- Strona główna

- Co to jest PZD
- Władze OZ
- Pliki do pobrania
- Jak zostać działkowcem
- Służba instruktorska
- Oświata
- Opłaty w ROD
- Prawo w PZD
- Kalendarium ogrodowe
- Konkursy w Okręgu
- Obrona ustawy - protesty z ROD
- Archiwum
- Kontakt

 

Stanowisko Prezydium KR PZD ws. przekłamań i oszczerstw nt. PZD w programie "Magazyn śledczy Anity Gargas" - 02.12.2016

"W związku z fałszywymi oskarżeniami i przekłamaniami nt. Polskiego Związku Działkowców zawartymi w materiałach filmowych wyemitowanych w ramach „Magazynu Śledczego Anity Gargas", Prezydium KR PZD informuje, że Związek będzie dochodził obrony swego dobrego imienia na drodze sądowej. Fakt publicznego wysunięcia wobec PZD szeregu nieprawdziwych zarzutów, jak również fałszywe przedstawienie warunków prawnych regulujących funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce, uzasadnia stwierdzenie, iż działania firmowane przez p. A. Gargas należy uznać za przykład sprzeniewierzenia się misji dziennikarza, jaką jest rzetelne informowanie społeczeństwa o faktach" -czytamy w stanowisku Prezdium KR PZD.

czytaj więcej
Stanowisko Prezydium KR PZD ws. reportażu opublikowanego w Gazecie Wyborczej - 01.12.2016

Pełna treść
 

Stanowisko Prezydium KR PZD ws. reportażu opublikowanego w Gazecie Wyborczej - 01.12.2016

Po zapoznaniu się z treścią reportażu pt. „Ruch oporu na działkach", autorstwa Marcina Wójcika, zamieszczonego w Gazecie Wyborczej w dniu 21 listopada 2016 roku, Prezydium Krajowej Rady PZD opublikowało stanowisko, w którym stwierdza, że publikacja ta jest wyjątkowo stronnicza, tendencyjna i zakłamuje prawdziwy obraz funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców."Dziennikarz oparł bowiem swój materiał o poglądy zupełnie niewiarygodnych osób, które od dłuższego czasu zwalczają i oczerniają Związek" - czytamy w stanowisku.

czytaj więcej
  

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podejmuje postulat PZD o rozwiązaniu problemu meldowania w ROD - 23.11.2016

Z zadowoleniem należy stwierdzić, że Pan Minister Smoliński wraz ze swoim zespołem bardzo poważnie potraktowali ten problem. Dostrzeżono bowiem, że istnieje szersze zjawisko o niekorzystnym charakterze, czyli meldowanie obywateli w budynkach nieprzeznaczonych do stałego zamieszkiwania. Stąd Minister Smoliński nawiązał już w tej sprawie współpracę z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Błaszczakiem.

czytaj więcej
 

Przekłamania Gazety Wyborczej na temat struktury PZD - 22.11.2016

"Jest na internetowej stronie głównej PZD statut Związku i w nim bardzo czytelna struktura. Także można wyczytać to, jakie są uprawnienia prezesa, każdego szczebla. Prosta lektura i prosty wniosek. Decyzje są podejmowane na każdym szczeblu kolegialnie — w ogrodzie zarząd ogrodu, w okręgu prezydium OZ i na szczeblu krajowym Prezydium KR -jako zarząd PZD. Zarządowi każdego szczebla towarzyszy organ kontrolny — komisja rewizyjna ROD, okręgowa komisja rewizyjna i Krajowa Komisja Rewizyjna. Prawda jest nudna, więc ją trzeba pomijać" - pisze Kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD Marek Pytka w liście otwartym do redaktora naczelnego "GW" .

czytaj więcej
 

„Gazeta Wyborcza” kolejny raz uderza w PZD - 22.11.2016

Znany w środowisku dziennikarskim z dużej giętkości kręgosłupa Marcin Wójcik piszący dla dodatku „Gazety Wyborczej – Duży Format”, kolejny raz przygotował oparty na pomówieniach artykuł pt. „Ruch oporu na działkach”. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że obiektywizm redaktora Wójcika jest wysoce wątpliwy, podobnie jak uczciwość i rzetelność, co zostało mu już udowodnione po ostatnim spotkaniu tego dziennikarza z przedstawicielami PZD.

czytaj więcej
 

Czytajcie „działkowca”! - 22.11.2016

Niezawodnym przewodnikiem w trakcie jesienno-zimowych prac na działkach, a także przygotowań do świąt będzie grudniowy numer „działkowca”! To również dogodna pora na zamówienie prenumeraty „działkowca” na kolejny rok. Nie zwlekajcie i wykorzystajcie pakiety korzyści dla prenumeratorów, obejmujące m.in. unikalne informatory ogrodnicze oraz nasiona kwiatów i warzyw! Zachęcamy do zakupu!

czytaj więcej
Aktyw związkowy obradował w ROD „Tysiaclecia” w Częstochowie.

