- Strona główna

- Co to jest PZD
- Władze OZ
- Pliki do pobrania
- Harmonogram
- Jak zostać działkowcem
- Służba instruktorska
- Oświata
- Opłaty w ROD
- Prawo w PZD
- Kalendarium ogrodowe
- Konkursy w Okręgu
- Obrona ustawy - protesty z ROD
- Archiwum
- Kontakt

 

Nie przegap! Nowy, letni „Mój Ogródek”, już w sprzedaży! - 21.06.2017

W lipcowym numerze „Mojego Ogródka” doradzamy jak pozbyć się os i szerszeni, a także jak zwalczyć turkucia podjadka szkodnika, który podgryza nasze uprawy w ogrodzie warzywnym. Zainspirujemy do stworzenia na działce: egzotycznego zakątka, mini kompozycji, jak również rabat utrzymanych w równowadze gatunkowej, czyli zgodnie z naturą. Doradzimy, jak stworzyć na działce sezonowe oświetlanie i jak wspólnie bawić się z dziećmi własnoręcznie wykonanymi zabawkami.

czytaj więcej
 

Czytajcie „działkowca”! - 21.06.2017

W trakcie wakacyjnego wypoczynku na działkach łączmy przyjemne z pożytecznym i pamiętajmy o pielęgnacji roślin i innych niezbędnych pracach, a niezastąpionym doradcą w tym zakresie będzie z pewnością lipcowe wydanie „działkowca”, w którym znaleźć można wiele praktycznych porad. Nie zabraknie też inspiracji związanych z wyborem ciekawych roślin i elementów małej architektury. Będą najnowsze trendy w ogrodowej modzie, artykuły o zdrowym odżywianiu, wieści z ogrodów oraz wiele innych, aktualnych tematów!

czytaj więcej
Program finansowo-księgowy dla ROD - 12.06.2017

Krajowa Rada PZD po długich negocjacjach podpisała umowę na program DGCS PZD System , program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych będzie posiadał następujące moduły:

- finansowo-księgowy

- kadrowo-płacowy

- kasowy

- środki trwałe

- magazyn

- ogrody działkowe.

Aktualnie w biurze KR PZD przy udziale ekspertów z DGCS i przedstawicieli z Zarządów ROD trwają prace nad opracowaniem modułu ogrody działkowe. Moduł ten dedykowany jest dla Zarządów ROD, będzie posiadał nowoczesne rozwiązania pozwalające na sprawne prowadzenie ewidencji wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania i  funkcjonowania ROD.

Krajowa Rada dokłada wszelkich starań, aby wyczekiwany  program spełnił wszystkie oczekiwania Zarządów ROD i jeszcze w tym roku został dostarczony do zainteresowanych ROD tak,  aby od stycznia 2018 r. z pożytkiem służył Rodzinnym Ogrodom Działkowym.
Program finansowo-księgowy dla ROD - 12.06.2017

Krajowa Rada PZD po długich negocjacjach podpisała umowę na program DGCS PZD System, program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Aktualnie w biurze KR PZD przy udziale ekspertów z DGCS i przedstawicieli z Zarządów ROD trwają prace nad opracowaniem modułu ogrody działkowe. Moduł ten dedykowany jest dla Zarządów ROD, będzie posiadał nowoczesne rozwiązania pozwalające na sprawne prowadzenie ewidencji wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania i  funkcjonowania ROD.

czytaj więcej
 

Dyżury prawne w OZ. Tak PZD pomaga działkowcom i zarządom ROD - 09.06.2017

Poradnictwo w dziedzinie stosowania prawa działkowego funkcjonowało w PZD od zawsze, a pionierem w tym jest Krajowa Rada PZD, w której piątkowe telefoniczne porady prawne przez lata uznawane były za główne źródło informacji prawnej dla działkowców i zarządów ROD. Jednak w ostatnim czasie działania te zintensyfikowano i rozszerzono poprzez zwiększenie dostępności związkowych prawników także w okręgowych zarządach PZD. Dziś nikt nie ma wątpliwości jak potrzebna była to inicjatywa i jak wiele przynosi korzyści zarówno dla Związku, jak i działkowcom.

czytaj więcej
 

Prace nad nowelizacją statutu PZD - 08.06.2017

W dniu 6 czerwca 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. nowelizacji statutu PZD. Efektem jej prac ma być wypracowanie propozycji zmian, w celu dostosowania statutu do nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

czytaj więcej
 

Krajowa Rada PZD wydała „Poradnik początkującego działkowca” - 08.06.2017

Zaczynasz swoją przygodę z działką? Jesteś już działkowcem, ale wciąż brakuje ci ogrodniczej wiedzy? Chcesz zająć się uprawą, warzyw, owoców, a może tylko chcesz założyć piękny zielony trawnik, który będzie ozdobą działki i przyjemnym miejscem wypoczynku? Odpowiedzi na te pytania, a także na inne, które mogą pojawić się wśród najmłodszych stażem użytkowników działek znajdziesz w najnowszej książce pt. „Poradnik początkującego działkowca”.

