- Strona główna

- Co to jest PZD
- Władze OZ
- Pliki do pobrania
- Harmonogram
- Jak zostać działkowcem
- Służba instruktorska
- Oświata
- Opłaty w ROD
- Prawo w PZD
- Kalendarium ogrodowe
- Konkursy w Okręgu
- Obrona ustawy - protesty z ROD
- Archiwum
- Kontakt

 

JUŻ NA RYNKU! GRUDNIOWY „Mój Ogródek” - 20.11.2017

W grudniowym numerze polecamy nowy SUPERdodatek – „Zaprojektuj swój ogród”. Kolekcjonuj wszystkie części cyklu ukazujące się w kolejnych miesiącach, a uzbierasz w ten sposób praktyczny poradnik w zakresie projektowania, jakiego nie ma na rynku! 

czytaj więcej
 

Kolegia Prezesów – nowelizacja uchwały - 20.11.2017

Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 14 listopada 2017 r. podjęło uchwałę w sprawie zadań i trybu pracy Kolegiów Prezesów. Wobec stojących przed PZD zadań i potrzebą ciągłego rozwoju ogrodów, nieunikniona była zmiana przepisów regulujących funkcjonowanie kolegiów prezesów, a także jednoczesne rozszerzenie ich kompetencji.

czytaj więcej
e wydarzenia

Działkowcy walczą o swoje prawa

XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD - 17.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 roku w Warszawie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Kondrackiego Prezesa PZD,  odbyło się XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD. Tematyka posiedzenia dotyczyła spraw związanych z Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjazdem Delegatów PZD, a więc przyjęcia propozycji zmian statutu PZD oraz rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej Inwentaryzacja - ważne.

Okręgowy Zarząd  PZD przypomina o obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji  składników majątkowych  w jednostkach PZD . Spis z natury powinny przeprowadzić oficjalnie powołane przez Prezesa ROD minimum dwuosobowe zespoły (komisje )spisowe . Spisem z natury należy objąć :  środki trwałe ,materiały i towary , środki pieniężne w kasie , środki pieniężne na rachunkach bankowych ,należności i zobowiązania ,rozrachunki z pracownikami , nisko cenne środki trwałe  ( wyposażenie) , rozrachunki wewnątrz-organizacyjne .

Termin  przeprowadzenia inwentaryzacji  od 1.10 – do 31.12 .2017. 

 

TD:)


 

 UWAGA  DZIAŁKOWCY

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że  szkolenie nr  12/2017   dla  nowych  użytkowników  działek  odbędzie  się w  terminach  i  tematyce  wyszczególnionej  w  poniższym  zestawieniu. 

L.p.

Dzień

Tematyka  wykładów

1

20.11.2017

1. Prawo  w  PZD. 

2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.

3. Zagospodarowanie  i  modernizacja  działki.

2

22.11.2017

1. Podstawowe  zasady  uprawy  gleby.

2. Ochrona  roślin  na  działce.

3. Wybrane  zagadnienia  z  sadownictwa. 

4. Pokaz ciecia  i prześwietlania.

3

24.11.2017

1. Wybrane  zagadnienia  z  warzywnictwa.

2. Uprawa  ziół.

3. Uprawa  roślin  ozdobnych.

4.  Zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  MPK linii  15  i 20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

Dyrektor  Biura                                                                                                                       Adam  Więcławik

 

Częstochowa  10.11.2017.
Burmistrz Blachownia pomaga rodzinnym ogrodom działkowym

Burmistrz Blachowni w roku 2016 przyjął program pomocowy dla Rodzinnych ogrodów działkowych. Przyjęty program zaczął obowiązywać od 2017 roku. Pierwszym ogrodem, który na terenie miasta skorzystał z tej pomocy jest ROD „Odlewnik”, który dzięki pomocy dotacji Urzędu Miasta mogli przeprowadzić remont budynku administracyjno-gospodarczego ogrodu. Dotychczasowy budynek był budowany w latach 80 poprzedniego wieku i obecnie wymagał pilnego remontu. Dalsze jego użytkowanie stwarzało zagrożenie dla przebywających tam osób. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu się Prezes ROD w program pomocowy udało się na dzień dzisiejszy wykonać zaplanowane prace. W wyniku wykonanych prac budynek zyskał nowa elewację, ocieplenie, wzmocniono elementy konstrukcyjne oraz wykonano nowe dojście do budynku. Ponadto udało się wykonać wiele prac wewnątrz budynku - malowanie wymiana wykładziny i sufitu oraz pilne prace wykończeniowe. Dotacja 6.000,00 zł z urzędu miasta umożliwiła wykonanie zaplanowanych prac, których wartość wykonania wyniosła 12.200.00 zł. Należy podkreślić, że duży wpływ miała również otrzymana dotacja z FR Krajowej Rady PZD na wykonanie zaplanowanych prac.

Opracował Prezes ROD Jerzy Wawszczak  
Szkolenie  z  programu  DGCS  w  Katowicach.

W dniach 07-08 listopada w Katowicach  odbyło się ostatnie  szkolenie  zorganizowane przez Krajową Radę PZD  związane z wdrażaniem programu i szkoleniem  wytypowanych  pracowników  jednostek okręgowych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele z OZ w Częstochowie,  Krakowie,  Katowicach,  Kielcach,  Łodzi  oraz  Rzeszowa. Zgodnie  z  informacją  Głównej  Księgowej  M. Marks  poprzednie  szkolenia  odbyły  się  w  Toruniu,  Wrocławiu,   Warszawie  i  Olsztynie.  Spotkanie  było  prowadzone  przez  Główną  Księgową  KR  M. Marks  i  koordynatora  PZD   oraz  projektantów  i   informatyków z firmy DGCS, którzy zaprezentowali funkcjonalność  poszczególnych  modułów  programu.

Podczas  szkolenia przedstawiciele DGCS - zgodnie z umową zawartą z PZD – przeszkolili osoby wytypowane z ramienia poszczególnych  jednostek okręgowych, które będą miały za  zadanie wspieranie członków zarządów ROD we wdrażaniu i obsłudze programu dla ROD- DGCS PZD System. Uczestnicy  szkolenia  zgodnie  z  założeniami  będą  pośredniczyli w zgłaszaniu przez ROD uwag dotyczących programu, które będą za ich  pośrednictwem kierowane do wykonawcy – firmy DGCS. Szkolenie miało na celu zapoznanie  z   obsługą   programu w 5 modułach: ogrody działkowe, środki trwałe, logistyka, kadry i płace oraz finansowe.   Dużo  uwagi  podczas  prezentacji  skierowano  na  moduł  ogrody  działkowe,  który  został  stworzony  specjalnie  z  myślą  o  ułatwieniu  pracy  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych.

Uczestnicy  szkolenia   wyjechali  z  zainstalowanym   programem  i potrzebną wiedzą w zakresie jego obsługi. Do połowy listopada zgodnie  z  przyjętymi  przez  KR  harmonogramami    trwać będzie okres  testowy  programu.   

Program DGCS PZD jest kompleksowym programem do zarządzania ROD, który został stworzony niemalże od podstaw przez wykonawcę  - firmę  DGCS  na zlecenie Krajowej Rady dla ogrodów zrzeszonych w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD. Koszt zakupu programu ze wszystkimi modułami (finansowo-księgowym, kadrowo-placowym, kasowym, środki trwałe, magazyn ,ogrody działkowe) wynosi 270,60 zł brutto. Cena ta jest niższa dla wszystkich ROD należących do Ośrodka Finansowo-Księgowego (OFK) o 30% i wynosi jedynie 189,42 zł brutto za jedną licencję.

 

Zdaniem  uczestników  zorganizowane  szkolenie  było  bardzo dobrze  zorganizowane, a  prezentacja  programu  zapewniła  wszystkim  uczestnikom  możliwość  aktywnego  uczestnictwa.

 

Opracował:

Adam Więcławik

OZ PZD  Częstochowa

 

Twoja działka
czeka na Ciebie
Początek formularza

 
Kompost skarb działkowców - 03.11.2017

Co kompostujemy?

 • substancje, które ulegają rozkładowi mikrobiologicznemu i nie stanowią jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska naturalnego (darń, skoszoną trawę, jesienne liście, igliwie, chwasty, niektóre organiczne odpady kuchenne, rozdrobnione pędy i gałęzie – zrębki, wióry drzewne).

O czym należy pamiętać przy urządzaniu kompostownika?

 • materiał kompostowany powinien być rozdrobniony, dobrze ze sobą wymieszany i przedzielony warstwami ziemi,
 • materiał kompostowany powinien być również maksymalnie zróżnicowany, gdyż to polepsza właściwości odżywcze uzyskanego nawozu,
 • pryzma kompostowa winna być przykryta słomą, liśćmi lub starym sianem w celu zabezpieczenia przed wysychaniem,
 • drewniany kompostownik powinien posiadać szczeliny, dzięki którym zapewnione będzie odpowiednie napowietrzanie,
 • spód kompostownika dobrze jest wyłożyć gałęziami, a w pryzmie kompostowej dobrze jest umieścić dreny z otworami, gdyż złe napowietrzenie powoduje rozpoczęcie niepożądanych procesów gnilnych.

Czego NIE kompostujemy?

 • substancji, które nie ulegają rozkładowi (szkło, metal, tworzywa sztuczne, gruz budowlany),
 • resztek jedzenia, które nie są pochodzenia roślinnego (resztek mięsa, kości, tłuszczu itp.), gdyż łatwo gniją i bardzo utrudniają rozkład mikrobiologiczny pryzmy kompostowej, a ponadto wydzielają przykry zapach zwabiając muchy i inne zwierzęta,
 • skórek owoców cytrusowych, gdyż bardzo wolno się rozkładają, z uwagi na zawartość środków chemicznych zapobiegających gniciu,
 • chleba, ponieważ pleśń chlebowa zawiera substancję, która w znaczny sposób spowalnia procesy rozkładu substancji organicznej,
 • roślin zaatakowanych chorobami, zanieczyszczonych metalami ciężkimi, chwastów i roślin, które już wytworzyły nasiona oraz roślin z pozostałościami pestycydów, gdyż stanowią one zagrożenie dla czystości biologicznej wytwarzanego kompostu,
 • ścieków komunalnych oraz fekaliów, a także zwierzęcych odchodów, w tym również piasku i sorbentów dla kotów oraz zanieczyszczonych trocin po zwierzętach, z uwagi na względy sanitarne i higieniczne,
 • zadrukowanego papieru oraz pełnych papierowych worków z odkurzacza,
 • popiołu z kominka lub pieca,
 • papierosów, tytoniu i niedopałków.

NIE SPALAJ!!!

Art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zm.) brzmi: „Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł.”

Art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach brzmi: „Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”.

§ 68 punkt 5 Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego surowo zabrania użytkownikom działek spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.

KOMPOSTUJ!!!