W  dniu  18.11.2016  roku  w  Domu  Działkowca  ROD  „Tysiaclcia"  w
Częstochowie  zebrał  się aktyw  8   ROD  okręgu  Częstochowskiego.  Okręgowy  
zarząd  reprezentowali  Wiceprezes  Okręgu  Stanisław  Jucha  oraz  Sekretarz 
Okręgu  Adam  Więcławik.


Tematem  głównym  szkolenia była  aktualna  sytuacja  związku,  ogrodów  i  
działkowców  - dotycząca  szczególnie  zagrożeń  zewnętrznych  oraz  
wewnętrznych.  Omawiając  temat  zagrożeń  Sekretarz  Okręgu  podniósł  sprawy  
działania  Rzecznika  Praw  Obywatelskich  oraz  przyjętej  uchwały  Naczelnego  
Sądu  Administracyjnego.  W  dalszej  części  wystąpienia  omówił    interpelacje  
poselskie,  wystąpienia  organów  nadzoru  oraz  działalność medialną.  W  swoim  
wystąpieniu  podkreślił, że  działania  te  spowodowane  są  bierna  postawą  
niektórych  Zarządów  ROD  na  liczne  wystąpienia  członków  ogrodów.  Podkreślił,  
że  sytuacja  ta  jest  wynikiem  zaniechania  działań  organów  PZD  dotyczących  
niektórych  wystąpień  członków  stowarzyszenia.  Na  zakończenie  tematu  
Wiceprezes  Okręgu  zaproponował  przyjęcie  stosownego  stanowiska  
uczestników.  Stanowisko    odczytała  przedstawiciela  ROD  „Tysiąclecia"  w  
Częstochowie. 

pełna relacja
 

Skandaliczna manipulacja TVP uderza w PZD i działkowców - 18.11.2016

W dniu 5 października 2016 roku na antenie TVP 1 w programie „Magazyn śledczy Anity Gargas” ukazał się wyjątkowo szkalujący i oparty na pomówieniach i przekłamaniach materiał dotyczący likwidacji ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie. Materiał ten poprzez liczne świadome przekłamania oraz manipulacje przedstawia w negatywnym świetle działania podejmowane przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD podczas likwidacji części ogrodów pod budowę autostrady S2. Rzeczywistość postrzegana oczami dziennikarki niestety daleko odbiega od prawdy. Dość manipulacji. Sprawa będzie miała swoją kontynuację.

czytaj więcej
Szkolenie aktywu związkowego w ROD „1-go MAJA-WOLNOŚĆ” w Częstochowie.

W dniu 16.11.2016 roku w Domu Działkowca ROD „1-go Maja-Wolność" w Częstochowie odbyła się narada szkoleniowa dla członków władz 10 ROD z Częstochowy. Okręgowy zarząd reprezentowali Sekretarz Okręgu Adam Więcławik oraz członek Prezydium Marian Gradzik.

Tematem głównym szkolenia była aktualna sytuacja związku, ogrodów i działkowców - dotycząca szczególnie zagrożeń zewnętrznych oraz wewnętrznych. Omawiając temat zagrożeń Sekretarz Okręgu podniósł sprawy działania Rzecznika Praw Obywatelskich oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. W dalszej części wystąpienia omówił zakres poselskich interpelacji oraz wystąpień działkowców do organów nadzoru. Odrębna sprawą były wystąpienia i działalność medialna w stosunku do PZD.   

Pełna relacja
Informacja z obchodów Dnia Niepodległości z udziałem Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Blachowni.

