- Strona główna

- Co to jest PZD
- Władze OZ
- Pliki do pobrania
- Harmonogram
- Jak zostać działkowcem
- Służba instruktorska
- Oświata
- Opłaty w ROD
- Prawo w PZD
- Kalendarium ogrodowe
- Konkursy w Okręgu
- Obrona ustawy - protesty z ROD
- Archiwum
- Kontakt

Czytajcie „działkowca”! - 20.10.2017

Pełnia jesieni to najwyższy czas na przygotowanie roślin i działek do zimy. W najnowszym, listopadowym numerze „działkowca” znaleźć można wiele praktycznych porad na temat jesiennej pielęgnacji ogródka. Nie zabraknie też inspiracji związanych z zagospodarowaniem działki, będą atrakcyjne gatunki i odmiany roślin, artykuły z zakresu ekologii i zdrowia, wieści z ogrodów oraz wiele innych, aktualnych tematów!

czytaj więcej 
Program rozwoju ogrodów działkowych - 20.10.2017

Powstawanie nowych ogrodów oraz rozwój już istniejących – to główne cele nowego programu, który w niedalekiej przyszłości ma stać się priorytetowym działaniem Polskiego Związku Działkowców. 

czytaj więcej 
Konferencje przedzjazdowe w Zabrzu i we Wrocławiu - 19.10.2017

W dniach 17 i 18 października br. odbyły się  2 spośród 5 zaplanowanych konferencji przedzjazdowych z delegatami na Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który został zwołany na 9 grudnia 2017 roku. Delegaci z okręgów w Częstochowie, Małopolskiego, Podkarpackiego i Śląskiego obradowali w dniu 17 października br. w siedzibie Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego w Zabrzu, natomiast delegaci z ókręgów w Legnicy, Opolskiego, Sudeckiego, we Wrocławiu i w Zielonej Górze – w dniu 18 października 2017 roku w siedzibie Okręgu we Wrocławiu. Obydwu konferencjom przewodniczył osobiście Pan Eugeniusz Kondracki- Prezes PZD.

czytaj więcej 
 

XVI posiedzenie KR PZD - 12.10.2017

W dniu 11 października 2017 r. w Warszawie odbyło się XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Przyjęto m.in. uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. 

czytaj więcej
 

Obradowała komisja ds. medialnych - 12.10.2017

W dniu 11 października odbyło się posiedzenie komisji ds. medialnych oraz promocji ogrodów i Związku, której przewodniczącym jest Eugeniusz Kondrackim, Prezes PZD. Głównym zagadnieniem była obecność PZD w mediach społecznościowych. 

czytaj więcej
UWAGA  DZIAŁKOWCY

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że  szkolenie nr  11/2017   dla  nowych  użytkowników  działek  odbędzie  się w  terminach  i  tematyce  wyszczególnionej  w  poniższym  zestawieniu. 

L.p.

Dzień

Tematyka  wykładów

1

23.10.2017

1. Prawo  w  PZD. 

2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.

3. Zagospodarowanie  i  modernizacja  działki.

2

25.10.2017

1. Podstawowe  zasady  uprawy  gleby.

2. Ochrona  roślin  na  działce.

3. Wybrane  zagadnienia  z  sadownictwa. 

4. Pokaz ciecia  i prześwietlania.

3

27.10.2017

1. Wybrane  zagadnienia  z  warzywnictwa.

2. Uprawa  ziół.

3. Uprawa  roślin  ozdobnych.

4.  Zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  MPK linii  15  i 20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

Dyrektor  Biura                                                                                                                       Adam  Więcławik

 

Częstochowa  09.10.2017.
Narada radców prawnych i prawników w PZD - 05.10.2017

W dniach 3 i 4 października 2017 r. odbyła się w Warszawie zorganizowana przez Biuro Prawne PZD narada dla radców prawnych i prawników z okręgów. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz omówienie najważniejszych kwestii prawnych, z jakimi na co dzień stykają się prawnicy PZD.

czytaj więcej
Jubileusz 35-lecia ROD „Wypalanki” w Częstochowie.