§ 42 Regulaminu ROD zobowiązuje działkowca do posiadania na działce kompostownika i kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzących z działki części roślinnych.

KOMPOSTUJ!

I CZERP MAKSYMALNE KORZYŚCI

Z POSIADANIA NAJWIĘKSZEGO

DLA DZIAŁKOWCÓW SKARBU,

JAKI DAŁA NATURA – KOMPOSTU!

 

BIAŁE ZŁOTO – SKARB JUBILERÓW

CZARNE ZŁOTO – KOMPOST

– SKARB DZIAŁKOWCÓW

W związku z ogólnym kryzysem ochrony przyrody w Polsce i obserwowanym od kilku lat pogarszaniem się stanu środowiska naturalnego przez wzrost zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, MY DZIAŁKOWCY, jako obywatele świata, szczególnie uwrażliwieni na piękno natury musimy przede wszystkim:

 • ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza (spalanie śmieci i resztek organicznych),
 • efektywnie wykorzystywać odpady poprzez kompostowanie.

Kompostowanie jest niezwykle istotne w ochronie środowiska, ponieważ:

 • kompost poprawia jakość gleby,
 • dzięki stosowaniu kompostu następuje wzrost plonowania,
 • poprzez zastosowanie na działkach kompostu ulega zmniejszeniu zużycie nawozów mineralnych,
 • zwiększa sorbcję glebową, a co za tym idzie zmniejsza się ilość wymywanych składników pokarmowych z gleby,
 • następuje dzięki kompostowaniu przywrócenie środowisku naturalnemu składników glebotwórczych.

Kompostowanie odpadów organicznych wpływa na wielkość emisji gazów i przedostawania się ich do atmosfery, co w konsekwencji prowadzi do poprawy jakości naszego życia i zdrowia.

Właściwy stosunek do przyrody jest miarą kultury człowieka, a zdolność do odczuwania piękna natury i odpowiedzialność za postępowanie człowieka w świecie przyrody świadczy o jego duchowym bogactwie.

Co to jest kompost?

KOMPOST to podstawowy, niezastąpiony i najtańszy nawóz organiczny, podobny do próchnicy, bogaty w substancje organiczne, uzyskiwany w procesie kompostowania selektywnie zbieranych bioodpadów.

Co to jest kompostowanie?

KOMPOSTOWANIE to naturalna metoda unieszkodliwiania i ekologicznego zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego, oparta na reakcjach biochemicznych przebiegających w glebie (mineralizacja powstanie z materiału organicznego materiału mineralnego i humifikacja – stopniowy rozkład substancji organicznej, w wyniku której powstają związki humusowe – próchnica), przy udziale licznych mikroorganizmów, głównie tlenowych, w rezultacie których powstaje substancja próchnicza, dzięki której gleba magazynuje więcej składników pokarmowych i udostępnia je roślinom.

Jakie są ZALETY kompostu?

 • dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych,
 • jest doskonale przyswajalny przez rośliny poprzez odpowiednie połączenia próchnicze, które gwarantują stopniowe i sukcesywne uwalnianie składników odżywczych,
 • jest bezpieczny, gdyż jego stosowanie nie grozi przenawożeniem roślin,
 • poprawia strukturę gleby,
 • zapewnia odpowiednie nawilżenie i napowietrzenie gleby.

Wykorzystanie pędów i gałęzi oraz zrębków do kompostowania

Rozdrobnione ścięte z zabiegów pielęgnacyjnych pędy i gałęzie stosujemy w kompostowniku do przekładania z innym materiałem, natomiast grube wióry i ścinki można wykorzystać jako drenaż – gałęzie na kompostownik mogą stanowić 10-15% jego objętości, pamiętając o tym, że jest to materiał ubogi w azot, dlatego należy mieszać rozdrobnione gałęzie z zasobnym w azot nawozem organicznym (np. obornik, ptasi pomiot) lub dodać azot zawarty w nawozie mineralnym (np. 20 g mocznika na każde 10 litrów pociętych gałęzi).

Zrębki są doskonałym materiałem do ściółkowania – okrywania gleby ściółką, warstwą 8-15 cm grubości, która zmniejsza zachwaszczanie upraw, poprawia wilgotność gleby i jej termiczność, chroni przed erozją i mineralizując się odżywia rośliny. Zrębki podczas rozkładu pobierają azot, dlatego należy je wzbogacić w nawozy azotowe w ilości co najmniej 2 dkg na 1 m2 ściółki.

Zrębki kompostuj lub ściółkuj, ale nie spalaj odpadów z pielęgnacji drzew i krzewów uprawianych na działce.
Minister Środowiska odpowiedział w sprawie wywozu śmieci z terenów ROD - 31.10.2017

Niesprawiedliwe zasady wywozu śmieci z terenów ROD, w tym wygórowane opłaty to temat wciąż aktualny w ogrodach działkowych. W związku z tym, Związek od kilku lat podejmuje szereg działań mających na celu zmianę przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której nowelizacja z 2012 r. wywołała wiele niekorzystnych zmian w ROD.

 

W ramach tych działań, Krajowa Rada PZD usilnie zabiega o podjęcie przez Ministra Środowiska inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów w/w ustawy w zakresie rodzinnych ogrodów działkowych. Po dwukrotnych wystąpieniach w 2016 r., Krajowa Rada PZD w tym roku postanowiła ponowić swoje wystąpienie.

 

W piśmie z dnia 19.07.2017 r. Krajowa Rada PZD zaproponowała wprowadzenie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach precyzyjnych przepisów dotyczących wywozu śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, do których należą ROD albo wprowadzenie przepisów dedykowanych wyłącznie ogrodom działkowym. W szczególności określenie w ustawie maksymalnej stawki opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych (aby ograniczyć uchwalanie horrendalnych stawek za wywóz śmieci z ROD), uzależnienie jej wysokości od stawek opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości zamieszkałych oraz znaczące zróżnicowanie stawek za śmieci zmieszane i posegregowane, tak aby segregacja śmieci była naprawdę opłacalna. Jednocześnie KR PZD wyraziła chęć współpracy nad innymi alternatywnymi rozwiązaniami prawnym mającymi na celu zabezpieczenie interesów ROD i działkowców.

 

W dniu 18.10.2017 r. Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami udzieliło Krajowej Radzie PZD odpowiedzi w tej sprawie. Poinformowało, że w dniu 6 października b.r. na posiedzeniu Zespołu ds. programowania prac Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podjęta została decyzja o wpisaniu projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. To daje Ministrowi Środowiska możliwość podjęcia prac nad w/w projektem ustawy, którego przedmiotem będzie w szczególności zagadnienie zw. z ryczałtową stawką opłaty tzw. śmieciowej. Równocześnie Ministerstwo Środowiska zaprosiło PZD do włączenia się w prace nad nowelizacją  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

W dniu 31.10.2017 r. Krajowa Rada PZD skierowała do wszystkich OZ PZD pismo zachęcające do przesyłania do KR PZD propozycji i uwag do w/w ustawy, które zostaną zebrane i przedstawione Ministrowi Środowiska w trakcie prac nad zmianą ustawy tzw. śmieciowej.

 

MAP
Obradował  Okręgowy  Zarząd  w  Częstochowie.

W  dniu  27 października  2017  roku  w  siedzibie  OZ  obradował  Okręgowy    Zarząd.  Główna  tematyka  posiedzenia  to  aktualna  sytuacja  ogrodów  i  Związku,  przygotowania  do  Nadzwyczajnego  Zjazdu  Delegatów  PZD  oraz  podsumowanie  prowadzonych  w  2016  zadań  inwestycyjno-remontowych  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych.  Na  21  członków  Okręgu  w  posiedzeniu  uczestniczyło  15  członków  oraz  Przewodniczący   Okręgowej   Komisji  Rewizyjnej  Eugeniusz  Berski.

Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik  zapoznał  uczestników  posiedzenia  z  najważniejszymi  sprawami  od  ostatniego  posiedzenia.  Dużo  uwagi  poświecił   na  sprawy  związane  z  przygotowaniem  i  organizacją  jubileuszu 120-lecia  ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce.   Podkreślił  odświętny  charakter  organizowanych  spotkań  tak  na   szczeblu  Krajowej  Rady – uroczyste  posiedzenie  KR,  inauguracja  jubileuszu   w   Koźminie  Wielkopolskim  czy  Krajowe  Dni  Działkowca  2017.   Również  na  szczeblu  Okręgu  obchody   tegorocznych   Dni   Działkowca  miały  szczególny  charakter.  Odbyły  się  na  głównym  Placu  miasta  Placu  Biegańskiego  przy  obecności  prawie  900  członków  naszych  ogrodów.   Podczas  uroczystości   dokonano  wręczenia  dla  zasłużonych  działaczy  okolicznościowych  medali  przygotowanych  przez  Krajową  Radę  PZD  oraz  dyplomów.

W  dalszej  części  wystąpienia  Prezes  omówił  przygotowania  do  Nadzwyczajnego  Krajowego  Zjazdy  Delegatów    PZD.   Najważniejszym   zadaniem  zjazdu  będzie  uchwalenie  zmian  statutu  PZD  wynikających  z  przyjętej  nowelizacji  ustawy  prawo  o  stowarzyszeniach.  Prezes  przed  dyskusja  w  tej  sprawie  zapoznał  z  głównymi  propozycjami  zmian  zapisów  statutu  PZD.  Ponadto  omawiając  sprawę  zjazdu  podkreślił  konieczność  rozwoju  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  W  dyskusji  padło  dużo  propozycji  kolejnych  zmian  do  statutu  PZD,  które  dotyczyły  określenia  wynagrodzeń  dla  członków  władz,  bezpośrednie  wybory  podczas  zebrań  Prezesów  ROD  i  Przewodniczących  Komisji  Rewizyjnych,  czy  wpis  obowiązujący  zaproszenie  przedstawicieli  samorządów  na  posiedzenia  w  celu  omówienie  dotychczasowej współpracy. Ponadto  zaproponowano  aby  na  żadnym  szczeblu  zarządzania  nie  rozpatrywano  anonimów  czy  też  rozważyć  wprowadzenie  obligatoryjnie  wyborów  tajnych,  natomiast  na  wniosek  zebranych  jawnego  wyboru władz.

Ostatnim  tematem  posiedzenia  było  podsumowanie  realizowanych  zadań  inwestycyjno-remontowych,  które  przedstawił  Sekretarz  Okręgu  Adam  Więcławik.  ROD  realizując  przyjęty  podczas  walnych  zebrań  plan  na  2016  wykonały  modernizację  ogrodowej  infrastruktury  za  ponad  550.000,00  zł.  przy  bardzo  małej  pomocy  dotacji  Urzędów  Gmin,  Okręgu  czy  KR  PZD.