czytaj więcej
 

Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie apelu tzw. niezależnych działkowców - 07.06.2017

W ostatnich miesiącach niewielka grupa osób określających siebie jako niezależni działkowcy, działająca w Poznaniu, podejmuje próby dyskredytacji Polskiego Związku Działkowców poprzez publiczne wystąpienia. Jedno z nich – apel przyjęty w dniu 26 listopada 2016 r. został również – jak wskazano w jego tytule - skierowany do najwyższych władz państwowych, posłów, senatorów oraz mediów.

czytaj więcej
 

KOMUNIKAT Prezydium KR PZD z dnia 5 czerwca 2017 r. ws. zmiany zasad wycinki drzew na terenach ROD - 05.06.2017

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

 

czytaj więcej 

KOMUNIKAT KR PZD z dnia 1 czerwca 2017 r. ws. zmian w postępowaniach administracyjnych - 01.06.2017

Z dniem 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), która w znaczący sposób wpłynie na postępowania prowadzone przed organami administracji publicznej. Zmiany te mogą mieć znaczenie zarówno dla działkowców, którzy mogą być stronami takich postępowań (np. w sprawach dotyczących usunięcia drzewa na działce lub przed PINB), jak i organów PZD.

czytaj więcej
UWAGA  DZIAŁKOWCY

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że  szkolenie nr  6/2017   dla  nowych  użytkowników  działek  odbędzie  się w  terminach  i  tematyce  wyszczególnionej  w  poniższym  zestawieniu. 

L.p.

Dzień

Tematyka  wykładów

1

26.06.2017

1. Prawo  w  PZD. 

2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.

3. Zagospodarowanie  i  modernizacja  działki.

2

28.06.2017

1. Podstawowe  zasady  uprawy  gleby.

2. Ochrona  roślin  na  działce.

3. Wybrane  zagadnienia  z  sadownictwa. 

4. Pokaz ciecia  i prześwietlania.

3

30.06.2017

1. Wybrane  zagadnienia  z  warzywnictwa.

2. Uprawa  ziół.

3. Uprawa  roślin  ozdobnych.

4.  Zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  MPK linii  15  i 20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

Dyrektor  Biura 

Adam  Więcławik

 

Częstochowa  01.06.2017.
Obradował  Okręgowy  Zarząd  PZD  w  Częstochowie.

                                                 

W  dniu  29.05.2017  roku  odbyło  się  VII  posiedzenie  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie.  Wiceprezes  Okręgu  Stanisław  Jucha powitał  uczestników  posiedzenia  oraz  Przewodniczącego  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  Eugeniusza  Berskiego  jak  również  Głównego  Księgowego  Teresą  Dobosz  i  przedstawił  porządek  obrad,  który  został  przyjęty  jednogłośnie. 

Przy  76,2 %   frekwencji  Wiceprezes  Stanisław  Jucha  poprosił  Sekretarza  Okręgu  o   omówienie  aktualnej  sytuacji  działkowców  i  Związku.  Sekretarz  przedstawił  aktualne  zagrożenia wynikające  z  kolejnych  ataków  na  stowarzyszenie  ogrodowe  PZD.  Szczególną  uwagę  na  jubileusz  120-lecia  ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce  potrzebę  nowelizacji  Statutu  PZD  w  związku  z  nowelizacją  ustawy  prawo  o  stowarzyszenia. 

Sekretarz  okręgu  Adam  Więcławik  podsumował tegoroczną  kampanię  sprawozdawczą  w  rodzinnych  ogrodów  działkowych,  która  trwała  od  marca  do  maja  2017 roku.  Główna Księgowa  okręgu  Teresa  Dobosz   zapoznała  uczestników  posiedzenia  z  przygotowanym  zbiorczym  sprawozdaniem  finansowym  ROD  za  2016  rok oraz  zbiorczym  preliminarzem  finansowym  ROD  na  2017 rok. 

Przewodniczący  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  Eugeniusz  Berski  w  swoim  wystąpieniu  dokonał  oceny  sprawozdań  finansowych  wraz  z  preliminarzem  i  zawnioskował  o  ich  przyjęcie.

W  dyskusji  uczestnicy  potępili  kolejne  wystąpienia  szczególnie  niezależnych  działkowców  przeciwko  PZD,  oraz  podkreślili  dobre  przygotowanie  materiałów  sprawozdawczych  na  posiedzenie.

W sprawach  różnych  sekretarz  OZ  zapoznał  zebranych  z  informacją  na  temat  odbytego  w  dniu  28  maja pikniku  rodzinnym  na  Promenadzie  Cz. Niemena  oraz  programem  uroczystości  związanych  z  organizacją  Okręgowych  Dni  Działkowca.

Okręgowy  Zarząd  przyjął  jednogłośnie  jedno stanowisko  oraz  trzy  uchwały. 

Opracował:  Adam  Więcławik.

