD - 17.01.2013

Apel Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców 

ws. zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD

 

             Szanowni Działkowcy!

Na trzy tygodnie przed terminem złożenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD w Sejmie widnieje pod nim ponad pół miliona podpisów Polaków.

Już dziś możemy więc mówić, że po raz kolejny udowodniliśmy, że dla obrony ogrodów potrafimy się zmobilizować. Przeszło 5-krotne przekroczenie ustawowego wymogu liczby podpisów dowodzi olbrzymiego poparcia w społeczeństwie. Ten wynik zawdzięczamy wyłącznie samym sobie. Z ubolewaniem trzeba bowiem stwierdzić, że pomimo doniosłego znaczenia społecznego, walka o ustawę zabezpieczającą prawa naszych rodzin została prawie całkowicie pomięta przez największe media. 

Osiągnięty sukces nie oznacza jednak, że możemy zakończyć naszą akcję. Zbieranie podpisów musi być kontynuowane do ostatniego dnia. Nie stać nas na lobbystów i reklamy. Naszym orężem musi być ukazanie powszechnej akceptacji dla sprawy, o którą walczymy. Najlepiej zrobi to liczba podpisów pod projektem. Udowodnijmy, że choć zaliczamy się głównie do osób mniej zamożnych, to jesteśmy w pełni świadomi swych praw.

Dlatego zwracamy się do wszystkich działkowców o zbieranie podpisów do ostatniego dnia akcji. Jeszcze do końca stycznia można je przesyłać na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

Każdy podpis ma znaczenie i nie powinien się zmarnować.

 

Działkowcy!

Pamiętajmy, że choć w każdym klubie parlamentarnym są nasi przyjaciele popierający projekt obywatelski, to przedstawiciele przeciwników ogrodów w Sejmie są zdeterminowani. Realizują wszak zamówienie środowisk od lat dążących do przejęcia terenów naszych ogrodów. Środowisk, które choć nieliczne, to dysponują środkami pozwalającymi mówić dostatecznie głośno, by zagłuszyć głos społeczeństwa.

Zróbmy więc wszystko by w Sejmie wzmocnić głos przyjaciół ogrodów. Pieniądzom i wpływom przeciwstawmy nasze podpisy!

Każdy podpis zwiększa szansę na to, że po raz kolejny uda się nam ocalić ogrody! Nie pozwólmy, by jakikolwiek się zmarnował!

Prezydium

Krajowej Rady PZD


Warszawa dn. 17 stycznia 2013r.

 

 


 

Czytajcie „działkowca”!

  

Na rynku jest już lutowy numer miesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla wszystkich miłośników działek. Znaleźć w nim można wiele atrakcyjnych i ważnych tematów przygotowanych z myślą o zróżnicowanych potrzebach naszych Czytelników. A oto niektóre z nich:

 

? U schyłku zimy z radością witamy kwitnące zwiastuny odradzającej się przyrody. Pierwsze symptomy wiosny: urokliwe kwiaty na tle śniegu mogą pojawiać się nawet w lutym. Warto poznać najwcześniej kwitnące gatunki bylin, krzewów czy drzew. Dzięki nim nasza działka może być kolorowa i interesująca już od pierwszych miesięcy roku!

 

? Małe modrzewie mają atrakcyjny pokrój i znakomicie nadają się na działki a także do uprawy w pojemnikach na balkonach i tarasach. Duże zróżnicowanie form (minidrzewka, kuliste, zwisłopędowe, o fantazyjnie powyginanych pędach) i różne odcienie zieleni, sprawią, że będą one cennym składnikiem wielu działkowych aranżacji.

 

? Jak odpowiednio zaaranżować strefę dla rodziny czyli określoną przestrzeń na działce, która spełniałaby zróżnicowane potrzeby całej wielopokoleniowej rodziny? Jest to bardzo ważne, ponieważ wspólna praca i wypoczynek integrują, a także służą wymianie wiedzy i doświadczeń. Każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie. Nie wolno też  zapominać o przestrzeni wspólnej, która będzie służyła rodzinnej integracji.

 

? Jeżówka purpurowa to popularna i niezawodna w uprawie bylina ogrodowa. Gatunek ten doczekał się wielu nowych, oryginalnych odmian o nietypowych barwach i kształtach kwiatów. Warto je poznać!

 

? Ogrodzenie i furtka to elementy działki, które widać już z daleka i powinny być jej dobrą wizytówką. Jakich materiałów i rozwiązań warto użyć, by poprawić ich estetykę i spójność z otoczeniem?

 

? Cisy to wyjątkowo cenne iglaki o wielu korzystnych cechach użytkowych. Cechuje je duża tolerancja na zacienienie, bardzo dobrze znoszą też cięcie. Oprócz żywopłotów i szpalerów mogą być sadzone w kompozycjach kolorystycznych (szczególnie odmiany złocistożółte) a formy kolumnowe dobrze nadają się do nasadzeń soliterowych. Warto je odkryć na nowo!

 

? „Metamorfozy” to cykl artykułów przedstawiający działki naszych Czytelników przed i po modernizacji zaproponowanej przez specjalistów. Tym razem polecamy przemianę części frontowej w rabatę reprezentacyjną z roślinami wrzosowatymi jako wizytówkę działki!

 

? Slow life to nasz nowy cykl propagujący m.in. zwolnienie tempa życia, świadome korzystanie z dobrodziejstw działki, celebrowanie obcowania z przyrodą. W kolejnym artykule z tej serii opisujemy liczne korzyści z uprawy własnych warzyw i owoców związane z ideą slow food (przeciwieństwo fast food – masowej produkcji żywności).

 

? Uprawa borówki wysokiej ma wiele zalet i od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem działkowców, którzy z posadzonych na działce krzewów potrafią zebrać do kilkudziesięciu kilogramów owoców o wybornym smaku i cennych właściwościach prozdrowotnych! Doradzamy jak założyć własną miniplantację borówek. Polecamy też najlepsze odmiany!

 

? W kolejnym artykule z cyklu „Dziesięć błędów ogrodnika”, w którym  przedstawiane są najczęściej popełniane w ogrodzie błędy, będziemy podpowiadać jakich pomyłek należy unikać przy ochronie roślin.

? Czym zakwasić glebę? Pytanie to pojawia się często, gdy chcemy na działce uprawiać borówkę, różaneczniki, wrzosy czy inne rośliny kwasolubne. Proponujemy odpowiednie nawozy, materiały i preparaty o działaniu zakwaszającym.

? Czy żywność może być groźna dla zdrowia? Czy zawsze jesteśmy w stanie właściwie ocenić jej jakość? Doradzamy, jak właściwie interpretować informacje zawarte na etykietach produktów żywnościowych. Wyjaśniamy co oznaczają symbole „E”. Które z nich są nieszkodliwe, a których zdecydowanie powinniśmy unikać?

? Kiełki warzywne to prawdziwa bomba witaminowa! Doradzamy jak można tanio wyprodukować je we własnym zakresie.

 

Te i wiele innych, atrakcyjnych tematów tylko w lutowym „działkowcu”!

My dobrze wiemy jak odmienić Twoją działkę!

  

 


 

 
 

Przedstawiciele   Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  spotkali   się  z   Senatorem  RP  Andrzejem  Szewińskim  (  PO ).

 

Przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  realizując  cykl  spotkań  z  częstochowskim  parlamentarzystami  spotkali  się  w  dniu  15  stycznia  2013  roku  w   biurze  Senatora  RP  Andrzeja Szewińskiego.  Celem  spotkania  z inicjatywy  działkowców    było  zapoznanie  Senatora  z  aktualną  sytuacją  wynikającą  z  orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego  oraz  przedstawienie  informacji  na  temat  złożenia  w  Sejmie  obywatelskiego  projektu  ustawy o  rodzinnych  ogrodach  działkowych. 

Wiceprezes  OZ  Stanisław  Jucha   zapoznał  Senatora z  obywatelskim  projektem  ustawy  o rodzinnych  ogrodach  działkowych,  Sekretarz  OZ  przedstawił  i  omówił  złożone  do  Marszałka  Sejmu  projekty   klubów  SP  i  SLD  jak  również  założeniami  do  projektu  ustawy  o  ogrodach  działkowych  klubu  PO  zwracając  szczególną  uwagę  na  projekt  likwidacji  struktur  PZD,   podporządkowania  ogrodów  działkowych  gminom,   wprowadzenie  dla  działkowców  podatków  oraz  zmiana  zagospodarowania  działki  poprzez  budowę  altan  nie  związanych  z  gruntem  do  20m. 

Senator  podkreślił,  że  regionalne  i  ogólnokrajowa  reprezentacja  każdej  społecznej  organizacji  to  standard  i  nie  może  zrozumieć  założeń  opracowanych  przez  posłów  PO,  które  przewidują  likwidację  takich  struktur.  Nawiązał  do  podobnych  struktur,  jakie  dobrze funkcjonują  w  organizacjach  sportowych.  Senator  wyraził,  pogląd,  że  wspomniane  zapisy  mogą  być  jedynie  ogólną  wstępną  koncepcją, która  wymaga  poprawek.  Ponadto  potwierdził  konieczność  dalszej  konsultacji   ze  wszystkimi siłami  politycznymi  w  sprawie  funkcjonowania  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  przyszłych  pokoleń.  W  swojej  opinii  podkreślił  chęć  współpracy  z  parlamentarzystami  PO  i innych  klubów  przy  uzgodnieniach   resortowych  w  procesie  tworzenia  nowego,  dobrego   prawa  dla  działkowców.  

Przedstawiciele   działkowców  podkreślili,  że  również  działkowcy polscy  mają  swoich  przedstawicieli  z głosem  doradczym  w  Parlamencie Europejskim  poprzez  przynależność  PZD  do  Europejskiej  rodziny  ogrodów  działkowych.

Na  zakończenie  spotkania  Senator  podkreślił  bardzo  ważną  społeczną rolę  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  zurbanizowanych  miast  oraz  ich  znaczenie  dla  samych  działkowców,   rodzin  oraz  lokalnej  społeczności.

Opr.  Adam  Więcławik

 

 

 Przedstawiciele   Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  spotkali   się  z   Posłanką  PiS  Jadwigą  Wiśniewską.

Przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  realizując  cykl  spotkań  z  częstochowskim  parlamentarzystami  spotkali  się  w  dniu  15  stycznia  2013  roku  biurze  posłanki  Jadwigi  Wiśniewskiej.  Celem  spotkania  z inicjatywy  działkowców    było  zapoznanie  Pani  Poseł  z  aktualną  sytuacją  wynikającą  z  orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego  oraz  przedstawienie  informacji  na  temat  złożenia  w  Sejmie  obywatelskiego  projektu  ustawy o  rodzinnych  ogrodach  działkowych. 

W  spotkaniu  uczestniczyła  trzy  osobowa  delegacja   PZD.  Wiceprezes  OZ  Stanisław  Jucha   zapoznał  Panią  Poseł  z  obywatelskim  projektem  ustawy  o rodzinnych  ogrodach  działkowych,  Sekretarz  OZ  przedstawił  i  omówił  złożone  do  Marszałka  Sejmu  projekty     klubów  SP  i  SLD  jak  również  założeniami  do  projektu  ustawy  o  ogrodach  działkowych  klubu  PO  zwracając  szczególną  uwagę  na  projekt  likwidacji  struktur  PZD,   podporządkowania  ogrodów gminom,   wprowadzenie  dla  działkowców  podatków  oraz  zmiana  zagospodarowania  działki  poprzez  budowę  altan  nie  związanych  z  gruntem  do  20m.  Członek  Prezydium  OZ  przedstawił  propozycję  stanowiska  PiS. 

Pani  Poseł poinformowała  działkowców,  że  idea  ogrodnictwa  działkowego  jest  bardzo  cennym  pomysłem  na  spędzenie  wolnego  czasu  przez  ludzi  w  okresie jesieni życia.   Ponadto  podkreśliła,  że  regionalne  i  ogólnokrajowa  reprezentacja  każdej  społecznej  organizacji  to  aktualnie  przyjęte  dobre  standardy.  W  swojej  wypowiedzi   potwierdził  konieczność  dalszej  konsultacji   ze  wszystkimi siłami  politycznymi  w  sprawie  funkcjonowania  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  przyszłych  pokoleń.   Zachęciła  do  organizacji  podobnych  spotkań  ze  wszystkimi  parlamentarzystami  ziemi  częstochowskiej   gdyż  jest  to  dobry  sposób  na  lobbing    interesów  blisko  10  tysięcy rodzin  użytkujących  działki  na terenie  regionu  częstochowskiego.   W  swojej  opinii  podkreśliła  chęć  współpracy  z  parlamentarzystami  innych  klubów   w  procesie  tworzenia  nowego,  dobrego   prawa  dla  działkowców.  

Przedstawiciele   działkowców  podkreślili,  że  również  działkowcy polscy  mają  swoich  przedstawicieli  z głosem  doradczym  w  Parlamencie Europejskim  poprzez  przynależność  PZD  do  Europejskiej  rodziny  ogrodów  działkowych.

Na  zakończenie  spotkania  pani  Poseł  podkreśliła  bardzo  ważną,   społeczną  rolę  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  zurbanizowanych  miast  oraz  ich  znaczenie  dla  samych  działkowców  i  ich  rodzin  oraz  lokalnej  społeczności.

Opr.  Adam Więcławik

 

 

 

Poniżej publikujmy materiały i wytyczne w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2013 r. Walne zebranie i konferencja delegatów jest dobrą okazją do spotkania działkowców z przedstawicielami władz samorządowych, a także wypowiedzenia swojej opinii na temat bieżącej sytuacji, obywatelskiego projektu ustawy o ROD, a także o innych projektach dotyczących przyszłości ogrodów i 

 

Ponad 920 tysięcy podpisów jest już w Sejmie - 05.02.2013

5 lutego br. członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu Ustawy o ROD wraz z działkowcami złożyli w Sejmie ponad 920 tysięcy podpisów złożonych pod obywatelskim projektem ustawy o ROD.

Przed budynkiem Biura Podawczego Sejmu zebrało się kilkudziesięciu działkowców – członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Obecny był też Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz pełnomocnik Komitetu mec. Bartłomiej Piech i jego zastępca mec. Tomasz Terlecki.

Złożenie podpisów spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów – licznie przybyli przedstawiciele prasy, radia i telewizji. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły propozycji rozwiązań prawnych, które zawarte są w składanym projekcie obywatelskim oraz przebiegu akcji zbierania podpisów. Równie często pojawiało się pytanie: co dalej z projektem i na czyje poparcie w Sejmie mogą liczyć działkowcy.

 

Chwilę po godz. 11 działkowcy dźwigając 31 kartonów z podpisami skierowali się do budynku Biura Podawczego Sejmu. Jednak w bramie przeprowadzono selekcję i nie zezwolono na wejście wszystkich działkowców.  Wpuszczano tylko tych, którzy mieli w ręku kartony.

Przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wraz z zastępcą oficjalnie przekazali projekt ustawy wraz z listem do Marszałek Sejmu i wymaganymi dokumentami na ręce przedstawicieli Biura Podawczego Sejmu. Już dziś po godz. 16 ma się rozpocząć sprawdzanie wymaganych 100 tys. podpisów.

Następnie przedstawiciele działkowców spotkali się z Marszałkiem Sejmu Ewą Kopacz oraz wicemarszałkami Sejmu: Jerzym Wenderlichem (SLD) oraz Eugeniuszem Grzeszczakiem(PSL).

Podczas spotkania z Marszałek Sejmu działkowców reprezentowali: Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki, mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, oraz Prezes OZ w Łodzi Izabela Ożegalska i Prezes OZ we Wrocławiu Janusz Moszkowski. Podczas spotkania Marszałek Sejmu wykazała się dużym zrozumieniem dla aktualnej, trudnej sytuacji działkowców. Wyraziła swoje uznanie dla liczby zebranych podpisów. Pani Marszałek Sejmu ma nadzieję, że projekt będzie ponadpartyjny i zdobędzie poparcie w Sejmie.

Kilkanaście minut później delegacje działkowców udały się na dwa spotkania z wicemarszałkami Sejmu.