Okręgowy  Zarząd  przyjął  dwie  uchwały  w  sprawie  konieczności  zmian  do  statutu  oraz  realizowanych  zadań  inwestycyjno-remontowych.  Ponadto  przyjęto  Stanowisko  w  sprawie  rozwoju  rodzinnych  ogrodów   działkowych.

Opracował:

Sekretarz   OZ  Adam  WięcławikKoci problem w ROD. Dla kogo są ogrody działkowe? - 26.10.2017

Jak co roku, wraz z sezonem jesienno-zimowym na łamach regionalnych mediów pojawia się problem z bezdomnymi kotami. Problem ten dotyka także ogrody działkowe. Bezdomne oraz wolno żyjące koty często samoistnie osiedlają się na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych i przysparzają tym ogrom problemów. 

czytaj więcej
 

Badanie zapotrzebowania na nowe działki - 25.10.2017

PZD pracuje obecnie nad stworzeniem nowego programu, którego celem jest rozwój ogrodów w Polsce. Ważnym jego elementem jest poznanie zapotrzebowania społecznego na działki. W tym celu zachęcamy do wypełnienia specjalnej ankiety.

czytaj więcej
Pomoc  Prezydenta  dla  częstochowskich  działkowców.

Działkowcy  Częstochowy  mogą  się  pochwalić  dobrą  współpracą  z  władzami  naszego  miasta  na  wielu  płaszczyznach. W  roku  2016  dzięki  współpracy  z  Urzędem  Miasta   udało  się  doprowadzić  do  wypracowania  i  przyjęcia   programu    pomocy   rodzinnym  ogrodom  działkowym  w  utrzymaniu   ogrodowej   infrastruktury.  W  roku  2017  Urząd  Miasta  przeznaczył  dla  naszych  ogrodów  kwotę  75.000,00  zł.  Ogrody  mogą  występować  o  dotację  samodzielnie  po  wypełnieniu  stosownego  wniosku  opracowanego  przez  Urząd.  W  tym  roku  z  tej  formy  pomocy  finansowej  skorzystały  4  ROD.    nimi:

ROD  „Chopin”,  który  funkcjonuje  na  naszym  terenie  od  1933  roku.  Otrzymał   dotację  na  remont  instalacji  elektrycznej  w  ogrodzie   w  wysokości  15.720,00  zł.  Wartość  wykonanych  prac  remontowych  dotyczących  tego  zadania   to  kwota    28.935,49  zł.  Dotacja  Urzędu  była uzupełnieniem   własnych  środków  finansowych  ogrodu  w  realizacji  zadnia.

ROD  „Kościuszki”,  który  funkcjonuje  na  naszym  ogrodzie  od  1936  roku.    Ogród  otrzymał  dotację  na  remont  ogrodzenia  głównego  ogrodu  od  strony  ul.  Mazowieckiej  w  wysokości  7.636,00  zł.  Wartość  wykonanego  remontu  ogrodzenia  wyniosła  9.548,13  zł.     Dotacja  to  dla  działkowców  uzupełnienie  skromnych  własnych  środków  na  utrzymanie  ogrodowej  infrastruktury.

ROD  „Tysiąclecia”,  który  funkcjonuje  na  naszym  terenie  od  1966  roku.  Ogród  otrzymał  na  remont   budynku    gospodarczego   dotację  w  wysokości  20.200,00 zł.  Wartość  wykonanych  prac  remontowych  w  ogrodzie  na  tym  zadaniu  to  kwota   31.224,92  zł.   Dotacja  dla  ogrodu  była  przeznaczona  w  głównej  mierze  na  zmianę    azbestowego  pokrycia  dachu  budynku  gospodarczego   i  była  uzupełnieniem  własnych   środków  ogrodu  na  realizację  tego  zadania.

ROD  „Mickiewicza”,  który  rozpoczął  swoją  działalność  w  roku  1932.  Ogród  otrzymał  z   Urzędu  dotację  celową  na    poprawę  ogrodowej  infrastruktury  w  kwocie  31.440,00  zł.  Wartość  wykonanych  prac  przy  modernizacji  ogrodzenia,   instalacji  wodnej,  elektrycznej  czy  budynku  domu  działkowca   zostały  oszacowane  na  ogólną   kwotę  98.065,88  zł.

Należy  podkreślić,  że  wartość  wykonanych  na  tych ogrodach  prac  modernizacyjnych  przy  ogrodowej  infrastrukturze  to  kwota  167.774,42 zł.  Dofinansowanie  dla  tych  robót  wyniosło  statystycznie  44,7 %  dla  ogrodu .

W  imieniu  działkowców  i  Zarządów   ROD  składamy  podziękowanie  władzom  miasta  Częstochowy,  a  w  szczególności  Prezydentowi   Krzysztofowi   Matyjaszczykowi  za  zabezpieczenie  w  roku  2017   potrzeb  naszych   ogrodów   w  ramach  przyjętego  trzyletniego  programu  pomocowego    dotacją   celową  w  wysokości  75.000,00  zł.  na  poprawę  ogrodowej  infrastruktury.  Ogrody,  które  skorzystały  z  dotacji    zajmują  powierzchnię  ponad  45  ha  i    użytkowane  przez  1357  działkowych  rodzin.  Okręg  w  imieniu  ROD  Częstochowy  liczy  na  jeszcze  lepszą  współpracę  w  tym  temacie  w  roku  2018,  w  którym  zgodnie z  założeniem  na  pomoc  dla  ogrodów  zostało  przeznaczone  w  budżecie  miasta   100.000,00  zł.

Przygotował:

Adam  Więcławik
WAŻNE !

Chodzi szczególnie o śmieci, które zalegają w wielu miejscach. Działkowe ogniska mają to do siebie, że często spala się w nich także śmieci. Tymczasem palenie starych ubrań, butów, folii, kartonów, czy plastikowych butelek jest zabronione ustawą i absolutnie nie wolno tego robić.

Media przytaczają opinie mieszkańców miast, którzy skarżą się na działkowców i ogrody. Gazeta Śląska publikuje zdjęcia, na których widać, jak nad ogrodami działkowymi unoszą się kłęby dymu. Gazeta przytacza wypowiedzi mieszkańców Świdnicy, którzy mają dość tak uciążliwego sąsiedztwa i skarżą się, że nie pomaga nic, nawet skargi do Straży Miejskiej, bowiem działkowcy mimo upomnień, dalej lekceważą przepisy. Portal „walbrzyszek.com” zamieszcza opinię jednej z mieszkanek Wałbrzycha, która jest oburzona zachowaniem działkowców. Według jej relacji, na ogrodach działkowych nie trudno zauważyć leżące dookoła butelki, styropian, zużyte opakowania i inne śmieci, które wydzielają nieprzyjemne zapachy skutecznie zniechęcając mieszkańców do jesiennych spacerów po tym terenie. Portal „jg24.pl” przypomina działkowcom z Jeleniej Góry, że system gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia odbiór odpadów biodegradowalnych, w tym również odpadów z ogrodów działkowych.

Fot. Archiwum PZD

W związku z tym spalanie trawy i liści na działkach w ROD, a także innych odpadów po jesiennych porządkach na terenie ogrodów jest zupełnie nieuzasadnione, a co ważniejsze jest kategorycznie zabronione. W podobnym tonie publikowanych jest wiele artykułów, w których działkowcy krytykowani są za spalanie swoich odpadów, a przez to zatruwanie miasta i środowiska. Również do Krajowej Rady PZD co i rusz docierają skargi zarówno ze strony zatruwanych dymem mieszkańców, jak i samych działkowców, którym przeszkadzają uciążliwi sąsiedzi z działki obok. Mieszkający obok ogrodów ludzie mają dość zatruwania środowiska trującymi i niebezpiecznymi kłębami dymu, które zagrażają ruchowi drogowemu, a przede wszystkim zdrowiu. Wiadomo przecież nie od dziś, że w wyniku spalania śmieci do gleby, wód i powietrza przenikają rakotwórcze substancje. Ogień wyjaławia glebę, a ponadto zabija zwierzęta i mikroorganizmy. Łamanie zakazu spalania to wyłącznie pojedyncze przypadki, a nie częsta praktyka. Jest wiele ogrodów, gdzie problem ten zupełnie nie występuje, a zarządy ROD dbają o przestrzeganie zakazu spalania i  prowadzą nadzór , sprawdzając, czy działkowcy mają kompostowniki, a także oferują pomoc w ich zakładaniu. Niestety wystarczy kilku łamiących prawo działkowców, by zaszkodzić wszystkim. Uciążliwa, sezonowa powtarzalność tego procederu sprawia, że działkowcy tracą życzliwość ze strony własnej społeczności lokalnej, co w przyszłości może mieć daleko idące konsekwencje dla istnienia ogrodów w miastach. Takie działanie nie tylko uderza w dany ogród, ale kształtuje opinię społeczną w odniesieniu do wszystkich działkowców, ogrodów, a nawet PZD. Dlatego mieszkańcy chcą, by prawo o zakazie spalania było skuteczniej egzekwowane, a działkowcy dostawali najwyższe z możliwych kary. Jednak to nie tylko kwestia mandatu, ale także kreowania opinii o środowisku działkowym. Zważając na to, jak wiele problemów i zagrożeń czyha na ogrody działkowe od wielu lat, działkowcy potrzebują szerokiego poparcia społecznego.

Drodzy działkowcy, czy naprawdę chcecie być postrzegani jako truciciele miast i współproducenci smogu?

Choć za tego typu działania grozi dość surowa kara, bo grzywna może wynieść nawet 500 zł, to wciąż nie odstrasza to kolejnych działkowców od łamania prawa. Wielu działkowców nie chce przyjąć do wiadomości zakazu spalania. Wciąż pamiętają zmierzchłe czasy, gdy spalanie obumarłych części roślin i gałęzi było dopuszczalne w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. Niestety, to już przeszłość. Regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016r. mówi w § 68 w pkt. 5. o całkowitym zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych. W świetle przepisów związkowych działkowcom zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw.

Związek prowadzi aktywną kampanię informacyjną dla działkowców zarówno w internecie, jak i poprzez związkową prasę. Informacja o zakazie spalania pojawia się regularnie na łamach „działkowca”, „Zielonej Rzeczpospolitej”, „Biuletynu Informacyjnego”, „Aktualności związkowych”, a także w „Informatorze działkowca”, który wieszany jest przez zarządy ROD na ogrodowych tablicach informacyjnych. Ponadto wiedza ta przekazywana jest podczas szkoleń dla działkowców, spotkań z prezesami ROD, a także podczas walnych zebrań w ROD. Działkowcy wiedzą o zakazie spalania, konsekwencjach i obowiązku posiadania kompostownika. Niestety, wiedza to jedno, a rzeczywistość to drugie.