 
STANOWISKO

Okręgowego  Zarządu  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  w  sprawie  „Apelu”  niezależnych  działkowców  

 z  dnia  26 listopada  2016  roku.

 

Członkowie  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie   obecni  na posiedzeniu  w  dniu  29.05.2017  roku  z  oburzeniem  przyjęli  do  wiadomości  treść   „Apelu”  niezależnych  działkowców  skierowanego  do  najwyższych  władz  ustawodawczych  i  wykonawczych  w  Polsce. 

Zdaniem  uczestników  posiedzenia  w  tym  przypadku  niebezpiecznie  przekroczona  została  granica  wyrażania  swoich  uwag  do  działania  stowarzyszenia  ogrodowego  PZD.   Trudno  podejść  bez  emocji  do  zwykłych  przekłamań   w  najważniejszych  sprawach  dla  działkowców.  Uczestnicy  „Apelu”  zapomnieli,  że  dzięki   ustawie  z  6  maja  1981  roku  o  pracowniczych  ogrodach  działkowych  powstał  Polski  Związek  Działkowców,  który  tylko  na naszym  terenie  w  okresie  swoich  35  lat  funkcjonowania  zbudował  od  podstaw    26  ROD  na  powierzchni     204,8663  ha,  na  których  użytkuje  swoje  działki    3.126 nowych   rodzin.   Dzięki  działalności  Związku  nowe  ogrody  powstały  w  Częstochowie,  Lublińcu,  Myszkowie,  Kaletach, Kłobucku, Oleśnie, Praszce, Pajęcznie  oraz  w  Poraju.  W  Częstochowie  pod  ogrody  pozyskano  ogółem    teren  o  powierzchni   148,7063 ha  na  których  zostały  urządzone  nowe  działki  dla  1816  rodzin.

Również  chybiona  jest  kłamliwa  informacja  dotycząca  funkcjonowania  stowarzyszeń   ogrodowych  w  Europie.  Ruch  ogrodnictwa  działkowego  skupiony  jest  w  biurze  międzynarodowym  z  siedzibą  w  Luksemburgu,  które zrzesza  działkowców  z  15  krajów.  Stowarzyszenia  ogólnokrajowe  funkcjonują między  innymi  w  Belgii, Danii, Niemczech, Finlandii,  Francji,  Luksemburgu, Holandii,  Norwegii,  Austrii,  Czechach,  Szwajcarii,  Szwecji,  Słowacji,  Wielkiej  Brytanii.   Struktura  działania  tych  stowarzyszeń  jest podobna  do  Stowarzyszenia  ogrodowego  Polskiego  Związku  Działkowców.  Nikt jednak  nie  neguje  funkcjonowania  stowarzyszeń  miejskich  czy  regionalnych  występujących  w  poszczególnych  krajach  jeżeli  pozwalają  na  to  lokalne  przepisy  prawa.  Takie  prawo  w  Polsce  wynika  z  ustawy  z  dnia  13  grudnia  2013  roku,  której  inicjatorem  był  Polski  Związek  Działkowców.

Ustawa  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  z  2013  roku  tak  samo  jak  Statut  PZD  opracowany  na  podstawie  ustawy  rozwiązały  problem  zamieszkiwania  na  działkach  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych  i  ten  argument  nie  może  być  wykorzystywany  przeciwko  Stowarzyszeniu,  które  czuwa  nad  przestrzeganiem  ustanowionego  przez  Sejm  RP  porządku  prawnego. 

Również   pozostałe  argumenty  podnoszone  przez  niezależnych  działkowców  w  swoim  „Apelu”    nie  prawdziwe  i  łatwe  do  dyskredytowania. 

Dlatego  zwracamy  się  z  prośbą  do  władz  państwowych  o  rzetelne  spojrzenie  na  wyimaginowane  argumenty  osób,  które  pod  płaszczykiem  własnych  interesów  próbują  przejąć  niczym  nie  uzasadnioną  kontrolę  nad  ogrodnictwem  działkowym  w  Polsce,  które  w  tym  roku  obchodzi  jubileusz  120  lat  historii  i  tradycji.  Uchwalona  przez  Sejm  RP  ustawa  w  dniu  13  grudnia  2013  roku  dobrze  służy  działkowcom  i  samorządom  oraz  daje  możliwości  rozwoju  ruchu  ogrodnictwa  działkowego  z  pożytkiem  dla  przyszłych  pokoleń  oraz   lokalnej  społeczności.  Ustawa   zabezpiecza nabyte  na  przestrzeni  lat  prawo  działkowców  do  gruntu  oraz  naniesień  na  działce  jak  również  odszkodowań  w  przypadku  likwidacji  ogrodu.

Uważamy,  że  przedstawiciele  władzy  ustawodawczej  i  wykonawczej  winny  w tej  sprawie  skorzystać  z  przysługującym  im  uprawnień  zagwarantowanych  w  Konstytucji  RP  i  ochrony  stowarzyszenia  ogrodowego  PZD.