Punktualnie o godzinie 8:30 delegacja Urzędu Miejskiego w Blachowni z Panią Burmistrz Blachowni Sylwią Szymańską, delegacja Rady Miejskiej w Blachowni z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Blachowni Panią Edytą Mandryk złożyły wieńce przed Pomnikiem w Hołdzie Poległym i Pomordowanym Mieszkańcom Wsi Cisie.

Około godz. 9:30 w strażnicy OSP w Cisiu odbył się konkurs pieśni i wierszy o tematyce patriotycznej w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie ,,Cisie nasza mała Ojczyzna historie spisane piórem na papierze" zakończony wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych i tradycyjną grochówką.

O godz. 12 nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy Pamiątkowej znajdującej się pod Dębem Pamięci w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni.

Pełna relacja
Narada aktywu związkowego ROD w Lublińcu.

W dniu 15.11.2016 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublińcu odbyła się kolejna narada szkoleniowa dla członków władz ROD z terenu miasta Lubliniec. Okręgowy Zarząd reprezentowali Sekretarz Okręgu Adam Więcławik, Skarbnik Krzysztof Szafel oraz członek Okręgowego Zarządu Przewodniczący kolegium Prezesów Kazimierz Kosiada.

Tematem głównym narady szkoleniowej była aktualna sytuacja związku, ogrodów i działkowców - dotycząca zagrożeń zewnętrznych oraz wewnętrznych. Omawiając temat zagrożeń Sekretarz Okręgu podniósł sprawy działania Rzecznika Praw Obywatelskich oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.   

Pełna relacja

 

 
Narada aktywu związkowego w ROD „CHOPIN” w Częstochowie.

W dniu 14.11.2016 roku w Domu Działkowca ROD „CHOPIN” w Częstochowie odbyła się narada szkoleniowa dla członków władz 9 ROD z Częstochowy i Koniecpola. Okręgowy zarząd reprezentowali Sekretarz Okręgu Adam Więcławik oraz członkowie Okręgowego Zarządu Łukasz Wywiał i Zdzisław Karoń.

 

Tematem głównym szkolenia była aktualna sytuacja związku, ogrodów i działkowców - dotycząca szczególnie zagrożeń zewnętrznych oraz wewnętrznych. Omawiając temat zagrożeń Sekretarz Okręgu podniósł sprawy działania Rzecznika Praw Obywatelskich oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. W dalszej części wystąpienia omówił interpelacje poselskie, wystąpień działkowców do organów nadzoru oraz działalność medialną. W swoim wystąpieniu podkreślił, że działania te maja podstawę w postawie przede wszystkim Zarządów niektórych ROD na wystąpienia działkowców, które zamiast reagować na przedstawione sytuacje postanowiły je segregować.

 

Pełna relacja  

"Wyrażamy nadzieję, że jako RPO uzna pan fundamentalne prawa polskich działkowców i zaprzestanie narzucać nam swoje rozwiązania statutowe" - 14.11.2016

"Sumując nasze obawy należy podkreślić, że skoro niezawisły Sąd, jako organ nadzoru uznał, że uchwalony Statut PZD jest zgodny z przepisami prawa to trudno zrozumieć nam działkowcom  postawy Rzecznika Praw Obywatelskich" - piszą Członkowie Zarządów ROD z miasta Częstochowa, zebrani na szkoleniu ROD "Przyjaźń" w Częstochowie.

czytaj więcej
Narada aktywu związkowego w ROD „Przyjaźń” w Częstochowie.

 

 

W dniu 10.11.2016 roku w Domu Działkowca ROD „Przyjaźń” w Częstochowie odbyła się narada szkoleniowa dla członków władz ROD z z3 ROD Częstochowy i Poczesnej.. Okręgowy zarząd reprezentowali Sekretarz Okręgu Adam Więcławik oraz członek Prezydium Marian Gradzik.

 

pełna relacjaNarada aktywu związkowego w Myszkowie.


W  dniu  04.11.2016  roku  w  świetlicy  ROD  „Wypoczynek"  w  Myszkowie  odbyła  
się  szkolenie-narada  dla  członków władz  ROD  z  Myszkowa.  Okręgowy  zarząd  
reprezentowali  Sekretarz Okręgu  Adam  Więcławik oraz  Skarbnik  Krzysztof  
Szafel.  Narada  szkolenie  odbywało  się  przy  frekwencji  wynoszącej  87,5 %. 