Ogrodowe śmietniki

Niektórzy działkowcy pozbywają się śmieci nie poprzez spalanie... To, co możemy zobaczyć na przesłanych do Krajowej Rady PZD zdjęciach budzi niesmak i rodzi pytania, jakim sposobem w ogrodowych śmietnikach możemy znaleźć nie tylko gałęzie i odpady zielone, ale nawet zużyte wersalki, połamane meble i zepsute sprzęty AGD? Jak to możliwe, że dbający z taką pasją o swoje działki potrafią jednocześnie wyrzucać do wspólnych kontenerów wszystko, co popadnie? Decydując się na wyrzucania zużytej elektroniki na ogrodowy śmietnik działkowiec musi mieć świadomość rażącego naruszenia nie tylko ogrodowego Regulaminu, ale także obowiązującego prawa. Naraża się tym samym na grzywnę, która może w tym wypadku wynieść nawet 5 tys. złotych! Zużyte sprzęty AGD i RTV należy oddawać do punktu zbierającego elektrośmieci, punktu skupu złomu lub zakładu przetwarzania. Można je także oddawać w sklepie przy okazji zakupu nowego. Z tego tytułu nie są pobierane żadne opłaty, więc to nie kwestia oszczędności, że sprzęty te pojawiają się pod wieloma śmietnikami w ROD, ale to wyraz pogardy dla obowiązujących przepisów i cwaniactwa. Podobnie rzecz ma się z odpadami zielonymi. „Każdy działkowiec wie, że obowiązuje zakaz wyrzucania do kontenerów tego, co widać na zdjęciach, przy jednoczesnym obowiązku posiadania na każdej działce kompostownika” – zauważa działkowiczka i załącza zdjęcia ze swojego ogrodu. Jak pisze to sprawa żenująca, tym bardziej, „że sprawcami takiej sytuacji są nie tylko nowi, ale także starzy działkowcy” – zauważa. Tymczasem paragraf 68 pkt. 2 jasno wskazuje, że działkowcy oraz inne osoby przebywające na terenie ROD mają zakaz wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych”. Odpadów też nie można także spalać. Działkowiec zobowiązany jest do postawienia na działce kompostownika (§ 42 Regulaminu ROD) i składowania w nich resztek roślinnych. Resztki, które nie nadają się do kompostowania oraz pozostałe śmiecie należy umieścić w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku na terenie ROD. Zgodnie z treścią obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz § 36 Regulaminu ROD Zarządy są zobowiązane do wyposażania terenów ROD w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, do których działkowcy będą mogli wrzucać odpady z działki nie podlegające kompostowaniu.

Co zatem zrobić z odpadami?

Większość liści i odpadów biodegradowalnych to znakomity materiał na kompost. Najprostszym sposobem pozbycia się resztek roślinnych jest więc założenie kompostownika, który można później ponownie wykorzystać do nawożenia roślin. Każdy działkowiec ma obowiązek wyposażenia swojej działki w kompostownik. Szczegółowe informacje na temat kompostownika można znaleźć w bezpłatnej broszurze wydanej przez KR PZD, która dostępna jest w OZ i w Zarządach ROD, jak również na stronie pzd.pl w zakładce wydawnictwa – broszury: po kliknięciu w link: Jak wytwarzać i stosować kompost? 

Z kolei problem z pozostałymi po cięciu drzew i krzewów gałęziami rozwiąże rozdrabniacz do gałęzi.  Wiele Zarządów ROD już zainwestowało w taką maszynę i dzięki temu rozwiązali problem odpadów. To zdecydowanie mniej kłopotliwe dla sąsiadów i ekologiczne rozwiązanie. Można o tym przeczytać m.in. w artykule pt. „Rozdrabniacz gałęzi - sposób na pozbycie się gałęzi z ogrodu”.

Dla lepszego zobrazowania bardzo niebezpiecznych, zwłaszcza dla życia ludzkiego skutków, jakie niesie za sobą spalanie ww. odpadów polecamy artykuł, który dostępny jest na portalu pzd.pl: Dioksyny – związki niebezpieczne dla środowiska i człowieka”, mgr inż. ochrony środowiska i leśnictwa Pana Jarosława Wołodkiewicza, instruktora etatowego w OZ Warmińsko-Mazurskim.

Apelujemy do wszystkich działkowców, by zadbali o porządek w ogrodzie i wokół niego. Należy pamiętać, że w § 85, pkt.1 Statutu PZD z 2 lipca 2015 r znajduje się zapis o tym, że PZD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowcowi, który „pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek”. Do takich uciążliwości należy także uporczywe i nagminne zaśmiecanie ogrodu, jak również spalanie odpadów.

 

 

 

 
Informator działkowca - 23.10.2017

Do ogrodów w całej Polsce i okręgowych zarządów w najbliższym tygodniu trafi listopadowe wydanie Informatora Działkowca. Wśród najważniejszych informacji: o konsultacjach projektu statutu PZD, Nadzywczajnym Zjeździe Delegatów PZD, Rzeczniku Praw Obywatelskich, zakazie spalania w ROD, wsparciu finansowym dla ogrodów od PZD, a także o wyłączeniach prądu i wody na okres zimowy. Ponadto, jak zawsze porady prawne i najnowsza oferta sklepu "działkowiec". Zachęcamy do czytania!

czytaj więcej
 

LISTOPADOWY „Mój Ogródek” JUŻ NA RYNKU! - 23.10.2017

W bieżącym numerze podpowiadamy jak poprawnie chronić i zabezpieczać przed zimą nasze działkowe nasadzenia, zarówno w ogrodzie ozdobnym, jak i w sadzie. Pomagamy zaplanować warzywnik, bo chodź sezon rozpoczynamy dopiero wiosną, to już teraz wato wiedzieć – co będziemy uprawiać w przyszłym roku. Zainspirujemy do stworzenia na działce rabat kwiatowychkominka ogrodowego oraz nasadzeń z udziałem karłowych, bardzo dekoracyjnych klonów.

czytaj więcej
Czytajcie „działkowca”! - 20.10.2017

Pełnia jesieni to najwyższy czas na przygotowanie roślin i działek do zimy. W najnowszym, listopadowym numerze „działkowca” znaleźć można wiele praktycznych porad na temat jesiennej pielęgnacji ogródka. Nie zabraknie też inspiracji związanych z zagospodarowaniem działki, będą atrakcyjne gatunki i odmiany roślin, artykuły z zakresu ekologii i zdrowia, wieści z ogrodów oraz wiele innych, aktualnych tematów!

czytaj więcej 
Program rozwoju ogrodów działkowych - 20.10.2017

Powstawanie nowych ogrodów oraz rozwój już istniejących – to główne cele nowego programu, który w niedalekiej przyszłości ma stać się priorytetowym działaniem Polskiego Związku Działkowców. 

czytaj więcej 
Konferencje przedzjazdowe w Zabrzu i we Wrocławiu - 19.10.2017

W dniach 17 i 18 października br. odbyły się  2 spośród 5 zaplanowanych konferencji przedzjazdowych z delegatami na Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który został zwołany na 9 grudnia 2017 roku. Delegaci z okręgów w Częstochowie, Małopolskiego, Podkarpackiego i Śląskiego obradowali w dniu 17 października br. w siedzibie Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego w Zabrzu, natomiast delegaci z ókręgów w Legnicy, Opolskiego, Sudeckiego, we Wrocławiu i w Zielonej Górze – w dniu 18 października 2017 roku w siedzibie Okręgu we Wrocławiu. Obydwu konferencjom przewodniczył osobiście Pan Eugeniusz Kondracki- Prezes PZD.

czytaj więcej 
 

XVI posiedzenie KR PZD - 12.10.2017

W dniu 11 października 2017 r. w Warszawie odbyło się XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Przyjęto m.in. uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. 

czytaj więcej
 

Obradowała komisja ds. medialnych - 12.10.2017

W dniu 11 października odbyło się posiedzenie komisji ds. medialnych oraz promocji ogrodów i Związku, której przewodniczącym jest Eugeniusz Kondrackim, Prezes PZD. Głównym zagadnieniem była obecność PZD w mediach społecznościowych. 

czytaj więcej
UWAGA  DZIAŁKOWCY

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że  szkolenie nr  11/2017   dla  nowych  użytkowników  działek  odbędzie  się w  terminach  i  tematyce  wyszczególnionej  w  poniższym  zestawieniu. 

L.p.

Dzień

Tematyka  wykładów

1

23.10.2017

1. Prawo  w  PZD. 

2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.

3. Zagospodarowanie  i  modernizacja  działki.

2

25.10.2017

1. Podstawowe  zasady  uprawy  gleby.

2. Ochrona  roślin  na  działce.

3. Wybrane  zagadnienia  z  sadownictwa. 

4. Pokaz ciecia  i prześwietlania.

3

27.10.2017

1. Wybrane  zagadnienia  z  warzywnictwa.

2. Uprawa  ziół.

3. Uprawa  roślin  ozdobnych.

4.  Zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  MPK linii  15  i 20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

Dyrektor  Biura                                                                                                                       Adam  Więcławik

 

Częstochowa  09.10.2017.
Narada radców prawnych i prawników w PZD - 05.10.2017

W dniach 3 i 4 października 2017 r. odbyła się w Warszawie zorganizowana przez Biuro Prawne PZD narada dla radców prawnych i prawników z okręgów. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz omówienie najważniejszych kwestii prawnych, z jakimi na co dzień stykają się prawnicy PZD.

czytaj więcej
Jubileusz 35-lecia ROD „Wypalanki” w Częstochowie.

W dniu 16 września 2017 w ROD „Wypalanki” odbyły się  Rodzinne Dni Działkowca połączone z obchodami 35-lecia  powstania Ogrodu Wypalanki w  Częstochowie. W uroczystości brało udział 250 działkowców z rodzinami oraz zaproszeni goście reprezentujący władze miasta Częstochowy oraz Zarządu Okręgu PZD. Uroczystości zainaugurował Prezes ROD Władysław Kaziród. W imieniu Prezydenta Częstochowy przywitał zebranych przewodniczący Rady Miasta P. Zdzisław Wolski. Następnie Prezes Zarządu Okręgu PZD Andrzej Wosik przedstawił zebranym historię powstania ogrodu. W podziękowaniu za całokształt społecznego zaangażowania w tworzenie ROD w PZD, Działkowcy ROD Wypalanki wręczyli Prezesowi Andrzejowi Wosikowi skromny upominek w postaci kosza słodyczy. Następnym punktem spotkania było wręczenie srebrnych i brązowych odznak dla zasłużonych działkowców ROD „Wypalanki”. Odznaki wręczał Prezes Okręgu A. Wosik i Prezes ROD W. Kaziród. Następnym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu ,, Na najładniejsze działki ogrodu Wypalanki w 2017 roku. Wyłoniono trzy pierwsze miejsca dla których Zarząd ROD ufundował bony do OBI w wysokości 300,200,100 zł adekwatnie do zajętych miejsc. Wyróżniono dodatkowo 5 działek za efekty wizualne i zbiory. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i fachową literaturę do pielęgnacji roślin. Tym akcentem zakończono część oficjalna i rozpoczęto konkursy i zabawy dla rodzin naszych działkowców. Min Konkurs rysunkowy dla dzieci- pod tytułem ,,Moja działka, Konkurs -wyścig w workach rodzic i dziecko, Konkurs -przeciąganie liny, Konkurs -skoki na skakance i rzuty piłka do kosza. Wszyscy uczestniczy otrzymali skromne upominki. Zarząd ROD  zorganizował dla uczestników catering z grillem ,oraz udostępniono Wesołe Miasteczko. Zarząd ROD zorganizował również we współpracy ze Strażą Pożarna i Policją możliwość zwiedzania radiowozów i wozu strażackiego. Służby mundurowe przygotowały dla milusińskich ,ich rodziców i dziadków -pogadanki na temat bezpieczeństwa , udzielania pierwszej pomocy i informacje na temat numerów alarmowych. Policja i Straż przygotowały i rozdały dla wszystkich tematyczne broszury.