                                                                                     Okręgowy Zarząd  PZD&nbs 

Częstochowscy działkowcy na Pikniku Rodzinnym - 30.05.2017

W  dniu  28 maja  2017 roku  na  Promenadzie  Czesława  Niemena  częstochowscy  działkowcy  po  raz  drugi  uczestniczyli  w Pikniku  Rodzinnym  jako  jedna  z  53  organizacji  społecznych  zaproszonych  do  udziału. Czynnie  w  pikniku  uczestniczyli  przedstawiciele  7  częstochowskich  ogrodów  tj. Tysiąclecia, Przyjaźń, Rząsawa,  Gwarek,  Błeszno-Wzgórze,  Park Piastów  oraz  Żabiniec.  

czytaj więcej
 

Apel do zarządów ROD ws. uczczenia jubileuszu 120-lecia istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce - 25.05.2017

Krajowa Rada PZD dla uczczenia jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich podczas XIII posiedzenia KR PZD skierowała Apel do zarządów ROD, w którym zacheca wszystkie ogrody do upamiętnienie jubileuszu, ale też zachęciła do uczestnictwa wszystkich, którzy cenią własną działkę, ogród oraz idee ogrodnictwa działkowego. Obchody jubileuszu zostaną zainaugurowane w najstarszym ogrodzie w Polsce, który znajduje się w Koźminie Wielkopolskim. Ponadto powołano także Honorowy Komitet Organizacyjny obchodów jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego oraz zaktualizowano program obchodów.

czytaj więcej
 

1 lipca br. w Koźminie Wlkp. inauguracja jubileuszu 120-lecia ruchu działkowego - 26.05.2017

1 lipca 2017 r. Koźmin Wielkopolski stanie się stolicą polskiego ogrodnictwa działkowego. W zaplanowanej uroczystości udział weźmie prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki oraz działacze ze wszystkich okręgów, działkowcy, a także przedstawiciele lokalnego samorządu terytorialnego, którzy wspólnie zainaugurują tegoroczne obchody jubileuszu 120-lecia istnienia ruchu działkowego. 

czytaj więcej
 

NSA – sprzedaż altany wolna od podatku PIT - 26.05.2017

Na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiło się uzasadnienie korzystnego dla działkowców wyroku w sprawie opodatkowania sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce (sygn. akt II FSK 3660/16). Sąd w pełni podzielił w nim stanowisko działkowca, reprezentowanego przez doradcę podatkowego Mariusza Przyborowskiego, i utrzymał w mocy korzystny dla działkowców wyrok WSA w Bydgoszczy (sygn. akt I Sa/Bd 526/16). Tym samym NSA potwierdził, że dzięki specyficznym regulacjom zawartym w ustawie o ROD, zbywając własność altany i pozostałych naniesień i nasadzeń (przy okazji przenoszenia prawa do działki) działkowiec z reguły skorzysta ze zwolnienia podatkowego.

czytaj więcejNie przegap! Czerwcowy „Mój Ogródek”, już jest na rynku - 22.05.2017

W nowym numerze polecamy wiele akcyjnych pomysłów do samodzielnego wykonania na działce: m.in. kwitnące ample, spirale z iglaków, bądź też ziołową rabatę. Zainspirujemy do zainstalowania na działce wodnych elementów – fontann, pryskadełek, źródełek, przydatnych zwłaszcza w upalne lato. Doradzamy, jak usunąć chwasty z trawnika, a także jak uchronić drzewka owocowe przed ogrodowymi złodziejkami, czyli ptakami.

czytaj więcej
 

"Tak oczywiste kłamstwa i pomówienia winny być ścigane z urzędu" - 22.05.2017

"Wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie kolejnymi atakami na dobre imię Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Liczymy na podjęcie przez Pani służby stosownych kroków w tej sprawie."- pisze w liście do Premier Beaty Szydło Zarząd ROD "Nad Białką" w Częstochowie. 

czytaj więcej
Czytajcie „działkowca”! - 19.05.2017

W najnowszym, czerwcowym wydaniu „działkowca” znajdziecie wiele praktycznych porad na temat najważniejszych zabiegów do wykonania u schyłku wiosny. Nie zabraknie też inspiracji związanych z wyborem ciekawych roślin i elementów małej architektury. Będą nowe trendy w uprawie, artykuły o zdrowym odżywianiu, wieści z ogrodów oraz wiele innych, aktualnych tematów!

czytaj więcej
 

Częstochowscy Prezesi ROD spotkali się z władzami miasta - 16.05.2017

W  dniu  11 maja  2017  roku  w  siedzibie  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Częstochowie  spotkali  się  Prezesi  ogrodów  Częstochowy  w  sprawie  gospodarki  opadami  z  władzami  Miasta.   

czytaj więcej
 

„Sprzedaż” działki a podatek dochodowy od osób fizycznych - 15.05.2017

Do Krajowej Rady PZD napływają liczne zapytania działkowców na temat podatku dochodowego od osób fizycznych, a w szczególności: czy przy „sprzedaży” działki w ROD od ceny uzyskanej w wyniku przeniesienia dzierżawy działkowej i sprzedaży nasadzeń i naniesień należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?  