Na spotkaniu u wicemarszałka Wenderlicha obecny był Przewodniczący SLD Leszek Miller oraz posłanka Anna Bańkowska. Przedstawiciele Sojuszu zapewnili, że tak jak dotychczas będą popierali w Sejmie projekt obywatelski i zagłosują za jego przyjęciem. W ocenie przedstawicieli Sojuszu jest to projekt, który w pełni zabezpiecza prawa działkowców, jest dobry i powinien stać się obowiązującym prawem.

Równolegle odbywało się spotkanie u wicemarszałka Eugeniusza Grzeszczaka, który kolejny raz zapewnił działkowców o pełnym wsparciu ze strony PSL. Wicemarszałek Grzeszczak bardzo dobrze zna obecną sytuację działkowców i uważa, że mnogość projektów  nikomu nie służy. W związku z tym, że złożony projekt obywatelski wypełnia wszystkie zalecenia Trybunału, PSL nie widzi potrzeby pisania własnej ustawy regulującej prawa działkowców i ogrodów.

Wszystkie spotkania przebiegały w przyjaznej, pełnej zrozumienia atmosferze. Obie strony - przedstawiciele działkowców oraz Parlamentu zadeklarowali chęć współpracy, dzięki której prawa działkowców zostaną zabezpieczone.

 

 


 

 

Częstochowscy działkowcy spotkali się z posłami Platformy Obywatelskiej plik do pobrania

 


 

Częstochowa, dnia 18.01.2013r.

 Stanowisko Zarządu Rodzinnych Ogrodów dzialkowych Elanex w Częstochowie

            Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych Elanex  wraca się z prośbą do wszystkich parlamentarzystów o poparcie opracowanego przez działkowców projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który ma trafić do laski marszalkowskiej jako projekt obywatelski z podpisami ponad pięciuset tysięcy obywateli Polski.

   Jednocześnie sprzeciwiamy się projektowi posłów PO zatytułowanym          " Propozycje do ustawy o ogrodach działkowych", który to dokument jest przejawem niespotykanej w europie próby pogwałcenia praw kilku milionów obywateli Rzeczpospolitej Polskiej a zarazem obywateli Unii Europejskiej.

Propozycje PO oznaczają odebranie działkowcom praw do ich majątku znajdującego się na działkach oraz praw nabytych przez pokolenia członków Rodzinnych Ogrodów Działkowych i  ich rodzin.

W większości krajów europejskich uprawianie działek jest formą pomocy rodziom najuborzszym, tak i było do tej pory w naszym kraju.

Nie możemy pogodzić się z propozycją wysokich czynszów za prawo korzystania z działek, które w znacznej części zubożą i tak niskie dochody większości działkowiczów.

Taki projekt jest nie do przyjęcia i dlatego w imieniu działkowiczów jak i zarządu ponownie apelujemy do wszystkich posłów na sejm o dotrzymanie obietnicy poparcia projektu naszej ustawy . Aby dzialki mogły nadal cieszyć kilka milionów obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

            Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych Elanex w Częstochowie.

 

 


 

Żaden podpis nie powinien się zmarnować!

 

4 lutego br. członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych  złożą w Sejmie listy z podpisami pod projektem obywatelskim. Jednak zanim tam trafią, muszą być odpowiednio przygotowane. Dlatego wszystkie podpisy powinny trafić do Komitetu z wyprzedzeniem, tak aby żaden podpis się nie zmarnował.

Apelujemy o przekazywanie list z podpisami  do końca stycznia.

 Listy należy przesyłać na adres: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD ul. Bobrowiecka 1; 00-728 Warszawa. We wcześniejszym terminie można je również dostarczyć do Okręgowego  Zarządu  PZD            ul.  Bór  201    42-200  Częstochowa. 

 

 


 

STANOWISKO PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI REWIZYJNYCH R.O.D. OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO z narady w dniu 25 stycznia 2013 roku. - plik do pobrania

Częstochowscy działkowcy u Posła Ruchu Palikota Artura Bramory. - plik do pobrania

Stanowiska ROD - plik do pobrania

 

Związek i działkowcy składają skargi do Strasburga - 08.01.2013

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego negatywnie zaskoczył środowisko działkowe, a także wywołał oburzenie i obawę o przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych. Wbrew temu, co próbowano wmówić ludziom tuż po wyroku TK, jego skutki będą najbardziej dotkliwe dla samych działkowców. Z treści ustnego i pisemnego uzasadnienia wyroku nie wynikają żadne merytoryczne   i racjonalne argumenty, aby  zaprzeczyć obawom działkowców.

Orzeczenie wejdzie w życie już za 12 miesięcy - 21 stycznia 2014 r. Jeśli do tego czasu nie zostanie uchwalona nowa ustawa regulująca prawa ogrodów działkowych i ich użytkowników, wówczas poprzez likwidację Związku – wygasną wszelkie prawa do gruntów i majątku w ogrodach. Rozwiązanie organizacji, która od przeszło 30 lat skutecznie broniła ogrody działkowe i nabyte prawa działkowców przed zakusami elit rządzących, których głównym celem stało się odebranie gruntów ogrodom  w celu przeznaczenia ich przede wszystkim na cele komercyjne, oznacza dla działkowców utratę wszystkich praw do działek i położonych tam naniesień. Staną się jedynie „dzikimi lokatorami” w użytkowanych niekiedy od pokoleń działkach. Ponadto wyrok otwiera drogę do swobodnego dysponowania gruntami ogrodów, nie mówiąc już o ekonomicznych dolegliwościach, które dotkną użytkowników działek.  

 

Działkowcy od wielu miesięcy nie poprzestają w wysiłkach, by ocalić swoje ogrody, a także prawo do zrzeszania się i samorządności, które gwarantuje wszystkim obywatelom Konstytucja RP. Środowisko działkowe, by uniknąć tego czarnego scenariusza przygotowało obywatelski projekt ustawy, który zachowuje wszystkie obecne prawa działkowców. Droga do jego uchwalenia w Sejmie jest jeszcze daleka. Potrzeba nie tylko ogromnego wsparcia wyrażonego w podpisach pod tym projektem, ale także poparcia parlamentarzystów, którzy w imieniu swoich wyborców będą decydować o dalszych losach tej ustawy – a de facto, o dalszym istnieniu ogrodów działkowych w Polsce.

Dlatego, by bronić swoje prawa, PZD oraz indywidualni działkowcy z całego kraju złożyli skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego naruszył szereg praw chronionych przez prawo międzynarodowe, co jest niedopuszczalne w kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej, Rady Europy, a także sygnatariuszem wielu międzynarodowych umów.

W opinii Związku w szczególności nastąpiła bezprawna ingerencja w działalność samorządnej organizacji społecznej działkowców poprzez docelową jej likwidację. W następstwie tego działania wygasną wszystkie prawa majątkowe Związku – w tym prawa do gruntów – na rzecz gmin i Skarbu Państwa. Nacjonalizacja majątku, która ma nastąpić, to znana już z czasów PRL-u praktyka rządzących. Jednak w demokratycznym państwie prawa to sytuacja niedopuszczalna, dlatego nie może pozostać bez reakcji na arenie międzynarodowej.

W swojej skardze Związek podkreślił, że naruszono jego prawo do sądu. PZD nie przyznano statusu uczestnika postępowania pomimo tego, iż sędziowie orzekali o jego prawach i dalszym istnieniu. Nie było również możliwości odwołania się od wyroku, który ma faktycznie pozbawić Związek bytu prawnego oraz całego majątku.

W podobnym tonie sformułowane są także skargi działkowców. Podkreślili oni, że wyrok TK zmierza do likwidacji ich zrzeszenia i pozbawienia ich członkostwa w organizacji, do której przystąpili z własnej woli. Co więcej, skutkiem orzeczenia TK ma być utrata ich obecnych praw majątkowych związanych z użytkowaną działką, co jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Działkowcy zaskarżyli również tryb postępowania w tej sprawie; podobnie jak ich Związek, nie zapewniono im możliwości uczestniczenia w sprawie, ani złożenia jakiegokolwiek odwołania, choć w istocie rozstrzygnięto o ich fundamentalnych prawach.

AH

 Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu to jedyny w swoim rodzaju taki sąd na świecie. Do Trybunału w Strasburgu może zwrócić się każdy z 800 milionów obywateli z 47 krajów członkowskich Rady Europy. Trybunał orzeka w kontrowersyjnych przypadkach, kiedy obywatele państw Rady Europy uważają, że ich narodowe rządy lub instytucje (głównie sądy) pogwałciły ich prawa podstawowe zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokołach Dodatkowych (nr 1,4,6,7 i 13). Konwencja chroni w szczególności: prawo do życia, rzetelnego procesu sądowego, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolność wyrażania opinii, wolność myśli, sumienia i wyznania, prawo do skutecznego wniesienia środka odwoławczego, poszanowania mienia, głosowania i kandydowania w wyborach. Polska ratyfikowała tę konwencję 19 stycznia 1993 roku. Nasz kraj jest na szóstym miejscu pod względem liczby skarg składanych do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

źródło: Wikipedia

Zdj. http://www.echr.coe.int

 

 


 

 

Mamy już ponad 600 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD - 24.01.2013

Pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podpisało się już 622 125  osób.  To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę mroźną i śnieżną zimę, która bardzo utrudnia zbieranie podpisów. Działkowcy nie zważając jednak na codzienne opady śniegu, śliskie drogi i chodniki nie poprzestają w swoich wysiłkach, by zebrać jak najwięcej podpisów pod projektem, który jest jedyną nadzieją na ocalenie ogrodów i jako jedyny zabezpiecza prawa działkowców. W całej Polsce nieustająco odbywają się spotkania z samorządowcami, parlamentarzystami, a także samymi działkowcami. Nadzwyczajne walne zebrania informacyjne przyciągają wiele osób, które do tej pory nie miały okazji zapoznać się z zapisami obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu tysięcy działkowców, działaczy Okręgowych Zarządów PZD i zarządów ogrodów, z dnia na dzień rośnie poparcie dla tego projektu. Zachęcamy wszystkich, dla których ważne jest dalsze istnienie ogrodów działkowych, by włączyli się do naszej akcji. Każdy podpis ma znaczenie i może przyczynić się do ocalenia ogrodów.

Ile osób podpisze się pod projektem obywatelskim? Tego dowiemy się już za kilkanaście dni, kiedy podpisy będą musiały zostać złożone w Sejmie ( czytaj więcej na ten temat). Choć pozostało już zaledwie 12 dni na ich zbieranie, mamy nadzieję, że te ostatnie dni zostaną dobrze wykorzystane, a ostateczny wynik uzyskanego poparcia dla projektu, zostanie doceniony także przez te osoby, które będą decydować o jego dalszych losach w parlamencie.

Przypominamy, że 5 lutego br. upływa termin na złożenie w Sejmie list z podpisami pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Jednak zanim tam trafią muszą być odpowiednio przygotowane. Dlatego wszystkie podpisy powinny trafić do Komitetu z wyprzedzeniem, tak aby żaden podpis się nie zmarnował.

Podpisy można przekazywać do Okręgowych Zarządów lub bezpośrednio do siedziby Komitetu:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Projektu Ustawy o ROD

ul. Bobrowiecka 1

00-728 Warszawa

 

 


 

Działkowcy walczą o swoje prawa

Każdy podpis ma znaczenie - 23.01.2013

5 lutego br. upływa termin na złożenie w Sejmie list z podpisami pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Jednak zanim tam trafią muszą być odpowiednio przygotowane. Dlatego wszystkie podpisy powinny trafić do Komitetu z wyprzedzeniem, tak aby żaden podpis się nie zmarnował.

Z tego względu apelujemy o przesłanie podpisów do końca stycznia.

Listy można przesyłać na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD ul. Bobrowiecka 1; 00-728 Warszawa.

We wcześniejszym terminie można je również dostarczyć do punktów regionalnych, których adresy zamieszone są na www.ocalmyogrody.pl w zakładce „Tu zbieramy podpisy”.

 

 


 

Pismo do Viviane Reding, Wiceprezydent Komisji Europejskiej  ds. sprawiedliwości,wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa w Komisji Europejskiej  

Pobierz plik  1

Pobierz plik  2

 

 

 


 

S T A N O W I S K O  PREZESÓW  RODZINNYCH  OGRODÓW  DZIAŁKOWYCH 

OKRĘGU  CZĘSTOCHOWSKIEGO Z  NARADY W  DNIA  23  STYCZNIA  2013  ROKU

W  sprawie : poparcia  dla  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych

Pobierz plik

 

 


 

 

 S T A N O W I S K O    PREZESÓW  RODZINNYCH  OGRODÓW DZIAŁKOWYCH 

OKRĘGU  CZĘSTOCHOWSKIEGO Z  NARADY W  DNIA  23  STYCZNIA  2013  ROKU

W  sprawie : projektu   ustawy  o  ogrodach  działkowych  autorstwa  posłów Platformy  Obywatelskiej.

Pobierz plik

 

 


 

Przedstawiciele  częstochowskich  działkowców u  posła  PO  Grzegorza  Sztolcmana

 

Przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  w  dniu  21  stycznia  2013  roku  spotkali  się   w  biurze  poselskim  z  posłem  ziemi  częstochowskiej  Grzegorzem  Sztolcmanem ( PO ). 

Podczas  spotkania  przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  przedstawili  ponad  100  letnią  historię  i  tradycje  ogrodnictwa  działkowego  na  ziemi  częstochowskiej,  odnieśli  się  do  założeń  projektu  opracowanego  przez  posła  Stanisława  Huskowskiego  oraz  omówili  obywatelski  projekt  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  pod   którym  częstochowscy  działkowcy  i  ich  sympatycy  zebrali  już  ponad  7500  podpisów  poparcia.  W  całym  kraju  poparcie  dla  tego  projektu  wyraziło  poprzez  podpis  ponad  560  tysięcy  osób.   Ponadto  przedstawiciele  OZ  PZD   potwierdzili,  że  projekt  obywatelski    jest  popierany  nie tylko  przez  działkowców,  sympatyków,   ale  również lokalne  samorządy  -  Prezydenta   Miasta  Częstochowy,   Burmistrza  Miasta   Blachowni,   Radę  Miasta  Blachowni  oraz  pozytywny  stosunek  do  propozycji  wyraził  Starosta  Myszkowski.  Przedstawiciele    OZ  poinformowali,  że  wg    Centrum  Badania  Opinii  Publicznej    82 %  respondentów  pozytywnie  postrzega  rolę  i  funkcjonowanie  rodzinnych  ogrodów  działkowych  w  obecnym kształcie.

W czasie  spotkania  kierownictwo  Okręgowego  Zarządu   PZD   przekazano  posłowi  egzemplarz  obywatelskiego    projektu   ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych   opracowanego  i  zarejestrowanego  w  Sejmie  RP  przez   Komitetu  Inicjatywy  Ustawodawczej. 

Poseł  Grzegorz  Sztolcman    w  swoim  wystąpieniu  stwierdził,   że  osobiście  nie  zajmuje  się  sprawą  tej  ustawy,  ale  przekazany  projekt  pozwoli  mu  na  zapoznanie  się  z  problematyką  ogrodnictwa  działkowego.  Zwrócił  się  z  prośbą  o  tydzień  czasu  nad  rozeznaniem  sprawy  w  klubie  PO  i  konsultacje  z  kolegami  w  tej  ważnej  dla  wyborców  sprawie.  Ustalony  został  wstępnie    termin   28.01.2013  roku  w  sprawie  określenia  kolejnego  spotkania   dotyczącego    pomocy  działkowcom  w    sprawie  regulacji  prawnej  funkcjonowania  ogrodów  i  związku  jako  prawnego  reprezentanta  pozarządowej  organizacji.  Podczas  spotkania  poseł  z  szacunkiem   odniósł  się do  problemów  działkowców  i  ich  pasji  jaką  jest  aktywny  wypoczynek  na  łonie  natury  w gronie  wielopokoleniowej  rodziny.

Opracował:

Adam  Więcławik

 

 

 


 

 

Apel Prezydium KR PZD ws. zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD - 17.01.2013

Apel Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców 

ws. zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD

 

             Szanowni Działkowcy!

Na trzy tygodnie przed terminem złożenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD w Sejmie widnieje pod nim ponad pół miliona podpisów Polaków.

Już dziś możemy więc mówić, że po raz kolejny udowodniliśmy, że dla obrony ogrodów potrafimy się zmobilizować. Przeszło 5-krotne przekroczenie ustawowego wymogu liczby podpisów dowodzi olbrzymiego poparcia w społeczeństwie. Ten wynik zawdzięczamy wyłącznie samym sobie. Z ubolewaniem trzeba bowiem stwierdzić, że pomimo doniosłego znaczenia społecznego, walka o ustawę zabezpieczającą prawa naszych rodzin została prawie całkowicie pomięta przez największe media. 