W dniu 16 września 2017 w ROD „Wypalanki” odbyły się  Rodzinne Dni Działkowca połączone z obchodami 35-lecia  powstania Ogrodu Wypalanki w  Częstochowie. W uroczystości brało udział 250 działkowców z rodzinami oraz zaproszeni goście reprezentujący władze miasta Częstochowy oraz Zarządu Okręgu PZD. Uroczystości zainaugurował Prezes ROD Władysław Kaziród. W imieniu Prezydenta Częstochowy przywitał zebranych przewodniczący Rady Miasta P. Zdzisław Wolski. Następnie Prezes Zarządu Okręgu PZD Andrzej Wosik przedstawił zebranym historię powstania ogrodu. W podziękowaniu za całokształt społecznego zaangażowania w tworzenie ROD w PZD, Działkowcy ROD Wypalanki wręczyli Prezesowi Andrzejowi Wosikowi skromny upominek w postaci kosza słodyczy. Następnym punktem spotkania było wręczenie srebrnych i brązowych odznak dla zasłużonych działkowców ROD „Wypalanki”. Odznaki wręczał Prezes Okręgu A. Wosik i Prezes ROD W. Kaziród. Następnym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu ,, Na najładniejsze działki ogrodu Wypalanki w 2017 roku. Wyłoniono trzy pierwsze miejsca dla których Zarząd ROD ufundował bony do OBI w wysokości 300,200,100 zł adekwatnie do zajętych miejsc. Wyróżniono dodatkowo 5 działek za efekty wizualne i zbiory. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i fachową literaturę do pielęgnacji roślin. Tym akcentem zakończono część oficjalna i rozpoczęto konkursy i zabawy dla rodzin naszych działkowców. Min Konkurs rysunkowy dla dzieci- pod tytułem ,,Moja działka, Konkurs -wyścig w workach rodzic i dziecko, Konkurs -przeciąganie liny, Konkurs -skoki na skakance i rzuty piłka do kosza. Wszyscy uczestniczy otrzymali skromne upominki. Zarząd ROD  zorganizował dla uczestników catering z grillem ,oraz udostępniono Wesołe Miasteczko. Zarząd ROD zorganizował również we współpracy ze Strażą Pożarna i Policją możliwość zwiedzania radiowozów i wozu strażackiego. Służby mundurowe przygotowały dla milusińskich ,ich rodziców i dziadków -pogadanki na temat bezpieczeństwa , udzielania pierwszej pomocy i informacje na temat numerów alarmowych. Policja i Straż przygotowały i rozdały dla wszystkich tematyczne broszury.

Od godziny 18.00 wszyscy uczestnicy bawili się w rytm ulubionych utworów tanecznych:

Pozdrawiamy

 

Zarząd ROD Wypalanki Częstochowa

W załączeniu krótki reportaż z uroczystości.
 

Informator Działkowca - 27.09.2017

Wśród najważniejszych informacji, które w październiku znajdziesz na ogrodowych tablicach informacyjnych w swoim ROD m.in. o obchodach Krajowych Dni Działkowca 2017 w Bytomiu, liście Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowanym do działkowców. obronie warszawskich ROD przez PZD, karach porządkowych w ROD, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie śmieci oraz kompostowaniu odpadów. 

czytaj więcej
 

Narada dyrektorów biur OZ PZD - 21.09.2017

W dniach 19-20 września br. w Warszawie odbyła się dwudniowa narada, w której uczestniczyli dyrektorzy biur okręgowych zarządów PZD, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Krajowej Rady. Naradę poprowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Narada miała na celu omówienie spraw bieżących oraz najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem i organizacją pracy jednostek organizacyjnych PZD.

czytaj więcej
 

Czytajcie „działkowca”! - 20.09.2017

Początek jesieni to na działkach gorący okres posezonowych porządków, zbiorów i sadzenia nowych roślin, a niezastąpionym doradcą w jesiennej pielęgnacji ogródka będzie z pewnością najnowszy, październikowy numer „działkowca”! Znaleźć w nim można wiele praktycznych porad i ciekawych inspiracji dotyczących zagospodarowania działki, a także artykuły o zdrowym odżywianiu, wieści z ogrodów oraz wiele innych, aktualnych tematów!

czytaj więcej
 

Już na rynku październikowy „Mój Ogródek”! - 20.09.2017

W bieżącym numerze pomagamy zaplanować i wykonać żywopłot w 10 krokach. Doradzamy jak wybrać odpowiednie miejsce, najlepsze rośliny – iglaste lub liściaste, oraz jak je pielęgnować. Zaproponujemy również kilka sposobów sadzenia i prowadzenia żywopłotu, w zależności od efektu jaki chcemy uzyskać. 

czytaj więcej
Jubileusz 55-lecia powstania ROD „Wypoczynek” w Myszkowie.

 

W dniu 2 września 2017 roku działkowcy ROD „Wypoczynek" w Myszkowie obchodzili swój jubileusz 55-lecia istnienia.

W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście w osobach Członek OZ Michał Konopka, Burmistrza Myszkowa reprezentowała Rzecznik Urzędu Małgorzata Kitala-Miroszewska, Komendant Straży Miejskiej Sławomir Pabiasz, oraz Prezes ROD „Hutnik" w Myszkowie Irena Zięba. W uroczystościach uczestniczyło 80 działkowców z rodzinami.

Prezes ogrodu Janina Długosz po powitaniu zaproszonych osób przedstawiając krotka historię ogrodu wspominając członków władz na przestrzeni 55 lat historii. W swoi wystawieniu nawiązała do jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Przedstawiciel Okręgowego Zarządu przedstawił aktualną sytuację związku omawiając szczegółowo jubileusz 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce i dokonał wręczenia odznaczeń związkowych oraz dyplomu Okręgowego Zarządu dla ogrodu z okazji jubileuszu 55-lecia ogrodu . Przedstawiciel Burmistrza wręczył Prezesowi ROD pamiątkową plakietkę, a Komendant Straży Miejskiej bukiet kwiatów. Spotkanie działkowców upłynęło w miłej i spokojnej atmosferze przy dźwiękach muzyki p. Wiesława Niedzielskiego oraz przygotowanego posiłku przez członków ogrodu.