 

czytaj więcej
 

"Jesteśmy zniesmaczeni formą jaka przyjęli dziennikarze przedstawiając obraz polskich działkowców w audycjach emitowanych na antenie TVP" - 05.05.2017

"TVP jako jedna z form mającej duży wpływ na opinię publiczną winna w sposób obiektywny przedstawiać sytuację społeczników, którzy w jesieni życia swoje zdobyte doświadczenie życiowe oraz zawodowe chcą wykorzystać z pożytkiem dla potrzeb innych ludzi."- piszą w liście do Prezesa TVP Pana Jacka Kurskiego uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Nad Białką" w Częstochowie. 

czytaj więcej
UWAGA  DZIAŁKOWCY

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że  szkolenie nr  4/2017   dla  nowych  użytkowników  działek  odbędzie  się w  terminach  i  tematyce  wyszczególnionej  w  poniższym  zestawieniu. 

L.p.

Dzień

Tematyka  wykładów

1

22.05.2017

1. Prawo  w  PZD. 

2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.

3. Zagospodarowanie  i  modernizacja  działki.

2

24.05.2017

1. Podstawowe  zasady  uprawy  gleby.

2. Ochrona  roślin  na  działce.

3. Wybrane  zagadnienia  z  sadownictwa. 

4. Pokaz ciecia  i prześwietlania.

3

26.05.2017

1. Wybrane  zagadnienia  z  warzywnictwa.

2. Uprawa  ziół.

3. Uprawa  roślin  ozdobnych.

4.  Zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  MPK linii  15  i 20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

Dyrektor  Biura                                                                                                                       Adam  Więcławik

 

Częstochowa  05.05.2017.
 

Informator działkowca - 04.05.2017

Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: o problemie usuwania nieczystości ciekłych z terenów ROD i łamaniu prawa, o dzikich wysypiskach śmieci wokół ogrodów, o przetrzymywaniu zwięrząt w ROD,  o dyżurach prawnych w KR i OZ PZD, o mandatach za spalanie na działce i o walnych zebraniach, które trwają do 15 maja br. Zachęcamy do czytania!

czytaj więcej
 

Walne zebrania sprawozdawcze - 27.04.2017

Walne zebrania sprawozdawcze w ROD powinny się odbyć do 15 maja. Jak wynika z informacji przekazywanych przez okręgi przeprowadzono je już w ponad połowie ogrodów, a największe natężenie zebrań dopiero przed nami. 

czytaj więcej
Dotacje z samorządów dla ROD - 27.04.2017

Uregulowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, dały ogrodom bardzo ważny instrument w postaci art. 17, umożliwiającego ubieganie się o dotacje celowe z budżetów gmin z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD.

czytaj więcej
Stan prawny gruntów ROD - 26.04.2017

Podczas narady Prezesów i Dyrektorów Biur w dn. 19-20.04.2017 r. omówiono także podejmowane działania w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 lub 75 ustawy o ROD. 

czytaj więcej
UWAGA  DZIAŁKOWCY

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że  szkolenie nr  6/2017   dla  nowych  użytkowników  działek  odbędzie  się w  terminach  i  tematyce  wyszczególnionej  w  poniższym  zestawieniu. 

L.p.

Dzień

Tematyka  wykładów

1

26.06.2017

1. Prawo  w  PZD. 

2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.

3. Zagospodarowanie  i  modernizacja  działki.

2

28.06.2017

1. Podstawowe  zasady  uprawy  gleby.

2. Ochrona  roślin  na  działce.

3. Wybrane  zagadnienia  z  sadownictwa. 

4. Pokaz ciecia  i prześwietlania.

3

30.06.2017

1. Wybrane  zagadnienia  z  warzywnictwa.

2. Uprawa  ziół.

3. Uprawa  roślin  ozdobnych.

4.  Zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  MPK linii  15  i 20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

Dyrektor  Biura 

Adam  Więcławik

 

Częstochowa  01.06.2017.
Obradował  Okręgowy  Zarząd  PZD  w  Częstochowie.

                                                 

W  dniu  29.05.2017  roku  odbyło  się  VII  posiedzenie  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie.  Wiceprezes  Okręgu  Stanisław  Jucha powitał  uczestników  posiedzenia  oraz  Przewodniczącego  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  Eugeniusza  Berskiego  jak  również  Głównego  Księgowego  Teresą  Dobosz  i  przedstawił  porządek  obrad,  który  został  przyjęty  jednogłośnie. 

Przy  76,2 %   frekwencji  Wiceprezes  Stanisław  Jucha  poprosił  Sekretarza  Okręgu  o   omówienie  aktualnej  sytuacji  działkowców  i  Związku.  Sekretarz  przedstawił  aktualne  zagrożenia wynikające  z  kolejnych  ataków  na  stowarzyszenie  ogrodowe  PZD.  Szczególną  uwagę  na  jubileusz  120-lecia  ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce  potrzebę  nowelizacji  Statutu  PZD  w  związku  z  nowelizacją  ustawy  prawo  o  stowarzyszenia. 