Od godziny 18.00 wszyscy uczestnicy bawili się w rytm ulubionych utworów tanecznych:

Pozdrawiamy

 

Zarząd ROD Wypalanki Częstochowa

W załączeniu krótki reportaż z uroczystości.
 

Informator Działkowca - 27.09.2017

Wśród najważniejszych informacji, które w październiku znajdziesz na ogrodowych tablicach informacyjnych w swoim ROD m.in. o obchodach Krajowych Dni Działkowca 2017 w Bytomiu, liście Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowanym do działkowców. obronie warszawskich ROD przez PZD, karach porządkowych w ROD, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie śmieci oraz kompostowaniu odpadów. 

czytaj więcej
 

Narada dyrektorów biur OZ PZD - 21.09.2017

W dniach 19-20 września br. w Warszawie odbyła się dwudniowa narada, w której uczestniczyli dyrektorzy biur okręgowych zarządów PZD, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Krajowej Rady. Naradę poprowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Narada miała na celu omówienie spraw bieżących oraz najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem i organizacją pracy jednostek organizacyjnych PZD.

czytaj więcej
 

Czytajcie „działkowca”! - 20.09.2017

Początek jesieni to na działkach gorący okres posezonowych porządków, zbiorów i sadzenia nowych roślin, a niezastąpionym doradcą w jesiennej pielęgnacji ogródka będzie z pewnością najnowszy, październikowy numer „działkowca”! Znaleźć w nim można wiele praktycznych porad i ciekawych inspiracji dotyczących zagospodarowania działki, a także artykuły o zdrowym odżywianiu, wieści z ogrodów oraz wiele innych, aktualnych tematów!

czytaj więcej
Okręgowy Zarząd  PZD przypomina o obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji  składników majątkowych  w jednostkach PZD . Spis z natury powinny przeprowadzić oficjalnie powołane przez Prezesa ROD minimum dwuosobowe zespoły (komisje )spisowe . Spisem z natury należy objąć :  środki trwałe ,materiały i towary , środki pieniężne w kasie , środki pieniężne na rachunkach bankowych ,należności i zobowiązania ,rozrachunki z pracownikami , nisko cenne środki trwałe  ( wyposażenie) , rozrachunki wewnątrz-organizacyjne .

Termin  przeprowadzenia inwentaryzacji  od 1.10 – do 31.12 .2017. 

 

TD:)


 

 UWAGA  DZIAŁKOWCY

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że  szkolenie nr  12/2017   dla  nowych  użytkowników  działek  odbędzie  się w  terminach  i  tematyce  wyszczególnionej  w  poniższym  zestawieniu. 

L.p.

Dzień

Tematyka  wykładów

1

20.11.2017

1. Prawo  w  PZD. 

2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.

3. Zagospodarowanie  i  modernizacja  działki.

2

22.11.2017

1. Podstawowe  zasady  uprawy  gleby.

2. Ochrona  roślin  na  działce.

3. Wybrane  zagadnienia  z  sadownictwa. 

4. Pokaz ciecia  i prześwietlania.

3

24.11.2017

1. Wybrane  zagadnienia  z  warzywnictwa.

2. Uprawa  ziół.

3. Uprawa  roślin  ozdobnych.

4.  Zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  MPK linii  15  i 20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

Dyrektor  Biura                                                                                                                       Adam  Więcławik

 

Częstochowa  10.11.2017.
Burmistrz Blachownia pomaga rodzinnym ogrodom działkowym

Burmistrz Blachowni w roku 2016 przyjął program pomocowy dla Rodzinnych ogrodów działkowych. Przyjęty program zaczął obowiązywać od 2017 roku. Pierwszym ogrodem, który na terenie miasta skorzystał z tej pomocy jest ROD „Odlewnik”, który dzięki pomocy dotacji Urzędu Miasta mogli przeprowadzić remont budynku administracyjno-gospodarczego ogrodu. Dotychczasowy budynek był budowany w latach 80 poprzedniego wieku i obecnie wymagał pilnego remontu. Dalsze jego użytkowanie stwarzało zagrożenie dla przebywających tam osób. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu się Prezes ROD w program pomocowy udało się na dzień dzisiejszy wykonać zaplanowane prace. W wyniku wykonanych prac budynek zyskał nowa elewację, ocieplenie, wzmocniono elementy konstrukcyjne oraz wykonano nowe dojście do budynku. Ponadto udało się wykonać wiele prac wewnątrz budynku - malowanie wymiana wykładziny i sufitu oraz pilne prace wykończeniowe. Dotacja 6.000,00 zł z urzędu miasta umożliwiła wykonanie zaplanowanych prac, których wartość wykonania wyniosła 12.200.00 zł. Należy podkreślić, że duży wpływ miała również otrzymana dotacja z FR Krajowej Rady PZD na wykonanie zaplanowanych prac.

Opracował Prezes ROD Jerzy Wawszczak  
Szkolenie  z  programu  DGCS  w  Katowicach.

W dniach 07-08 listopada w Katowicach  odbyło się ostatnie  szkolenie  zorganizowane przez Krajową Radę PZD  związane z wdrażaniem programu i szkoleniem  wytypowanych  pracowników  jednostek okręgowych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele z OZ w Częstochowie,  Krakowie,  Katowicach,  Kielcach,  Łodzi  oraz  Rzeszowa. Zgodnie  z  informacją  Głównej  Księgowej  M. Marks  poprzednie  szkolenia  odbyły  się  w  Toruniu,  Wrocławiu,   Warszawie  i  Olsztynie.  Spotkanie  było  prowadzone  przez  Główną  Księgową  KR  M. Marks  i  koordynatora  PZD   oraz  projektantów  i   informatyków z firmy DGCS, którzy zaprezentowali funkcjonalność  poszczególnych  modułów  programu.

Podczas  szkolenia przedstawiciele DGCS - zgodnie z umową zawartą z PZD – przeszkolili osoby wytypowane z ramienia poszczególnych  jednostek okręgowych, które będą miały za  zadanie wspieranie członków zarządów ROD we wdrażaniu i obsłudze programu dla ROD- DGCS PZD System. Uczestnicy  szkolenia  zgodnie  z  założeniami  będą  pośredniczyli w zgłaszaniu przez ROD uwag dotyczących programu, które będą za ich  pośrednictwem kierowane do wykonawcy – firmy DGCS. Szkolenie miało na celu zapoznanie  z   obsługą   programu w 5 modułach: ogrody działkowe, środki trwałe, logistyka, kadry i płace oraz finansowe.   Dużo  uwagi  podczas  prezentacji  skierowano  na  moduł  ogrody  działkowe,  który  został  stworzony  specjalnie  z  myślą  o  ułatwieniu  pracy  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych.

Uczestnicy  szkolenia   wyjechali  z  zainstalowanym   programem  i potrzebną wiedzą w zakresie jego obsługi. Do połowy listopada zgodnie  z  przyjętymi  przez  KR  harmonogramami    trwać będzie okres  testowy  programu.   

Program DGCS PZD jest kompleksowym programem do zarządzania ROD, który został stworzony niemalże od podstaw przez wykonawcę  - firmę  DGCS  na zlecenie Krajowej Rady dla ogrodów zrzeszonych w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD. Koszt zakupu programu ze wszystkimi modułami (finansowo-księgowym, kadrowo-placowym, kasowym, środki trwałe, magazyn ,ogrody działkowe) wynosi 270,60 zł brutto. Cena ta jest niższa dla wszystkich ROD należących do Ośrodka Finansowo-Księgowego (OFK) o 30% i wynosi jedynie 189,42 zł brutto za jedną licencję.

 

Zdaniem  uczestników  zorganizowane  szkolenie  było  bardzo dobrze  zorganizowane, a  prezentacja  programu  zapewniła  wszystkim  uczestnikom  możliwość  aktywnego  uczestnictwa.

 

Opracował:

Adam Więcławik

OZ PZD  Częstochowa

 

Twoja działka
czeka na Ciebie
Początek formularza

 
Kompost skarb działkowców - 03.11.2017

Co kompostujemy?

O czym należy pamiętać przy urządzaniu kompostownika?

Czego NIE kompostujemy?

NIE SPALAJ!!!

Art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zm.) brzmi: „Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł.”

Art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach brzmi: „Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”.

§ 68 punkt 5 Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego surowo zabrania użytkownikom działek spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.

KOMPOSTUJ!!!

§ 42 Regulaminu ROD zobowiązuje działkowca do posiadania na działce kompostownika i kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzących z działki części roślinnych.

KOMPOSTUJ!

I CZERP MAKSYMALNE KORZYŚCI

Z POSIADANIA NAJWIĘKSZEGO

DLA DZIAŁKOWCÓW SKARBU,

JAKI DAŁA NATURA – KOMPOSTU!

 

BIAŁE ZŁOTO – SKARB JUBILERÓW

CZARNE ZŁOTO – KOMPOST

– SKARB DZIAŁKOWCÓW

W związku z ogólnym kryzysem ochrony przyrody w Polsce i obserwowanym od kilku lat pogarszaniem się stanu środowiska naturalnego przez wzrost zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, MY DZIAŁKOWCY, jako obywatele świata, szczególnie uwrażliwieni na piękno natury musimy przede wszystkim:

Kompostowanie jest niezwykle istotne w ochronie środowiska, ponieważ:

Kompostowanie odpadów organicznych wpływa na wielkość emisji gazów i przedostawania się ich do atmosfery, co w konsekwencji prowadzi do poprawy jakości naszego życia i zdrowia.

Właściwy stosunek do przyrody jest miarą kultury człowieka, a zdolność do odczuwania piękna natury i odpowiedzialność za postępowanie człowieka w świecie przyrody świadczy o jego duchowym bogactwie.

Co to jest kompost?

KOMPOST to podstawowy, niezastąpiony i najtańszy nawóz organiczny, podobny do próchnicy, bogaty w substancje organiczne, uzyskiwany w procesie kompostowania selektywnie zbieranych bioodpadów.

