- Strona główna

- Co to jest PZD
- Władze OZ
- Pliki do pobrania
- Jak zostać działkowcem
- Służba instruktorska
- Oświata
- Opłaty w ROD
- Prawo w PZD
- Kalendarium ogrodowe
- Konkursy w Okręgu
- Obrona ustawy - protesty z ROD
- Archiwum
- Kontakt

 

Barbara Powązka Częstochowa 26.10.2016r

Członek ROD „Wypalanki"

Częstochowa

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

dr Adam Bodnar

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Szanowny Panie Rzeczniku

Jest rzeczą zastanawiającą jak bardzo my działkowcy jesteśmy w sferze zainteresowania polityków. Od wielu lat trwa kampania przeciwko PZD.

Zmieniają się konfiguracje w Sejmie, zmieniają się priorytety władzy, jedno jest niezmienne atak na PZD. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego kwestionującym zgodność z Konstytucją zapisów ustawy o ROD , walczyliśmy o nowa ustawę.

Ustawę która miała być zgodna z artykułami Konstytucji i zgodna z oczekiwaniami działkowców. Taka ustawa powstała. Nie zadowala wszystkich. Nie zadowala tych którzy łamią prawo zamieszkując na działkach. I co najdziwniejsze to właśnie oni pozostają w życzliwym zainteresowaniu R.P.O i wielu polityków.

Dziwnym trafem nie ci którzy są prawdziwymi działkowcami i korzystają z działek zgodnie z obowiązującymi nas przepisami są i powinni być chronieni przez RPO, tylko ci którzy to prawo bezczelnie łamią.

W to właśnie wpisują się wątpliwości RPO w sprawie zapisów Statutu PZD.

Szanowny Panie Rzeczniku

Statut PZD opracowany ze starannością i poddany wnikliwej analizie przez organ nadzorujący i niezawisły sąd rejestrowy, w swojej formie końcowej tzn. obowiązujący obecnie jest zgodny z obowiązującym prawem.

To że osoby nie będące członkami PZD kwestionują ważność Statutu PZD nie znaczy że jest on niezgodny z prawem.

Szanowny Panie Rzeczniku

Statut obowiązuje członków PZD. W świetle ustawy o ROD z 13 grudnia 2013r nie każdy posiadający działkę w ROD musi być członkiem PZD.

Jasnym jest że osoby nie należące do danej organizacji/stowarzyszenia ,nie mogą być w jej strukturach. Jeśli jest to nie kwestionowane jak dotąd prawo dotyczące innych organizacji, dlaczego PZD ma być z tego wyłączony?

W związku z tym uważam że takie wyrażanie publicznie wątpliwości jakie RPO wysuwa do naszego stowarzyszenia są szkodliwe.

Mam wrażenie że jakoś dziwnie utarło się każde oskarżanie PZD przez awanturników łamiących prawo, jest przedmiotem zainteresowania RPO oraz posłów na Sejm RP, bez wnikliwego zapoznania się z treścią zaskarżanych dokumentów.

Mam jednak nadzieję i wierzę że żyjemy jednak w kraju gdzie prawo jest i będzie przestrzegane.

W związku z tym zwracam się do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich o zaprzestanie wysuwania nie uprawnionych wątpliwości w stosunku do zapisów Statutu i przestrzegania prawa w PZD.

 

Pozostaję z szacunkiem Barbara Powązka

Członek ROD „Wypalanki" w Częstochowie.

 

 

 

 
Pisma do Rzecznika Spraw Obywatelskich

 

Pismo 1

Pismo 2

 
 

Sąd - sprzedaż naniesień na działce wolna od PIT - 24.10.2016

4 października br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok, który może mieć niebagatelne znaczenie dla tysięcy działkowców. Mówiąc w skrócie, wg Sądu, jeżeli - przy okazji przeniesienia praw do działki - następuje przeniesienie własności nasadzeń i nakładów, które zostały dokonane (zakupione) ponad 6 miesięcy przed zbyciem prawa do działki, to dochód ze sprzedaży tej własności jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zdaniem WSA od dochodu z transakcji, w części dotyczącej własności naniesień i nasadzeń, odprowadza się podatek od czynności cywilnoprawnych.

czytaj więcej
 

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie w sprawie Jubileuszu 35-lecia PZD - 21.10.2016

"Samodzielność PZD to odpowiedzialność za organizację zrzeszającą ponad milion członków. Nie należy również zapominać, że nowa organizacja PZD stała się spadkobiercą ponad 120 lat istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Ludzie, którzy wtedy tworzyli Związek zasługują na największe słowa uznania i wdzięczności z naszej strony" - piszą Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie 

czytaj więcej
 

S T A N O W I S K O

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie: wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich podważającego zapisy Statutu PZD.