Osiągnięty sukces nie oznacza jednak, że możemy zakończyć naszą akcję. Zbieranie podpisów musi być kontynuowane do ostatniego dnia. Nie stać nas na lobbystów i reklamy. Naszym orężem musi być ukazanie powszechnej akceptacji dla sprawy, o którą walczymy. Najlepiej zrobi to liczba podpisów pod projektem. Udowodnijmy, że choć zaliczamy się głównie do osób mniej zamożnych, to jesteśmy w pełni świadomi swych praw.

Dlatego zwracamy się do wszystkich działkowców o zbieranie podpisów do ostatniego dnia akcji. Jeszcze do końca stycznia można je przesyłać na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

Każdy podpis ma znaczenie i nie powinien się zmarnować.

 

Działkowcy!

Pamiętajmy, że choć w każdym klubie parlamentarnym są nasi przyjaciele popierający projekt obywatelski, to przedstawiciele przeciwników ogrodów w Sejmie są zdeterminowani. Realizują wszak zamówienie środowisk od lat dążących do przejęcia terenów naszych ogrodów. Środowisk, które choć nieliczne, to dysponują środkami pozwalającymi mówić dostatecznie głośno, by zagłuszyć głos społeczeństwa.

Zróbmy więc wszystko by w Sejmie wzmocnić głos przyjaciół ogrodów. Pieniądzom i wpływom przeciwstawmy nasze podpisy!

Każdy podpis zwiększa szansę na to, że po raz kolejny uda się nam ocalić ogrody! Nie pozwólmy, by jakikolwiek się zmarnował!

Prezydium

Krajowej Rady PZD


Warszawa dn. 17 stycznia 2013r.

 

 


 

Czytajcie „działkowca”!

  

Na rynku jest już lutowy numer miesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla wszystkich miłośników działek. Znaleźć w nim można wiele atrakcyjnych i ważnych tematów przygotowanych z myślą o zróżnicowanych potrzebach naszych Czytelników. A oto niektóre z nich:

 

? U schyłku zimy z radością witamy kwitnące zwiastuny odradzającej się przyrody. Pierwsze symptomy wiosny: urokliwe kwiaty na tle śniegu mogą pojawiać się nawet w lutym. Warto poznać najwcześniej kwitnące gatunki bylin, krzewów czy drzew. Dzięki nim nasza działka może być kolorowa i interesująca już od pierwszych miesięcy roku!

 

? Małe modrzewie mają atrakcyjny pokrój i znakomicie nadają się na działki a także do uprawy w pojemnikach na balkonach i tarasach. Duże zróżnicowanie form (minidrzewka, kuliste, zwisłopędowe, o fantazyjnie powyginanych pędach) i różne odcienie zieleni, sprawią, że będą one cennym składnikiem wielu działkowych aranżacji.

 

? Jak odpowiednio zaaranżować strefę dla rodziny czyli określoną przestrzeń na działce, która spełniałaby zróżnicowane potrzeby całej wielopokoleniowej rodziny? Jest to bardzo ważne, ponieważ wspólna praca i wypoczynek integrują, a także służą wymianie wiedzy i doświadczeń. Każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie. Nie wolno też  zapominać o przestrzeni wspólnej, która będzie służyła rodzinnej integracji.

 

? Jeżówka purpurowa to popularna i niezawodna w uprawie bylina ogrodowa. Gatunek ten doczekał się wielu nowych, oryginalnych odmian o nietypowych barwach i kształtach kwiatów. Warto je poznać!

 

? Ogrodzenie i furtka to elementy działki, które widać już z daleka i powinny być jej dobrą wizytówką. Jakich materiałów i rozwiązań warto użyć, by poprawić ich estetykę i spójność z otoczeniem?

 

? Cisy to wyjątkowo cenne iglaki o wielu korzystnych cechach użytkowych. Cechuje je duża tolerancja na zacienienie, bardzo dobrze znoszą też cięcie. Oprócz żywopłotów i szpalerów mogą być sadzone w kompozycjach kolorystycznych (szczególnie odmiany złocistożółte) a formy kolumnowe dobrze nadają się do nasadzeń soliterowych. Warto je odkryć na nowo!

 

? „Metamorfozy” to cykl artykułów przedstawiający działki naszych Czytelników przed i po modernizacji zaproponowanej przez specjalistów. Tym razem polecamy przemianę części frontowej w rabatę reprezentacyjną z roślinami wrzosowatymi jako wizytówkę działki!

 

? Slow life to nasz nowy cykl propagujący m.in. zwolnienie tempa życia, świadome korzystanie z dobrodziejstw działki, celebrowanie obcowania z przyrodą. W kolejnym artykule z tej serii opisujemy liczne korzyści z uprawy własnych warzyw i owoców związane z ideą slow food (przeciwieństwo fast food – masowej produkcji żywności).

 

? Uprawa borówki wysokiej ma wiele zalet i od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem działkowców, którzy z posadzonych na działce krzewów potrafią zebrać do kilkudziesięciu kilogramów owoców o wybornym smaku i cennych właściwościach prozdrowotnych! Doradzamy jak założyć własną miniplantację borówek. Polecamy też najlepsze odmiany!

 

? W kolejnym artykule z cyklu „Dziesięć błędów ogrodnika”, w którym  przedstawiane są najczęściej popełniane w ogrodzie błędy, będziemy podpowiadać jakich pomyłek należy unikać przy ochronie roślin.

? Czym zakwasić glebę? Pytanie to pojawia się często, gdy chcemy na działce uprawiać borówkę, różaneczniki, wrzosy czy inne rośliny kwasolubne. Proponujemy odpowiednie nawozy, materiały i preparaty o działaniu zakwaszającym.

? Czy żywność może być groźna dla zdrowia? Czy zawsze jesteśmy w stanie właściwie ocenić jej jakość? Doradzamy, jak właściwie interpretować informacje zawarte na etykietach produktów żywnościowych. Wyjaśniamy co oznaczają symbole „E”. Które z nich są nieszkodliwe, a których zdecydowanie powinniśmy unikać?

? Kiełki warzywne to prawdziwa bomba witaminowa! Doradzamy jak można tanio wyprodukować je we własnym zakresie.

 

Te i wiele innych, atrakcyjnych tematów tylko w lutowym „działkowcu”!

My dobrze wiemy jak odmienić Twoją działkę!

  

 


 

 
 

Przedstawiciele   Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  spotkali   się  z   Senatorem  RP  Andrzejem  Szewińskim  (  PO ).

 

Przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  realizując  cykl  spotkań  z  częstochowskim  parlamentarzystami  spotkali  się  w  dniu  15  stycznia  2013  roku  w   biurze  Senatora  RP  Andrzeja Szewińskiego.  Celem  spotkania  z inicjatywy  działkowców    było  zapoznanie  Senatora  z  aktualną  sytuacją  wynikającą  z  orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego  oraz  przedstawienie  informacji  na  temat  złożenia  w  Sejmie  obywatelskiego  projektu  ustawy o  rodzinnych  ogrodach  działkowych. 

Wiceprezes  OZ  Stanisław  Jucha   zapoznał  Senatora z  obywatelskim  projektem  ustawy  o rodzinnych  ogrodach  działkowych,  Sekretarz  OZ  przedstawił  i  omówił  złożone  do  Marszałka  Sejmu  projekty   klubów  SP  i  SLD  jak  również  założeniami  do  projektu  ustawy  o  ogrodach  działkowych  klubu  PO  zwracając  szczególną  uwagę  na  projekt  likwidacji  struktur  PZD,   podporządkowania  ogrodów  działkowych  gminom,   wprowadzenie  dla  działkowców  podatków  oraz  zmiana  zagospodarowania  działki  poprzez  budowę  altan  nie  związanych  z  gruntem  do  20m. 

Senator  podkreślił,  że  regionalne  i  ogólnokrajowa  reprezentacja  każdej  społecznej  organizacji  to  standard  i  nie  może  zrozumieć  założeń  opracowanych  przez  posłów  PO,  które  przewidują  likwidację  takich  struktur.  Nawiązał  do  podobnych  struktur,  jakie  dobrze funkcjonują  w  organizacjach  sportowych.  Senator  wyraził,  pogląd,  że  wspomniane  zapisy  mogą  być  jedynie  ogólną  wstępną  koncepcją, która  wymaga  poprawek.  Ponadto  potwierdził  konieczność  dalszej  konsultacji   ze  wszystkimi siłami  politycznymi  w  sprawie  funkcjonowania  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  przyszłych  pokoleń.  W  swojej  opinii  podkreślił  chęć  współpracy  z  parlamentarzystami  PO  i innych  klubów  przy  uzgodnieniach   resortowych  w  procesie  tworzenia  nowego,  dobrego   prawa  dla  działkowców.  

Przedstawiciele   działkowców  podkreślili,  że  również  działkowcy polscy  mają  swoich  przedstawicieli  z głosem  doradczym  w  Parlamencie Europejskim  poprzez  przynależność  PZD  do  Europejskiej  rodziny  ogrodów  działkowych.

Na  zakończenie  spotkania  Senator  podkreślił  bardzo  ważną  społeczną rolę  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  zurbanizowanych  miast  oraz  ich  znaczenie  dla  samych  działkowców,   rodzin  oraz  lokalnej  społeczności.

Opr.  Adam  Więcławik

 

 

 Przedstawiciele   Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  spotkali   się  z   Posłanką  PiS  Jadwigą  Wiśniewską.

Przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  realizując  cykl  spotkań  z  częstochowskim  parlamentarzystami  spotkali  się  w  dniu  15  stycznia  2013  roku  biurze  posłanki  Jadwigi  Wiśniewskiej.  Celem  spotkania  z inicjatywy  działkowców    było  zapoznanie  Pani  Poseł  z  aktualną  sytuacją  wynikającą  z  orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego  oraz  przedstawienie  informacji  na  temat  złożenia  w  Sejmie  obywatelskiego  projektu  ustawy o  rodzinnych  ogrodach  działkowych. 

W  spotkaniu  uczestniczyła  trzy  osobowa  delegacja   PZD.  Wiceprezes  OZ  Stanisław  Jucha   zapoznał  Panią  Poseł  z  obywatelskim  projektem  ustawy  o rodzinnych  ogrodach  działkowych,  Sekretarz  OZ  przedstawił  i  omówił  złożone  do  Marszałka  Sejmu  projekty     klubów  SP  i  SLD  jak  również  założeniami  do  projektu  ustawy  o  ogrodach  działkowych  klubu  PO  zwracając  szczególną  uwagę  na  projekt  likwidacji  struktur  PZD,   podporządkowania  ogrodów gminom,   wprowadzenie  dla  działkowców  podatków  oraz  zmiana  zagospodarowania  działki  poprzez  budowę  altan  nie  związanych  z  gruntem  do  20m.  Członek  Prezydium  OZ  przedstawił  propozycję  stanowiska  PiS. 

Pani  Poseł poinformowała  działkowców,  że  idea  ogrodnictwa  działkowego  jest  bardzo  cennym  pomysłem  na  spędzenie  wolnego  czasu  przez  ludzi  w  okresie jesieni życia.   Ponadto  podkreśliła,  że  regionalne  i  ogólnokrajowa  reprezentacja  każdej  społecznej  organizacji  to  aktualnie  przyjęte  dobre  standardy.  W  swojej  wypowiedzi   potwierdził  konieczność  dalszej  konsultacji   ze  wszystkimi siłami  politycznymi  w  sprawie  funkcjonowania  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  przyszłych  pokoleń.   Zachęciła  do  organizacji  podobnych  spotkań  ze  wszystkimi  parlamentarzystami  ziemi  częstochowskiej   gdyż  jest  to  dobry  sposób  na  lobbing    interesów  blisko  10  tysięcy rodzin  użytkujących  działki  na terenie  regionu  częstochowskiego.   W  swojej  opinii  podkreśliła  chęć  współpracy  z  parlamentarzystami  innych  klubów   w  procesie  tworzenia  nowego,  dobrego   prawa  dla  działkowców.  

Przedstawiciele   działkowców  podkreślili,  że  również  działkowcy polscy  mają  swoich  przedstawicieli  z głosem  doradczym  w  Parlamencie Europejskim  poprzez  przynależność  PZD  do  Europejskiej  rodziny  ogrodów  działkowych.

Na  zakończenie  spotkania  pani  Poseł  podkreśliła  bardzo  ważną,   społeczną  rolę  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  zurbanizowanych  miast  oraz  ich  znaczenie  dla  samych  działkowców  i  ich  rodzin  oraz  lokalnej  społeczności.

Opr.  Adam Więcławik

 

 

 

Poniżej publikujmy materiały i wytyczne w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2013 r. Walne zebranie i konferencja delegatów jest dobrą okazją do spotkania działkowców z przedstawicielami władz samorządowych, a także wypowiedzenia swojej opinii na temat bieżącej sytuacji, obywatelskiego projektu ustawy o ROD, a także o innych projektach dotyczących przyszłości ogrodów i

Narada  Prezesów  i  Skarbników   z  okręgu  częstochowskiego.

 

W  Domu  Działkowca  ROD „Tysiąclecia”  przy  ul.  Rolniczej  w  Częstochowie  w  dniu  7  lutego  odbyła  się  narada  dla  Prezesów i  Skarbników  rodzinnych  ogrodów  działkowych  naszego  okręgu.  W  naradzie  wzięło  udział  120  przedstawicieli   naszych  ogrodów. Uczestnicy  otrzymali  przygotowane  przez  biuro   Okręgowego  Zarządu  materiały  na  naradę  dotyczące  tegorocznej  kampanii   sprawozdawczej  w  rodzinnych ogrodach  działkowych  oraz  zebrań  działkowców  potwierdzających  członkostwo  w  stowarzyszeniu ogrodowym  PZD.  Dla  ogrodów  przygotowano  wzory  nowej  deklaracji   członkowskiej,  umowy  dzierżawy  działkowej,  harmonogram  szkoleń nowych  działkowców  na 2014  rok  oraz  projekt  Regulaminu  ROD  do  konsultacji.   W  materiałach  przygotowanych  przez  biuro   znalazły  się  również  artykułu  opublikowane  przez  Trybunę  oraz  Gazetę  Prawną  dotyczące  wejścia  w  życie  nowej  ustawy  o  ogrodach  działkowych.

Prezes  Okręgowego  Zarządu PZD  w Częstochowie   Andrzej  Wosik  omówił  aktualną  sytuację  działkowców  i  ogrodów  oraz  związku  po  wejściu  w   życie  w  dniu  19  stycznia  nowej  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.  Zabierając  głos  nawiązał  do  orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego,  który  zakwestionował  24  artykuły  dotychczasowej  ustawy  z  2005  roku  przedstawiając  wysiłek  i  walkę  działkowców  o  zachowanie należnych  praw  nie  kwestionowanych  przez    Trybunał  Konstytucyjny.  W  dalszej  części  wystąpienia  Andrzej  Wosik   omówił  cały  przebieg  procesu  legislacyjnego  nowej  ustawy,  który  doprowadził  do  uchwalenia  przez  Sejm  RP  w  dniu  13  grudnia  2013  roku   ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.  Prezes   Andrzej   Wosik   podczas  wystąpienia   przedstawił    swoją  ocenę  i  odczucie  z  prac  sejmowych,  w  których  kilkakrotnie  osobiście uczestniczył.   Zdaniem  społeczeństwa  jest  to  dobra  ustaw,  która  gwarantuje  działkowcom  nabyte  prawa  i  pozwala   na  rozwój  ogrodnictwa  działkowego  dla  przyszłych  pokoleń.   Kończąc  pierwszą  część  swoje  wystąpienia  Prezes  Andrzej  Wosik  odniósł  się  do  artykułów  prasowych  dotyczących  wejścia  w  życie  nowej  ustawy  działkowej.

 W  dalszej  części   wystąpienia  Prezes  Wosik  omówił:

1.    Zmiany  jakie  wprowadza  nowa  ustaw  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych. 

2.    Zadania  stojące  przed  poszczególnymi  organami  stowarzyszenia  ogrodowego  PZD  w celu  wdrożenia  w  życie  nowej  ustawy. 