Sekretarz  okręgu  Adam  Więcławik  podsumował tegoroczną  kampanię  sprawozdawczą  w  rodzinnych  ogrodów  działkowych,  która  trwała  od  marca  do  maja  2017 roku.  Główna Księgowa  okręgu  Teresa  Dobosz   zapoznała  uczestników  posiedzenia  z  przygotowanym  zbiorczym  sprawozdaniem  finansowym  ROD  za  2016  rok oraz  zbiorczym  preliminarzem  finansowym  ROD  na  2017 rok. 

Przewodniczący  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  Eugeniusz  Berski  w  swoim  wystąpieniu  dokonał  oceny  sprawozdań  finansowych  wraz  z  preliminarzem  i  zawnioskował  o  ich  przyjęcie.

W  dyskusji  uczestnicy  potępili  kolejne  wystąpienia  szczególnie  niezależnych  działkowców  przeciwko  PZD,  oraz  podkreślili  dobre  przygotowanie  materiałów  sprawozdawczych  na  posiedzenie.

W sprawach  różnych  sekretarz  OZ  zapoznał  zebranych  z  informacją  na  temat  odbytego  w  dniu  28  maja pikniku  rodzinnym  na  Promenadzie  Cz. Niemena  oraz  programem  uroczystości  związanych  z  organizacją  Okręgowych  Dni  Działkowca.

Okręgowy  Zarząd  przyjął  jednogłośnie  jedno stanowisko  oraz  trzy  uchwały. 

Opracował:  Adam  Więcławik.

 
STANOWISKO

Okręgowego  Zarządu  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  w  sprawie  „Apelu”  niezależnych  działkowców  

 z  dnia  26 listopada  2016  roku.

 

Członkowie  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie   obecni  na posiedzeniu  w  dniu  29.05.2017  roku  z  oburzeniem  przyjęli  do  wiadomości  treść   „Apelu”  niezależnych  działkowców  skierowanego  do  najwyższych  władz  ustawodawczych  i  wykonawczych  w  Polsce. 

Zdaniem  uczestników  posiedzenia  w  tym  przypadku  niebezpiecznie  przekroczona  została  granica  wyrażania  swoich  uwag  do  działania  stowarzyszenia  ogrodowego  PZD.   Trudno  podejść  bez  emocji  do  zwykłych  przekłamań   w  najważniejszych  sprawach  dla  działkowców.  Uczestnicy  „Apelu”  zapomnieli,  że  dzięki   ustawie  z  6  maja  1981  roku  o  pracowniczych  ogrodach  działkowych  powstał  Polski  Związek  Działkowców,  który  tylko  na naszym  terenie  w  okresie  swoich  35  lat  funkcjonowania  zbudował  od  podstaw    26  ROD  na  powierzchni     204,8663  ha,  na  których  użytkuje  swoje  działki    3.126 nowych   rodzin.   Dzięki  działalności  Związku  nowe  ogrody  powstały  w  Częstochowie,  Lublińcu,  Myszkowie,  Kaletach, Kłobucku, Oleśnie, Praszce, Pajęcznie  oraz  w  Poraju.  W  Częstochowie  pod  ogrody  pozyskano  ogółem    teren  o  powierzchni   148,7063 ha  na  których  zostały  urządzone  nowe  działki  dla  1816  rodzin.

Również  chybiona  jest  kłamliwa  informacja  dotycząca  funkcjonowania  stowarzyszeń   ogrodowych  w  Europie.  Ruch  ogrodnictwa  działkowego  skupiony  jest  w  biurze  międzynarodowym  z  siedzibą  w  Luksemburgu,  które zrzesza  działkowców  z  15  krajów.  Stowarzyszenia  ogólnokrajowe  funkcjonują między  innymi  w  Belgii, Danii, Niemczech, Finlandii,  Francji,  Luksemburgu, Holandii,  Norwegii,  Austrii,  Czechach,  Szwajcarii,  Szwecji,  Słowacji,  Wielkiej  Brytanii.   Struktura  działania  tych  stowarzyszeń  jest podobna  do  Stowarzyszenia  ogrodowego  Polskiego  Związku  Działkowców.  Nikt jednak  nie  neguje  funkcjonowania  stowarzyszeń  miejskich  czy  regionalnych  występujących  w  poszczególnych  krajach  jeżeli  pozwalają  na  to  lokalne  przepisy  prawa.  Takie  prawo  w  Polsce  wynika  z  ustawy  z  dnia  13  grudnia  2013  roku,  której  inicjatorem  był  Polski  Związek  Działkowców.