 

Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie po zapoznaniu się z treścią pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19.08.2016 roku skierowanego do Prezesa Polskiego Związku Działkowców, w którym kwestionuje zapisy wielu postanowień Statutu PZD wyrażają swoje głębokie oburzenie. Jest to dla nas działkowców zupełnie niezrozumiałe, jak Rzecznik Praw Obywatelskich z całą powagą swego urzędu mógł tak bezkrytycznie i bez sprawdzenia oraz wnikliwej analizy zgłoszonych indywidualnych zastrzeżeń do naszego statutu zająć tak jednoznaczne stanowisko poprzez zakwestionowanie jego zapisów.

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie uznają, że pismo Pana Rzecznika Praw Obywatelskich jest niczym innym jak kolejną próbą dyskredytowania stowarzyszenia ogrodowego PZD oraz próbą ingerowania w jej samodzielność i samorządność.

Należy z całą bezwzględnością podkreślić, że do takiego stwierdzenia uprawnia nas fakt, że obecnie obowiązujący Statut Polskiego Związku Działkowców był poddany niezwykle drobiazgowemu i wnikliwemu badaniu przez niezawisły sąd rejestrowy oraz organ nadzoru nad naszym stowarzyszeniem w ramach postępowania rejestrowego. Okręgowy Zarząd pragnie zwrócić uwagę, że w ramach postępowania rejestrowego naszego Statutu podobne zarzuty jakie podnosi Pan Rzecznik były zgłaszane do sądu rejestrowego i nie zostały one przez Sąd uznane za zasadne. Naszym zdaniem Statut PZD został zarejestrowany w KRS, a więc jego zapisy niezawisły sąd uznał za zgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Jest dla nas niezrozumiała intencja Pana Rzecznika, która ignoruje fakt zarejestrowania Statutu zgodnego z przepisami prawa poprzez sugerowanie jego zmiany.

W odczuciu członków Okręgowego Zarządu uważamy, że obecnie Rzecznik Praw Obywatelskich swoim wystąpieniem stał się obrońcą nielicznej grupy działkowców naruszających prawo związkowe i ogólne poprzez zamieszkiwanie i budownictwo ponadnormatywne co zdecydowanie działa na szkodę całego stowarzyszenia ogrodowego PZD. Okręgowy Zarząd pragnie przypomnieć, że prawie milionowa rzesza polskich działkowców uprawiających swe działki z poszanowaniem prawa, zrzeszonych w PZD nie dość, że nie może liczyć na wsparcie ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich w obronie swoich praw, to jeszcze spotyka się z nieuzasadnionymi atakami z jego strony.

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie są zaskoczeni także insynuacjami Rzecznika o rzekomym zniechęcaniu przez stowarzyszenie członków PZD do tworzenia odrębnych stowarzyszeń. Należy przypomnieć, że to działkowcy, a nie tylko członkowie PZD mają pełną swobodę wyboru stowarzyszenia zarządzającego ogrodem gwarantowaną przepisami nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku. Polski Związek Działkowców nigdy nie podejmował, ani obecnie nie podejmuje żadnych działań ograniczających w jakimkolwiek stopniu to prawo.

Naszym zdaniem jedynym problemem, który został zauważony dotychczas przy wyodrębnieniu ogrodu ze struktur PZD jest niska znajomość prawa osób próbujących założyć nowe stowarzyszenie, a co za tym idzie problemy z jego rejestracją. Jest dla nas rzeczą niezrozumiałą, że tego nie chce zauważyć Pan Rzecznik. To nie Związek tylko Sądy odmawiają rejestracji nowych stowarzyszeń ze względu na błędy formalne, które były popełnione przy tworzeniu stowarzyszenia i podczas zebrań, które mają na celu wyodrębnienie się ogrodu ze stowarzyszenia PZD.

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie z całą stanowczością oczekują, że Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ broniący prawa obywateli doceni wieloletni dorobek naszego stowarzyszenia, przestanie nam szkodzić swymi nie do końca przemyślanymi działaniami. Liczymy, że Rzecznik Praw Obywatelskich zacznie traktować stowarzyszenie ogrodowe PZD jako partnera społecznego w działaniach na rzecz poprawy i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ogrodów, jako największego stowarzyszenia skupiającego polskich działkowców.

 

 

Okręgowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców
w Częstochowie

 

 

 
 

Czytajcie „działkowca”! - 20.10.2016

Najwyższy czas aby przygotować rośliny i działki do zimowego spoczynku! A najnowszy, listopadowy numer „działkowca” będzie niezastąpionym i najlepszym przewodnikiem podczas jesiennych prac! To również dogodna pora na zamówienie prenumeraty „działkowca” na kolejny rok. Nie zwlekajcie i skorzystajcie z pakietów korzyści dla prenumeratorów, obejmujących m.in. unikalne informatory ogrodnicze oraz nasiona warzyw i kwiatów!

czytaj więcej
Posiedzenie Okręgu w Częstochowie.