Co to jest kompostowanie?

KOMPOSTOWANIE to naturalna metoda unieszkodliwiania i ekologicznego zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego, oparta na reakcjach biochemicznych przebiegających w glebie (mineralizacja powstanie z materiału organicznego materiału mineralnego i humifikacja – stopniowy rozkład substancji organicznej, w wyniku której powstają związki humusowe – próchnica), przy udziale licznych mikroorganizmów, głównie tlenowych, w rezultacie których powstaje substancja próchnicza, dzięki której gleba magazynuje więcej składników pokarmowych i udostępnia je roślinom.

Jakie są ZALETY kompostu?

Wykorzystanie pędów i gałęzi oraz zrębków do kompostowania

Rozdrobnione ścięte z zabiegów pielęgnacyjnych pędy i gałęzie stosujemy w kompostowniku do przekładania z innym materiałem, natomiast grube wióry i ścinki można wykorzystać jako drenaż – gałęzie na kompostownik mogą stanowić 10-15% jego objętości, pamiętając o tym, że jest to materiał ubogi w azot, dlatego należy mieszać rozdrobnione gałęzie z zasobnym w azot nawozem organicznym (np. obornik, ptasi pomiot) lub dodać azot zawarty w nawozie mineralnym (np. 20 g mocznika na każde 10 litrów pociętych gałęzi).

Zrębki są doskonałym materiałem do ściółkowania – okrywania gleby ściółką, warstwą 8-15 cm grubości, która zmniejsza zachwaszczanie upraw, poprawia wilgotność gleby i jej termiczność, chroni przed erozją i mineralizując się odżywia rośliny. Zrębki podczas rozkładu pobierają azot, dlatego należy je wzbogacić w nawozy azotowe w ilości co najmniej 2 dkg na 1 m2 ściółki.

Zrębki kompostuj lub ściółkuj, ale nie spalaj odpadów z pielęgnacji drzew i krzewów uprawianych na działce.
Minister Środowiska odpowiedział w sprawie wywozu śmieci z terenów ROD - 31.10.2017

Niesprawiedliwe zasady wywozu śmieci z terenów ROD, w tym wygórowane opłaty to temat wciąż aktualny w ogrodach działkowych. W związku z tym, Związek od kilku lat podejmuje szereg działań mających na celu zmianę przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której nowelizacja z 2012 r. wywołała wiele niekorzystnych zmian w ROD.

 

W ramach tych działań, Krajowa Rada PZD usilnie zabiega o podjęcie przez Ministra Środowiska inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów w/w ustawy w zakresie rodzinnych ogrodów działkowych. Po dwukrotnych wystąpieniach w 2016 r., Krajowa Rada PZD w tym roku postanowiła ponowić swoje wystąpienie.

 

W piśmie z dnia 19.07.2017 r. Krajowa Rada PZD zaproponowała wprowadzenie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach precyzyjnych przepisów dotyczących wywozu śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, do których należą ROD albo wprowadzenie przepisów dedykowanych wyłącznie ogrodom działkowym. W szczególności określenie w ustawie maksymalnej stawki opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych (aby ograniczyć uchwalanie horrendalnych stawek za wywóz śmieci z ROD), uzależnienie jej wysokości od stawek opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości zamieszkałych oraz znaczące zróżnicowanie stawek za śmieci zmieszane i posegregowane, tak aby segregacja śmieci była naprawdę opłacalna. Jednocześnie KR PZD wyraziła chęć współpracy nad innymi alternatywnymi rozwiązaniami prawnym mającymi na celu zabezpieczenie interesów ROD i działkowców.

 

W dniu 18.10.2017 r. Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami udzieliło Krajowej Radzie PZD odpowiedzi w tej sprawie. Poinformowało, że w dniu 6 października b.r. na posiedzeniu Zespołu ds. programowania prac Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podjęta została decyzja o wpisaniu projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. To daje Ministrowi Środowiska możliwość podjęcia prac nad w/w projektem ustawy, którego przedmiotem będzie w szczególności zagadnienie zw. z ryczałtową stawką opłaty tzw. śmieciowej. Równocześnie Ministerstwo Środowiska zaprosiło PZD do włączenia się w prace nad nowelizacją  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

W dniu 31.10.2017 r. Krajowa Rada PZD skierowała do wszystkich OZ PZD pismo zachęcające do przesyłania do KR PZD propozycji i uwag do w/w ustawy, które zostaną zebrane i przedstawione Ministrowi Środowiska w trakcie prac nad zmianą ustawy tzw. śmieciowej.

 

MAP
Obradował  Okręgowy  Zarząd  w  Częstochowie.

W  dniu  27 października  2017  roku  w  siedzibie  OZ  obradował  Okręgowy    Zarząd.  Główna  tematyka  posiedzenia  to  aktualna  sytuacja  ogrodów  i  Związku,  przygotowania  do  Nadzwyczajnego  Zjazdu  Delegatów  PZD  oraz  podsumowanie  prowadzonych  w  2016  zadań  inwestycyjno-remontowych  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych.  Na  21  członków  Okręgu  w  posiedzeniu  uczestniczyło  15  członków  oraz  Przewodniczący   Okręgowej   Komisji  Rewizyjnej  Eugeniusz  Berski.

Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik  zapoznał  uczestników  posiedzenia  z  najważniejszymi  sprawami  od  ostatniego  posiedzenia.  Dużo  uwagi  poświecił   na  sprawy  związane  z  przygotowaniem  i  organizacją  jubileuszu 120-lecia  ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce.   Podkreślił  odświętny  charakter  organizowanych  spotkań  tak  na   szczeblu  Krajowej  Rady – uroczyste  posiedzenie  KR,  inauguracja  jubileuszu   w   Koźminie  Wielkopolskim  czy  Krajowe  Dni  Działkowca  2017.   Również  na  szczeblu  Okręgu  obchody   tegorocznych   Dni   Działkowca  miały  szczególny  charakter.  Odbyły  się  na  głównym  Placu  miasta  Placu  Biegańskiego  przy  obecności  prawie  900  członków  naszych  ogrodów.   Podczas  uroczystości   dokonano  wręczenia  dla  zasłużonych  działaczy  okolicznościowych  medali  przygotowanych  przez  Krajową  Radę  PZD  oraz  dyplomów.

W  dalszej  części  wystąpienia  Prezes  omówił  przygotowania  do  Nadzwyczajnego  Krajowego  Zjazdy  Delegatów    PZD.   Najważniejszym   zadaniem  zjazdu  będzie  uchwalenie  zmian  statutu  PZD  wynikających  z  przyjętej  nowelizacji  ustawy  prawo  o  stowarzyszeniach.  Prezes  przed  dyskusja  w  tej  sprawie  zapoznał  z  głównymi  propozycjami  zmian  zapisów  statutu  PZD.  Ponadto  omawiając  sprawę  zjazdu  podkreślił  konieczność  rozwoju  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  W  dyskusji  padło  dużo  propozycji  kolejnych  zmian  do  statutu  PZD,  które  dotyczyły  określenia  wynagrodzeń  dla  członków  władz,  bezpośrednie  wybory  podczas  zebrań  Prezesów  ROD  i  Przewodniczących  Komisji  Rewizyjnych,  czy  wpis  obowiązujący  zaproszenie  przedstawicieli  samorządów  na  posiedzenia  w  celu  omówienie  dotychczasowej współpracy. Ponadto  zaproponowano  aby  na  żadnym  szczeblu  zarządzania  nie  rozpatrywano  anonimów  czy  też  rozważyć  wprowadzenie  obligatoryjnie  wyborów  tajnych,  natomiast  na  wniosek  zebranych  jawnego  wyboru władz.

Ostatnim  tematem  posiedzenia  było  podsumowanie  realizowanych  zadań  inwestycyjno-remontowych,  które  przedstawił  Sekretarz  Okręgu  Adam  Więcławik.  ROD  realizując  przyjęty  podczas  walnych  zebrań  plan  na  2016  wykonały  modernizację  ogrodowej  infrastruktury  za  ponad  550.000,00  zł.  przy  bardzo  małej  pomocy  dotacji  Urzędów  Gmin,  Okręgu  czy  KR  PZD.

Okręgowy  Zarząd  przyjął  dwie  uchwały  w  sprawie  konieczności  zmian  do  statutu  oraz  realizowanych  zadań  inwestycyjno-remontowych.  Ponadto  przyjęto  Stanowisko  w  sprawie  rozwoju  rodzinnych  ogrodów   działkowych.

Opracował:

Sekretarz   OZ  Adam  WięcławikKoci problem w ROD. Dla kogo są ogrody działkowe? - 26.10.2017

Jak co roku, wraz z sezonem jesienno-zimowym na łamach regionalnych mediów pojawia się problem z bezdomnymi kotami. Problem ten dotyka także ogrody działkowe. Bezdomne oraz wolno żyjące koty często samoistnie osiedlają się na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych i przysparzają tym ogrom problemów. 

czytaj więcej
 

Badanie zapotrzebowania na nowe działki - 25.10.2017

PZD pracuje obecnie nad stworzeniem nowego programu, którego celem jest rozwój ogrodów w Polsce. Ważnym jego elementem jest poznanie zapotrzebowania społecznego na działki. W tym celu zachęcamy do wypełnienia specjalnej ankiety.

czytaj więcej
Pomoc  Prezydenta  dla  częstochowskich  działkowców.

Działkowcy  Częstochowy  mogą  się  pochwalić  dobrą  współpracą  z  władzami  naszego  miasta  na  wielu  płaszczyznach. W  roku  2016  dzięki  współpracy  z  Urzędem  Miasta   udało  się  doprowadzić  do  wypracowania  i  przyjęcia   programu    pomocy   rodzinnym  ogrodom  działkowym  w  utrzymaniu   ogrodowej   infrastruktury.  W  roku  2017  Urząd  Miasta  przeznaczył  dla  naszych  ogrodów  kwotę  75.000,00  zł.  Ogrody  mogą  występować  o  dotację  samodzielnie  po  wypełnieniu  stosownego  wniosku  opracowanego  przez  Urząd.  W  tym  roku  z  tej  formy  pomocy  finansowej  skorzystały  4  ROD.    nimi:

ROD  „Chopin”,  który  funkcjonuje  na  naszym  terenie  od  1933  roku.  Otrzymał   dotację  na  remont  instalacji  elektrycznej  w  ogrodzie   w  wysokości  15.720,00  zł.  Wartość  wykonanych  prac  remontowych  dotyczących  tego  zadania   to  kwota    28.935,49  zł.  Dotacja  Urzędu  była uzupełnieniem   własnych  środków  finansowych  ogrodu  w  realizacji  zadnia.