 

pełna relacja
UWAGA  DZIAŁKOWCY

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że  szkolenie nr  12   dla  nowych  użytkowników  działek  odbędzie  się w  terminach  i  tematyce  wyszczególnionej  w  poniższym  zestawieniu. 

Jest  to  ostatnie  szkolenie  dla  nowych  działkowców  w  2016  roku.

L.p.

Dzień

Tematyka  wykładów

1

21.11.2016

1. Prawo  w  PZD. 

2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.

3. Zagospodarowanie  i  modernizacja  działki.

2

23.11.2016

1. Podstawowe  zasady  uprawy  gleby.

2. Ochrona  roślin  na  działce.

3. Wybrane  zagadnienia  z  sadownictwa. 

4. Pokaz ciecia  i prześwietlania.

3

25.11.2016

1. Wybrane  zagadnienia  z  warzywnictwa.

2. Uprawa  ziół.

3. Uprawa  roślin  ozdobnych.

4. Zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  linii  14, 15, 20, 25  oraz  38  do  przystanku  Bór - Wypalanki

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dyrektor  Biura

Adam  Więcławik

Częstochowa  03.11.2016.
 

Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - 02.11.2016

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 27 października 2016 r. zapoznało się z badaniem dotyczącym ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane informacje z okręgowych zarządów PZD. Powyższe badanie zostało również przedstawione na posiedzeniu Krajowej Rady PZD, które miało miejsce 28 października br.

czytaj więcej
 

Minister Środowiska odpowiedział na pismo KR PZD w sprawie śmieci - 03.11.2016

trash full iconUstawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła wiele niekorzystnych zmian w systemie gospodarowania odpadami na terenie ROD. Wśród tych zmian, największe kontrowersje wzbudziły opłaty za wywóz śmieci, które rażąco wzrosły wraz z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2015 r. opłaty ryczałtowej. Zgodnie z badaniem PZD, opłatą ryczałtową zostało objętych 806 ROD o powierzchni 6260,3882 ha i liczbie działek rodzinnych - 136 49 i liczba tych ogrodów stale wzrasta.

czytaj więcej
 

Biuletyn Informacyjny - 03.11.2016

W Biuletynie Informacyjnym przeczytasz: Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie statutu PZD, Interpelacje poselskie, Śmieci w ROD, Wystąpienia w sprawie funduszy dla ROD, Komunikaty Prezydium KR PZD, Uchwały Prezydium KR PZD, Rozstrzygnięcia konkursów krajowych, Publicystyka, Interpelacje poselskie w sprawie wypowiedzenia dzierżawy działkowej i uwłaszczenia działkowców, Krajowa Komisja Rewizyjna zbadała sprawę przedstawianą w "Magazynie śledczym" emitowanym w TVP1.

czytaj więcej
 

Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji posła Jerzego Gosiewskiego dotyczącej zmiany ustawy o ROD - 02.11.2016

notePrezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się z treścią interpelacji poselskiej nr 5190, stwierdza, iż zawarte w przedmiotowym wystąpieniu zastrzeżenia wobec ustawy o ROD zostały oparte o bezzasadne zarzuty, zaś zgłoszone postulaty zmiany ustawy godziłyby w interesy działkowców i ogrodów. Jednocześnie Prezydium KR PZD z satysfakcją dostrzega, iż stanowisko prezentowane w przedmiotowej sprawie przez resort infrastruktury, po raz kolejny dowodzi, że strona rządowa podchodzi do tematu regulacji prawnych odnoszących się do ogrodów działkowych z uwagą i wyczuciem problemu.

czytaj więcej
Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji posła Marcina Horały odnoszącej się do zmiany ustawy o ROD - 02.11.2016

box,notePrezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się z interpelacją nr 5276 posła Marcina Horały z dnia 31 lipca 2016r. stwierdza, iż postrzega ją jako przykład uprawiania polityki poprzez wywoływanie napięć na tle ważkich zagadnień, bez oglądania się na społeczne skutki takiego działania. Negatywna ocena inicjatywy podjętej przez posła M. Horałę znajduje uzasadnienie zarówno w fakcie poruszenia tak drażliwego tematu na forum parlamentarnym, bez wcześniejszego zbadania podstawowych aspektów zagadnienia, jak i w świadomości, że występując z tą inicjatywą, poseł nie podjął nawet próby podjęcia szerszych konsultacji ze środowiskiem, którego ona dotyczy.