W dniu 19 października 2016 roku w siedzibie Okręgu odbyło się kolejne posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Berski.

 

Posiedzeniu przewodniczył Wiceprezes Okręgu Stanisław Jucha. W posiedzeniu na 21 członków uczestniczyło 17 osób co stanowi 81 %. Tematyka posiedzenia obejmowała aktualna sytuację Związku, omówienie przeglądów zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku, realizacji art. 76 ustawy oraz obchody działkowego święta.

Pokaż całość relacji
 

Komunikat KKR w sprawie zasad likwidacji m.in. ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie i roli PZD - 14.10.2016

orange,folder,importantKrajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w Warszawie będąc ustawowym i statutowym organem kontroli wewnętrznej Związku po obejrzeniu reportażu wyemitowanego w dniu 5 października 2016 roku przez TVP 1 w programie „Magazyn śledczy Anity Gargas” dotyczącym likwidacji ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, na wniosek Prezesa PZD przeprowadziła w dniach 11-13 października 2016 roku pełne badanie przebiegu procesu częściowej likwidacji ROD im. Bohaterów Westerplatte, ROD „Latawiec-Emeryci” i ROD „Krokus” w Warszawie pod budowę drogi ekspresowej.

czytaj więcej
 

Interpelacja i odpowiedź w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez stowarzyszenie ogrodowe - 13.10.2016

W dniu 25.07 br. poseł Jerzy Gosiewski (PiS) złożył interpelację w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez stowarzyszenie ogrodowe, w której pyta Ministra Infrastruktury i Budownictwa czy rozważa on zmianę w art. 36 ust. 3 ustawy o ROD, która odebrałaby uprawnienie stowarzyszeniu ogrodowemu do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. W odpowiedzi Minister stwierdza: „w opinii resortu infrastruktury i budownictwa omawiane zagadnienia aktualnie nie wymagają podjęcia inicjatywy legislacyjnej”.

czytaj więcej
 

Interpelacja i odpowiedź w sprawie uwłaszczenia działkowców - 13.10.2016

W dniu 31.07 br. poseł Marcin Horała (PiS) złożył interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uwłaszczenia działkowców. W odpowiedzi Ministerstwo poinformowało, że „resort nie planuje podjęcia prac ukierunkowanych na wprowadzenie rozwiązań przewidujących przekazanie praw zbywalnych (prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego) na rzecz działkowców użytkujących grunty publiczne”.

czytaj więcej
 

Manipulacje i przekłamania na temat likwidacji ROD „Bohaterów Westerplatte” w Warszawie - 09.10.2016

W środę 5 października br. na antenie TVP w programie "Magazyn śłedczy Anity Gargas" wyemitowano materiał na temat likwidacji ROD „Bohaterów Westerplatte” w Warszawie. Materiał ten poprzez liczne świadome przekłamania oraz manipulacje przedstawia w negatywnym świetle działania podejmowane przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD podczas likwidacji części ogrodów pod budowę autostrady S2. Rzeczywistość postrzegana oczami dziennikarki niestety daleko odbiega od prawdy.

czytaj więcej
 

STOP spalaniu na działkach!!! - 04.10.2016

Na niektórych działkach ma miejsce niedopuszczalny proceder spalania śmieci, w wyniku którego do gleb, wód i powietrza przenikają rakotwórcze substancje. Problem ten dotyczy niestety wielu terenów ogrodów działkowych, zarówno tych podmiejskich, jak i tych zlokalizowanych blisko siedzib ludzkich. Do Krajowej Rady PZD co i rusz docierają skargi zarówno ze strony zatruwanych dymem mieszkańców, jak i samych działkowców, którym przeszkadzają uciążliwi sąsiedzi palący obcięte gałęzie i suche liście. Także media dostrzegają problem zadymienia ROD...  

czytaj więcej
UWAGA  DZIAŁKOWCY

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że  szkolenie nr  11   dla  nowych  użytkowników  działek  odbędzie  się w  terminach  i  tematyce  wyszczególnionej  w  poniższym  zestawieniu. 

L.p.

Dzień

Tematyka  wykładów

1

24.10.2016

1. Prawo  w  PZD. 

2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.

3. Zagospodarowanie  i  modernizacja  działki.

2

26.10.2016

1. Podstawowe  zasady  uprawy  gleby.

2. Ochrona  roślin  na  działce.

3. Wybrane  zagadnienia  z  sadownictwa. 

4. Pokaz ciecia  i prześwietlania.

3

28.10.2016

1. Wybrane  zagadnienia  z  warzywnictwa.

2. Uprawa  ziół.

3. Uprawa  roślin  ozdobnych.

4.  Zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dyrektor  Biura

Adam  Więcławik

Częstochowa  04.10.2016.
 