W załączeniu krótki reportaż z uroczystości.

Opracowała Prezes ROD Wypoczynek Janina Długosz

 

 Dzień Działkowca w ROD „T. Kościuszki” w Częstochowie.

W dniu 09 września 2017 roku na terenie ROD odbyła się doroczna uroczystość Dnia Działkowca. W uroczystości ogrodowego święta uczestniczyli licznie przybyli działkowcy ogrodu i zaproszeni goście Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz Dyrektor Biura Okręgowego Zarządu PZD Adam Więcławik, których powitał Prezes ogrodu Grzegorz Kutrzyk. Po krótkim wystąpieniu Prezes ogrodu podziękował Prezydentowi za udzielnie dotacji na modernizację ogrodowej infrastruktury wręczając okolicznościowy kosz słodyczy. Prezydent w krótkim wystąpieniu podziękował za zaproszenie oraz zapewnił o dalszym poparciu dla działalności ogrodów działkowych. Dyrektor Biura z upoważnienia Prezesa Związku wręczył dla Prezesa ROD dyplom z okazji 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce i podziękowanie za prezentacje ogrodu podczas Okręgowych Dni Działkowca 2017 roku.

 

Na uroczystość przybyły członkinie Towarzystwa Miłośników Psów i Kotów wraz ze swoja maskotką. W trakcie spotkania odbyła się wystawa psów. Podczas festynu dzieci miały możliwość skorzystać z malowania twarzy, zabawy zmydlanymi bańkami oraz darmowej waty cukrowej czy popcornu. Dla wszystkich uczestników spotkania przewidziano poczęstunek.

 

Pełna relacja
UWAGA  DZIAŁKOWCY

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że  szkolenie nr  9/2017   dla  nowych  użytkowników  działek  odbędzie  się w  terminach  i  tematyce  wyszczególnionej  w  poniższym  zestawieniu. 

L.p.

Dzień

Tematyka  wykładów

1

25.09.2017

1. Prawo  w  PZD. 

2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.

3. Zagospodarowanie  i  modernizacja  działki.

2

27.09.2017

1. Podstawowe  zasady  uprawy  gleby.

2. Ochrona  roślin  na  działce.

3. Wybrane  zagadnienia  z  sadownictwa. 

4. Pokaz ciecia  i prześwietlania.

3

29.09.2017

1. Wybrane  zagadnienia  z  warzywnictwa.

2. Uprawa  ziół.

3. Uprawa  roślin  ozdobnych.

4.  Zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  MPK linii  15  i 20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

Dyrektor  Biura                                                                                                                       Adam  Więcławik

Częstochowa  06.09.2017.
Jubileusz 55-lecia ROD „Sielanka” w Lublińcu

W dniu 02 września 2017 roku w sali domu działkowca ROD Sielanka w Lublińcu odbyły się uroczystości 55-lecia istnienia naszego ogrodu.

Prezes ROD Kazimierz Kosiada powitał przybyłych działkowców oraz przedstawiciela Okręgu Sekretarza OZ Adama Więcławika. W uroczystościach uczestniczyli również Prezes sąsiedniego ogrodu ROD „Energetyk” Franciszek Lesik oraz Instruktor krajowy SSI z ROD „Nadzieja” Kazimierz Bromer.

 

Prezes ogrodu przedstawił historię powstania ogrodu oraz przypomniał członków władz z całego okresu istnienia ogrodu. Sekretarz Okręgu wręczył dostojnym jubilatom okazały Puchar i dyplom Prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 55-lecia ogrodu.  

 

Pełna relacja

 
Uczestnicy Okręgowych Dni Działkowca 2017 w obiektywie.

Relacja zdjęciowa

 
2017-08-26 Jasnogórskie świętowanie - jubileusz 300-lecia koronacji Obrazu Jasnogórskiego.

Na Jasnej Górze z udziałem ponad 100 tysięcy wiernych odbywały się centralne uroczystości Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Obecni byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych: prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonka Agatą Kornhauser-Dudą, premier Beata Szydło, marszałkowie - Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski, członkowie rządu, parlamentarzyści, politycy, przedstawiciele samorządowi z Prezydentem Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem, działacze społeczni, członkowie organizacji kościelnych i państwowych oraz mieszkańcy Częstochowy w tym działkowcy.   