czytaj więcej
 

Informator Działkowca - 28.10.2016

Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: sukces PZD w walce z roszczeniami, pieniądze na ogrodowe inwestycje,jesień zaowocowała ogrodowymi atrakcjami, a także typowo sezonowe przypomnienia jak: prąd i woda w ROD zimą, zabezpiecz altanę na zimę, bezdomni w ROD - reaguj, spalanie w ROD zabronione. Zachęcamy do czytania!

czytaj więcej
 

Barbara Powązka Częstochowa 26.10.2016r

Członek ROD „Wypalanki"

Częstochowa

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

dr Adam Bodnar

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Szanowny Panie Rzeczniku

Jest rzeczą zastanawiającą jak bardzo my działkowcy jesteśmy w sferze zainteresowania polityków. Od wielu lat trwa kampania przeciwko PZD.

Zmieniają się konfiguracje w Sejmie, zmieniają się priorytety władzy, jedno jest niezmienne atak na PZD. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego kwestionującym zgodność z Konstytucją zapisów ustawy o ROD , walczyliśmy o nowa ustawę.

Ustawę która miała być zgodna z artykułami Konstytucji i zgodna z oczekiwaniami działkowców. Taka ustawa powstała. Nie zadowala wszystkich. Nie zadowala tych którzy łamią prawo zamieszkując na działkach. I co najdziwniejsze to właśnie oni pozostają w życzliwym zainteresowaniu R.P.O i wielu polityków.

Dziwnym trafem nie ci którzy są prawdziwymi działkowcami i korzystają z działek zgodnie z obowiązującymi nas przepisami są i powinni być chronieni przez RPO, tylko ci którzy to prawo bezczelnie łamią.

W to właśnie wpisują się wątpliwości RPO w sprawie zapisów Statutu PZD.

Szanowny Panie Rzeczniku

Statut PZD opracowany ze starannością i poddany wnikliwej analizie przez organ nadzorujący i niezawisły sąd rejestrowy, w swojej formie końcowej tzn. obowiązujący obecnie jest zgodny z obowiązującym prawem.

To że osoby nie będące członkami PZD kwestionują ważność Statutu PZD nie znaczy że jest on niezgodny z prawem.

Szanowny Panie Rzeczniku

Statut obowiązuje członków PZD. W świetle ustawy o ROD z 13 grudnia 2013r nie każdy posiadający działkę w ROD musi być członkiem PZD.

Jasnym jest że osoby nie należące do danej organizacji/stowarzyszenia ,nie mogą być w jej strukturach. Jeśli jest to nie kwestionowane jak dotąd prawo dotyczące innych organizacji, dlaczego PZD ma być z tego wyłączony?

W związku z tym uważam że takie wyrażanie publicznie wątpliwości jakie RPO wysuwa do naszego stowarzyszenia są szkodliwe.

Mam wrażenie że jakoś dziwnie utarło się każde oskarżanie PZD przez awanturników łamiących prawo, jest przedmiotem zainteresowania RPO oraz posłów na Sejm RP, bez wnikliwego zapoznania się z treścią zaskarżanych dokumentów.

Mam jednak nadzieję i wierzę że żyjemy jednak w kraju gdzie prawo jest i będzie przestrzegane.

W związku z tym zwracam się do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich o zaprzestanie wysuwania nie uprawnionych wątpliwości w stosunku do zapisów Statutu i przestrzegania prawa w PZD.

 

Pozostaję z szacunkiem Barbara Powązka

Członek ROD „Wypalanki" w Częstochowie.

 

 

 

 
Pisma do Rzecznika Spraw Obywatelskich

 

Pismo 1

Pismo 2

 
 

Sąd - sprzedaż naniesień na działce wolna od PIT - 24.10.2016

4 października br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok, który może mieć niebagatelne znaczenie dla tysięcy działkowców. Mówiąc w skrócie, wg Sądu, jeżeli - przy okazji przeniesienia praw do działki - następuje przeniesienie własności nasadzeń i nakładów, które zostały dokonane (zakupione) ponad 6 miesięcy przed zbyciem prawa do działki, to dochód ze sprzedaży tej własności jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zdaniem WSA od dochodu z transakcji, w części dotyczącej własności naniesień i nasadzeń, odprowadza się podatek od czynności cywilnoprawnych.

czytaj więcej
UWAGA  DZIAŁKOWCY

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że  szkolenie nr  12   dla  nowych  użytkowników  działek  odbędzie  się w  terminach  i  tematyce  wyszczególnionej  w  poniższym  zestawieniu. 