Informator Działkowca - 23.09.2016

W najnowszym numerze Informatora Działkowca: Interpelacje poselskie w sprawie śmieci, Odbyły się Krajowe Dni Działkowca, Jubileuszowe posiedzenie KR PZD, Moc atrakcji w ROD, Dobre wiadomości dla ROD płyną z NFOŚiGW, Opłaty za radio i telewizję w ROD, Zgłoś się do konkursu z okazji 35-lecia PZD, Porady ogrodnicze. Polecamy lekturze!

czytaj więcej
 

NIE PRZEGAP! JUŻ NA RYNKU PAŹDZIERNIKOWY „Mój Ogródek”! Cena tylko 2,49 zł! - 21.09.2016

Z naszymi radami każda działka stanie się atrakcyjna i oryginalna. W październikowym numerze w cyklu „Rośliny na właściwym miejscu” podpowiemy, co posadzić na stanowisku cienistym i suchym, tak aby upiększyć też i te trudne miejsce na działce.

czytaj więcej
 

Czytajcie „działkowca”! - 20.09.2016

Sięgnij po najnowszy, październikowy numer „działkowca” – niezbędny i doskonały przewodnik podczas jesiennych prac na działce, który doradzi też m.in. jak dokonać najlepszych wyborów podczas zakupów, ponieważ właśnie w tym czasie nabywamy i sadzimy wiele nowych roślin! A oprócz tego porady i ciekawostki ogrodnicze, artykuły o ekologii, nawożeniu, uprawie w gruncie i pod osłonami oraz wiele innych, aktualnych tematów! Pamiętaj! „Działkowiec” to nie tylko wiedza ogrodnicza, to również recepta na zdrowy styl życia! Bądź z nami!

czytaj więcej
Czytajcie „działkowca”!

Sięgnij po najnowszy, październikowy numer „działkowca” – niezbędny i doskonały przewodnik podczas jesiennych prac na działce, który doradzi też m.in. jak dokonać najlepszych wyborów podczas zakupów, ponieważ właśnie w tym czasie nabywamy i sadzimy wiele nowych roślin!

 

● Chcecie zobaczyć jak działkowcy obchodzili swoje wielkie święto? Czytajcie „Wiadomości”! „Tylko w działkowcu” znajdziecie obszerną relację z Krajowych Dni Działkowca 2016 w Zabrzu połączonych z Jubileuszem 35-lecia PZD!

 

Mamy jesień i czas na ogrodnicze zakupy! Doradzamy na co warto zwrócić uwagę, jakie są nowości, co może okazać się szczególnie przydatne podczas jesiennych prac, a także jakie odmiany i formy roślin stają się szczególnie modne. Zamieszczamy też rozmowy z działkowcami na temat ich jesiennych preferencji zakupowych! Polecamy również jesienny katalog sklepu „działkowca” w środku numeru!

 

● Poznajcie najpiękniejsze działki! Zobaczcie nagrodzone zgłoszenia z zeszłorocznego konkursu „Moja Działka”. Prezentujemy dwie działki: pp. Anny i Jarosława Jesionków z ROD im. A. Mickiewicza w Bielsku-Białej oraz pp. Anny i  Pawła Januszczak-Deredas z ROD „Oaza” w Piotrkowie Trybunalskim, które wyróżniają się m.in. efektowymi  rabatami i kącikami wypoczynkowymi!

 

● Jak działkowcy wypoczywają na działkach, co uprawiają i czym się mogą pochwalić? Zajrzyjcie do naszego bloku reportaży, w którym publikujemy relacje z ogrodów z różnych rejonów kraju!

 

● Październik to dobra pora na sadzenie wielu kwiatów cebulowych, w tym czosnków ozdobnych, z których szczególnie polecamy niezwykle efektowne odmiany czosnków olbrzymich. Duży wybór cebul kwiatowych oferujemy też na www.dzialkowiecsklep.pl!

 

● Jak urządzić działkę uwzględniającą różne potrzeby młodych rodzin z dziećmi? Doradzamy jak to zrobić i dlaczego warto uwzględniać również uprawy warzyw i owoców. Zamieszczamy też gotowy, przykładowy projekt działki, z dwiema opcjonalnymi wersjami kwatery sadowniczej!

 

● Czy znacie grusze azjatyckie? Ich owoce wyglądem przypominają jabłka i mają bardzo smaczny, soczysty miąższ a rośliny są odporne na choroby i mróz. Warto je mieć! Polecamy również na www.dzialkowiecsklep.pl. 