ROD  „Kościuszki”,  który  funkcjonuje  na  naszym  ogrodzie  od  1936  roku.    Ogród  otrzymał  dotację  na  remont  ogrodzenia  głównego  ogrodu  od  strony  ul.  Mazowieckiej  w  wysokości  7.636,00  zł.  Wartość  wykonanego  remontu  ogrodzenia  wyniosła  9.548,13  zł.     Dotacja  to  dla  działkowców  uzupełnienie  skromnych  własnych  środków  na  utrzymanie  ogrodowej  infrastruktury.

ROD  „Tysiąclecia”,  który  funkcjonuje  na  naszym  terenie  od  1966  roku.  Ogród  otrzymał  na  remont   budynku    gospodarczego   dotację  w  wysokości  20.200,00 zł.  Wartość  wykonanych  prac  remontowych  w  ogrodzie  na  tym  zadaniu  to  kwota   31.224,92  zł.   Dotacja  dla  ogrodu  była  przeznaczona  w  głównej  mierze  na  zmianę    azbestowego  pokrycia  dachu  budynku  gospodarczego   i  była  uzupełnieniem  własnych   środków  ogrodu  na  realizację  tego  zadania.

ROD  „Mickiewicza”,  który  rozpoczął  swoją  działalność  w  roku  1932.  Ogród  otrzymał  z   Urzędu  dotację  celową  na    poprawę  ogrodowej  infrastruktury  w  kwocie  31.440,00  zł.  Wartość  wykonanych  prac  przy  modernizacji  ogrodzenia,   instalacji  wodnej,  elektrycznej  czy  budynku  domu  działkowca   zostały  oszacowane  na  ogólną   kwotę  98.065,88  zł.

Należy  podkreślić,  że  wartość  wykonanych  na  tych ogrodach  prac  modernizacyjnych  przy  ogrodowej  infrastrukturze  to  kwota  167.774,42 zł.  Dofinansowanie  dla  tych  robót  wyniosło  statystycznie  44,7 %  dla  ogrodu .

W  imieniu  działkowców  i  Zarządów   ROD  składamy  podziękowanie  władzom  miasta  Częstochowy,  a  w  szczególności  Prezydentowi   Krzysztofowi   Matyjaszczykowi  za  zabezpieczenie  w  roku  2017   potrzeb  naszych   ogrodów   w  ramach  przyjętego  trzyletniego  programu  pomocowego    dotacją   celową  w  wysokości  75.000,00  zł.  na  poprawę  ogrodowej  infrastruktury.  Ogrody,  które  skorzystały  z  dotacji    zajmują  powierzchnię  ponad  45  ha  i    użytkowane  przez  1357  działkowych  rodzin.  Okręg  w  imieniu  ROD  Częstochowy  liczy  na  jeszcze  lepszą  współpracę  w  tym  temacie  w  roku  2018,  w  którym  zgodnie z  założeniem  na  pomoc  dla  ogrodów  zostało  przeznaczone  w  budżecie  miasta   100.000,00  zł.

Przygotował:

Adam  Więcławik
WAŻNE !

Chodzi szczególnie o śmieci, które zalegają w wielu miejscach. Działkowe ogniska mają to do siebie, że często spala się w nich także śmieci. Tymczasem palenie starych ubrań, butów, folii, kartonów, czy plastikowych butelek jest zabronione ustawą i absolutnie nie wolno tego robić.

Media przytaczają opinie mieszkańców miast, którzy skarżą się na działkowców i ogrody. Gazeta Śląska publikuje zdjęcia, na których widać, jak nad ogrodami działkowymi unoszą się kłęby dymu. Gazeta przytacza wypowiedzi mieszkańców Świdnicy, którzy mają dość tak uciążliwego sąsiedztwa i skarżą się, że nie pomaga nic, nawet skargi do Straży Miejskiej, bowiem działkowcy mimo upomnień, dalej lekceważą przepisy. Portal „walbrzyszek.com” zamieszcza opinię jednej z mieszkanek Wałbrzycha, która jest oburzona zachowaniem działkowców. Według jej relacji, na ogrodach działkowych nie trudno zauważyć leżące dookoła butelki, styropian, zużyte opakowania i inne śmieci, które wydzielają nieprzyjemne zapachy skutecznie zniechęcając mieszkańców do jesiennych spacerów po tym terenie. Portal „jg24.pl” przypomina działkowcom z Jeleniej Góry, że system gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia odbiór odpadów biodegradowalnych, w tym również odpadów z ogrodów działkowych.

Fot. Archiwum PZD

W związku z tym spalanie trawy i liści na działkach w ROD, a także innych odpadów po jesiennych porządkach na terenie ogrodów jest zupełnie nieuzasadnione, a co ważniejsze jest kategorycznie zabronione. W podobnym tonie publikowanych jest wiele artykułów, w których działkowcy krytykowani są za spalanie swoich odpadów, a przez to zatruwanie miasta i środowiska. Również do Krajowej Rady PZD co i rusz docierają skargi zarówno ze strony zatruwanych dymem mieszkańców, jak i samych działkowców, którym przeszkadzają uciążliwi sąsiedzi z działki obok. Mieszkający obok ogrodów ludzie mają dość zatruwania środowiska trującymi i niebezpiecznymi kłębami dymu, które zagrażają ruchowi drogowemu, a przede wszystkim zdrowiu. Wiadomo przecież nie od dziś, że w wyniku spalania śmieci do gleby, wód i powietrza przenikają rakotwórcze substancje. Ogień wyjaławia glebę, a ponadto zabija zwierzęta i mikroorganizmy. Łamanie zakazu spalania to wyłącznie pojedyncze przypadki, a nie częsta praktyka. Jest wiele ogrodów, gdzie problem ten zupełnie nie występuje, a zarządy ROD dbają o przestrzeganie zakazu spalania i  prowadzą nadzór , sprawdzając, czy działkowcy mają kompostowniki, a także oferują pomoc w ich zakładaniu. Niestety wystarczy kilku łamiących prawo działkowców, by zaszkodzić wszystkim. Uciążliwa, sezonowa powtarzalność tego procederu sprawia, że działkowcy tracą życzliwość ze strony własnej społeczności lokalnej, co w przyszłości może mieć daleko idące konsekwencje dla istnienia ogrodów w miastach. Takie działanie nie tylko uderza w dany ogród, ale kształtuje opinię społeczną w odniesieniu do wszystkich działkowców, ogrodów, a nawet PZD. Dlatego mieszkańcy chcą, by prawo o zakazie spalania było skuteczniej egzekwowane, a działkowcy dostawali najwyższe z możliwych kary. Jednak to nie tylko kwestia mandatu, ale także kreowania opinii o środowisku działkowym. Zważając na to, jak wiele problemów i zagrożeń czyha na ogrody działkowe od wielu lat, działkowcy potrzebują szerokiego poparcia społecznego.

Drodzy działkowcy, czy naprawdę chcecie być postrzegani jako truciciele miast i współproducenci smogu?

Choć za tego typu działania grozi dość surowa kara, bo grzywna może wynieść nawet 500 zł, to wciąż nie odstrasza to kolejnych działkowców od łamania prawa. Wielu działkowców nie chce przyjąć do wiadomości zakazu spalania. Wciąż pamiętają zmierzchłe czasy, gdy spalanie obumarłych części roślin i gałęzi było dopuszczalne w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. Niestety, to już przeszłość. Regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016r. mówi w § 68 w pkt. 5. o całkowitym zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych. W świetle przepisów związkowych działkowcom zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw.

Związek prowadzi aktywną kampanię informacyjną dla działkowców zarówno w internecie, jak i poprzez związkową prasę. Informacja o zakazie spalania pojawia się regularnie na łamach „działkowca”, „Zielonej Rzeczpospolitej”, „Biuletynu Informacyjnego”, „Aktualności związkowych”, a także w „Informatorze działkowca”, który wieszany jest przez zarządy ROD na ogrodowych tablicach informacyjnych. Ponadto wiedza ta przekazywana jest podczas szkoleń dla działkowców, spotkań z prezesami ROD, a także podczas walnych zebrań w ROD. Działkowcy wiedzą o zakazie spalania, konsekwencjach i obowiązku posiadania kompostownika. Niestety, wiedza to jedno, a rzeczywistość to drugie.

Ogrodowe śmietniki

Niektórzy działkowcy pozbywają się śmieci nie poprzez spalanie... To, co możemy zobaczyć na przesłanych do Krajowej Rady PZD zdjęciach budzi niesmak i rodzi pytania, jakim sposobem w ogrodowych śmietnikach możemy znaleźć nie tylko gałęzie i odpady zielone, ale nawet zużyte wersalki, połamane meble i zepsute sprzęty AGD? Jak to możliwe, że dbający z taką pasją o swoje działki potrafią jednocześnie wyrzucać do wspólnych kontenerów wszystko, co popadnie? Decydując się na wyrzucania zużytej elektroniki na ogrodowy śmietnik działkowiec musi mieć świadomość rażącego naruszenia nie tylko ogrodowego Regulaminu, ale także obowiązującego prawa. Naraża się tym samym na grzywnę, która może w tym wypadku wynieść nawet 5 tys. złotych! Zużyte sprzęty AGD i RTV należy oddawać do punktu zbierającego elektrośmieci, punktu skupu złomu lub zakładu przetwarzania. Można je także oddawać w sklepie przy okazji zakupu nowego. Z tego tytułu nie są pobierane żadne opłaty, więc to nie kwestia oszczędności, że sprzęty te pojawiają się pod wieloma śmietnikami w ROD, ale to wyraz pogardy dla obowiązujących przepisów i cwaniactwa. Podobnie rzecz ma się z odpadami zielonymi. „Każdy działkowiec wie, że obowiązuje zakaz wyrzucania do kontenerów tego, co widać na zdjęciach, przy jednoczesnym obowiązku posiadania na każdej działce kompostownika” – zauważa działkowiczka i załącza zdjęcia ze swojego ogrodu. Jak pisze to sprawa żenująca, tym bardziej, „że sprawcami takiej sytuacji są nie tylko nowi, ale także starzy działkowcy” – zauważa. Tymczasem paragraf 68 pkt. 2 jasno wskazuje, że działkowcy oraz inne osoby przebywające na terenie ROD mają zakaz wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych”. Odpadów też nie można także spalać. Działkowiec zobowiązany jest do postawienia na działce kompostownika (§ 42 Regulaminu ROD) i składowania w nich resztek roślinnych. Resztki, które nie nadają się do kompostowania oraz pozostałe śmiecie należy umieścić w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku na terenie ROD. Zgodnie z treścią obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz § 36 Regulaminu ROD Zarządy są zobowiązane do wyposażania terenów ROD w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, do których działkowcy będą mogli wrzucać odpady z działki nie podlegające kompostowaniu.

Co zatem zrobić z odpadami?