3.    Organizację  zebrań  sprawozdawczych  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych  w  2014  roku.  

4.    Organizację  zebrań  działkowców  potwierdzających  przynależność  do  stowarzyszenia  ogrodowego  PZD  lub  powołania  nowego  własnego  stowarzyszenia  na  ogrodzie.

Główna  księgowa  Okręgowego   Zarządu  Teresa  Dobosz  omówiła  sprawy  finansowe  wynikające  z  nowych  rozwiązań  prawnych  przyjętych  w  ustawie.

W  dyskusji  przedstawiciele  ogrodów   z  wielką  troską  odnieśli  się  do  zapisów  nowej  ustawy  i   przyszłość  ogrodnictwa  działkowego  pytając  o  szczegółowe  rozwiązania  dotyczące: 

1.    Kampanii  sprawozdawczej  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych.

2.    Zebrań  wszystkich  działkowców  potwierdzających  przynależność  do  stowarzyszenia  ogrodowego  PZD  lub powołania   nowego  stowarzyszenia.

Na  wszystkie  pytania  udzielił  wyczerpującej  odpowiedzi  Prezes  Andrzej  Wosik.

 

A.W.
 

Przewodnik po ustawie o ROD - 09.02.2014

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

czytaj więcej
We wczorajszym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" ukazały się trzy artykuły na temat działkowców.

Zapraszamy do ich przejrzenia

Artykuł 1


Artykuł 2


Artykuł 3

 
Z kraju

Obywatelski projekt ustawy o ROD to sukces historyczny - 05.02.2014

Sprawa ogrodów działkowych nie schodziła z afiszy przez długie miesiące. To niemalże 18 miesięcy intensywnej walki o być albo nie być dla blisko pięciu tysięcy ogrodów działkowych w Polsce. Setki tysięcy listów, petycji i apeli do władz  RP i polityków, a przede wszystkim milion podpisów pod inicjatywą obywatelską świadczy nie tylko o ogromnej determinacji działkowców, ale także o tym, jak sprawa ta była i  jest ważna dla kilku milionów Polaków (czytaj więcej)

Powrót
Z kraju

 

"Dziennik Trybuna": Działkowcy zdecydują sami - 05.02.2014

„Na szczęście kilkunastomiesięczna walka zakończyła się sukcesem, czego zwieńczeniem jest nowa ustawa o ROD, która weszła w życie 19 stycznia tego roku. Nowe prawo, to nowe obowiązki, ale też i przywileje. Niebawem działkowcy będą musieli podjąć dość ważną decyzję, czy chcą pozostać w ogólnopolskiej organizacji, czy też odłączyć się od niej” – czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej
Z kraju.

Obywatelski projekt ustawy o ROD to sukces historyczny - 05.02.2014

Sprawa ogrodów działkowych nie schodziła z afiszy przez długie miesiące. To niemalże 18 miesięcy intensywnej walki o być albo nie być dla blisko pięciu tysięcy ogrodów działkowych w Polsce. Setki tysięcy listów, petycji i apeli do władz  RP i polityków, a przede wszystkim milion podpisów pod inicjatywą obywatelską świadczy nie tylko o ogromnej determinacji działkowców, ale także o tym, jak sprawa ta była i  jest ważna dla kilku milionów Polaków (czytaj więcej)

Powrót
Z kraju

 

Stanowisko władz samorządowych Gmin powiatu kłodzkiego, będących członkami Związku Miast Polskich, ws. ustawy o ogrodach działkowych - 21.01.2014

„W związku z wystąpieniem z dnia 20 grudnia 2013r. skierowanym do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych chcielibyśmy przekazać, jako członkowie Związku, stanowisko odmienne od zawartego w wystąpieniu” – czytamy w liście.

czytaj więcej
 

Prezydent Kielc negatywnie o stanowisku ZMP - 31.01.2014

"Miasto Kielce, jako jedno z miast członkowskich Związku Miast Polskich, z całą pewnością nie jest tym, które uznaje,  iż przepisy nowej ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r. stoją w opozycji do praw właścicielskich gmin co do terenów zajtych pod ROD" - czytamy w liście Prezydenta Kilec Wojciecha Lubawskiego i jego z-cy Czesława Gruszewskiego.

czytaj więcej
Z KRAJU.

 

Jarząbek winny - 31.01.2014

Dnia 21  stycznia  2014r. przed  Sądem Rejonowym  Poznań Nowe - Miasto i Wilda w Poznaniu odbyła  się  rozprawa karna  przeciwko znanemu „bojownikowi o wolność ogrodów” Ireneuszowi  Jarząbkowi. Oskarżony o pobicie  dwóch  osób został uznany  za  winnego  zarzucanych  mu  czynów.

czytaj więcej
Apel KKR 30.01.2014.

 

Apel Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD do Komisji Rewizyjnych ROD - 30.01.2014

„Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców obradujący na wspólnej Konferencji w Warszawie w dniu 29 stycznia 2014 roku zwracają się do Komisji Rewizyjnych ROD z apelem o podjęcie aktywnego reagowania na niezrozumiały wniosek Związku Miast Polskich skierowany do Prezydenta RP o rozważenie zaskarżenia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w apelu.

czytaj więcej
stanowiso KKR 30.01.2014.

 

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD w sprawie wystąpienia Związku Miast Polskich do Prezydenta RP - 30.01.2014

„Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców obradujący na wspólnej Konferencji w dniu 29 stycznia 2014 roku wyrażają swój zdecydowany protest wobec wystąpienia Związku Miast Polskich do Prezydenta RP o rozważenie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego zbadania zgodności z Konstytucją nowej ustawy o ROD” – czytamy w stanowisku.

czytaj więcej
 

Kolejny zamach na ogrody działkowe? - 29.01.2014

„Niedługo, bo zaledwie przez kilka dni, polscy działkowcy mogli się cieszyć wejściem w życie nowej ustawy o ROD. Powód? Związek Miast Polskich uznał, że zawiera ona zapisy niezgodne z konstytucją i zapowiedział, że zamierza zaskarżyć ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czy rzeczywiście chodzi o niekonstytucyjne zapisy, czy może ZMP uwiera coś zupełnie innego?” – czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej
HARMONOGRAM  SZKOLEŃ

 

ORGANIZOWANYCH   DLA    CZŁONKÓW   STOWARZYSZENIA  PZD    PRZEZ   

OKRĘGOWY  ZARZĄD    PZD   W  CZĘSTOCHOWIE

 

NA  2014  ROK.

 

CZĘSTOCHOWA,  POCZESNA,  WRZOSOWA.

 

 

Nr  Szk.

Miesiąc

Terminy

Miejsce

1

Luty

24,26,28.

OZ  PZD.

2

Marzec

24,26,28.

OZ  PZD.

3

Kwiecień

25,28,30.

OZ  PZD.

4

Maj

26,28,30.

OZ  PZD.

5

Czerwiec

23,25,27.

OZ  PZD.

6

Wrzesień

22,24,26.

OZ  PZD.

7

Październik

20,22,24.

OZ  PZD.

8

Listopad

24,26,28.

OZ  PZD.

 

Miejsce  szkolenia  Dom  Działkowca  ROD  Wypalanki  ul.  Bór  201  Częstochowa.

 

Dojazd  autobusami  MPK  linia  15  i  20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

 

Początek  szkolenia  o  godz. 16,00.

 

 
 

Prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny wyjaśnił powody złożenia wniosku do Prezydenta RP w sprawie ustawy - 22.01.2014

Poznańscy działkowcy rozmawiali 21 stycznia br. z Prezydentem Poznania i Prezesem Związku Miast Polskich Ryszardem Grobelnym w sprawie bulwersującego działkowców wniosku Związku Miast Polskich do Prezydenta RP z 20 grudnia 2013r. Delegacja działkowców pod przewodnictwem prezesa OZ PZD Zdzisława Śliwy zwróciła się do Prezydenta z pytaniami o powody złożenia wniosku, wskazanie jego autorów oraz wyraziła swoje zaskoczenie, że pod wnioskiem widnieje podpis Ryszarda Grobelnego, którego dobre relacje z działkowcami poznańskimi były powszechnie znane.

czytaj więcej
 

Konferencja Krajowa poświęcona wdrażaniu nowej ustawy o ROD - 22.01.2014

Wejście nowej ustawy działkowej w życie nie powinno być dużym zaskoczeniem dla działkowców. Związek od długiego czasu przygotowuje się do wprowadzenia jej zapisów w życie. Temu także poświęcona była dwudniowa konferencja krajowa prezesów i dyrektorów biur OZ, która odbyła się 21 i 22 stycznia w Warszawie. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

czytaj więcej
 


Nowa ustawa działkowa wchodzi w życie - 19.01.2014

Po osiemnastu miesiącach ciężkiej walki o nową ustawę, działkowcy doczekali się dnia w którym wchodzi ona w życie. Ustawa, która zaczyna obowiązywać dokładnie dziś (tj. 19 stycznia), zawiera zdecydowaną większość zapisów projektu obywatelskiego, dzięki czemu użytkownicy działek w ROD mogą być spokojni, że najważniejsze z ich praw zostały odpowiednio zabezpieczone.

czytaj więcej
 

Informator działkowca - 17.01.2014

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych wysłany został najnowszy numer "Informatora działkowca". Można w nim znaleźć informacje na temat  zmian w przepisach w PZD w związku z wejściem w życie nowej ustawy działkowej, informacje dotyczące przedłużenia kadencji Zarządów ROD a także wytyczne do zorganizowania i przeprowadzenia walnych zebrań w ROD. Zachęcamy do czytania!

czytaj więcej
 

Wzory dokumentów i druków na walne zebrania w ROD - 17.01.2014

Tegoroczne walne zebrania w ROD będą musiały przebiegać zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Dlatego Prezydium KR PZD uchwaliło wytyczne do zorganizowania i przeprowadzenia tych zebrań  oraz opracowało wzory druków niezbędnych do odbycia walnych. Dokumenty zostały opublikowane w "Biuletynie Informacyjnym (1/2014), który został przekazany do wszystkich Okręgowych Zarządów i rodzinnych ogrodów działkowych. Można je  także pobrać z naszej strony internetowej.

 

 

 

 

czytaj więcej
 

Najnowszy numer "Biuletynu Informacyjnego" - 17.01.2014

Do Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych został już wysłany "Biuletyn Informacyjny (1/2014)", w którym opublikowana została nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, zweryfikowany Statut PZD, dokumenty wdrożeniowe, a także wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD (pobierz wersję elektoniczną Biuletynu). Do BI została także dołączona wkładka z wzorami dokumentów i druków na walne zebrania w ROD (dokumenty do pobrania).

czytaj więcej
 

Trwają prace nad Regulaminem ROD - 16.01.2014

Wejście nowego prawa dla ogrodów nie powinno być dużym zaskoczeniem dla działkowców. Ustawa zapewnia bowiem ewolucyjne, a nie rewolucyjne przechodzenie do nowego prawa. Poza tym Związek od dawna pracuje nad dostosowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do codziennej działalności ogrodów. Obecnie w KR PZD trwają intensywne prace nad Regulaminem ROD. 16 stycznia odbyło się posiedzenie specjalnego zespołu powołanego przez Prezydium KR PZD, który pracował nad nowym Regulaminem ROD.

czytaj więcej
 

Co nowego w ustawie działkowej? - 16.01.2014

Już  za trzy dni, tj. 19 stycznia, wejdzie w życie nowa ustawa działkowa. Zgodnie z założeniami projektu popartego przez blisko milion obywateli ogrodów nie dotknie rewolucja.  Ustawa nie jest jednak pozbawiona zupełnie nowych rozwiązań.

czytaj więcej
  Częstochowa 14.01.2014                                                       Krajowa Rada Polskiego Związku
                                                             Działkowców
                                                             Warszawa

                                Stanowisko
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wypalanki" w Częstochowie w sprawie listu Związku Miast Polskich do Prezydenta Bronisława Komorowskiego dotyczącego ustawy o ROD

Jesteśmy zaniepokojeni roszczeniem o skierowanie nowo uchwalonej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego wysuwanym przez ZMP.
Oczywistym staje się w świetle tego listu że nasze zmagania o ogrody działkowe nie dobiegły końca tylko będą trwać dalej.
Zastanawia tylko dlaczego tak wielu prezydentów miast deklarowało sie jako przyjaciele działkowców.Może tak jak w starym powiedzeniu wyznają zasadę:
"Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek".Pod listem widnieje podpis prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego. Cóż to się takiego stało że osoba która zapewniała o bezwzględnym poparciu działkowców teraz ma inne zdanie?
A może po prostu niektórzy prezydenci miast mieli jednak nadzieję że to inne projekty ustawy będą kanwą nowej ustawy i grunty ogrodów zostaną oddane gminom.
  Oburzająca jest taka dwulicowość,oburzająca bo świadczy o ogromnym lekceważeniu działkowców.
Prezydenci miast zrzeszeni w Związku Miast Polskich muszą wiedzieć jedno że my działkowcy jesteśmy ludźmi z dobrą pamięcią a wybory samorządowe tuż tuż.
Nie chcemy snuć spiskowej teorii ale jakoś tak się samo narzuca  że międezy niektórymi posłami i prezydentami miast istniało lub istnieje jakieś porozumienie przeciwko ogrodom.
Mamy nadZieję że Prezydent Bronisław Komorowski nie ulegnie naciskom ZMP.
Że ustawa o ROD jest bezpieczna
Zdecydowanie i stanowczo potępiamy roszczenia Związku Miast Polskich.
Jesteśmy zdecydowani i zdeterminowani aby bronić tego co z takim trudem udalo się osiągnąć.


                             W imieniu Zarządu ROD"Wypalanki"
                                Prezes  Barbara Powązka
do wiadomości:
1.adresat
2.OZ  PZD
3.a/a 

Związek Miast Polskich chce skierować nową ustawę działkową do Trybunału - 10.01.2014

Przyjęcie dokumentów wdrożeniowych nie było jedynym tematem, nad którym musiała pochylić się -  podczas swojego czwartkowego posiedzenia - Krajowa Rada  PZD. Problemem, który ponownie powrócił w ostatnich dniach, są działania dobrze znanego wszystkim działkowcom Związku Miast Polskich, który, jak się okazuje, nie zamierza składać broni i kończyć walki jaką od dawna toczy z działkowcami. Potwierdzeniem tego jest list, który ZMP skierował do prezydenta Bronisława Komorowskiego, podważając konstytucyjność zapisów nowej ustawy działkowej i zwracając się z prośbą o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjneg.

czytaj więcej
 

Związek przygotowuje się do wejścia w życie nowej ustawy - 10.01.2014

Zapisy nowej ustawy o ROD zapewniają stosunkowo płynne przejście ogrodów i działkowców do nowej rzeczywistości prawnej. Tym niemniej zmiana ustawy powoduje, iż od jej wejścia w życie, to jest 19 stycznia, w ogrodach będą musiały zacząć funkcjonować nowe rozwiązania. Dlatego od dnia podpisania ustawy przez Prezydenta B. Komorowskiego w Krajowej Radzie PZD ruszyły prace nad dostosowywaniem prawa wewnątrz organizacyjnego do zapisów nowej ustawy. Temu także służyło czwartkowe (9 stycznia 2014r.) posiedzenie Krajowej Rady, podczas którego przyjęte zostały stosowne dokumenty wdrożeniowe. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

czytaj więcej
 

Statut Polskiego Związku Działkowców zweryfikowany pod kątem ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. - 10.01.2014

W związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2014r. ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie z art. 65 ust 2 ustawy Statut Polskiego Związku Działkowców zachowuje moc obowiązującą, za wyjątkiem postanowień sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nową ustawą o ROD. Z tego względu Krajowa Rada PZD uznała za konieczne przeprowadzić analizę zapisów Statutu PZD w kontekście ich zgodności z nową ustawą o ROD i wydanie, na podstawie kompetencji wynikającej z § 150 ust. 2 pkt 5 Statut PZD, interpretacji, która będzie wiążąca dla organów PZD do czasu uchwalenia nowego Statutu PZD.

czytaj więcej
Ustawa działkowa opublikowana w Dzienniku Ustaw - 10.01.2014

18 grudnia 2013r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a 9 stycznia br. opublikowany został w Dzienniku Ustaw. Tym samym kończą się wszystkie najważniejsze etapy, przez które musiała przejść nowa ustawa działkowa (http://dziennikustaw.gov.pl/)
Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 03.01.2014

W najbliższy czwartek (9 stycznia) odbędzie się posiedzenie Krajowej Rady PZD  podczas którego głównym tematem będzie wdrożenie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która wejdzie w życie 19 stycznia br.  Podczas posiedzenia zweryfikowany zostanie statut  PZD, który będzie obowiązywał do czasu uchwalenia nowego dokumentu przez Krajowy Zjazd Delegatów. Warto podkreślić, że statut który zostanie przyjęty nie będzie nowelizacją dotychczasowego, tylko zostanie zweryfikowany w oparciu o nową ustawę. Podczas posiedzenia KR PZD przyjęte zostaną także inne dokumenty wdrożeniowe.