 

Poza tym w numerze m.in.:

Rady na czasie – czyli jak wzmocnić rośliny przed zimą.

● Najlepsze odmiany jabłoni i gruszy.

● Niezawodne pnącza.

● Rośliny, które nie boją się suszy.

● Pielęgnujemy oczko wodne.

● Zakładamy sad.

● Sadzimy róże.

● Robimy przysmaki z dyni.

 

A oprócz tego porady i ciekawostki ogrodnicze, artykuły o ekologii, nawożeniu, uprawie w gruncie i pod osłonami oraz wiele innych, aktualnych tematów!

 

Pamiętaj! „Działkowiec” to nie tylko wiedza ogrodnicza, to również recepta na zdrowy styl życia! Bądź z nami!
http://pzd.pl/uploads/1aga/dyplomy/Matyjaszczyk.Prez.CZ%C4%99stochowa.LIST.jpeg 

Zdumiewające omyłki RPO na temat Statutu PZD - 09.09.2016

Wydając postanowienie o rejestracji Statut PZD Sąd potwierdził jego zgodność z obowiązującym prawem. Stąd informację o zastrzeżeniach Rzecznika Praw Obywatelskich wobec Statutu PZD przyjęto ze zdumieniem. Stało się ono jeszcze większe, gdy argumentację RPO poddano analizie. Oczywiste omyłki, błędne interpretacje, wreszcie powoływanie się na bezpodstawne pomówienia – wszystko to można znaleźć w oficjalnym dokumencie sygnowanym podpisem dr A. Bodnara i zamieszczonym na stronie Biura RPO. Stanowisko w tej bulwersującej sprawie zajęło Prezydium KR PZD.

czytaj więcej
Prezydium KR PZD sprzeciwia się oskarżeniom RPO - 09.09.2016

Prezydium KR PZD udzieliło odpowiedzi na pismo RPO dr Adama Bodnara, którym zakwestionował on zapisy Statutu PZD oraz sposób działania organizacji. Prezydium stwierdziło, iż wystąpienie RPO zawiera szereg nieprawdziwych twierdzeń, a wręcz pomówień, a inicjatywę tą można uznać za próbę nieuprawnionej ingerencji organu państwa w funkcjonowanie stowarzyszenia, co narusza prawo o stowarzyszeniach. Prezydium uznało też, że sposób postępowania dr A. Bodnara -  uwiarygodnił pomówienia wobec PZD i uczynił to publicznie - uzasadnia skierowanie do niego apelu o większą wstrzemięźliwość w działaniach podejmowanych wobec organizacji.

czytaj więcej
 

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie interpelacji poselskich - 09.09.2016

mail,envelop,message,email,letterCzłonkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku wyrażają swoje głębokie oburzenie i zdecydowany sprzeciw wobec treści zawartych w interpelacjach posłów na Sejm RP Pani Beaty Małeckiej-Libery (interpelacja nr 3797) i Pana Tomasza Cimoszewicza (interpelacja nr 3718), którzy swymi wystąpieniami zmierzają de facto do podważania ustawy o ROD z 2013 roku.

czytaj więcej
 

Obchody Krajowych Dni Działkowca w Zabrzu - relacja - 06.09.2016

W dniu 3 września br. do Zabrza przyjechało z całej Polski blisko 800 działkowców, by razem świętować i cieszyć się z sukcesów ogrodów  i Związku.  Było radośnie, gwarnie  i momentami bardzo nostalgicznie. Razem z działkowcami świętowali zacni goście na czele z władzami Zabrza, parlamentarzystami i samorządowcami. Byli także zasłużeni w 35-letniej historii działacze PZD, którzy nie kryli łez wzruszenia i radości z tego spotkania.

czytaj więcej
Delegacja Okręgu Częstochowskiego na Krajowych Dniach Działkowca Zabrze 2016.

W  dniu  03 września  2016  roku w  Zabrzu  odbyła  się  uroczystości  35-lecia  Polskiego  Związku  Działkowców  połączone z  obchodami  Krajowych  Dni  Działkowca.  Delegacji  okręgu   w  składzie  40  osób przewodniczył  Wiceprezes  Okręgowego  Zarządu  Stanisław  Jucha. 