Pełny tekst wiadomości

 
Prezes PZD dziękuje włodarzowi Bytomia - 31.08.2017

- Proszę przyjąć podziękowania, jako dowód uznania dla Pana pracy, działalności i postawy – napisał w liście skierowanym do Prezydenta Bytomia Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. Miasto było gospodarzem tegorocznych Krajowych Dni Działkowca. Poniżej prezentujemy treść listu.             

czytaj więcej
 

Banery i hasła Krajowych Dni Działkowca 2017 - 31.08.2017

Oficjalne święto PZD - Krajowe Dni Działkowca odbyły się w tym roku już po raz 59., choć historia działkowych dożynek jest niemal równie stara jak ogrody działkowe. Jednak w początkowym okresie święto to było organizowane lokalnie lub regionalnie dla kilku ogrodów w mieście. Dzięki PZD działkowcy z całego kraju mogą cieszyć się ze wspólnego świętowania w ramach uroczystości krajowych, które co roku organizuje Krajowa Rada PZD przy współpracy z okręgiem PZD, który w danym roku jest gospodarzem imprezy. Dzięki banerom i hasłom, jakie towarzyszyły tegorocznej imprezie, działkowcy mogli przypomnieć sobie, jak ważna jest wspólna historia i tradycja oraz cieszyć się z istnienia PZD, które z sukcesem kontynuuje działkowe tradycje już od ponad 36 lat.

czytaj więcej
Obchody Okręgowych Dni Działkowca w Częstochowie.

W roku 2017 Okręgowy Zarząd obchody Dnia Działkowca zorganizował w ramach XXV

Dni Częstochowy na głównym placu miasta - Placu Biegańskiego.

W dniu 27 sierpnia przedstawiciele wszystkich ogrodów w liczbie prawie 900 osób

przybyli na główny plac miasta by uczestniczyć w tych uroczystościach.

Sekretarz Okręgu Adam Więcławik i powitał Prezesa Okręgu Andrzeja Wosika i

przekazał mu przewodnictwo całych uroczystości.

Prezes Okręgowego Zarządu w Częstochowie Andrzej Wosik poprosił wszystkich o

powstanie i dał sygnał do odegrania hymnu Polskiego Związku Działkowców.

 

Pełny tekst wiadomości

 
Jubileusz Prezesa Andrzeja Wosika

W roku 1997 Prezesem Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie został wybrany Pan Andrzej Wosik. W tym roku przypada skromny jubileusz 20 lat społecznej pracy na rzecz działkowców i Związku.

Podczas obchodów Okręgowych Dni Działkowca w dniu 27 sierpnia 2017 roku członkowie Okręgowego Zarządu skierowali z tej okazji list do drogiego jubilata.

Osobisty list do Prezesa Andrzeja Wosika z okazji jubileuszu 20-lecia kierowania Okręgowym Zarządem w Częstochowie i 35-lecia społecznej pracy na rzecz działkowców skierował Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki.

Ponadto życzenia złożyli przedstawiciele ROD „Nad Białką” oraz „Przyjaźń” w Częstochowie.

W załączeniu treść listów.

Opracował

Sekretarz OZ

Adam Więcławik

Pełny tekst wiadomości

 
Krajowe Dni Działkowca 2017 w mediach - 30.08.2017

Centralne obchody największego święta polskich działkowców odbyły się 26 sierpnia 2017 r. w bytomskim parku Amendy. Obchody Krajowych Dni Działkowca nie uszły uwadze najważniejszym polskim mediom. Poniżej prezentujemy wybrane relacje, które pojawiły się w prasie, radiu, telewizji i Internecie na temat tego wydarzenia. 

czytaj więcej
 

Kosze dożynkowe na Krajowych Dniach Działkowca Bytom 2017 - 30.08.2017

Na tegorocznych obchodach Krajowych Dni Działkowca, które odbyły się w dniu 26 sierpnia w Bytomiu, jak co roku, odbyła się wystawa działkowych plonów pod postacią pięknie przygotowanych i ozdobionych koszy dożynkowych. Działkowcy niemal ze wszystkich okręgów przygotowali w sumie 47 koszy dożynkowych, które można było podziwiać po prawej stronie sceny głównej.

czytaj więcej
 

Prezes PZD z wizytą na pokoleniowej działce w ROD Zygmunt w Bytomiu - 30.08.2017

Krajowe Dni Działkowca to nie tylko oficjalna impreza, ale też okazja do spotkań i rozmów z działkowcami, a także podziwiania ich codziennej pracy. W ROD Zygmunt w Bytomiu, gdzie odbyło się sadzenie jednego z jubileuszowych drzewek, Prezes PZD Eugeniusz Kondracki odwiedził działkę nr 61, która od trzech pokoleń znajduje się w rękach tej samej rodziny i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić, bowiem miłość do ogrodnictwa działkowego jest w tej rodzinie sukcesywnie dziedziczona i przekazywana od najmłodszych lat.

czytaj więcej
Wręczenie medalu 120-lecia dla byłego Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie Zygmunta Wolskiego.