Ustawa  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  z  2013  roku  tak  samo  jak  Statut  PZD  opracowany  na  podstawie  ustawy  rozwiązały  problem  zamieszkiwania  na  działkach  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych  i  ten  argument  nie  może  być  wykorzystywany  przeciwko  Stowarzyszeniu,  które  czuwa  nad  przestrzeganiem  ustanowionego  przez  Sejm  RP  porządku  prawnego. 

Również   pozostałe  argumenty  podnoszone  przez  niezależnych  działkowców  w  swoim  „Apelu”    nie  prawdziwe  i  łatwe  do  dyskredytowania. 

Dlatego  zwracamy  się  z  prośbą  do  władz  państwowych  o  rzetelne  spojrzenie  na  wyimaginowane  argumenty  osób,  które  pod  płaszczykiem  własnych  interesów  próbują  przejąć  niczym  nie  uzasadnioną  kontrolę  nad  ogrodnictwem  działkowym  w  Polsce,  które  w  tym  roku  obchodzi  jubileusz  120  lat  historii  i  tradycji.  Uchwalona  przez  Sejm  RP  ustawa  w  dniu  13  grudnia  2013  roku  dobrze  służy  działkowcom  i  samorządom  oraz  daje  możliwości  rozwoju  ruchu  ogrodnictwa  działkowego  z  pożytkiem  dla  przyszłych  pokoleń  oraz   lokalnej  społeczności.  Ustawa   zabezpiecza nabyte  na  przestrzeni  lat  prawo  działkowców  do  gruntu  oraz  naniesień  na  działce  jak  również  odszkodowań  w  przypadku  likwidacji  ogrodu.

Uważamy,  że  przedstawiciele  władzy  ustawodawczej  i  wykonawczej  winny  w tej  sprawie  skorzystać  z  przysługującym  im  uprawnień  zagwarantowanych  w  Konstytucji  RP  i  ochrony  stowarzyszenia  ogrodowego  PZD.

                                                                                     Okręgowy Zarząd  PZD&nbs 

Częstochowscy działkowcy na Pikniku Rodzinnym - 30.05.2017

W  dniu  28 maja  2017 roku  na  Promenadzie  Czesława  Niemena  częstochowscy  działkowcy  po  raz  drugi  uczestniczyli  w Pikniku  Rodzinnym  jako  jedna  z  53  organizacji  społecznych  zaproszonych  do  udziału. Czynnie  w  pikniku  uczestniczyli  przedstawiciele  7  częstochowskich  ogrodów  tj. Tysiąclecia, Przyjaźń, Rząsawa,  Gwarek,  Błeszno-Wzgórze,  Park Piastów  oraz  Żabiniec.  

czytaj więcej
 

Apel do zarządów ROD ws. uczczenia jubileuszu 120-lecia istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce - 25.05.2017

Krajowa Rada PZD dla uczczenia jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich podczas XIII posiedzenia KR PZD skierowała Apel do zarządów ROD, w którym zacheca wszystkie ogrody do upamiętnienie jubileuszu, ale też zachęciła do uczestnictwa wszystkich, którzy cenią własną działkę, ogród oraz idee ogrodnictwa działkowego. Obchody jubileuszu zostaną zainaugurowane w najstarszym ogrodzie w Polsce, który znajduje się w Koźminie Wielkopolskim. Ponadto powołano także Honorowy Komitet Organizacyjny obchodów jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego oraz zaktualizowano program obchodów.

czytaj więcej
 

1 lipca br. w Koźminie Wlkp. inauguracja jubileuszu 120-lecia ruchu działkowego - 26.05.2017

1 lipca 2017 r. Koźmin Wielkopolski stanie się stolicą polskiego ogrodnictwa działkowego. W zaplanowanej uroczystości udział weźmie prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki oraz działacze ze wszystkich okręgów, działkowcy, a także przedstawiciele lokalnego samorządu terytorialnego, którzy wspólnie zainaugurują tegoroczne obchody jubileuszu 120-lecia istnienia ruchu działkowego. 

czytaj więcej
 

NSA – sprzedaż altany wolna od podatku PIT - 26.05.2017

Na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiło się uzasadnienie korzystnego dla działkowców wyroku w sprawie opodatkowania sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce (sygn. akt II FSK 3660/16). Sąd w pełni podzielił w nim stanowisko działkowca, reprezentowanego przez doradcę podatkowego Mariusza Przyborowskiego, i utrzymał w mocy korzystny dla działkowców wyrok WSA w Bydgoszczy (sygn. akt I Sa/Bd 526/16). Tym samym NSA potwierdził, że dzięki specyficznym regulacjom zawartym w ustawie o ROD, zbywając własność altany i pozostałych naniesień i nasadzeń (przy okazji przenoszenia prawa do działki) działkowiec z reguły skorzysta ze zwolnienia podatkowego.

czytaj więcejNie przegap! Czerwcowy „Mój Ogródek”, już jest na rynku - 22.05.2017