KR PZD intensywnie przygotowuje się do dostosowania ustawy działkowej do codziennej działalności Związku i ogrodów, gdyż ma świadomość, że po przerwie zimowej dzialkowcy znowu powróca na ogrody. KR PZD zrobi jednak wszystko, by działkowcy jak najlepiej odnaleźli się w nowej rzeczywistości prawnej.


 

 

Ponad 920 tysięcy podpisów jest już w Sejmie - 05.02.2013

5 lutego br. członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu Ustawy o ROD wraz z działkowcami złożyli w Sejmie ponad 920 tysięcy podpisów złożonych pod obywatelskim projektem ustawy o ROD.

Przed budynkiem Biura Podawczego Sejmu zebrało się kilkudziesięciu działkowców – członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Obecny był też Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz pełnomocnik Komitetu mec. Bartłomiej Piech i jego zastępca mec. Tomasz Terlecki.

Złożenie podpisów spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów – licznie przybyli przedstawiciele prasy, radia i telewizji. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły propozycji rozwiązań prawnych, które zawarte są w składanym projekcie obywatelskim oraz przebiegu akcji zbierania podpisów. Równie często pojawiało się pytanie: co dalej z projektem i na czyje poparcie w Sejmie mogą liczyć działkowcy.

 

Chwilę po godz. 11 działkowcy dźwigając 31 kartonów z podpisami skierowali się do budynku Biura Podawczego Sejmu. Jednak w bramie przeprowadzono selekcję i nie zezwolono na wejście wszystkich działkowców.  Wpuszczano tylko tych, którzy mieli w ręku kartony.

Przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wraz z zastępcą oficjalnie przekazali projekt ustawy wraz z listem do Marszałek Sejmu i wymaganymi dokumentami na ręce przedstawicieli Biura Podawczego Sejmu. Już dziś po godz. 16 ma się rozpocząć sprawdzanie wymaganych 100 tys. podpisów.

Następnie przedstawiciele działkowców spotkali się z Marszałkiem Sejmu Ewą Kopacz oraz wicemarszałkami Sejmu: Jerzym Wenderlichem (SLD) oraz Eugeniuszem Grzeszczakiem(PSL).

Podczas spotkania z Marszałek Sejmu działkowców reprezentowali: Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki, mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, oraz Prezes OZ w Łodzi Izabela Ożegalska i Prezes OZ we Wrocławiu Janusz Moszkowski. Podczas spotkania Marszałek Sejmu wykazała się dużym zrozumieniem dla aktualnej, trudnej sytuacji działkowców. Wyraziła swoje uznanie dla liczby zebranych podpisów. Pani Marszałek Sejmu ma nadzieję, że projekt będzie ponadpartyjny i zdobędzie poparcie w Sejmie.

Kilkanaście minut później delegacje działkowców udały się na dwa spotkania z wicemarszałkami Sejmu.

Na spotkaniu u wicemarszałka Wenderlicha obecny był Przewodniczący SLD Leszek Miller oraz posłanka Anna Bańkowska. Przedstawiciele Sojuszu zapewnili, że tak jak dotychczas będą popierali w Sejmie projekt obywatelski i zagłosują za jego przyjęciem. W ocenie przedstawicieli Sojuszu jest to projekt, który w pełni zabezpiecza prawa działkowców, jest dobry i powinien stać się obowiązującym prawem.

Równolegle odbywało się spotkanie u wicemarszałka Eugeniusza Grzeszczaka, który kolejny raz zapewnił działkowców o pełnym wsparciu ze strony PSL. Wicemarszałek Grzeszczak bardzo dobrze zna obecną sytuację działkowców i uważa, że mnogość projektów  nikomu nie służy. W związku z tym, że złożony projekt obywatelski wypełnia wszystkie zalecenia Trybunału, PSL nie widzi potrzeby pisania własnej ustawy regulującej prawa działkowców i ogrodów.

Wszystkie spotkania przebiegały w przyjaznej, pełnej zrozumienia atmosferze. Obie strony - przedstawiciele działkowców oraz Parlamentu zadeklarowali chęć współpracy, dzięki której prawa działkowców zostaną zabezpieczone.

 

 


 

 

Częstochowscy działkowcy spotkali się z posłami Platformy Obywatelskiej plik do pobrania

 


 

Częstochowa, dnia 18.01.2013r.

 Stanowisko Zarządu Rodzinnych Ogrodów dzialkowych Elanex w Częstochowie

            Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych Elanex  wraca się z prośbą do wszystkich parlamentarzystów o poparcie opracowanego przez działkowców projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który ma trafić do laski marszalkowskiej jako projekt obywatelski z podpisami ponad pięciuset tysięcy obywateli Polski.

   Jednocześnie sprzeciwiamy się projektowi posłów PO zatytułowanym          " Propozycje do ustawy o ogrodach działkowych", który to dokument jest przejawem niespotykanej w europie próby pogwałcenia praw kilku milionów obywateli Rzeczpospolitej Polskiej a zarazem obywateli Unii Europejskiej.

Propozycje PO oznaczają odebranie działkowcom praw do ich majątku znajdującego się na działkach oraz praw nabytych przez pokolenia członków Rodzinnych Ogrodów Działkowych i  ich rodzin.

W większości krajów europejskich uprawianie działek jest formą pomocy rodziom najuborzszym, tak i było do tej pory w naszym kraju.

Nie możemy pogodzić się z propozycją wysokich czynszów za prawo korzystania z działek, które w znacznej części zubożą i tak niskie dochody większości działkowiczów.

Taki projekt jest nie do przyjęcia i dlatego w imieniu działkowiczów jak i zarządu ponownie apelujemy do wszystkich posłów na sejm o dotrzymanie obietnicy poparcia projektu naszej ustawy . Aby dzialki mogły nadal cieszyć kilka milionów obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

            Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych Elanex w Częstochowie.

 

 


 

Żaden podpis nie powinien się zmarnować!

 

4 lutego br. członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych  złożą w Sejmie listy z podpisami pod projektem obywatelskim. Jednak zanim tam trafią, muszą być odpowiednio przygotowane. Dlatego wszystkie podpisy powinny trafić do Komitetu z wyprzedzeniem, tak aby żaden podpis się nie zmarnował.

Apelujemy o przekazywanie list z podpisami  do końca stycznia.

 Listy należy przesyłać na adres: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD ul. Bobrowiecka 1; 00-728 Warszawa. We wcześniejszym terminie można je również dostarczyć do Okręgowego  Zarządu  PZD            ul.  Bór  201    42-200  Częstochowa. 

 

 


 

STANOWISKO PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI REWIZYJNYCH R.O.D. OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO z narady w dniu 25 stycznia 2013 roku. - plik do pobrania

Częstochowscy działkowcy u Posła Ruchu Palikota Artura Bramory. - plik do pobrania

Stanowiska ROD - plik do pobrania

 

Związek i działkowcy składają skargi do Strasburga - 08.01.2013

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego negatywnie zaskoczył środowisko działkowe, a także wywołał oburzenie i obawę o przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych. Wbrew temu, co próbowano wmówić ludziom tuż po wyroku TK, jego skutki będą najbardziej dotkliwe dla samych działkowców. Z treści ustnego i pisemnego uzasadnienia wyroku nie wynikają żadne merytoryczne   i racjonalne argumenty, aby  zaprzeczyć obawom działkowców.

Orzeczenie wejdzie w życie już za 12 miesięcy - 21 stycznia 2014 r. Jeśli do tego czasu nie zostanie uchwalona nowa ustawa regulująca prawa ogrodów działkowych i ich użytkowników, wówczas poprzez likwidację Związku – wygasną wszelkie prawa do gruntów i majątku w ogrodach. Rozwiązanie organizacji, która od przeszło 30 lat skutecznie broniła ogrody działkowe i nabyte prawa działkowców przed zakusami elit rządzących, których głównym celem stało się odebranie gruntów ogrodom  w celu przeznaczenia ich przede wszystkim na cele komercyjne, oznacza dla działkowców utratę wszystkich praw do działek i położonych tam naniesień. Staną się jedynie „dzikimi lokatorami” w użytkowanych niekiedy od pokoleń działkach. Ponadto wyrok otwiera drogę do swobodnego dysponowania gruntami ogrodów, nie mówiąc już o ekonomicznych dolegliwościach, które dotkną użytkowników działek.  

 

Działkowcy od wielu miesięcy nie poprzestają w wysiłkach, by ocalić swoje ogrody, a także prawo do zrzeszania się i samorządności, które gwarantuje wszystkim obywatelom Konstytucja RP. Środowisko działkowe, by uniknąć tego czarnego scenariusza przygotowało obywatelski projekt ustawy, który zachowuje wszystkie obecne prawa działkowców. Droga do jego uchwalenia w Sejmie jest jeszcze daleka. Potrzeba nie tylko ogromnego wsparcia wyrażonego w podpisach pod tym projektem, ale także poparcia parlamentarzystów, którzy w imieniu swoich wyborców będą decydować o dalszych losach tej ustawy – a de facto, o dalszym istnieniu ogrodów działkowych w Polsce.

Dlatego, by bronić swoje prawa, PZD oraz indywidualni działkowcy z całego kraju złożyli skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego naruszył szereg praw chronionych przez prawo międzynarodowe, co jest niedopuszczalne w kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej, Rady Europy, a także sygnatariuszem wielu międzynarodowych umów.

W opinii Związku w szczególności nastąpiła bezprawna ingerencja w działalność samorządnej organizacji społecznej działkowców poprzez docelową jej likwidację. W następstwie tego działania wygasną wszystkie prawa majątkowe Związku – w tym prawa do gruntów – na rzecz gmin i Skarbu Państwa. Nacjonalizacja majątku, która ma nastąpić, to znana już z czasów PRL-u praktyka rządzących. Jednak w demokratycznym państwie prawa to sytuacja niedopuszczalna, dlatego nie może pozostać bez reakcji na arenie międzynarodowej.

W swojej skardze Związek podkreślił, że naruszono jego prawo do sądu. PZD nie przyznano statusu uczestnika postępowania pomimo tego, iż sędziowie orzekali o jego prawach i dalszym istnieniu. Nie było również możliwości odwołania się od wyroku, który ma faktycznie pozbawić Związek bytu prawnego oraz całego majątku.

W podobnym tonie sformułowane są także skargi działkowców. Podkreślili oni, że wyrok TK zmierza do likwidacji ich zrzeszenia i pozbawienia ich członkostwa w organizacji, do której przystąpili z własnej woli. Co więcej, skutkiem orzeczenia TK ma być utrata ich obecnych praw majątkowych związanych z użytkowaną działką, co jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Działkowcy zaskarżyli również tryb postępowania w tej sprawie; podobnie jak ich Związek, nie zapewniono im możliwości uczestniczenia w sprawie, ani złożenia jakiegokolwiek odwołania, choć w istocie rozstrzygnięto o ich fundamentalnych prawach.

AH

 Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu to jedyny w swoim rodzaju taki sąd na świecie. Do Trybunału w Strasburgu może zwrócić się każdy z 800 milionów obywateli z 47 krajów członkowskich Rady Europy. Trybunał orzeka w kontrowersyjnych przypadkach, kiedy obywatele państw Rady Europy uważają, że ich narodowe rządy lub instytucje (głównie sądy) pogwałciły ich prawa podstawowe zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokołach Dodatkowych (nr 1,4,6,7 i 13). Konwencja chroni w szczególności: prawo do życia, rzetelnego procesu sądowego, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolność wyrażania opinii, wolność myśli, sumienia i wyznania, prawo do skutecznego wniesienia środka odwoławczego, poszanowania mienia, głosowania i kandydowania w wyborach. Polska ratyfikowała tę konwencję 19 stycznia 1993 roku. Nasz kraj jest na szóstym miejscu pod względem liczby skarg składanych do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

źródło: Wikipedia

Zdj. http://www.echr.coe.int

 

 


 

 

Mamy już ponad 600 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD - 24.01.2013

Pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podpisało się już 622 125  osób.  To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę mroźną i śnieżną zimę, która bardzo utrudnia zbieranie podpisów. Działkowcy nie zważając jednak na codzienne opady śniegu, śliskie drogi i chodniki nie poprzestają w swoich wysiłkach, by zebrać jak najwięcej podpisów pod projektem, który jest jedyną nadzieją na ocalenie ogrodów i jako jedyny zabezpiecza prawa działkowców. W całej Polsce nieustająco odbywają się spotkania z samorządowcami, parlamentarzystami, a także samymi działkowcami. Nadzwyczajne walne zebrania informacyjne przyciągają wiele osób, które do tej pory nie miały okazji zapoznać się z zapisami obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu tysięcy działkowców, działaczy Okręgowych Zarządów PZD i zarządów ogrodów, z dnia na dzień rośnie poparcie dla tego projektu. Zachęcamy wszystkich, dla których ważne jest dalsze istnienie ogrodów działkowych, by włączyli się do naszej akcji. Każdy podpis ma znaczenie i może przyczynić się do ocalenia ogrodów.

Ile osób podpisze się pod projektem obywatelskim? Tego dowiemy się już za kilkanaście dni, kiedy podpisy będą musiały zostać złożone w Sejmie ( czytaj więcej na ten temat). Choć pozostało już zaledwie 12 dni na ich zbieranie, mamy nadzieję, że te ostatnie dni zostaną dobrze wykorzystane, a ostateczny wynik uzyskanego poparcia dla projektu, zostanie doceniony także przez te osoby, które będą decydować o jego dalszych losach w parlamencie.

Przypominamy, że 5 lutego br. upływa termin na złożenie w Sejmie list z podpisami pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Jednak zanim tam trafią muszą być odpowiednio przygotowane. Dlatego wszystkie podpisy powinny trafić do Komitetu z wyprzedzeniem, tak aby żaden podpis się nie zmarnował.

Podpisy można przekazywać do Okręgowych Zarządów lub bezpośrednio do siedziby Komitetu:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Projektu Ustawy o ROD

ul. Bobrowiecka 1

00-728 Warszawa

 

 


 

Działkowcy walczą o swoje prawa

Każdy podpis ma znaczenie - 23.01.2013

5 lutego br. upływa termin na złożenie w Sejmie list z podpisami pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Jednak zanim tam trafią muszą być odpowiednio przygotowane. Dlatego wszystkie podpisy powinny trafić do Komitetu z wyprzedzeniem, tak aby żaden podpis się nie zmarnował.

Z tego względu apelujemy o przesłanie podpisów do końca stycznia.

Listy można przesyłać na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD ul. Bobrowiecka 1; 00-728 Warszawa.

We wcześniejszym terminie można je również dostarczyć do punktów regionalnych, których adresy zamieszone są na www.ocalmyogrody.pl w zakładce „Tu zbieramy podpisy”.

 

 


 

Pismo do Viviane Reding, Wiceprezydent Komisji Europejskiej  ds. sprawiedliwości,wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa w Komisji Europejskiej  

Pobierz plik  1

Pobierz plik  2

 

 

 


 

S T A N O W I S K O  PREZESÓW  RODZINNYCH  OGRODÓW  DZIAŁKOWYCH 

OKRĘGU  CZĘSTOCHOWSKIEGO Z  NARADY W  DNIA  23  STYCZNIA  2013  ROKU

W  sprawie : poparcia  dla  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych

Pobierz plik

 

 


 

 

 S T A N O W I S K O    PREZESÓW  RODZINNYCH  OGRODÓW DZIAŁKOWYCH 

OKRĘGU  CZĘSTOCHOWSKIEGO Z  NARADY W  DNIA  23  STYCZNIA  2013  ROKU

W  sprawie : projektu   ustawy  o  ogrodach  działkowych  autorstwa  posłów Platformy  Obywatelskiej.