Pełna relacja
Uchwała jubileuszowa w sprawie uhonorowania najbardziej zasłużonych działaczy PZD - 05.09.2016

Krajowa Rada PZD postanawiła uhonorować najbardziej zasłużonych działaczy PZD i działkowców dla rozwoju ogrodów działkowych, umacniania i obrony Związku, wdrażania prawa w Związku w kończącym się okresie 35-lecia PZD. W tej sprawie podczas Krajowej Rady w Zabrzu podjęta została uchwała.

czytaj więcej
 

Uchwała Jubileuszowa podjęta podczas posiedzenia z okazji 35-lecia PZD - 05.09.2016

Krajowa Rada PZD na wspólnym jubileuszowym posiedzeniu z Krajową Komisją Rewizyjną PZD podjęła uchwałę jubileuszową, w której złożone zostały głębokie podziękowania wszystkim działaczom i działkowcom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do kultywowania i ochrony idei ogrodnictwa działkowego w Polsce, a także dziesiątkom tysięcy działaczy i działkowców, którzy z ogromnym społecznym zaangażowaniem dbają o rozwój ROD.

czytaj więcej
 

Posadziliśmy jubileuszowe drzewo PZD - 05.09.2016

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, Prezes OZ Śląskiego PZD Józef Noski oraz wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski przy współudziale delegatów zabrzańskich działkowców wzięli udział w uroczystym zasadzeniu drzewka jubileuszowego PZD w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. Delegację PZD serdecznie powitała Dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu Agnieszka Zawisza-Raszka.

czytaj więcej

Wystąpienie Prezesa PZD podczas jubileuszowej Krajowej Rady - 05.09.2016

Jak to się zaczęło? Jak doszło do powstania Polskiego Związku Działkowców? Prezes PZD Eugeniusz Kondracki mówił o tym podczas swojego przemówienia w dniu 2 września br. na uroczystym, jubileuszowym posiedzeniu Krajowej Rady PZD. Zachęcamy do zapoznania się z tym występieniem.

czytaj więcej
 

Jubileuszowe posiedzenie Krajowej Rady PZD - 05.09.2016

W dniu 2 września 2016 r. w Zabrzu 320 metrów pod powierzchnią ziemi w Kopalni Guido odbyło się IX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu udział wzięli ponadto członkowie Krajowej Rady, członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się zasłużeni w 35 letniej historii PZD działacze z całej Polski, a także władze Zabrza: Prezydent Małgorzata Szulik-Mańka i wiceprezydent Krzysztof Lewandowski.

czytaj więcej
UWAGA  DZIAŁKOWCY

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że  szkolenie nr  11   dla  nowych  użytkowników  działek  odbędzie  się w  terminach  i  tematyce  wyszczególnionej  w  poniższym  zestawieniu. 

L.p.

Dzień

Tematyka  wykładów

1

24.10.2016

1. Prawo  w  PZD. 

2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.

3. Zagospodarowanie  i  modernizacja  działki.

2

26.10.2016

1. Podstawowe  zasady  uprawy  gleby.

2. Ochrona  roślin  na  działce.

3. Wybrane  zagadnienia  z  sadownictwa. 

4. Pokaz ciecia  i prześwietlania.

3

28.10.2016

1. Wybrane  zagadnienia  z  warzywnictwa.

2. Uprawa  ziół.

3. Uprawa  roślin  ozdobnych.

4.  Zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dyrektor  Biura

Adam  Więcławik

Częstochowa  04.10.2016.
 

Informator Działkowca - 23.09.2016

W najnowszym numerze Informatora Działkowca: Interpelacje poselskie w sprawie śmieci, Odbyły się Krajowe Dni Działkowca, Jubileuszowe posiedzenie KR PZD, Moc atrakcji w ROD, Dobre wiadomości dla ROD płyną z NFOŚiGW, Opłaty za radio i telewizję w ROD, Zgłoś się do konkursu z okazji 35-lecia PZD, Porady ogrodnicze. Polecamy lekturze!

czytaj więcej
 

NIE PRZEGAP! JUŻ NA RYNKU PAŹDZIERNIKOWY „Mój Ogródek”! Cena tylko 2,49 zł! - 21.09.2016

Z naszymi radami każda działka stanie się atrakcyjna i oryginalna. W październikowym numerze w cyklu „Rośliny na właściwym miejscu” podpowiemy, co posadzić na stanowisku cienistym i suchym, tak aby upiększyć też i te trudne miejsce na działce.

czytaj więcej
 

Czytajcie „działkowca”! - 20.09.2016

Sięgnij po najnowszy, październikowy numer „działkowca” – niezbędny i doskonały przewodnik podczas jesiennych prac na działce, który doradzi też m.in. jak dokonać najlepszych wyborów podczas zakupów, ponieważ właśnie w tym czasie nabywamy i sadzimy wiele nowych roślin! A oprócz tego porady i ciekawostki ogrodnicze, artykuły o ekologii, nawożeniu, uprawie w gruncie i pod osłonami oraz wiele innych, aktualnych tematów! Pamiętaj! „Działkowiec” to nie tylko wiedza ogrodnicza, to również recepta na zdrowy styl życia! Bądź z nami!

czytaj więcej
Czytajcie „działkowca”!