W nowym numerze polecamy wiele akcyjnych pomysłów do samodzielnego wykonania na działce: m.in. kwitnące ample, spirale z iglaków, bądź też ziołową rabatę. Zainspirujemy do zainstalowania na działce wodnych elementów – fontann, pryskadełek, źródełek, przydatnych zwłaszcza w upalne lato. Doradzamy, jak usunąć chwasty z trawnika, a także jak uchronić drzewka owocowe przed ogrodowymi złodziejkami, czyli ptakami.

czytaj więcej
 

"Tak oczywiste kłamstwa i pomówienia winny być ścigane z urzędu" - 22.05.2017

"Wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie kolejnymi atakami na dobre imię Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Liczymy na podjęcie przez Pani służby stosownych kroków w tej sprawie."- pisze w liście do Premier Beaty Szydło Zarząd ROD "Nad Białką" w Częstochowie. 

czytaj więcej
Czytajcie „działkowca”! - 19.05.2017

W najnowszym, czerwcowym wydaniu „działkowca” znajdziecie wiele praktycznych porad na temat najważniejszych zabiegów do wykonania u schyłku wiosny. Nie zabraknie też inspiracji związanych z wyborem ciekawych roślin i elementów małej architektury. Będą nowe trendy w uprawie, artykuły o zdrowym odżywianiu, wieści z ogrodów oraz wiele innych, aktualnych tematów!

czytaj więcej
 

Częstochowscy Prezesi ROD spotkali się z władzami miasta - 16.05.2017

W  dniu  11 maja  2017  roku  w  siedzibie  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Częstochowie  spotkali  się  Prezesi  ogrodów  Częstochowy  w  sprawie  gospodarki  opadami  z  władzami  Miasta.   

czytaj więcej
 

„Sprzedaż” działki a podatek dochodowy od osób fizycznych - 15.05.2017

Do Krajowej Rady PZD napływają liczne zapytania działkowców na temat podatku dochodowego od osób fizycznych, a w szczególności: czy przy „sprzedaży” działki w ROD od ceny uzyskanej w wyniku przeniesienia dzierżawy działkowej i sprzedaży nasadzeń i naniesień należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?  

 

czytaj więcej
 

"Jesteśmy zniesmaczeni formą jaka przyjęli dziennikarze przedstawiając obraz polskich działkowców w audycjach emitowanych na antenie TVP" - 05.05.2017

"TVP jako jedna z form mającej duży wpływ na opinię publiczną winna w sposób obiektywny przedstawiać sytuację społeczników, którzy w jesieni życia swoje zdobyte doświadczenie życiowe oraz zawodowe chcą wykorzystać z pożytkiem dla potrzeb innych ludzi."- piszą w liście do Prezesa TVP Pana Jacka Kurskiego uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Nad Białką" w Częstochowie. 

czytaj więcej
UWAGA  DZIAŁKOWCY

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że  szkolenie nr  4/2017   dla  nowych  użytkowników  działek  odbędzie  się w  terminach  i  tematyce  wyszczególnionej  w  poniższym  zestawieniu. 

L.p.

Dzień

Tematyka  wykładów

1

22.05.2017

1. Prawo  w  PZD. 

2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.

3. Zagospodarowanie  i  modernizacja  działki.

2

24.05.2017

1. Podstawowe  zasady  uprawy  gleby.

2. Ochrona  roślin  na  działce.

3. Wybrane  zagadnienia  z  sadownictwa. 

4. Pokaz ciecia  i prześwietlania.

3

26.05.2017

1. Wybrane  zagadnienia  z  warzywnictwa.

2. Uprawa  ziół.

3. Uprawa  roślin  ozdobnych.

4.  Zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  MPK linii  15  i 20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

Dyrektor  Biura                                                                                                                       Adam  Więcławik

 

Częstochowa  05.05.2017.
 

Informator działkowca - 04.05.2017

Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: o problemie usuwania nieczystości ciekłych z terenów ROD i łamaniu prawa, o dzikich wysypiskach śmieci wokół ogrodów, o przetrzymywaniu zwięrząt w ROD,  o dyżurach prawnych w KR i OZ PZD, o mandatach za spalanie na działce i o walnych zebraniach, które trwają do 15 maja br. Zachęcamy do czytania!

czytaj więcej
 

Walne zebrania sprawozdawcze - 27.04.2017

Walne zebrania sprawozdawcze w ROD powinny się odbyć do 15 maja. Jak wynika z informacji przekazywanych przez okręgi przeprowadzono je już w ponad połowie ogrodów, a największe natężenie zebrań dopiero przed nami. 

czytaj więcej
Dotacje z samorządów dla ROD - 27.04.2017

Uregulowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, dały ogrodom bardzo ważny instrument w postaci art. 17, umożliwiającego ubieganie się o dotacje celowe z budżetów gmin z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD.

czytaj więcej
Stan prawny gruntów ROD - 26.04.2017

Podczas narady Prezesów i Dyrektorów Biur w dn. 19-20.04.2017 r. omówiono także podejmowane działania w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 lub 75 ustawy o ROD. 

czytaj więcej
-->