Jest  to  ostatnie  szkolenie  dla  nowych  działkowców  w  2016  roku.

L.p.

Dzień

Tematyka  wykładów

1

21.11.2016

1. Prawo  w  PZD. 

2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.

3. Zagospodarowanie  i  modernizacja  działki.

2

23.11.2016

1. Podstawowe  zasady  uprawy  gleby.

2. Ochrona  roślin  na  działce.

3. Wybrane  zagadnienia  z  sadownictwa. 

4. Pokaz ciecia  i prześwietlania.

3

25.11.2016

1. Wybrane  zagadnienia  z  warzywnictwa.

2. Uprawa  ziół.

3. Uprawa  roślin  ozdobnych.

4. Zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  linii  14, 15, 20, 25  oraz  38  do  przystanku  Bór - Wypalanki

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dyrektor  Biura

Adam  Więcławik

Częstochowa  03.11.2016.
 

Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - 02.11.2016

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 27 października 2016 r. zapoznało się z badaniem dotyczącym ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane informacje z okręgowych zarządów PZD. Powyższe badanie zostało również przedstawione na posiedzeniu Krajowej Rady PZD, które miało miejsce 28 października br.

czytaj więcej
 

Minister Środowiska odpowiedział na pismo KR PZD w sprawie śmieci - 03.11.2016

trash full iconUstawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła wiele niekorzystnych zmian w systemie gospodarowania odpadami na terenie ROD. Wśród tych zmian, największe kontrowersje wzbudziły opłaty za wywóz śmieci, które rażąco wzrosły wraz z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2015 r. opłaty ryczałtowej. Zgodnie z badaniem PZD, opłatą ryczałtową zostało objętych 806 ROD o powierzchni 6260,3882 ha i liczbie działek rodzinnych - 136 49 i liczba tych ogrodów stale wzrasta.

czytaj więcej
 

Biuletyn Informacyjny - 03.11.2016

W Biuletynie Informacyjnym przeczytasz: Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie statutu PZD, Interpelacje poselskie, Śmieci w ROD, Wystąpienia w sprawie funduszy dla ROD, Komunikaty Prezydium KR PZD, Uchwały Prezydium KR PZD, Rozstrzygnięcia konkursów krajowych, Publicystyka, Interpelacje poselskie w sprawie wypowiedzenia dzierżawy działkowej i uwłaszczenia działkowców, Krajowa Komisja Rewizyjna zbadała sprawę przedstawianą w "Magazynie śledczym" emitowanym w TVP1.

czytaj więcej
 

Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji posła Jerzego Gosiewskiego dotyczącej zmiany ustawy o ROD - 02.11.2016

notePrezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się z treścią interpelacji poselskiej nr 5190, stwierdza, iż zawarte w przedmiotowym wystąpieniu zastrzeżenia wobec ustawy o ROD zostały oparte o bezzasadne zarzuty, zaś zgłoszone postulaty zmiany ustawy godziłyby w interesy działkowców i ogrodów. Jednocześnie Prezydium KR PZD z satysfakcją dostrzega, iż stanowisko prezentowane w przedmiotowej sprawie przez resort infrastruktury, po raz kolejny dowodzi, że strona rządowa podchodzi do tematu regulacji prawnych odnoszących się do ogrodów działkowych z uwagą i wyczuciem problemu.

czytaj więcej
Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji posła Marcina Horały odnoszącej się do zmiany ustawy o ROD - 02.11.2016

box,notePrezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się z interpelacją nr 5276 posła Marcina Horały z dnia 31 lipca 2016r. stwierdza, iż postrzega ją jako przykład uprawiania polityki poprzez wywoływanie napięć na tle ważkich zagadnień, bez oglądania się na społeczne skutki takiego działania. Negatywna ocena inicjatywy podjętej przez posła M. Horałę znajduje uzasadnienie zarówno w fakcie poruszenia tak drażliwego tematu na forum parlamentarnym, bez wcześniejszego zbadania podstawowych aspektów zagadnienia, jak i w świadomości, że występując z tą inicjatywą, poseł nie podjął nawet próby podjęcia szerszych konsultacji ze środowiskiem, którego ona dotyczy.