W dniu 30.08.2017 roku delegacja Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie w składzie Prezes Andrzej Wosik, Wiceprezes Stanisław Jucha oraz Sekretarz Adam Więcławik udała się do domu byłego Prezesa Wojewódzkiego Zarządu Zygmunta Wolskiego.

W uroczystości nadania medalu uczestniczył Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski.

Pełna relacja

 
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA W ROD im. G. NARUTOWICZA Z DNIA 12.08.2017

W dniu 12.08.2017 odbyło się zebranie zarządu ROD im. G. Narutowicza

z działkowcami, które miało charakter integracyjno-dożynkowy .

W związku z uroczystościami 120-lecia ogrodów działkowych w POLSCE

W naszym ogrodzie nasz zarząd również zorganizował spotkanie

dożynkowe z poczęstunkiem dla naszych działkowiczów. .

W zebraniu uczestniczył dyrektor ADAM WIĘCŁAWIK I prezes ROD POKÓJ

P.GENOWEFA WOZNICA.

Pani prezes BOŻENNA LITERACKA po przywitaniu i krótkim sprawozdaniu

z działalności zarządu ROD ,wyróżniła kilku działkowców za wzorowe

działki.

Krótką foto relację z zebrania i spotkania zamieszczam niżej.

Pełna relacja

 
Delegacja Okręgu Częstochowskiego na Krajowych Dniach Działkowca Bytom 2017

 

Pełna relacja

 
UWAGA  DZIAŁKOWCY

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że  szkolenie nr  11/2017   dla  nowych  użytkowników  działek  odbędzie  się w  terminach  i  tematyce  wyszczególnionej  w  poniższym  zestawieniu. 

L.p.

Dzień

Tematyka  wykładów

1

23.10.2017

1. Prawo  w  PZD. 

2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.

3. Zagospodarowanie  i  modernizacja  działki.

2

25.10.2017

1. Podstawowe  zasady  uprawy  gleby.

2. Ochrona  roślin  na  działce.

3. Wybrane  zagadnienia  z  sadownictwa. 

4. Pokaz ciecia  i prześwietlania.

3

27.10.2017

1. Wybrane  zagadnienia  z  warzywnictwa.

2. Uprawa  ziół.

3. Uprawa  roślin  ozdobnych.

4.  Zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  MPK linii  15  i 20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

Dyrektor  Biura                                                                                                                       Adam  Więcławik

 

Częstochowa  09.10.2017.
Narada radców prawnych i prawników w PZD - 05.10.2017

W dniach 3 i 4 października 2017 r. odbyła się w Warszawie zorganizowana przez Biuro Prawne PZD narada dla radców prawnych i prawników z okręgów. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz omówienie najważniejszych kwestii prawnych, z jakimi na co dzień stykają się prawnicy PZD.

czytaj więcej
Jubileusz 35-lecia ROD „Wypalanki” w Częstochowie.

W dniu 16 września 2017 w ROD „Wypalanki” odbyły się  Rodzinne Dni Działkowca połączone z obchodami 35-lecia  powstania Ogrodu Wypalanki w  Częstochowie. W uroczystości brało udział 250 działkowców z rodzinami oraz zaproszeni goście reprezentujący władze miasta Częstochowy oraz Zarządu Okręgu PZD. Uroczystości zainaugurował Prezes ROD Władysław Kaziród. W imieniu Prezydenta Częstochowy przywitał zebranych przewodniczący Rady Miasta P. Zdzisław Wolski. Następnie Prezes Zarządu Okręgu PZD Andrzej Wosik przedstawił zebranym historię powstania ogrodu. W podziękowaniu za całokształt społecznego zaangażowania w tworzenie ROD w PZD, Działkowcy ROD Wypalanki wręczyli Prezesowi Andrzejowi Wosikowi skromny upominek w postaci kosza słodyczy. Następnym punktem spotkania było wręczenie srebrnych i brązowych odznak dla zasłużonych działkowców ROD „Wypalanki”. Odznaki wręczał Prezes Okręgu A. Wosik i Prezes ROD W. Kaziród. Następnym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu ,, Na najładniejsze działki ogrodu Wypalanki w 2017 roku. Wyłoniono trzy pierwsze miejsca dla których Zarząd ROD ufundował bony do OBI w wysokości 300,200,100 zł adekwatnie do zajętych miejsc. Wyróżniono dodatkowo 5 działek za efekty wizualne i zbiory. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i fachową literaturę do pielęgnacji roślin. Tym akcentem zakończono część oficjalna i rozpoczęto konkursy i zabawy dla rodzin naszych działkowców. Min Konkurs rysunkowy dla dzieci- pod tytułem ,,Moja działka, Konkurs -wyścig w workach rodzic i dziecko, Konkurs -przeciąganie liny, Konkurs -skoki na skakance i rzuty piłka do kosza. Wszyscy uczestniczy otrzymali skromne upominki. Zarząd ROD  zorganizował dla uczestników catering z grillem ,oraz udostępniono Wesołe Miasteczko. Zarząd ROD zorganizował również we współpracy ze Strażą Pożarna i Policją możliwość zwiedzania radiowozów i wozu strażackiego. Służby mundurowe przygotowały dla milusińskich ,ich rodziców i dziadków -pogadanki na temat bezpieczeństwa , udzielania pierwszej pomocy i informacje na temat numerów alarmowych. Policja i Straż przygotowały i rozdały dla wszystkich tematyczne broszury.