Większość liści i odpadów biodegradowalnych to znakomity materiał na kompost. Najprostszym sposobem pozbycia się resztek roślinnych jest więc założenie kompostownika, który można później ponownie wykorzystać do nawożenia roślin. Każdy działkowiec ma obowiązek wyposażenia swojej działki w kompostownik. Szczegółowe informacje na temat kompostownika można znaleźć w bezpłatnej broszurze wydanej przez KR PZD, która dostępna jest w OZ i w Zarządach ROD, jak również na stronie pzd.pl w zakładce wydawnictwa – broszury: po kliknięciu w link: Jak wytwarzać i stosować kompost? 

Z kolei problem z pozostałymi po cięciu drzew i krzewów gałęziami rozwiąże rozdrabniacz do gałęzi.  Wiele Zarządów ROD już zainwestowało w taką maszynę i dzięki temu rozwiązali problem odpadów. To zdecydowanie mniej kłopotliwe dla sąsiadów i ekologiczne rozwiązanie. Można o tym przeczytać m.in. w artykule pt. „Rozdrabniacz gałęzi - sposób na pozbycie się gałęzi z ogrodu”.

Dla lepszego zobrazowania bardzo niebezpiecznych, zwłaszcza dla życia ludzkiego skutków, jakie niesie za sobą spalanie ww. odpadów polecamy artykuł, który dostępny jest na portalu pzd.pl: Dioksyny – związki niebezpieczne dla środowiska i człowieka”, mgr inż. ochrony środowiska i leśnictwa Pana Jarosława Wołodkiewicza, instruktora etatowego w OZ Warmińsko-Mazurskim.

Apelujemy do wszystkich działkowców, by zadbali o porządek w ogrodzie i wokół niego. Należy pamiętać, że w § 85, pkt.1 Statutu PZD z 2 lipca 2015 r znajduje się zapis o tym, że PZD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowcowi, który „pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek”. Do takich uciążliwości należy także uporczywe i nagminne zaśmiecanie ogrodu, jak również spalanie odpadów.

 

 

 

 
Informator działkowca - 23.10.2017

Do ogrodów w całej Polsce i okręgowych zarządów w najbliższym tygodniu trafi listopadowe wydanie Informatora Działkowca. Wśród najważniejszych informacji: o konsultacjach projektu statutu PZD, Nadzywczajnym Zjeździe Delegatów PZD, Rzeczniku Praw Obywatelskich, zakazie spalania w ROD, wsparciu finansowym dla ogrodów od PZD, a także o wyłączeniach prądu i wody na okres zimowy. Ponadto, jak zawsze porady prawne i najnowsza oferta sklepu "działkowiec". Zachęcamy do czytania!

czytaj więcej
 

LISTOPADOWY „Mój Ogródek” JUŻ NA RYNKU! - 23.10.2017

W bieżącym numerze podpowiadamy jak poprawnie chronić i zabezpieczać przed zimą nasze działkowe nasadzenia, zarówno w ogrodzie ozdobnym, jak i w sadzie. Pomagamy zaplanować warzywnik, bo chodź sezon rozpoczynamy dopiero wiosną, to już teraz wato wiedzieć – co będziemy uprawiać w przyszłym roku. Zainspirujemy do stworzenia na działce rabat kwiatowychkominka ogrodowego oraz nasadzeń z udziałem karłowych, bardzo dekoracyjnych klonów.

czytaj więcej
Czytajcie „działkowca”! - 20.10.2017

Pełnia jesieni to najwyższy czas na przygotowanie roślin i działek do zimy. W najnowszym, listopadowym numerze „działkowca” znaleźć można wiele praktycznych porad na temat jesiennej pielęgnacji ogródka. Nie zabraknie też inspiracji związanych z zagospodarowaniem działki, będą atrakcyjne gatunki i odmiany roślin, artykuły z zakresu ekologii i zdrowia, wieści z ogrodów oraz wiele innych, aktualnych tematów!

czytaj więcej 
Program rozwoju ogrodów działkowych - 20.10.2017

Powstawanie nowych ogrodów oraz rozwój już istniejących – to główne cele nowego programu, który w niedalekiej przyszłości ma stać się priorytetowym działaniem Polskiego Związku Działkowców. 

czytaj więcej 
Konferencje przedzjazdowe w Zabrzu i we Wrocławiu - 19.10.2017

W dniach 17 i 18 października br. odbyły się  2 spośród 5 zaplanowanych konferencji przedzjazdowych z delegatami na Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który został zwołany na 9 grudnia 2017 roku. Delegaci z okręgów w Częstochowie, Małopolskiego, Podkarpackiego i Śląskiego obradowali w dniu 17 października br. w siedzibie Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego w Zabrzu, natomiast delegaci z ókręgów w Legnicy, Opolskiego, Sudeckiego, we Wrocławiu i w Zielonej Górze – w dniu 18 października 2017 roku w siedzibie Okręgu we Wrocławiu. Obydwu konferencjom przewodniczył osobiście Pan Eugeniusz Kondracki- Prezes PZD.

czytaj więcej 
 

XVI posiedzenie KR PZD - 12.10.2017

W dniu 11 października 2017 r. w Warszawie odbyło się XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Przyjęto m.in. uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. 

czytaj więcej
 

Obradowała komisja ds. medialnych - 12.10.2017

W dniu 11 października odbyło się posiedzenie komisji ds. medialnych oraz promocji ogrodów i Związku, której przewodniczącym jest Eugeniusz Kondrackim, Prezes PZD. Głównym zagadnieniem była obecność PZD w mediach społecznościowych. 

czytaj więcej
UWAGA  DZIAŁKOWCY

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że  szkolenie nr  11/2017   dla  nowych  użytkowników  działek  odbędzie  się w  terminach  i  tematyce  wyszczególnionej  w  poniższym  zestawieniu. 

L.p.

Dzień

Tematyka  wykładów

1

23.10.2017

1. Prawo  w  PZD. 

2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.

3. Zagospodarowanie  i  modernizacja  działki.

2

25.10.2017

1. Podstawowe  zasady  uprawy  gleby.

2. Ochrona  roślin  na  działce.

3. Wybrane  zagadnienia  z  sadownictwa. 

4. Pokaz ciecia  i prześwietlania.

3

27.10.2017

1. Wybrane  zagadnienia  z  warzywnictwa.

2. Uprawa  ziół.

3. Uprawa  roślin  ozdobnych.

4.  Zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  MPK linii  15  i 20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

Dyrektor  Biura                                                                                                                       Adam  Więcławik

 

Częstochowa  09.10.2017.
Narada radców prawnych i prawników w PZD - 05.10.2017

W dniach 3 i 4 października 2017 r. odbyła się w Warszawie zorganizowana przez Biuro Prawne PZD narada dla radców prawnych i prawników z okręgów. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz omówienie najważniejszych kwestii prawnych, z jakimi na co dzień stykają się prawnicy PZD.

czytaj więcej
Jubileusz 35-lecia ROD „Wypalanki” w Częstochowie.

W dniu 16 września 2017 w ROD „Wypalanki” odbyły się  Rodzinne Dni Działkowca połączone z obchodami 35-lecia  powstania Ogrodu Wypalanki w  Częstochowie. W uroczystości brało udział 250 działkowców z rodzinami oraz zaproszeni goście reprezentujący władze miasta Częstochowy oraz Zarządu Okręgu PZD. Uroczystości zainaugurował Prezes ROD Władysław Kaziród. W imieniu Prezydenta Częstochowy przywitał zebranych przewodniczący Rady Miasta P. Zdzisław Wolski. Następnie Prezes Zarządu Okręgu PZD Andrzej Wosik przedstawił zebranym historię powstania ogrodu. W podziękowaniu za całokształt społecznego zaangażowania w tworzenie ROD w PZD, Działkowcy ROD Wypalanki wręczyli Prezesowi Andrzejowi Wosikowi skromny upominek w postaci kosza słodyczy. Następnym punktem spotkania było wręczenie srebrnych i brązowych odznak dla zasłużonych działkowców ROD „Wypalanki”. Odznaki wręczał Prezes Okręgu A. Wosik i Prezes ROD W. Kaziród. Następnym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu ,, Na najładniejsze działki ogrodu Wypalanki w 2017 roku. Wyłoniono trzy pierwsze miejsca dla których Zarząd ROD ufundował bony do OBI w wysokości 300,200,100 zł adekwatnie do zajętych miejsc. Wyróżniono dodatkowo 5 działek za efekty wizualne i zbiory. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i fachową literaturę do pielęgnacji roślin. Tym akcentem zakończono część oficjalna i rozpoczęto konkursy i zabawy dla rodzin naszych działkowców. Min Konkurs rysunkowy dla dzieci- pod tytułem ,,Moja działka, Konkurs -wyścig w workach rodzic i dziecko, Konkurs -przeciąganie liny, Konkurs -skoki na skakance i rzuty piłka do kosza. Wszyscy uczestniczy otrzymali skromne upominki. Zarząd ROD  zorganizował dla uczestników catering z grillem ,oraz udostępniono Wesołe Miasteczko. Zarząd ROD zorganizował również we współpracy ze Strażą Pożarna i Policją możliwość zwiedzania radiowozów i wozu strażackiego. Służby mundurowe przygotowały dla milusińskich ,ich rodziców i dziadków -pogadanki na temat bezpieczeństwa , udzielania pierwszej pomocy i informacje na temat numerów alarmowych. Policja i Straż przygotowały i rozdały dla wszystkich tematyczne broszury.

Od godziny 18.00 wszyscy uczestnicy bawili się w rytm ulubionych utworów tanecznych:

Pozdrawiamy

 

Zarząd ROD Wypalanki Częstochowa

W załączeniu krótki reportaż z uroczystości.
 

Informator Działkowca - 27.09.2017

Wśród najważniejszych informacji, które w październiku znajdziesz na ogrodowych tablicach informacyjnych w swoim ROD m.in. o obchodach Krajowych Dni Działkowca 2017 w Bytomiu, liście Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowanym do działkowców. obronie warszawskich ROD przez PZD, karach porządkowych w ROD, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie śmieci oraz kompostowaniu odpadów. 

czytaj więcej
 

Narada dyrektorów biur OZ PZD - 21.09.2017

W dniach 19-20 września br. w Warszawie odbyła się dwudniowa narada, w której uczestniczyli dyrektorzy biur okręgowych zarządów PZD, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Krajowej Rady. Naradę poprowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Narada miała na celu omówienie spraw bieżących oraz najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem i organizacją pracy jednostek organizacyjnych PZD.

czytaj więcej
 

Czytajcie „działkowca”! - 20.09.2017

Początek jesieni to na działkach gorący okres posezonowych porządków, zbiorów i sadzenia nowych roślin, a niezastąpionym doradcą w jesiennej pielęgnacji ogródka będzie z pewnością najnowszy, październikowy numer „działkowca”! Znaleźć w nim można wiele praktycznych porad i ciekawych inspiracji dotyczących zagospodarowania działki, a także artykuły o zdrowym odżywianiu, wieści z ogrodów oraz wiele innych, aktualnych tematów!

czytaj więcej
-->