Pobierz plik

 

 


 

Przedstawiciele  częstochowskich  działkowców u  posła  PO  Grzegorza  Sztolcmana

 

Przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  w  dniu  21  stycznia  2013  roku  spotkali  się   w  biurze  poselskim  z  posłem  ziemi  częstochowskiej  Grzegorzem  Sztolcmanem ( PO ). 

Podczas  spotkania  przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  przedstawili  ponad  100  letnią  historię  i  tradycje  ogrodnictwa  działkowego  na  ziemi  częstochowskiej,  odnieśli  się  do  założeń  projektu  opracowanego  przez  posła  Stanisława  Huskowskiego  oraz  omówili  obywatelski  projekt  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  pod   którym  częstochowscy  działkowcy  i  ich  sympatycy  zebrali  już  ponad  7500  podpisów  poparcia.  W  całym  kraju  poparcie  dla  tego  projektu  wyraziło  poprzez  podpis  ponad  560  tysięcy  osób.   Ponadto  przedstawiciele  OZ  PZD   potwierdzili,  że  projekt  obywatelski    jest  popierany  nie tylko  przez  działkowców,  sympatyków,   ale  również lokalne  samorządy  -  Prezydenta   Miasta  Częstochowy,   Burmistrza  Miasta   Blachowni,   Radę  Miasta  Blachowni  oraz  pozytywny  stosunek  do  propozycji  wyraził  Starosta  Myszkowski.  Przedstawiciele    OZ  poinformowali,  że  wg    Centrum  Badania  Opinii  Publicznej    82 %  respondentów  pozytywnie  postrzega  rolę  i  funkcjonowanie  rodzinnych  ogrodów  działkowych  w  obecnym kształcie.

W czasie  spotkania  kierownictwo  Okręgowego  Zarządu   PZD   przekazano  posłowi  egzemplarz  obywatelskiego    projektu   ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych   opracowanego  i  zarejestrowanego  w  Sejmie  RP  przez   Komitetu  Inicjatywy  Ustawodawczej. 

Poseł  Grzegorz  Sztolcman    w  swoim  wystąpieniu  stwierdził,   że  osobiście  nie  zajmuje  się  sprawą  tej  ustawy,  ale  przekazany  projekt  pozwoli  mu  na  zapoznanie  się  z  problematyką  ogrodnictwa  działkowego.  Zwrócił  się  z  prośbą  o  tydzień  czasu  nad  rozeznaniem  sprawy  w  klubie  PO  i  konsultacje  z  kolegami  w  tej  ważnej  dla  wyborców  sprawie.  Ustalony  został  wstępnie    termin   28.01.2013  roku  w  sprawie  określenia  kolejnego  spotkania   dotyczącego    pomocy  działkowcom  w    sprawie  regulacji  prawnej  funkcjonowania  ogrodów  i  związku  jako  prawnego  reprezentanta  pozarządowej  organizacji.  Podczas  spotkania  poseł  z  szacunkiem   odniósł  się do  problemów  działkowców  i  ich  pasji  jaką  jest  aktywny  wypoczynek  na  łonie  natury  w gronie  wielopokoleniowej  rodziny.

Opracował:

Adam  Więcławik

 

 

 


 

 

Apel Prezydium KR PZD ws. zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD - 17.01.2013

Apel Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców 

ws. zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD

 

             Szanowni Działkowcy!

Na trzy tygodnie przed terminem złożenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD w Sejmie widnieje pod nim ponad pół miliona podpisów Polaków.

Już dziś możemy więc mówić, że po raz kolejny udowodniliśmy, że dla obrony ogrodów potrafimy się zmobilizować. Przeszło 5-krotne przekroczenie ustawowego wymogu liczby podpisów dowodzi olbrzymiego poparcia w społeczeństwie. Ten wynik zawdzięczamy wyłącznie samym sobie. Z ubolewaniem trzeba bowiem stwierdzić, że pomimo doniosłego znaczenia społecznego, walka o ustawę zabezpieczającą prawa naszych rodzin została prawie całkowicie pomięta przez największe media. 

Osiągnięty sukces nie oznacza jednak, że możemy zakończyć naszą akcję. Zbieranie podpisów musi być kontynuowane do ostatniego dnia. Nie stać nas na lobbystów i reklamy. Naszym orężem musi być ukazanie powszechnej akceptacji dla sprawy, o którą walczymy. Najlepiej zrobi to liczba podpisów pod projektem. Udowodnijmy, że choć zaliczamy się głównie do osób mniej zamożnych, to jesteśmy w pełni świadomi swych praw.

Dlatego zwracamy się do wszystkich działkowców o zbieranie podpisów do ostatniego dnia akcji. Jeszcze do końca stycznia można je przesyłać na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

Każdy podpis ma znaczenie i nie powinien się zmarnować.

 

Działkowcy!

Pamiętajmy, że choć w każdym klubie parlamentarnym są nasi przyjaciele popierający projekt obywatelski, to przedstawiciele przeciwników ogrodów w Sejmie są zdeterminowani. Realizują wszak zamówienie środowisk od lat dążących do przejęcia terenów naszych ogrodów. Środowisk, które choć nieliczne, to dysponują środkami pozwalającymi mówić dostatecznie głośno, by zagłuszyć głos społeczeństwa.

Zróbmy więc wszystko by w Sejmie wzmocnić głos przyjaciół ogrodów. Pieniądzom i wpływom przeciwstawmy nasze podpisy!

Każdy podpis zwiększa szansę na to, że po raz kolejny uda się nam ocalić ogrody! Nie pozwólmy, by jakikolwiek się zmarnował!

Prezydium

Krajowej Rady PZD


Warszawa dn. 17 stycznia 2013r.

 

 


 

Czytajcie „działkowca”!

  

Na rynku jest już lutowy numer miesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla wszystkich miłośników działek. Znaleźć w nim można wiele atrakcyjnych i ważnych tematów przygotowanych z myślą o zróżnicowanych potrzebach naszych Czytelników. A oto niektóre z nich:

 

? U schyłku zimy z radością witamy kwitnące zwiastuny odradzającej się przyrody. Pierwsze symptomy wiosny: urokliwe kwiaty na tle śniegu mogą pojawiać się nawet w lutym. Warto poznać najwcześniej kwitnące gatunki bylin, krzewów czy drzew. Dzięki nim nasza działka może być kolorowa i interesująca już od pierwszych miesięcy roku!

 

? Małe modrzewie mają atrakcyjny pokrój i znakomicie nadają się na działki a także do uprawy w pojemnikach na balkonach i tarasach. Duże zróżnicowanie form (minidrzewka, kuliste, zwisłopędowe, o fantazyjnie powyginanych pędach) i różne odcienie zieleni, sprawią, że będą one cennym składnikiem wielu działkowych aranżacji.

 

? Jak odpowiednio zaaranżować strefę dla rodziny czyli określoną przestrzeń na działce, która spełniałaby zróżnicowane potrzeby całej wielopokoleniowej rodziny? Jest to bardzo ważne, ponieważ wspólna praca i wypoczynek integrują, a także służą wymianie wiedzy i doświadczeń. Każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie. Nie wolno też  zapominać o przestrzeni wspólnej, która będzie służyła rodzinnej integracji.

 

? Jeżówka purpurowa to popularna i niezawodna w uprawie bylina ogrodowa. Gatunek ten doczekał się wielu nowych, oryginalnych odmian o nietypowych barwach i kształtach kwiatów. Warto je poznać!

 

? Ogrodzenie i furtka to elementy działki, które widać już z daleka i powinny być jej dobrą wizytówką. Jakich materiałów i rozwiązań warto użyć, by poprawić ich estetykę i spójność z otoczeniem?

 

? Cisy to wyjątkowo cenne iglaki o wielu korzystnych cechach użytkowych. Cechuje je duża tolerancja na zacienienie, bardzo dobrze znoszą też cięcie. Oprócz żywopłotów i szpalerów mogą być sadzone w kompozycjach kolorystycznych (szczególnie odmiany złocistożółte) a formy kolumnowe dobrze nadają się do nasadzeń soliterowych. Warto je odkryć na nowo!

 

? „Metamorfozy” to cykl artykułów przedstawiający działki naszych Czytelników przed i po modernizacji zaproponowanej przez specjalistów. Tym razem polecamy przemianę części frontowej w rabatę reprezentacyjną z roślinami wrzosowatymi jako wizytówkę działki!

 

? Slow life to nasz nowy cykl propagujący m.in. zwolnienie tempa życia, świadome korzystanie z dobrodziejstw działki, celebrowanie obcowania z przyrodą. W kolejnym artykule z tej serii opisujemy liczne korzyści z uprawy własnych warzyw i owoców związane z ideą slow food (przeciwieństwo fast food – masowej produkcji żywności).

 

? Uprawa borówki wysokiej ma wiele zalet i od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem działkowców, którzy z posadzonych na działce krzewów potrafią zebrać do kilkudziesięciu kilogramów owoców o wybornym smaku i cennych właściwościach prozdrowotnych! Doradzamy jak założyć własną miniplantację borówek. Polecamy też najlepsze odmiany!

 

? W kolejnym artykule z cyklu „Dziesięć błędów ogrodnika”, w którym  przedstawiane są najczęściej popełniane w ogrodzie błędy, będziemy podpowiadać jakich pomyłek należy unikać przy ochronie roślin.

? Czym zakwasić glebę? Pytanie to pojawia się często, gdy chcemy na działce uprawiać borówkę, różaneczniki, wrzosy czy inne rośliny kwasolubne. Proponujemy odpowiednie nawozy, materiały i preparaty o działaniu zakwaszającym.

? Czy żywność może być groźna dla zdrowia? Czy zawsze jesteśmy w stanie właściwie ocenić jej jakość? Doradzamy, jak właściwie interpretować informacje zawarte na etykietach produktów żywnościowych. Wyjaśniamy co oznaczają symbole „E”. Które z nich są nieszkodliwe, a których zdecydowanie powinniśmy unikać?

? Kiełki warzywne to prawdziwa bomba witaminowa! Doradzamy jak można tanio wyprodukować je we własnym zakresie.

 

Te i wiele innych, atrakcyjnych tematów tylko w lutowym „działkowcu”!

My dobrze wiemy jak odmienić Twoją działkę!

  

 


 

 
 

Przedstawiciele   Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  spotkali   się  z   Senatorem  RP  Andrzejem  Szewińskim  (  PO ).

 

Przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  realizując  cykl  spotkań  z  częstochowskim  parlamentarzystami  spotkali  się  w  dniu  15  stycznia  2013  roku  w   biurze  Senatora  RP  Andrzeja Szewińskiego.  Celem  spotkania  z inicjatywy  działkowców    było  zapoznanie  Senatora  z  aktualną  sytuacją  wynikającą  z  orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego  oraz  przedstawienie  informacji  na  temat  złożenia  w  Sejmie  obywatelskiego  projektu  ustawy o  rodzinnych  ogrodach  działkowych. 

Wiceprezes  OZ  Stanisław  Jucha   zapoznał  Senatora z  obywatelskim  projektem  ustawy  o rodzinnych  ogrodach  działkowych,  Sekretarz  OZ  przedstawił  i  omówił  złożone  do  Marszałka  Sejmu  projekty   klubów  SP  i  SLD  jak  również  założeniami  do  projektu  ustawy  o  ogrodach  działkowych  klubu  PO  zwracając  szczególną  uwagę  na  projekt  likwidacji  struktur  PZD,   podporządkowania  ogrodów  działkowych  gminom,   wprowadzenie  dla  działkowców  podatków  oraz  zmiana  zagospodarowania  działki  poprzez  budowę  altan  nie  związanych  z  gruntem  do  20m. 

Senator  podkreślił,  że  regionalne  i  ogólnokrajowa  reprezentacja  każdej  społecznej  organizacji  to  standard  i  nie  może  zrozumieć  założeń  opracowanych  przez  posłów  PO,  które  przewidują  likwidację  takich  struktur.  Nawiązał  do  podobnych  struktur,  jakie  dobrze funkcjonują  w  organizacjach  sportowych.  Senator  wyraził,  pogląd,  że  wspomniane  zapisy  mogą  być  jedynie  ogólną  wstępną  koncepcją, która  wymaga  poprawek.  Ponadto  potwierdził  konieczność  dalszej  konsultacji   ze  wszystkimi siłami  politycznymi  w  sprawie  funkcjonowania  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  przyszłych  pokoleń.  W  swojej  opinii  podkreślił  chęć  współpracy  z  parlamentarzystami  PO  i innych  klubów  przy  uzgodnieniach   resortowych  w  procesie  tworzenia  nowego,  dobrego   prawa  dla  działkowców.  

Przedstawiciele   działkowców  podkreślili,  że  również  działkowcy polscy  mają  swoich  przedstawicieli  z głosem  doradczym  w  Parlamencie Europejskim  poprzez  przynależność  PZD  do  Europejskiej  rodziny  ogrodów  działkowych.

Na  zakończenie  spotkania  Senator  podkreślił  bardzo  ważną  społeczną rolę  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  zurbanizowanych  miast  oraz  ich  znaczenie  dla  samych  działkowców,   rodzin  oraz  lokalnej  społeczności.

Opr.  Adam  Więcławik

 

 

 Przedstawiciele   Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  spotkali   się  z   Posłanką  PiS  Jadwigą  Wiśniewską.

Przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  realizując  cykl  spotkań  z  częstochowskim  parlamentarzystami  spotkali  się  w  dniu  15  stycznia  2013  roku  biurze  posłanki  Jadwigi  Wiśniewskiej.  Celem  spotkania  z inicjatywy  działkowców    było  zapoznanie  Pani  Poseł  z  aktualną  sytuacją  wynikającą  z  orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego  oraz  przedstawienie  informacji  na  temat  złożenia  w  Sejmie  obywatelskiego  projektu  ustawy o  rodzinnych  ogrodach  działkowych. 

W  spotkaniu  uczestniczyła  trzy  osobowa  delegacja   PZD.  Wiceprezes  OZ  Stanisław  Jucha   zapoznał  Panią  Poseł  z  obywatelskim  projektem  ustawy  o rodzinnych  ogrodach  działkowych,  Sekretarz  OZ  przedstawił  i  omówił  złożone  do  Marszałka  Sejmu  projekty     klubów  SP  i  SLD  jak  również  założeniami  do  projektu  ustawy  o  ogrodach  działkowych  klubu  PO  zwracając  szczególną  uwagę  na  projekt  likwidacji  struktur  PZD,   podporządkowania  ogrodów gminom,   wprowadzenie  dla  działkowców  podatków  oraz  zmiana  zagospodarowania  działki  poprzez  budowę  altan  nie  związanych  z  gruntem  do  20m.  Członek  Prezydium  OZ  przedstawił  propozycję  stanowiska  PiS. 

Pani  Poseł poinformowała  działkowców,  że  idea  ogrodnictwa  działkowego  jest  bardzo  cennym  pomysłem  na  spędzenie  wolnego  czasu  przez  ludzi  w  okresie jesieni życia.   Ponadto  podkreśliła,  że  regionalne  i  ogólnokrajowa  reprezentacja  każdej  społecznej  organizacji  to  aktualnie  przyjęte  dobre  standardy.  W  swojej  wypowiedzi   potwierdził  konieczność  dalszej  konsultacji   ze  wszystkimi siłami  politycznymi  w  sprawie  funkcjonowania  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  przyszłych  pokoleń.   Zachęciła  do  organizacji  podobnych  spotkań  ze  wszystkimi  parlamentarzystami  ziemi  częstochowskiej   gdyż  jest  to  dobry  sposób  na  lobbing    interesów  blisko  10  tysięcy rodzin  użytkujących  działki  na terenie  regionu  częstochowskiego.   W  swojej  opinii  podkreśliła  chęć  współpracy  z  parlamentarzystami  innych  klubów   w  procesie  tworzenia  nowego,  dobrego   prawa  dla  działkowców.  

Przedstawiciele   działkowców  podkreślili,  że  również  działkowcy polscy  mają  swoich  przedstawicieli  z głosem  doradczym  w  Parlamencie Europejskim  poprzez  przynależność  PZD  do  Europejskiej  rodziny  ogrodów  działkowych.

Na  zakończenie  spotkania  pani  Poseł  podkreśliła  bardzo  ważną,   społeczną  rolę  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  zurbanizowanych  miast  oraz  ich  znaczenie  dla  samych  działkowców  i  ich  rodzin  oraz  lokalnej  społeczności.