Od godziny 18.00 wszyscy uczestnicy bawili się w rytm ulubionych utworów tanecznych:

Pozdrawiamy

 

Zarząd ROD Wypalanki Częstochowa

W załączeniu krótki reportaż z uroczystości.
 

Informator Działkowca - 27.09.2017

Wśród najważniejszych informacji, które w październiku znajdziesz na ogrodowych tablicach informacyjnych w swoim ROD m.in. o obchodach Krajowych Dni Działkowca 2017 w Bytomiu, liście Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowanym do działkowców. obronie warszawskich ROD przez PZD, karach porządkowych w ROD, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie śmieci oraz kompostowaniu odpadów. 

czytaj więcej
 

Narada dyrektorów biur OZ PZD - 21.09.2017

W dniach 19-20 września br. w Warszawie odbyła się dwudniowa narada, w której uczestniczyli dyrektorzy biur okręgowych zarządów PZD, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Krajowej Rady. Naradę poprowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Narada miała na celu omówienie spraw bieżących oraz najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem i organizacją pracy jednostek organizacyjnych PZD.

czytaj więcej
 

Czytajcie „działkowca”! - 20.09.2017

Początek jesieni to na działkach gorący okres posezonowych porządków, zbiorów i sadzenia nowych roślin, a niezastąpionym doradcą w jesiennej pielęgnacji ogródka będzie z pewnością najnowszy, październikowy numer „działkowca”! Znaleźć w nim można wiele praktycznych porad i ciekawych inspiracji dotyczących zagospodarowania działki, a także artykuły o zdrowym odżywianiu, wieści z ogrodów oraz wiele innych, aktualnych tematów!

czytaj więcej
 

Już na rynku październikowy „Mój Ogródek”! - 20.09.2017

W bieżącym numerze pomagamy zaplanować i wykonać żywopłot w 10 krokach. Doradzamy jak wybrać odpowiednie miejsce, najlepsze rośliny – iglaste lub liściaste, oraz jak je pielęgnować. Zaproponujemy również kilka sposobów sadzenia i prowadzenia żywopłotu, w zależności od efektu jaki chcemy uzyskać. 

czytaj więcej
Jubileusz 55-lecia powstania ROD „Wypoczynek” w Myszkowie.

 

W dniu 2 września 2017 roku działkowcy ROD „Wypoczynek" w Myszkowie obchodzili swój jubileusz 55-lecia istnienia.

W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście w osobach Członek OZ Michał Konopka, Burmistrza Myszkowa reprezentowała Rzecznik Urzędu Małgorzata Kitala-Miroszewska, Komendant Straży Miejskiej Sławomir Pabiasz, oraz Prezes ROD „Hutnik" w Myszkowie Irena Zięba. W uroczystościach uczestniczyło 80 działkowców z rodzinami.

Prezes ogrodu Janina Długosz po powitaniu zaproszonych osób przedstawiając krotka historię ogrodu wspominając członków władz na przestrzeni 55 lat historii. W swoi wystawieniu nawiązała do jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Przedstawiciel Okręgowego Zarządu przedstawił aktualną sytuację związku omawiając szczegółowo jubileusz 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce i dokonał wręczenia odznaczeń związkowych oraz dyplomu Okręgowego Zarządu dla ogrodu z okazji jubileuszu 55-lecia ogrodu . Przedstawiciel Burmistrza wręczył Prezesowi ROD pamiątkową plakietkę, a Komendant Straży Miejskiej bukiet kwiatów. Spotkanie działkowców upłynęło w miłej i spokojnej atmosferze przy dźwiękach muzyki p. Wiesława Niedzielskiego oraz przygotowanego posiłku przez członków ogrodu.

W załączeniu krótki reportaż z uroczystości.

Opracowała Prezes ROD Wypoczynek Janina Długosz

 

 Dzień Działkowca w ROD „T. Kościuszki” w Częstochowie.

W dniu 09 września 2017 roku na terenie ROD odbyła się doroczna uroczystość Dnia Działkowca. W uroczystości ogrodowego święta uczestniczyli licznie przybyli działkowcy ogrodu i zaproszeni goście Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz Dyrektor Biura Okręgowego Zarządu PZD Adam Więcławik, których powitał Prezes ogrodu Grzegorz Kutrzyk. Po krótkim wystąpieniu Prezes ogrodu podziękował Prezydentowi za udzielnie dotacji na modernizację ogrodowej infrastruktury wręczając okolicznościowy kosz słodyczy. Prezydent w krótkim wystąpieniu podziękował za zaproszenie oraz zapewnił o dalszym poparciu dla działalności ogrodów działkowych. Dyrektor Biura z upoważnienia Prezesa Związku wręczył dla Prezesa ROD dyplom z okazji 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce i podziękowanie za prezentacje ogrodu podczas Okręgowych Dni Działkowca 2017 roku.