czytaj więcej
 

Informator Działkowca - 28.10.2016

Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: sukces PZD w walce z roszczeniami, pieniądze na ogrodowe inwestycje,jesień zaowocowała ogrodowymi atrakcjami, a także typowo sezonowe przypomnienia jak: prąd i woda w ROD zimą, zabezpiecz altanę na zimę, bezdomni w ROD - reaguj, spalanie w ROD zabronione. Zachęcamy do czytania!

czytaj więcej
 

Barbara Powązka Częstochowa 26.10.2016r

Członek ROD „Wypalanki"

Częstochowa

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

dr Adam Bodnar

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Szanowny Panie Rzeczniku

Jest rzeczą zastanawiającą jak bardzo my działkowcy jesteśmy w sferze zainteresowania polityków. Od wielu lat trwa kampania przeciwko PZD.

Zmieniają się konfiguracje w Sejmie, zmieniają się priorytety władzy, jedno jest niezmienne atak na PZD. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego kwestionującym zgodność z Konstytucją zapisów ustawy o ROD , walczyliśmy o nowa ustawę.

Ustawę która miała być zgodna z artykułami Konstytucji i zgodna z oczekiwaniami działkowców. Taka ustawa powstała. Nie zadowala wszystkich. Nie zadowala tych którzy łamią prawo zamieszkując na działkach. I co najdziwniejsze to właśnie oni pozostają w życzliwym zainteresowaniu R.P.O i wielu polityków.

Dziwnym trafem nie ci którzy są prawdziwymi działkowcami i korzystają z działek zgodnie z obowiązującymi nas przepisami są i powinni być chronieni przez RPO, tylko ci którzy to prawo bezczelnie łamią.

W to właśnie wpisują się wątpliwości RPO w sprawie zapisów Statutu PZD.

Szanowny Panie Rzeczniku

Statut PZD opracowany ze starannością i poddany wnikliwej analizie przez organ nadzorujący i niezawisły sąd rejestrowy, w swojej formie końcowej tzn. obowiązujący obecnie jest zgodny z obowiązującym prawem.

To że osoby nie będące członkami PZD kwestionują ważność Statutu PZD nie znaczy że jest on niezgodny z prawem.

Szanowny Panie Rzeczniku

Statut obowiązuje członków PZD. W świetle ustawy o ROD z 13 grudnia 2013r nie każdy posiadający działkę w ROD musi być członkiem PZD.

Jasnym jest że osoby nie należące do danej organizacji/stowarzyszenia ,nie mogą być w jej strukturach. Jeśli jest to nie kwestionowane jak dotąd prawo dotyczące innych organizacji, dlaczego PZD ma być z tego wyłączony?

W związku z tym uważam że takie wyrażanie publicznie wątpliwości jakie RPO wysuwa do naszego stowarzyszenia są szkodliwe.

Mam wrażenie że jakoś dziwnie utarło się każde oskarżanie PZD przez awanturników łamiących prawo, jest przedmiotem zainteresowania RPO oraz posłów na Sejm RP, bez wnikliwego zapoznania się z treścią zaskarżanych dokumentów.

Mam jednak nadzieję i wierzę że żyjemy jednak w kraju gdzie prawo jest i będzie przestrzegane.

W związku z tym zwracam się do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich o zaprzestanie wysuwania nie uprawnionych wątpliwości w stosunku do zapisów Statutu i przestrzegania prawa w PZD.

 

Pozostaję z szacunkiem Barbara Powązka

Członek ROD „Wypalanki" w Częstochowie.

 

 

 

 
Pisma do Rzecznika Spraw Obywatelskich

 

Pismo 1

Pismo 2

 
 

Sąd - sprzedaż naniesień na działce wolna od PIT - 24.10.2016

4 października br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok, który może mieć niebagatelne znaczenie dla tysięcy działkowców. Mówiąc w skrócie, wg Sądu, jeżeli - przy okazji przeniesienia praw do działki - następuje przeniesienie własności nasadzeń i nakładów, które zostały dokonane (zakupione) ponad 6 miesięcy przed zbyciem prawa do działki, to dochód ze sprzedaży tej własności jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zdaniem WSA od dochodu z transakcji, w części dotyczącej własności naniesień i nasadzeń, odprowadza się podatek od czynności cywilnoprawnych.

czytaj więcej
-->