Opr.  Adam Więcławik

 

 

 

Poniżej publikujmy materiały i wytyczne w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2013 r. Walne zebranie i konferencja delegatów jest dobrą okazją do spotkania działkowców z przedstawicielami władz samorządowych, a także wypowiedzenia swojej opinii na temat bieżącej sytuacji, obywatelskiego projektu ustawy o ROD, a także o innych projektach dotyczących przyszłości ogrodów i 

 

Ponad 920 tysięcy podpisów jest już w Sejmie - 05.02.2013

5 lutego br. członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu Ustawy o ROD wraz z działkowcami złożyli w Sejmie ponad 920 tysięcy podpisów złożonych pod obywatelskim projektem ustawy o ROD.

Przed budynkiem Biura Podawczego Sejmu zebrało się kilkudziesięciu działkowców – członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Obecny był też Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz pełnomocnik Komitetu mec. Bartłomiej Piech i jego zastępca mec. Tomasz Terlecki.

Złożenie podpisów spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów – licznie przybyli przedstawiciele prasy, radia i telewizji. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły propozycji rozwiązań prawnych, które zawarte są w składanym projekcie obywatelskim oraz przebiegu akcji zbierania podpisów. Równie często pojawiało się pytanie: co dalej z projektem i na czyje poparcie w Sejmie mogą liczyć działkowcy.

 

Chwilę po godz. 11 działkowcy dźwigając 31 kartonów z podpisami skierowali się do budynku Biura Podawczego Sejmu. Jednak w bramie przeprowadzono selekcję i nie zezwolono na wejście wszystkich działkowców.  Wpuszczano tylko tych, którzy mieli w ręku kartony.

Przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wraz z zastępcą oficjalnie przekazali projekt ustawy wraz z listem do Marszałek Sejmu i wymaganymi dokumentami na ręce przedstawicieli Biura Podawczego Sejmu. Już dziś po godz. 16 ma się rozpocząć sprawdzanie wymaganych 100 tys. podpisów.

Następnie przedstawiciele działkowców spotkali się z Marszałkiem Sejmu Ewą Kopacz oraz wicemarszałkami Sejmu: Jerzym Wenderlichem (SLD) oraz Eugeniuszem Grzeszczakiem(PSL).

Podczas spotkania z Marszałek Sejmu działkowców reprezentowali: Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki, mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, oraz Prezes OZ w Łodzi Izabela Ożegalska i Prezes OZ we Wrocławiu Janusz Moszkowski. Podczas spotkania Marszałek Sejmu wykazała się dużym zrozumieniem dla aktualnej, trudnej sytuacji działkowców. Wyraziła swoje uznanie dla liczby zebranych podpisów. Pani Marszałek Sejmu ma nadzieję, że projekt będzie ponadpartyjny i zdobędzie poparcie w Sejmie.

Kilkanaście minut później delegacje działkowców udały się na dwa spotkania z wicemarszałkami Sejmu.

Na spotkaniu u wicemarszałka Wenderlicha obecny był Przewodniczący SLD Leszek Miller oraz posłanka Anna Bańkowska. Przedstawiciele Sojuszu zapewnili, że tak jak dotychczas będą popierali w Sejmie projekt obywatelski i zagłosują za jego przyjęciem. W ocenie przedstawicieli Sojuszu jest to projekt, który w pełni zabezpiecza prawa działkowców, jest dobry i powinien stać się obowiązującym prawem.

Równolegle odbywało się spotkanie u wicemarszałka Eugeniusza Grzeszczaka, który kolejny raz zapewnił działkowców o pełnym wsparciu ze strony PSL. Wicemarszałek Grzeszczak bardzo dobrze zna obecną sytuację działkowców i uważa, że mnogość projektów  nikomu nie służy. W związku z tym, że złożony projekt obywatelski wypełnia wszystkie zalecenia Trybunału, PSL nie widzi potrzeby pisania własnej ustawy regulującej prawa działkowców i ogrodów.

Wszystkie spotkania przebiegały w przyjaznej, pełnej zrozumienia atmosferze. Obie strony - przedstawiciele działkowców oraz Parlamentu zadeklarowali chęć współpracy, dzięki której prawa działkowców zostaną zabezpieczone.

 

 


 

 

Częstochowscy działkowcy spotkali się z posłami Platformy Obywatelskiej plik do pobrania

 


 

Częstochowa, dnia 18.01.2013r.

 Stanowisko Zarządu Rodzinnych Ogrodów dzialkowych Elanex w Częstochowie

            Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych Elanex  wraca się z prośbą do wszystkich parlamentarzystów o poparcie opracowanego przez działkowców projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który ma trafić do laski marszalkowskiej jako projekt obywatelski z podpisami ponad pięciuset tysięcy obywateli Polski.

   Jednocześnie sprzeciwiamy się projektowi posłów PO zatytułowanym          " Propozycje do ustawy o ogrodach działkowych", który to dokument jest przejawem niespotykanej w europie próby pogwałcenia praw kilku milionów obywateli Rzeczpospolitej Polskiej a zarazem obywateli Unii Europejskiej.

Propozycje PO oznaczają odebranie działkowcom praw do ich majątku znajdującego się na działkach oraz praw nabytych przez pokolenia członków Rodzinnych Ogrodów Działkowych i  ich rodzin.

W większości krajów europejskich uprawianie działek jest formą pomocy rodziom najuborzszym, tak i było do tej pory w naszym kraju.

Nie możemy pogodzić się z propozycją wysokich czynszów za prawo korzystania z działek, które w znacznej części zubożą i tak niskie dochody większości działkowiczów.

Taki projekt jest nie do przyjęcia i dlatego w imieniu działkowiczów jak i zarządu ponownie apelujemy do wszystkich posłów na sejm o dotrzymanie obietnicy poparcia projektu naszej ustawy . Aby dzialki mogły nadal cieszyć kilka milionów obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

            Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych Elanex w Częstochowie.

 

 


 

Żaden podpis nie powinien się zmarnować!

 

4 lutego br. członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych  złożą w Sejmie listy z podpisami pod projektem obywatelskim. Jednak zanim tam trafią, muszą być odpowiednio przygotowane. Dlatego wszystkie podpisy powinny trafić do Komitetu z wyprzedzeniem, tak aby żaden podpis się nie zmarnował.

Apelujemy o przekazywanie list z podpisami  do końca stycznia.

 Listy należy przesyłać na adres: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD ul. Bobrowiecka 1; 00-728 Warszawa. We wcześniejszym terminie można je również dostarczyć do Okręgowego  Zarządu  PZD            ul.  Bór  201    42-200  Częstochowa. 

 

 


 

STANOWISKO PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI REWIZYJNYCH R.O.D. OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO z narady w dniu 25 stycznia 2013 roku. - plik do pobrania

Częstochowscy działkowcy u Posła Ruchu Palikota Artura Bramory. - plik do pobrania

Stanowiska ROD - plik do pobrania

 

Związek i działkowcy składają skargi do Strasburga - 08.01.2013

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego negatywnie zaskoczył środowisko działkowe, a także wywołał oburzenie i obawę o przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych. Wbrew temu, co próbowano wmówić ludziom tuż po wyroku TK, jego skutki będą najbardziej dotkliwe dla samych działkowców. Z treści ustnego i pisemnego uzasadnienia wyroku nie wynikają żadne merytoryczne   i racjonalne argumenty, aby  zaprzeczyć obawom działkowców.

Orzeczenie wejdzie w życie już za 12 miesięcy - 21 stycznia 2014 r. Jeśli do tego czasu nie zostanie uchwalona nowa ustawa regulująca prawa ogrodów działkowych i ich użytkowników, wówczas poprzez likwidację Związku – wygasną wszelkie prawa do gruntów i majątku w ogrodach. Rozwiązanie organizacji, która od przeszło 30 lat skutecznie broniła ogrody działkowe i nabyte prawa działkowców przed zakusami elit rządzących, których głównym celem stało się odebranie gruntów ogrodom  w celu przeznaczenia ich przede wszystkim na cele komercyjne, oznacza dla działkowców utratę wszystkich praw do działek i położonych tam naniesień. Staną się jedynie „dzikimi lokatorami” w użytkowanych niekiedy od pokoleń działkach. Ponadto wyrok otwiera drogę do swobodnego dysponowania gruntami ogrodów, nie mówiąc już o ekonomicznych dolegliwościach, które dotkną użytkowników działek.  

 

Działkowcy od wielu miesięcy nie poprzestają w wysiłkach, by ocalić swoje ogrody, a także prawo do zrzeszania się i samorządności, które gwarantuje wszystkim obywatelom Konstytucja RP. Środowisko działkowe, by uniknąć tego czarnego scenariusza przygotowało obywatelski projekt ustawy, który zachowuje wszystkie obecne prawa działkowców. Droga do jego uchwalenia w Sejmie jest jeszcze daleka. Potrzeba nie tylko ogromnego wsparcia wyrażonego w podpisach pod tym projektem, ale także poparcia parlamentarzystów, którzy w imieniu swoich wyborców będą decydować o dalszych losach tej ustawy – a de facto, o dalszym istnieniu ogrodów działkowych w Polsce.

Dlatego, by bronić swoje prawa, PZD oraz indywidualni działkowcy z całego kraju złożyli skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego naruszył szereg praw chronionych przez prawo międzynarodowe, co jest niedopuszczalne w kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej, Rady Europy, a także sygnatariuszem wielu międzynarodowych umów.

W opinii Związku w szczególności nastąpiła bezprawna ingerencja w działalność samorządnej organizacji społecznej działkowców poprzez docelową jej likwidację. W następstwie tego działania wygasną wszystkie prawa majątkowe Związku – w tym prawa do gruntów – na rzecz gmin i Skarbu Państwa. Nacjonalizacja majątku, która ma nastąpić, to znana już z czasów PRL-u praktyka rządzących. Jednak w demokratycznym państwie prawa to sytuacja niedopuszczalna, dlatego nie może pozostać bez reakcji na arenie międzynarodowej.

W swojej skardze Związek podkreślił, że naruszono jego prawo do sądu. PZD nie przyznano statusu uczestnika postępowania pomimo tego, iż sędziowie orzekali o jego prawach i dalszym istnieniu. Nie było również możliwości odwołania się od wyroku, który ma faktycznie pozbawić Związek bytu prawnego oraz całego majątku.

W podobnym tonie sformułowane są także skargi działkowców. Podkreślili oni, że wyrok TK zmierza do likwidacji ich zrzeszenia i pozbawienia ich członkostwa w organizacji, do której przystąpili z własnej woli. Co więcej, skutkiem orzeczenia TK ma być utrata ich obecnych praw majątkowych związanych z użytkowaną działką, co jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Działkowcy zaskarżyli również tryb postępowania w tej sprawie; podobnie jak ich Związek, nie zapewniono im możliwości uczestniczenia w sprawie, ani złożenia jakiegokolwiek odwołania, choć w istocie rozstrzygnięto o ich fundamentalnych prawach.

AH

 Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu to jedyny w swoim rodzaju taki sąd na świecie. Do Trybunału w Strasburgu może zwrócić się każdy z 800 milionów obywateli z 47 krajów członkowskich Rady Europy. Trybunał orzeka w kontrowersyjnych przypadkach, kiedy obywatele państw Rady Europy uważają, że ich narodowe rządy lub instytucje (głównie sądy) pogwałciły ich prawa podstawowe zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokołach Dodatkowych (nr 1,4,6,7 i 13). Konwencja chroni w szczególności: prawo do życia, rzetelnego procesu sądowego, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolność wyrażania opinii, wolność myśli, sumienia i wyznania, prawo do skutecznego wniesienia środka odwoławczego, poszanowania mienia, głosowania i kandydowania w wyborach. Polska ratyfikowała tę konwencję 19 stycznia 1993 roku. Nasz kraj jest na szóstym miejscu pod względem liczby skarg składanych do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

źródło: Wikipedia

Zdj. http://www.echr.coe.int

 

 


 

 

Mamy już ponad 600 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD - 24.01.2013

Pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podpisało się już 622 125  osób.  To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę mroźną i śnieżną zimę, która bardzo utrudnia zbieranie podpisów. Działkowcy nie zważając jednak na codzienne opady śniegu, śliskie drogi i chodniki nie poprzestają w swoich wysiłkach, by zebrać jak najwięcej podpisów pod projektem, który jest jedyną nadzieją na ocalenie ogrodów i jako jedyny zabezpiecza prawa działkowców. W całej Polsce nieustająco odbywają się spotkania z samorządowcami, parlamentarzystami, a także samymi działkowcami. Nadzwyczajne walne zebrania informacyjne przyciągają wiele osób, które do tej pory nie miały okazji zapoznać się z zapisami obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu tysięcy działkowców, działaczy Okręgowych Zarządów PZD i zarządów ogrodów, z dnia na dzień rośnie poparcie dla tego projektu. Zachęcamy wszystkich, dla których ważne jest dalsze istnienie ogrodów działkowych, by włączyli się do naszej akcji. Każdy podpis ma znaczenie i może przyczynić się do ocalenia ogrodów.

Ile osób podpisze się pod projektem obywatelskim? Tego dowiemy się już za kilkanaście dni, kiedy podpisy będą musiały zostać złożone w Sejmie ( czytaj więcej na ten temat). Choć pozostało już zaledwie 12 dni na ich zbieranie, mamy nadzieję, że te ostatnie dni zostaną dobrze wykorzystane, a ostateczny wynik uzyskanego poparcia dla projektu, zostanie doceniony także przez te osoby, które będą decydować o jego dalszych losach w parlamencie.

Przypominamy, że 5 lutego br. upływa termin na złożenie w Sejmie list z podpisami pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Jednak zanim tam trafią muszą być odpowiednio przygotowane. Dlatego wszystkie podpisy powinny trafić do Komitetu z wyprzedzeniem, tak aby żaden podpis się nie zmarnował.

Podpisy można przekazywać do Okręgowych Zarządów lub bezpośrednio do siedziby Komitetu:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Projektu Ustawy o ROD

ul. Bobrowiecka 1

00-728 Warszawa

 

 


 

Działkowcy walczą o swoje prawa

Każdy podpis ma znaczenie - 23.01.2013

5 lutego br. upływa termin na złożenie w Sejmie list z podpisami pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Jednak zanim tam trafią muszą być odpowiednio przygotowane. Dlatego wszystkie podpisy powinny trafić do Komitetu z wyprzedzeniem, tak aby żaden podpis się nie zmarnował.

Z tego względu apelujemy o przesłanie podpisów do końca stycznia.

Listy można przesyłać na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD ul. Bobrowiecka 1; 00-728 Warszawa.

We wcześniejszym terminie można je również dostarczyć do punktów regionalnych, których adresy zamieszone są na www.ocalmyogrody.pl w zakładce „Tu zbieramy podpisy”.

 

 


 

Pismo do Viviane Reding, Wiceprezydent Komisji Europejskiej  ds. sprawiedliwości,wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa w Komisji Europejskiej  

Pobierz plik  1

Pobierz plik  2

 

 

 


 

S T A N O W I S K O  PREZESÓW  RODZINNYCH  OGRODÓW  DZIAŁKOWYCH 

OKRĘGU  CZĘSTOCHOWSKIEGO Z  NARADY W  DNIA  23  STYCZNIA  2013  ROKU

W  sprawie : poparcia  dla  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych

Pobierz plik

 

 


 

 

 S T A N O W I S K O    PREZESÓW  RODZINNYCH  OGRODÓW DZIAŁKOWYCH 

OKRĘGU  CZĘSTOCHOWSKIEGO Z  NARADY W  DNIA  23  STYCZNIA  2013  ROKU

W  sprawie : projektu   ustawy  o  ogrodach  działkowych  autorstwa  posłów Platformy  Obywatelskiej.

Pobierz plik

 

 


 

Przedstawiciele  częstochowskich  działkowców u  posła  PO  Grzegorza  Sztolcmana

 

Przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  w  dniu  21  stycznia  2013  roku  spotkali  się   w  biurze  poselskim  z  posłem  ziemi  częstochowskiej  Grzegorzem  Sztolcmanem ( PO ). 