 

Na uroczystość przybyły członkinie Towarzystwa Miłośników Psów i Kotów wraz ze swoja maskotką. W trakcie spotkania odbyła się wystawa psów. Podczas festynu dzieci miały możliwość skorzystać z malowania twarzy, zabawy zmydlanymi bańkami oraz darmowej waty cukrowej czy popcornu. Dla wszystkich uczestników spotkania przewidziano poczęstunek.

 

Pełna relacja
UWAGA  DZIAŁKOWCY

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że  szkolenie nr  9/2017   dla  nowych  użytkowników  działek  odbędzie  się w  terminach  i  tematyce  wyszczególnionej  w  poniższym  zestawieniu. 

L.p.

Dzień

Tematyka  wykładów

1

25.09.2017

1. Prawo  w  PZD. 

2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.

3. Zagospodarowanie  i  modernizacja  działki.

2

27.09.2017

1. Podstawowe  zasady  uprawy  gleby.

2. Ochrona  roślin  na  działce.

3. Wybrane  zagadnienia  z  sadownictwa. 

4. Pokaz ciecia  i prześwietlania.

3

29.09.2017

1. Wybrane  zagadnienia  z  warzywnictwa.

2. Uprawa  ziół.

3. Uprawa  roślin  ozdobnych.

4.  Zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  MPK linii  15  i 20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

Dyrektor  Biura                                                                                                                       Adam  Więcławik

Częstochowa  06.09.2017.
Jubileusz 55-lecia ROD „Sielanka” w Lublińcu

W dniu 02 września 2017 roku w sali domu działkowca ROD Sielanka w Lublińcu odbyły się uroczystości 55-lecia istnienia naszego ogrodu.

Prezes ROD Kazimierz Kosiada powitał przybyłych działkowców oraz przedstawiciela Okręgu Sekretarza OZ Adama Więcławika. W uroczystościach uczestniczyli również Prezes sąsiedniego ogrodu ROD „Energetyk” Franciszek Lesik oraz Instruktor krajowy SSI z ROD „Nadzieja” Kazimierz Bromer.

 

Prezes ogrodu przedstawił historię powstania ogrodu oraz przypomniał członków władz z całego okresu istnienia ogrodu. Sekretarz Okręgu wręczył dostojnym jubilatom okazały Puchar i dyplom Prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 55-lecia ogrodu.  

 

Pełna relacja

 
Uczestnicy Okręgowych Dni Działkowca 2017 w obiektywie.

Relacja zdjęciowa

 
2017-08-26 Jasnogórskie świętowanie - jubileusz 300-lecia koronacji Obrazu Jasnogórskiego.

Na Jasnej Górze z udziałem ponad 100 tysięcy wiernych odbywały się centralne uroczystości Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Obecni byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych: prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonka Agatą Kornhauser-Dudą, premier Beata Szydło, marszałkowie - Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski, członkowie rządu, parlamentarzyści, politycy, przedstawiciele samorządowi z Prezydentem Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem, działacze społeczni, członkowie organizacji kościelnych i państwowych oraz mieszkańcy Częstochowy w tym działkowcy.   

Pełny tekst wiadomości

 
Prezes PZD dziękuje włodarzowi Bytomia - 31.08.2017

- Proszę przyjąć podziękowania, jako dowód uznania dla Pana pracy, działalności i postawy – napisał w liście skierowanym do Prezydenta Bytomia Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. Miasto było gospodarzem tegorocznych Krajowych Dni Działkowca. Poniżej prezentujemy treść listu.             

czytaj więcej
 

Banery i hasła Krajowych Dni Działkowca 2017 - 31.08.2017

Oficjalne święto PZD - Krajowe Dni Działkowca odbyły się w tym roku już po raz 59., choć historia działkowych dożynek jest niemal równie stara jak ogrody działkowe. Jednak w początkowym okresie święto to było organizowane lokalnie lub regionalnie dla kilku ogrodów w mieście. Dzięki PZD działkowcy z całego kraju mogą cieszyć się ze wspólnego świętowania w ramach uroczystości krajowych, które co roku organizuje Krajowa Rada PZD przy współpracy z okręgiem PZD, który w danym roku jest gospodarzem imprezy. Dzięki banerom i hasłom, jakie towarzyszyły tegorocznej imprezie, działkowcy mogli przypomnieć sobie, jak ważna jest wspólna historia i tradycja oraz cieszyć się z istnienia PZD, które z sukcesem kontynuuje działkowe tradycje już od ponad 36 lat.

czytaj więcej
Obchody Okręgowych Dni Działkowca w Częstochowie.