Sięgnij po najnowszy, październikowy numer „działkowca” – niezbędny i doskonały przewodnik podczas jesiennych prac na działce, który doradzi też m.in. jak dokonać najlepszych wyborów podczas zakupów, ponieważ właśnie w tym czasie nabywamy i sadzimy wiele nowych roślin!

 

● Chcecie zobaczyć jak działkowcy obchodzili swoje wielkie święto? Czytajcie „Wiadomości”! „Tylko w działkowcu” znajdziecie obszerną relację z Krajowych Dni Działkowca 2016 w Zabrzu połączonych z Jubileuszem 35-lecia PZD!

 

Mamy jesień i czas na ogrodnicze zakupy! Doradzamy na co warto zwrócić uwagę, jakie są nowości, co może okazać się szczególnie przydatne podczas jesiennych prac, a także jakie odmiany i formy roślin stają się szczególnie modne. Zamieszczamy też rozmowy z działkowcami na temat ich jesiennych preferencji zakupowych! Polecamy również jesienny katalog sklepu „działkowca” w środku numeru!

 

● Poznajcie najpiękniejsze działki! Zobaczcie nagrodzone zgłoszenia z zeszłorocznego konkursu „Moja Działka”. Prezentujemy dwie działki: pp. Anny i Jarosława Jesionków z ROD im. A. Mickiewicza w Bielsku-Białej oraz pp. Anny i  Pawła Januszczak-Deredas z ROD „Oaza” w Piotrkowie Trybunalskim, które wyróżniają się m.in. efektowymi  rabatami i kącikami wypoczynkowymi!

 

● Jak działkowcy wypoczywają na działkach, co uprawiają i czym się mogą pochwalić? Zajrzyjcie do naszego bloku reportaży, w którym publikujemy relacje z ogrodów z różnych rejonów kraju!

 

● Październik to dobra pora na sadzenie wielu kwiatów cebulowych, w tym czosnków ozdobnych, z których szczególnie polecamy niezwykle efektowne odmiany czosnków olbrzymich. Duży wybór cebul kwiatowych oferujemy też na www.dzialkowiecsklep.pl!

 

● Jak urządzić działkę uwzględniającą różne potrzeby młodych rodzin z dziećmi? Doradzamy jak to zrobić i dlaczego warto uwzględniać również uprawy warzyw i owoców. Zamieszczamy też gotowy, przykładowy projekt działki, z dwiema opcjonalnymi wersjami kwatery sadowniczej!

 

● Czy znacie grusze azjatyckie? Ich owoce wyglądem przypominają jabłka i mają bardzo smaczny, soczysty miąższ a rośliny są odporne na choroby i mróz. Warto je mieć! Polecamy również na www.dzialkowiecsklep.pl. 

 

Poza tym w numerze m.in.:

Rady na czasie – czyli jak wzmocnić rośliny przed zimą.

● Najlepsze odmiany jabłoni i gruszy.

● Niezawodne pnącza.

● Rośliny, które nie boją się suszy.

● Pielęgnujemy oczko wodne.

● Zakładamy sad.

● Sadzimy róże.

● Robimy przysmaki z dyni.

 

A oprócz tego porady i ciekawostki ogrodnicze, artykuły o ekologii, nawożeniu, uprawie w gruncie i pod osłonami oraz wiele innych, aktualnych tematów!

 

Pamiętaj! „Działkowiec” to nie tylko wiedza ogrodnicza, to również recepta na zdrowy styl życia! Bądź z nami!
http://pzd.pl/uploads/1aga/dyplomy/Matyjaszczyk.Prez.CZ%C4%99stochowa.LIST.jpeg 

Zdumiewające omyłki RPO na temat Statutu PZD - 09.09.2016

Wydając postanowienie o rejestracji Statut PZD Sąd potwierdził jego zgodność z obowiązującym prawem. Stąd informację o zastrzeżeniach Rzecznika Praw Obywatelskich wobec Statutu PZD przyjęto ze zdumieniem. Stało się ono jeszcze większe, gdy argumentację RPO poddano analizie. Oczywiste omyłki, błędne interpretacje, wreszcie powoływanie się na bezpodstawne pomówienia – wszystko to można znaleźć w oficjalnym dokumencie sygnowanym podpisem dr A. Bodnara i zamieszczonym na stronie Biura RPO. Stanowisko w tej bulwersującej sprawie zajęło Prezydium KR PZD.