Podczas  spotkania  przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  przedstawili  ponad  100  letnią  historię  i  tradycje  ogrodnictwa  działkowego  na  ziemi  częstochowskiej,  odnieśli  się  do  założeń  projektu  opracowanego  przez  posła  Stanisława  Huskowskiego  oraz  omówili  obywatelski  projekt  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  pod   którym  częstochowscy  działkowcy  i  ich  sympatycy  zebrali  już  ponad  7500  podpisów  poparcia.  W  całym  kraju  poparcie  dla  tego  projektu  wyraziło  poprzez  podpis  ponad  560  tysięcy  osób.   Ponadto  przedstawiciele  OZ  PZD   potwierdzili,  że  projekt  obywatelski    jest  popierany  nie tylko  przez  działkowców,  sympatyków,   ale  również lokalne  samorządy  -  Prezydenta   Miasta  Częstochowy,   Burmistrza  Miasta   Blachowni,   Radę  Miasta  Blachowni  oraz  pozytywny  stosunek  do  propozycji  wyraził  Starosta  Myszkowski.  Przedstawiciele    OZ  poinformowali,  że  wg    Centrum  Badania  Opinii  Publicznej    82 %  respondentów  pozytywnie  postrzega  rolę  i  funkcjonowanie  rodzinnych  ogrodów  działkowych  w  obecnym kształcie.

W czasie  spotkania  kierownictwo  Okręgowego  Zarządu   PZD   przekazano  posłowi  egzemplarz  obywatelskiego    projektu   ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych   opracowanego  i  zarejestrowanego  w  Sejmie  RP  przez   Komitetu  Inicjatywy  Ustawodawczej. 

Poseł  Grzegorz  Sztolcman    w  swoim  wystąpieniu  stwierdził,   że  osobiście  nie  zajmuje  się  sprawą  tej  ustawy,  ale  przekazany  projekt  pozwoli  mu  na  zapoznanie  się  z  problematyką  ogrodnictwa  działkowego.  Zwrócił  się  z  prośbą  o  tydzień  czasu  nad  rozeznaniem  sprawy  w  klubie  PO  i  konsultacje  z  kolegami  w  tej  ważnej  dla  wyborców  sprawie.  Ustalony  został  wstępnie    termin   28.01.2013  roku  w  sprawie  określenia  kolejnego  spotkania   dotyczącego    pomocy  działkowcom  w    sprawie  regulacji  prawnej  funkcjonowania  ogrodów  i  związku  jako  prawnego  reprezentanta  pozarządowej  organizacji.  Podczas  spotkania  poseł  z  szacunkiem   odniósł  się do  problemów  działkowców  i  ich  pasji  jaką  jest  aktywny  wypoczynek  na  łonie  natury  w gronie  wielopokoleniowej  rodziny.

Opracował:

Adam  Więcławik

 

 

 


 

 

Apel Prezydium KR PZD ws. zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD - 17.01.2013

Apel Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców 

ws. zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD

 

             Szanowni Działkowcy!

Na trzy tygodnie przed terminem złożenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD w Sejmie widnieje pod nim ponad pół miliona podpisów Polaków.

Już dziś możemy więc mówić, że po raz kolejny udowodniliśmy, że dla obrony ogrodów potrafimy się zmobilizować. Przeszło 5-krotne przekroczenie ustawowego wymogu liczby podpisów dowodzi olbrzymiego poparcia w społeczeństwie. Ten wynik zawdzięczamy wyłącznie samym sobie. Z ubolewaniem trzeba bowiem stwierdzić, że pomimo doniosłego znaczenia społecznego, walka o ustawę zabezpieczającą prawa naszych rodzin została prawie całkowicie pomięta przez największe media. 

Osiągnięty sukces nie oznacza jednak, że możemy zakończyć naszą akcję. Zbieranie podpisów musi być kontynuowane do ostatniego dnia. Nie stać nas na lobbystów i reklamy. Naszym orężem musi być ukazanie powszechnej akceptacji dla sprawy, o którą walczymy. Najlepiej zrobi to liczba podpisów pod projektem. Udowodnijmy, że choć zaliczamy się głównie do osób mniej zamożnych, to jesteśmy w pełni świadomi swych praw.

Dlatego zwracamy się do wszystkich działkowców o zbieranie podpisów do ostatniego dnia akcji. Jeszcze do końca stycznia można je przesyłać na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

Każdy podpis ma znaczenie i nie powinien się zmarnować.

 

Działkowcy!

Pamiętajmy, że choć w każdym klubie parlamentarnym są nasi przyjaciele popierający projekt obywatelski, to przedstawiciele przeciwników ogrodów w Sejmie są zdeterminowani. Realizują wszak zamówienie środowisk od lat dążących do przejęcia terenów naszych ogrodów. Środowisk, które choć nieliczne, to dysponują środkami pozwalającymi mówić dostatecznie głośno, by zagłuszyć głos społeczeństwa.

Zróbmy więc wszystko by w Sejmie wzmocnić głos przyjaciół ogrodów. Pieniądzom i wpływom przeciwstawmy nasze podpisy!

Każdy podpis zwiększa szansę na to, że po raz kolejny uda się nam ocalić ogrody! Nie pozwólmy, by jakikolwiek się zmarnował!

Prezydium

Krajowej Rady PZD


Warszawa dn. 17 stycznia 2013r.

 

 


 

Czytajcie „działkowca”!

  

Na rynku jest już lutowy numer miesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla wszystkich miłośników działek. Znaleźć w nim można wiele atrakcyjnych i ważnych tematów przygotowanych z myślą o zróżnicowanych potrzebach naszych Czytelników. A oto niektóre z nich:

 

? U schyłku zimy z radością witamy kwitnące zwiastuny odradzającej się przyrody. Pierwsze symptomy wiosny: urokliwe kwiaty na tle śniegu mogą pojawiać się nawet w lutym. Warto poznać najwcześniej kwitnące gatunki bylin, krzewów czy drzew. Dzięki nim nasza działka może być kolorowa i interesująca już od pierwszych miesięcy roku!

 

? Małe modrzewie mają atrakcyjny pokrój i znakomicie nadają się na działki a także do uprawy w pojemnikach na balkonach i tarasach. Duże zróżnicowanie form (minidrzewka, kuliste, zwisłopędowe, o fantazyjnie powyginanych pędach) i różne odcienie zieleni, sprawią, że będą one cennym składnikiem wielu działkowych aranżacji.

 

? Jak odpowiednio zaaranżować strefę dla rodziny czyli określoną przestrzeń na działce, która spełniałaby zróżnicowane potrzeby całej wielopokoleniowej rodziny? Jest to bardzo ważne, ponieważ wspólna praca i wypoczynek integrują, a także służą wymianie wiedzy i doświadczeń. Każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie. Nie wolno też  zapominać o przestrzeni wspólnej, która będzie służyła rodzinnej integracji.

 

? Jeżówka purpurowa to popularna i niezawodna w uprawie bylina ogrodowa. Gatunek ten doczekał się wielu nowych, oryginalnych odmian o nietypowych barwach i kształtach kwiatów. Warto je poznać!

 

? Ogrodzenie i furtka to elementy działki, które widać już z daleka i powinny być jej dobrą wizytówką. Jakich materiałów i rozwiązań warto użyć, by poprawić ich estetykę i spójność z otoczeniem?

 

? Cisy to wyjątkowo cenne iglaki o wielu korzystnych cechach użytkowych. Cechuje je duża tolerancja na zacienienie, bardzo dobrze znoszą też cięcie. Oprócz żywopłotów i szpalerów mogą być sadzone w kompozycjach kolorystycznych (szczególnie odmiany złocistożółte) a formy kolumnowe dobrze nadają się do nasadzeń soliterowych. Warto je odkryć na nowo!

 

? „Metamorfozy” to cykl artykułów przedstawiający działki naszych Czytelników przed i po modernizacji zaproponowanej przez specjalistów. Tym razem polecamy przemianę części frontowej w rabatę reprezentacyjną z roślinami wrzosowatymi jako wizytówkę działki!

 

? Slow life to nasz nowy cykl propagujący m.in. zwolnienie tempa życia, świadome korzystanie z dobrodziejstw działki, celebrowanie obcowania z przyrodą. W kolejnym artykule z tej serii opisujemy liczne korzyści z uprawy własnych warzyw i owoców związane z ideą slow food (przeciwieństwo fast food – masowej produkcji żywności).

 

? Uprawa borówki wysokiej ma wiele zalet i od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem działkowców, którzy z posadzonych na działce krzewów potrafią zebrać do kilkudziesięciu kilogramów owoców o wybornym smaku i cennych właściwościach prozdrowotnych! Doradzamy jak założyć własną miniplantację borówek. Polecamy też najlepsze odmiany!

 

? W kolejnym artykule z cyklu „Dziesięć błędów ogrodnika”, w którym  przedstawiane są najczęściej popełniane w ogrodzie błędy, będziemy podpowiadać jakich pomyłek należy unikać przy ochronie roślin.

? Czym zakwasić glebę? Pytanie to pojawia się często, gdy chcemy na działce uprawiać borówkę, różaneczniki, wrzosy czy inne rośliny kwasolubne. Proponujemy odpowiednie nawozy, materiały i preparaty o działaniu zakwaszającym.

? Czy żywność może być groźna dla zdrowia? Czy zawsze jesteśmy w stanie właściwie ocenić jej jakość? Doradzamy, jak właściwie interpretować informacje zawarte na etykietach produktów żywnościowych. Wyjaśniamy co oznaczają symbole „E”. Które z nich są nieszkodliwe, a których zdecydowanie powinniśmy unikać?

? Kiełki warzywne to prawdziwa bomba witaminowa! Doradzamy jak można tanio wyprodukować je we własnym zakresie.

 

Te i wiele innych, atrakcyjnych tematów tylko w lutowym „działkowcu”!

My dobrze wiemy jak odmienić Twoją działkę!

  

 


 

 
 

Przedstawiciele   Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  spotkali   się  z   Senatorem  RP  Andrzejem  Szewińskim  (  PO ).

 

Przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  realizując  cykl  spotkań  z  częstochowskim  parlamentarzystami  spotkali  się  w  dniu  15  stycznia  2013  roku  w   biurze  Senatora  RP  Andrzeja Szewińskiego.  Celem  spotkania  z inicjatywy  działkowców    było  zapoznanie  Senatora  z  aktualną  sytuacją  wynikającą  z  orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego  oraz  przedstawienie  informacji  na  temat  złożenia  w  Sejmie  obywatelskiego  projektu  ustawy o  rodzinnych  ogrodach  działkowych. 

Wiceprezes  OZ  Stanisław  Jucha   zapoznał  Senatora z  obywatelskim  projektem  ustawy  o rodzinnych  ogrodach  działkowych,  Sekretarz  OZ  przedstawił  i  omówił  złożone  do  Marszałka  Sejmu  projekty   klubów  SP  i  SLD  jak  również  założeniami  do  projektu  ustawy  o  ogrodach  działkowych  klubu  PO  zwracając  szczególną  uwagę  na  projekt  likwidacji  struktur  PZD,   podporządkowania  ogrodów  działkowych  gminom,   wprowadzenie  dla  działkowców  podatków  oraz  zmiana  zagospodarowania  działki  poprzez  budowę  altan  nie  związanych  z  gruntem  do  20m. 

Senator  podkreślił,  że  regionalne  i  ogólnokrajowa  reprezentacja  każdej  społecznej  organizacji  to  standard  i  nie  może  zrozumieć  założeń  opracowanych  przez  posłów  PO,  które  przewidują  likwidację  takich  struktur.  Nawiązał  do  podobnych  struktur,  jakie  dobrze funkcjonują  w  organizacjach  sportowych.  Senator  wyraził,  pogląd,  że  wspomniane  zapisy  mogą  być  jedynie  ogólną  wstępną  koncepcją, która  wymaga  poprawek.  Ponadto  potwierdził  konieczność  dalszej  konsultacji   ze  wszystkimi siłami  politycznymi  w  sprawie  funkcjonowania  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  przyszłych  pokoleń.  W  swojej  opinii  podkreślił  chęć  współpracy  z  parlamentarzystami  PO  i innych  klubów  przy  uzgodnieniach   resortowych  w  procesie  tworzenia  nowego,  dobrego   prawa  dla  działkowców.  

Przedstawiciele   działkowców  podkreślili,  że  również  działkowcy polscy  mają  swoich  przedstawicieli  z głosem  doradczym  w  Parlamencie Europejskim  poprzez  przynależność  PZD  do  Europejskiej  rodziny  ogrodów  działkowych.

Na  zakończenie  spotkania  Senator  podkreślił  bardzo  ważną  społeczną rolę  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  zurbanizowanych  miast  oraz  ich  znaczenie  dla  samych  działkowców,   rodzin  oraz  lokalnej  społeczności.

Opr.  Adam  Więcławik

 

 

 Przedstawiciele   Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  spotkali   się  z   Posłanką  PiS  Jadwigą  Wiśniewską.

Przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  realizując  cykl  spotkań  z  częstochowskim  parlamentarzystami  spotkali  się  w  dniu  15  stycznia  2013  roku  biurze  posłanki  Jadwigi  Wiśniewskiej.  Celem  spotkania  z inicjatywy  działkowców    było  zapoznanie  Pani  Poseł  z  aktualną  sytuacją  wynikającą  z  orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego  oraz  przedstawienie  informacji  na  temat  złożenia  w  Sejmie  obywatelskiego  projektu  ustawy o  rodzinnych  ogrodach  działkowych. 

W  spotkaniu  uczestniczyła  trzy  osobowa  delegacja   PZD.  Wiceprezes  OZ  Stanisław  Jucha   zapoznał  Panią  Poseł  z  obywatelskim  projektem  ustawy  o rodzinnych  ogrodach  działkowych,  Sekretarz  OZ  przedstawił  i  omówił  złożone  do  Marszałka  Sejmu  projekty     klubów  SP  i  SLD  jak  również  założeniami  do  projektu  ustawy  o  ogrodach  działkowych  klubu  PO  zwracając  szczególną  uwagę  na  projekt  likwidacji  struktur  PZD,   podporządkowania  ogrodów gminom,   wprowadzenie  dla  działkowców  podatków  oraz  zmiana  zagospodarowania  działki  poprzez  budowę  altan  nie  związanych  z  gruntem  do  20m.  Członek  Prezydium  OZ  przedstawił  propozycję  stanowiska  PiS. 

Pani  Poseł poinformowała  działkowców,  że  idea  ogrodnictwa  działkowego  jest  bardzo  cennym  pomysłem  na  spędzenie  wolnego  czasu  przez  ludzi  w  okresie jesieni życia.   Ponadto  podkreśliła,  że  regionalne  i  ogólnokrajowa  reprezentacja  każdej  społecznej  organizacji  to  aktualnie  przyjęte  dobre  standardy.  W  swojej  wypowiedzi   potwierdził  konieczność  dalszej  konsultacji   ze  wszystkimi siłami  politycznymi  w  sprawie  funkcjonowania  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  przyszłych  pokoleń.   Zachęciła  do  organizacji  podobnych  spotkań  ze  wszystkimi  parlamentarzystami  ziemi  częstochowskiej   gdyż  jest  to  dobry  sposób  na  lobbing    interesów  blisko  10  tysięcy rodzin  użytkujących  działki  na terenie  regionu  częstochowskiego.   W  swojej  opinii  podkreśliła  chęć  współpracy  z  parlamentarzystami  innych  klubów   w  procesie  tworzenia  nowego,  dobrego   prawa  dla  działkowców.  

Przedstawiciele   działkowców  podkreślili,  że  również  działkowcy polscy  mają  swoich  przedstawicieli  z głosem  doradczym  w  Parlamencie Europejskim  poprzez  przynależność  PZD  do  Europejskiej  rodziny  ogrodów  działkowych.

Na  zakończenie  spotkania  pani  Poseł  podkreśliła  bardzo  ważną,   społeczną  rolę  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  zurbanizowanych  miast  oraz  ich  znaczenie  dla  samych  działkowców  i  ich  rodzin  oraz  lokalnej  społeczności.

Opr.  Adam Więcławik

 

 

 

Poniżej publikujmy materiały i wytyczne w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2013 r. Walne zebranie i konferencja delegatów jest dobrą okazją do spotkania działkowców z przedstawicielami władz samorządowych, a także wypowiedzenia swojej opinii na temat bieżącej sytuacji, obywatelskiego projektu ustawy o ROD, a także o innych projektach dotyczących przyszłości ogrodów i

-->