W roku 2017 Okręgowy Zarząd obchody Dnia Działkowca zorganizował w ramach XXV

Dni Częstochowy na głównym placu miasta - Placu Biegańskiego.

W dniu 27 sierpnia przedstawiciele wszystkich ogrodów w liczbie prawie 900 osób

przybyli na główny plac miasta by uczestniczyć w tych uroczystościach.

Sekretarz Okręgu Adam Więcławik i powitał Prezesa Okręgu Andrzeja Wosika i

przekazał mu przewodnictwo całych uroczystości.

Prezes Okręgowego Zarządu w Częstochowie Andrzej Wosik poprosił wszystkich o

powstanie i dał sygnał do odegrania hymnu Polskiego Związku Działkowców.

 

Pełny tekst wiadomości

 
Jubileusz Prezesa Andrzeja Wosika

W roku 1997 Prezesem Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie został wybrany Pan Andrzej Wosik. W tym roku przypada skromny jubileusz 20 lat społecznej pracy na rzecz działkowców i Związku.

Podczas obchodów Okręgowych Dni Działkowca w dniu 27 sierpnia 2017 roku członkowie Okręgowego Zarządu skierowali z tej okazji list do drogiego jubilata.

Osobisty list do Prezesa Andrzeja Wosika z okazji jubileuszu 20-lecia kierowania Okręgowym Zarządem w Częstochowie i 35-lecia społecznej pracy na rzecz działkowców skierował Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki.

Ponadto życzenia złożyli przedstawiciele ROD „Nad Białką” oraz „Przyjaźń” w Częstochowie.

W załączeniu treść listów.

Opracował

Sekretarz OZ

Adam Więcławik

Pełny tekst wiadomości

 
Krajowe Dni Działkowca 2017 w mediach - 30.08.2017

Centralne obchody największego święta polskich działkowców odbyły się 26 sierpnia 2017 r. w bytomskim parku Amendy. Obchody Krajowych Dni Działkowca nie uszły uwadze najważniejszym polskim mediom. Poniżej prezentujemy wybrane relacje, które pojawiły się w prasie, radiu, telewizji i Internecie na temat tego wydarzenia. 

czytaj więcej
 

Kosze dożynkowe na Krajowych Dniach Działkowca Bytom 2017 - 30.08.2017

Na tegorocznych obchodach Krajowych Dni Działkowca, które odbyły się w dniu 26 sierpnia w Bytomiu, jak co roku, odbyła się wystawa działkowych plonów pod postacią pięknie przygotowanych i ozdobionych koszy dożynkowych. Działkowcy niemal ze wszystkich okręgów przygotowali w sumie 47 koszy dożynkowych, które można było podziwiać po prawej stronie sceny głównej.

czytaj więcej
 

Prezes PZD z wizytą na pokoleniowej działce w ROD Zygmunt w Bytomiu - 30.08.2017

Krajowe Dni Działkowca to nie tylko oficjalna impreza, ale też okazja do spotkań i rozmów z działkowcami, a także podziwiania ich codziennej pracy. W ROD Zygmunt w Bytomiu, gdzie odbyło się sadzenie jednego z jubileuszowych drzewek, Prezes PZD Eugeniusz Kondracki odwiedził działkę nr 61, która od trzech pokoleń znajduje się w rękach tej samej rodziny i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić, bowiem miłość do ogrodnictwa działkowego jest w tej rodzinie sukcesywnie dziedziczona i przekazywana od najmłodszych lat.

czytaj więcej
Wręczenie medalu 120-lecia dla byłego Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie Zygmunta Wolskiego.

W dniu 30.08.2017 roku delegacja Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie w składzie Prezes Andrzej Wosik, Wiceprezes Stanisław Jucha oraz Sekretarz Adam Więcławik udała się do domu byłego Prezesa Wojewódzkiego Zarządu Zygmunta Wolskiego.

W uroczystości nadania medalu uczestniczył Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski.

Pełna relacja

 
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA W ROD im. G. NARUTOWICZA Z DNIA 12.08.2017

W dniu 12.08.2017 odbyło się zebranie zarządu ROD im. G. Narutowicza

z działkowcami, które miało charakter integracyjno-dożynkowy .

W związku z uroczystościami 120-lecia ogrodów działkowych w POLSCE

W naszym ogrodzie nasz zarząd również zorganizował spotkanie

dożynkowe z poczęstunkiem dla naszych działkowiczów. .

W zebraniu uczestniczył dyrektor ADAM WIĘCŁAWIK I prezes ROD POKÓJ

P.GENOWEFA WOZNICA.

Pani prezes BOŻENNA LITERACKA po przywitaniu i krótkim sprawozdaniu

z działalności zarządu ROD ,wyróżniła kilku działkowców za wzorowe

działki.

Krótką foto relację z zebrania i spotkania zamieszczam niżej.

Pełna relacja

 
Delegacja Okręgu Częstochowskiego na Krajowych Dniach Działkowca Bytom 2017

 

Pełna relacja

 
-->