czytaj więcej
Prezydium KR PZD sprzeciwia się oskarżeniom RPO - 09.09.2016

Prezydium KR PZD udzieliło odpowiedzi na pismo RPO dr Adama Bodnara, którym zakwestionował on zapisy Statutu PZD oraz sposób działania organizacji. Prezydium stwierdziło, iż wystąpienie RPO zawiera szereg nieprawdziwych twierdzeń, a wręcz pomówień, a inicjatywę tą można uznać za próbę nieuprawnionej ingerencji organu państwa w funkcjonowanie stowarzyszenia, co narusza prawo o stowarzyszeniach. Prezydium uznało też, że sposób postępowania dr A. Bodnara -  uwiarygodnił pomówienia wobec PZD i uczynił to publicznie - uzasadnia skierowanie do niego apelu o większą wstrzemięźliwość w działaniach podejmowanych wobec organizacji.

czytaj więcej
 

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie interpelacji poselskich - 09.09.2016

mail,envelop,message,email,letterCzłonkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku wyrażają swoje głębokie oburzenie i zdecydowany sprzeciw wobec treści zawartych w interpelacjach posłów na Sejm RP Pani Beaty Małeckiej-Libery (interpelacja nr 3797) i Pana Tomasza Cimoszewicza (interpelacja nr 3718), którzy swymi wystąpieniami zmierzają de facto do podważania ustawy o ROD z 2013 roku.

czytaj więcej
 

Obchody Krajowych Dni Działkowca w Zabrzu - relacja - 06.09.2016

W dniu 3 września br. do Zabrza przyjechało z całej Polski blisko 800 działkowców, by razem świętować i cieszyć się z sukcesów ogrodów  i Związku.  Było radośnie, gwarnie  i momentami bardzo nostalgicznie. Razem z działkowcami świętowali zacni goście na czele z władzami Zabrza, parlamentarzystami i samorządowcami. Byli także zasłużeni w 35-letniej historii działacze PZD, którzy nie kryli łez wzruszenia i radości z tego spotkania.

czytaj więcej
Delegacja Okręgu Częstochowskiego na Krajowych Dniach Działkowca Zabrze 2016.

W  dniu  03 września  2016  roku w  Zabrzu  odbyła  się  uroczystości  35-lecia  Polskiego  Związku  Działkowców  połączone z  obchodami  Krajowych  Dni  Działkowca.  Delegacji  okręgu   w  składzie  40  osób przewodniczył  Wiceprezes  Okręgowego  Zarządu  Stanisław  Jucha. 

Pełna relacja
Uchwała jubileuszowa w sprawie uhonorowania najbardziej zasłużonych działaczy PZD - 05.09.2016

Krajowa Rada PZD postanawiła uhonorować najbardziej zasłużonych działaczy PZD i działkowców dla rozwoju ogrodów działkowych, umacniania i obrony Związku, wdrażania prawa w Związku w kończącym się okresie 35-lecia PZD. W tej sprawie podczas Krajowej Rady w Zabrzu podjęta została uchwała.

czytaj więcej
 

Uchwała Jubileuszowa podjęta podczas posiedzenia z okazji 35-lecia PZD - 05.09.2016

Krajowa Rada PZD na wspólnym jubileuszowym posiedzeniu z Krajową Komisją Rewizyjną PZD podjęła uchwałę jubileuszową, w której złożone zostały głębokie podziękowania wszystkim działaczom i działkowcom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do kultywowania i ochrony idei ogrodnictwa działkowego w Polsce, a także dziesiątkom tysięcy działaczy i działkowców, którzy z ogromnym społecznym zaangażowaniem dbają o rozwój ROD.

czytaj więcej
 

Posadziliśmy jubileuszowe drzewo PZD - 05.09.2016

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, Prezes OZ Śląskiego PZD Józef Noski oraz wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski przy współudziale delegatów zabrzańskich działkowców wzięli udział w uroczystym zasadzeniu drzewka jubileuszowego PZD w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. Delegację PZD serdecznie powitała Dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu Agnieszka Zawisza-Raszka.

czytaj więcej

Wystąpienie Prezesa PZD podczas jubileuszowej Krajowej Rady - 05.09.2016

Jak to się zaczęło? Jak doszło do powstania Polskiego Związku Działkowców? Prezes PZD Eugeniusz Kondracki mówił o tym podczas swojego przemówienia w dniu 2 września br. na uroczystym, jubileuszowym posiedzeniu Krajowej Rady PZD. Zachęcamy do zapoznania się z tym występieniem.

czytaj więcej
 

Jubileuszowe posiedzenie Krajowej Rady PZD - 05.09.2016

W dniu 2 września 2016 r. w Zabrzu 320 metrów pod powierzchnią ziemi w Kopalni Guido odbyło się IX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu udział wzięli ponadto członkowie Krajowej Rady, członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się zasłużeni w 35 letniej historii PZD działacze z całej Polski, a także władze Zabrza: Prezydent Małgorzata Szulik-Mańka i wiceprezydent Krzysztof Lewandowski.

czytaj więcej
-->